Schulpen, Lemmer |2|

|    1    |    2    |    3    |

Op deze foto staat in het midden Hillebrand Visser, samen met Burgemeester Luiking.

Een foto van het centrum van Lemmer. Het zal op een middag in de zomer zijn, bij alle winkels zijn tenminste de zonneschermen omlaag. Hoewel er niet zoveel mensen op de been zijn, is het toch wel te zien dat het gezellig is. Rechtsonder staat een groentekar, waarschijnlijk van Willem Lemstra of van Dijkstra. Dijkstra was ook ladingmeester bij de tramboot. De man bij de ijskar is Jelle Bootsma, later naar Hindeloopen vertrokken. Verder een viertal fietsers en net voor de Blokjesbrug een viskar, deze was van Andries Visser, zijn moeder Roelofje Visser-Bootsma, staat naast de kraam. Voor Noppert en Piet Zwart, staat een uit Sint Nicolaasga afkomstige ijskar. Bij het brughokje en de Jeltebrug maken vier mensen een praatje.

Op deze foto zijn beide bruggen zichtbaar en opvallend is dat er nog geen bomen bij aanwezig zijn. Aan elke kant een gaslantaarn en dat is het dan. Vlakbij de brug loopt iemand met drie kistjes vis op de schouder. Dat zou wel eens een vrachtje voor het bootje naar Sneek kunnen zijn. Op de Schulpen zien we naast de kledingzaak van Schirm, het huis van Sipke de Jong, de zaak van Benninga* en hotel De Wildeman. Voor de deur van de stal, staat een koets. Andringastate is hier al verkaveld in vier winkels. Aan de andere kant van de brug is het pand van Piet Zwart zichtbaar. 

Benjamin Benninga (1853-1938)

Foto van Drachtster Courant: 1872, het jaar dat Benjamin Benninga in Lemmer een koosjere vetsmelterij begon.

In 1918 vestigde de Naamloze Vennootschap Noord-Nederlandsche Vetsmelterij, v.h. B. Benninga en Zonen zich in Leeuwarden, aan de Tuinen 25-27. De oprichters waren Benjamin Benninga en zijn zonen Simon en Izaak (Jacques). Benjamin had eerder in 1872 een koosjere vetsmelterij opgericht in Lemmer en zijn zoon Simon was de eigenaar van de eerste Sneeker vetsmelterij. In 1921 werd de naamloze vennootschap veranderd in Noord-Nederlandsche Vetsmelterij Firma B. Benninga & Zonen. Acht jaar later werd er weer besloten tot het oprichten van een NV.

De kermis terug in het centrum van Lemmer. Dat doet weer denken aan de toestand van lang geleden. Dan stonden de oliebollenkraam en de zweefmolen op de Schulpen. Op de Gedempte Gracht en rondom het Dok stond de rest van de attracties. Een en al gezelligheid.

Omstreeks 1950 werd de kermis 'afgeschaft'. Mensen die er principiële bezwaren tegen hadden, hadden toen de overhand in de Gemeenteraad. Maar we hebben het jaarlijkse feest niet een keer gemist. Een groepje mensen zorgde er voor dat het toch kon doorgaan, nu op het land van de houtmolen.

Dat land tussen Nieuwburen, Vissersburen en Polderdijk was in gebruik bij Teake Huitema. Daar werd alles opgesteld en totdat de aanleg van het Rienplan begon werd dat de vaste plaats voor de kermis. Ook mooi midden in het dorp, maar het moest wel droog weer blijven, anders werd het een modderpoel.

Het vroegere tramstation werd de volgende plaats voor de kermis, die in de loop van de jaren van twee dagen tot een week was uitgegroeid. Dat duurde totdat ook die grond bebouwd werd. De laatste jaren op de ijsbaan was beslist geen succes. Bij slecht weer te koud en te nat. Hierbij een foto van de kermis, van voor de oorlog.

