Vissersburen, Rien, Lemmer |3|

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |

Een wintergezicht zoals wij die niet meer zullen zien. Evert de Vries vertelde in zijn column voor de Lemsterkrant "Wat was het gezellig: honderden keren reden wij zo de Rien op en af. Wij hadden thuis met zijn allen twee of drie paar schaatsen, dus moest het wel om beurten. 's Avonds bij maanlicht reden Fimme en Gauke Bootsma en ik om het hardst onder de brug door. Vanaf de brug werd spottend geroepen: ,,Daar gaan Holst en Arend". Dat waren namen van de mannen die in de winter de snelste op de schaats waren".

Naast het huis van Steensma (het grote hoge huis) woonde de moeder van Steensma (het huisje met de witte luiken), dan ?, dan fam. Dam en vervolgens fam. Oppendijk, de melkboer.

Foto van Leeuwke Bootsma: De olieboot van Kees de Roos. Later de Snikke.

1925: Links de Vissersburen en rechts de Weverswal. De boerderij op de Weverswal was eigendom van de familie Sterk. Op de achtergrond de z.g. Spuisluis, hier nog zonder woning. Achter de sluis is de Zuiderzee te zien.

Detailfoto

1920: Links vooraan het winkelpand van de familie van der Wolf, daarnaast de winkel van de familie van der Beek, enkele huizen verder de schoenwinkel van Jelte Dijkstra, en de bakkerswinkel van Pieter Koopmans. 

Een prachtige opname van de Vissersburen. Aan de brug bij de Spuisluis hingen wel fuikjes te drogen. Op het erf bij Huitema zien we de schotten staan, waarachter de mest werd opgeslagen. Aan de overkant de Vissersburen het hoge voormalige huis van Steensma, als een dissonant tussen de lage oude huizen. Bij de boot staan een hoop mensen, om met de boot mee te gaan. Helemaal rechts een melkkar.

Een overzicht van de Vissersburen en de Rien met op de voorgrond de boerderij van Huitema en de brug van de spuisluis. Als Huitema met paard en wagen naar huis ging kwam hij vanuit de Schans, voorbij de spuisluis, rondom het hek en dan over de brug. Het was een keer gebeurd, dat de paarden met wagen en al bij de brug te water raakten. De paarden werden van de wagen los gemaakt, maar raakten toen zwemmend, met de teugels vast achter een ducdalf.
Nadat zij ook daarvan los waren gesneden, zwommen ze naar de Polderdijk, waar ze voor blokmakerij van De Vries op het droge werden gehaald. Vlakbij deze brug liep een dikke gasbuis, deze werd bij het ongeval vernield en de mensen van de gasfabriek hebben inderhaast met brokken klei de buis afgesloten, om het wegstromen van het gas te verhinderen.

De Rien langs de Vissersburen. Het parlevinkje van Abele Brandenburg ligt voor de wal. Op het uithangbord geeft Jan Wever aan dat hij in Zuivelproducten handelt.

De foto is genomen ongeveer waar nu de achterkant van het gemeentekantoor is. Waar hier een grote boerenschuur staat heeft de boeren leenbank een kantoor met boven woning laten bouwen, op deze foto is het in eigendom van mijn oud oom Jan Pen, die het gebruikte voor brandstoffen het zal wel meest turf zijn geweest waar hij in handelde. Het huis dat wat achter uit staat was vele jaren bewoond door de familie Sterk, bierhandel en melk staat er op.

Ik heb deze mensen alleen maar gekend als melkboer. Dan het huis van Coehoorn, Lubbert Coehoorn staat in de deur van zijn huis. Daar naast zien we nog een stuk van het pand hoek van markt en weverswal. Dat werd in verschillende delen bewoond en er was ook nog de nodige pakhuis ruimte in. Voor de ramen van het huis met de lichte gevel staan horren zoals we die tegenwoordig ook wel zien, boven de ramen staat het jaartal 1766.De man aan de rechterkant is Hielke Atsma, Hielke en zijn vrouw waren mensen die in het Achterom de fleur er wel in wisten te houden.

De man met de voet op de buizen en met pijp en horloge is Hillebrand Visser, die dit werk dus uitvoerde, links van hem staat iemand die in Lemmer bekend stond als " Broek en baitsje", rechts van Visser staat Jan de Boer, de grootvader van Pieter de Boer uit Lemstervaart.

Johannes de Vries

Er wordt hier een soort duiker geplaatst, waarschijnlijk voor de aanleg van gas. Naar de foto te oordelen was er een grote belangstelling voor het werk dat hier door Hendrik Visser (rond 1900) werd uitgevoerd.

Op de praam staat Berend Visser, op de wal rechts Eile de Jong, daarnaast aannemer Visser. Van de beide vrouwen met het witte mutsen is de kleinste Pietje Schotsman. In het pakhuis op de voorgrond heeft Anton Beljon een fietsenzaak gehad. In het huis daarnaast woonde de visser Lubbert Coehoorn.

De oude boerderij was een opslagplaats van Jan Pen. Met een goede loep is nog iets te lezen van turf en antraciet. Later was het een opslagplaats voor bouwmateriaal van Hidde Visser. (Het mooie op deze foto is de spiegeling van een jongetje in het midden rechts in het water, het lijkt of hij een soort sabeltje in de hand heeft, dat wat naast hem is lijkt wel een opspringend hondje?)

De Vissersburen rond 1901 van de andere kant gezien. De boompjes die op de Vissersburen stonden zijn in 1924 gekapt. Voor de wal liggen turfschepen. De stalen bal aan de paal werd gehesen wanneer de inlaatsluis stroomde, een waarschuwingsteken voor de passerende schippers

Foto van Piet Altena: Dit is een woning aan de Vissersburen deze foto is gemaakt vanuit de Christiaan de Vries straat nummer negen. Op de foto staat Piet Altena, zoon van de waterpolitie. Foto is van 1968

Dit is het eerste stuk van de Vissersburen en Weverswal met daartussen de Lemster Rien. Van alles wat hier aan de rechterkant te zien is, staat alleen de Katholieke kerk nog overeind. Al het andere is verdwenen, zoals het blok op de hoek van de Markt en Weverswal, waar verschillende mensen in woonden, en waar ook nog het atelier van Molenberg en eerder nog het arbeidsbureau in gevestigd waren. Verder was er nog een pakhuisruimte in voor de afbraak in gebruik bij Lemstra, voor opslag van groenten en fruit.

Duidelijk is hier ook de schuur te zien die Jan Pen in gebruik had voor de turfhandel, en waar later materiaal van de FA. Visser, werd opgeslagen. Ook de verdere woningen zijn verdwenen. Aan de linkerkant zien we de zijkant van drankenhandel Visser, nu de Friesland-Bank en de drogisterij van Van der Wolf. Verbeek had daarnaast een winkeltje, en dan volgde nog eens Verbeek. Het eerste huis is afgebroken en opgegaan in Tuinstra damesmode, in het tweede pand kwam later het uitzendbureau Randstad. In de achtergelegen verfwinkel (verschillende leden van de familie Verbeek waren huisschilder), kwam later de studio van Radio Lemsterland. De kaart is verzonden op 11 juli 1948.

De Zuiderzeestoomboot de 'Dokkum II' van de belangrijke Stanfriesrederij te Lemmer

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |