Polderdijk, Lemmer |3|

|    1    |    2    |    3    |  

De Polderdijk rond 1915. In het huis links de mast- en blokmakerij van Siebold Jans de Vries, in de volksmond 'Reade Joppe' genoemd. Dit bedrijf werd in 1928 overgenomen door Van der Neut, uit Alphen aan de Rijn. In het pand daarnaast de zeilmakerij van M.F. de Vries. Het vaarwater De Rien, is later zo'n 1,5 meter verbreed. De vrijkomende grond werd achter de voornoemde woningen gedeponeerd. Vandaag de dag is dat vanwege de verschillende grondniveaus nog altijd waar te nemen.

De Vries had tevens een taanderij achter het pand. Zowel de mast- en blokmakerij, als de zeilmakerij werden in het begin van de vorige eeuw aan de Polderdijk gevestigd. Daarvoor was deze nog onbebouwd. Naast zeilmaker De Vries, vinden we de slagerij van Anne Rijpkema.

Op de borden staat te lezen: 'Tuigerij van zeil en stoomschepen'....en 'Zeilmakerij, Taanderij en verdere Scheepsbehoeften' van M.F. de Vries.

Op de foto zien we verder van links naar rechts: Rinsje de Vries-Ages (De weduwe de Vries), Rinsje (Rennie) de Vries, Karolien de Vries-van Anken, Jan Siebold de Vries, op zijn schouder Ina de Vries (die toen 5 was). De jonge meisjes die helemaal rechts op die foto staan, zouden van de zeilmakerij familie kunnen zijn.

Bij de slagerij van Anne Rijpkema.

De Polderdijk vanuit het huis van de familie de Roos gezien.

Het leggen van een duiker voor de waterleiding door de vaart "de Rien" bij de Polderdijk/Vissersburen.

De dakkapellen van de mastenmakerij.

Met de boeier van Ulrik Jager

Foto van Gea Bakker-Zwering

De Polderdijk in het jaar ca. 1956.

  • Geertje Visser: Die mooie kever wie fan ús heit. Wouter de Vries. Hij stjit bij ús arke, wér wij doe op wennen. Must efkes sjen Peke de Vries en Dirk Jan de Vries
  • Nelly de Koe: Mooi hè.wij hebben ook zo.n kever gehad. Met 5 kinderen er in naar oma en opa in Den Helder, twee zaten in de kattenbak

Foto van Wim de Roos, op de Polderdijk, 1966

  • Hedzer de Boer: Myn earste huske, noch steeds moai plakje..
  • Kristien Kramer Visser: Leuke foto Lia en Wim de Roos, zo ken ik je weer.. Ik denk dat in dat jaar buurvrouw Cato nog in het voorste huis woonde? Of de familie Deen al?
  • Lia en Wim de Roos: Cato Reijenga, dat is ook al 50 jaar geleden. Op de andere hoek een v/d Berg, en naast "ons" nog een gezin met een jongen van onze leeftijd, Hennie Lemstra?
  • Kristien Kramer Visser: Ja familie Lemstra en André v/d Berg op de andere hoek.

Afdrukken van Wim de Roos.

Schepen in de afgedamde Lemster Rien te Lemmer, met links het pand van mastenmakerij Van der Neut, daar gevestigd sinds 1928.

1968: Schippersinternaat in Lemmer wordt met keet uitgebreid

LEMMER — Het internaat voor schipperskinderen in Lemmer dat is gehuisvest in een viertal woningwetwoningen (zg. Bogaerswoningen. Zij zijn onderling met elkaar verbonden, zodat je door het hele blok heen kunt lopen. De kinderen slapen op keurige stapelbedden. Een paar kleine slaapkamers zijn betrokken door jonge verzorgsters) aan de Polderdijk, voldoet lang niet meer aan de eisen des tijds. Om hierin verandering te brengen heeft de Lemster stichting een garantie voor een geldlening van f 20.000 gevraagd. B. en w. stellen voor akkoord te gaan.

Het bestuur heeft besloten een houten keet aan te schaffen. Deze keet, die 4 meter breed en 14 meter lang is, zal worden gebruikt als gemeenschappelijke eetzaal. Hierdoor komt er in de woningen weer enige ruimte vrij, die voor andere doeleinden kan worden gebruikt. De keet komt achter de schuurtjes, die achter de woningen staan. Eén van die schuurtjes kan dienst doen als keuken. Er gaan op de schippersschool in Lemmer ongeveer 45 kinderen.

Afdruk van Beitsche Hoekstra: Op de Polderdijk was ook het schippersinternaat voor de LO internaat.

Foto van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

carol de vries
een jaar geleden

ik zie nu pas dat er idioot veel foto's van de mastmakerij gemaakt zijn. Ook kwam ik de naam van slagerij Rijpkema tegen, we hadden een mastmaker in Amsterdam die Rijpkema heette en zijn vrouw was ook nog in 1960 filiaalhoudster van ons winkeltje op Houtmankade 27.

|    1    |    2    |    3    |