Polderdijk, Lemmer |3|

De Polderdijk rond 1915. In het huis links de mast- en blokmakerij van Siebold Jans de Vries, in de volksmond 'Reade Joppe' genoemd. Dit bedrijf werd in 1928 overgenomen door Van der Neut, uit Alphen aan de Rijn. In het pand daarnaast de zeilmakerij van M.F. de Vries. Het vaarwater De Rien, is later zo'n 1,5 meter verbreed. De vrijkomende grond werd achter de voornoemde woningen gedeponeerd. Vandaag de dag is dat vanwege de verschillende grondniveaus nog altijd waar te nemen.

De Vries had tevens een taanderij achter het pand. Zowel de mast- en blokmakerij, als de zeilmakerij werden in het begin van de vorige eeuw aan de Polderdijk gevestigd. Daarvoor was deze nog onbebouwd. Naast zeilmaker De Vries, vinden we de slagerij van Anne Rijpkema.

Op de borden staat te lezen: 'Tuigerij van zeil en stoomschepen'....en 'Zeilmakerij, Taanderij en verdere Scheepsbehoeften' van M.F. de Vries.

Op de foto zien we verder van links naar rechts: Rinsje de Vries-Ages (De weduwe de Vries), Rinsje (Rennie) de Vries, Karolien de Vries-van Anken, Jan Siebold de Vries, op zijn schouder Ina de Vries (die toen 5 was). De jonge meisjes die helemaal rechts op die foto staan, zouden van de zeilmakerij familie kunnen zijn.

Bij de slagerij van Anne Rijpkema.

De Polderdijk vanuit het huis van de familie de Roos gezien.

Op de linkeroever van de Lemster Rien, waren de bedrijven van mastmakerij Van de Neut en de zeilmakerij van de Vries gevestigd. Op de rechteroever bedrijfswoningen van de daarachter gelegen Houtmolen.

Het leggen van een duiker voor de waterleiding door de vaart "de Rien" bij de Polderdijk/Vissersburen.

De dakkapellen van de mastenmakerij.

Met de boeier van Ulrik Jager

1933; Scheepvaart in de kom van de Lemmer, scheepvaart aan de zeekust en toch armoede in 't hart van de plaats. Wat zal de toekomst brengen voor deze eens zo bloeiende plaats.

De Rien vanaf de spuisluis gezien, met vier jongelui voor de smederij van Harm v.d. Wolf. Achter de smederij steekt de pijp van de houtmolen er hoog boven uit. Daarnaast ook nog een stuk van het fabrieksgebouw. Verder zien we een stuk van de muur langs de brug die de Schans met de Zeedijk verbond, links daarvan een stukje van het hek van de lager gelegen brug tussen Beneden Schans en Zeedijk. Daaronder stroomde het water dat door de spuisluis werd afgevoerd.

Een rijtje palen staat in het water voor de sluis. Die zullen wel bestemd geweest zijn om schepen die moeite hadden met de stroming te geleiden. Deze palenrij werd ook wel gebruikt door hengelaars en als zwemplek door de jongeren. Het hekwerk aan de linkerkant was de afscheiding van het terrein van boer Teake Huitema. Deze boerderij werd in de nacht van de bevrijding getroffen door een granaat. Daarbij raakten een paar koeien op de stal dood.

Een foto van het niet gedempte deel van de Lemster Rien. Bij de opslagloodsen van de Houtmolen ligt een schip met hout te lossen. Op de wal een paar al opgeladen wagentjes met hout. Over de rails die over het gehele terrein en ook tot in de fabriek liepen kon het materiaal naar alle hoeken van het bedrijf gebracht worden. De loodsen die we hier zien zijn allemaal verdwenen, wat er later ontwikkeld is zal ook weer verdwijnen en de plannen voor herinrichting van dat deel van Lemmer zijn in de maak.

Afbeelding van de Rien, aan de kant van v.d. Wolf/Houtmolen. Met op de achtergrond het Lemster Hop