Op de Schulpen is alles nog behoorlijk herkenbaar. Het is nog wel de vorige brug die er ligt. In de oorlogsjaren is die vervangen. De lantaarn die hier staat is van hetzelfde model dat we nu ook weer in het centrum hebben staan. Alleen is dit nog een gaslantaarn, zo te zien staat die op een tandwielkast van de brug. Rechts Andringastate en achteraan De Wildeman. Op de voorgrond een 'bedieningsboom' van een van de sluisdeuren van de Oude Sluis.

Johannes de Vries

 • 'Aenst moatte wy de boksen opstrûpe om op in sompich stik lân merke te hâlden,'schreef Minze Zeilstra, (in de tijd dat de Gemeenteraad had besloten (de kermis werd toen gehouden op de Langestreek, de Schulpen en nog wat op de Gedempte-gracht). Hier kwamen bezwaren tegen van de mensen, de Gemeente besloot toen dat er geen kermisattracties meer op Gemeentegrond mochten staan. Dat lieten de de Lemsters natuurlijk niet op zich zitten, dan maar een lunapark op particulier terrein. Er werd een comité gevormd dat de zaken met de kermisexploitanten regelde en de directie van 'De Houtmolen' stelde het land beschikbaar dat Huitema, in gebruik had achter de Nieuwburen en de Vissersburen. Dat ging verscheidene jaren door op dat stuk land. Het was voor de kermismensen een hele opgave om hun grote wagens door de steeg tussen het hotel en het Nutsgebouw te loodsen.
 • Zo werd heel vroeger de kermis in Lemmer in de maand september gehouden, vertelde Evert de Vries. "Op de Schulpen, stond dan de prachtige draaimolen van Van der Veen, met een zeer mooie aankleding en een paardje liep dan zijn oneindige rondjes. Ook kan ik mij nog herinneren dat er een stoomcarrousel stond en een cakewalk. Op de Langestreek, stonden veel attracties en de bekende houten bioscoop van Schouten (tegenover deurwaarder Rinsma). Ik weet nog dat ik daar de film "De Jantjes" voor het eerst heb gezien. Ook op de Kortestreek, en de Gedemptegracht, stonden kermistenten. De luchtschommel van 'Arjaans' was ook altijd aanwezig en het personeel was dan in matrozenpakjes verkleed. Mechanische muziek was er toen nog niet".
 • Jacob Muurling: De winkel waar mijn ouders inzaten firma Repko
 • Gerben Wijnja: Is het bekend welk theater daar staat?
 • Age Van Der Bles: Het zou zo maar circus Friso kunnen zijn.
 • Leeuwke Bootsma: Age Van Der Bles, kan ook Koopal zijn.
 • Henk En Esther Haveman: Ús heit fertelde, dat, mei Lemstermerk, de stoomcarrousel op de Schulpen stie. It kin ek wat oars wêze.
 • Roelie Spanjaard-Visser: Ik denk de Schildmeijer-carrousel, van 1923 af in beheer bij Speelman en Sipkema.
 • Hillie Bootsma: Links de viskar van Jan Atsma(de vakman) De persoon rechts is Gauke Bootsma die werkzaam was bij palingrokerij Klaas Sterk in het Leeg.
 • Kristien Kramer Visser: Rechts is Jongsma in de patat/ijs kraam
 • Leeuwke Bootsma: Links de viskraam van Jan Atsma 'de vakman' die in de vierde Parkstraat woonde.
  Rechts de patatkraam van Jongsma
  Rechts loopt Gauke Bootsma die bij de palingrokerij Klaas Sterk werkte.
  De foto is in de jaren 50 gemaakt.
 • Marten Tienstra: Een steilsteven van een ton of 60 met opdrukker.
 • Leeuwke Bootsma: Links de patatkraam van Jongsma, daarnaast de viskraam van Andries Visser.

Andries Visser (Panne

|    1    |    2    |    3    |