Sluis |4|

Een karakteristiek plekje in Lemmer is de Lemster Sluis. Er heerst toch altijd nog een aparte sfeer rond de sluis en dat was zeker het geval voor de grote verandering plaats vond. Toen IJsselmeer nog Zuiderzee was. Toen je op de sluis staande de zee met de Dam met de vuurtoren voor je zag. Heel de omgeving wijst er op dat Lemmer haar glorietijd gekend heeft als vissershaven waar een behoorlijke vissersvloot thuis hoorde, en ook bekend stond als doorvoer haven van goederen naar de rest van het land. Nu is van dat alles niet veel meer te bespeuren, uitgezonderd dus in het seizoen, als de watertoerist ook veel levendigheid met zich mee brengt.

Maar het stemmingsbeeld, het uitzicht vanaf de sluis, is voorgoed verleden tijd, want de sluis is nu als het ware ingebouwd tussen industrie jachthavens en de dijken van het nieuwe land. Toch geld nog steeds als je Lemmer aandoet en je bent niet bij het sluis complex geweest, dan heb je wel wat gemist.

De nieuwe Lemster Zeesluis, zoals hij na de opening in 1888 genoemd werd, is gebouwd in het kader van waterstaatkundige vernieuwing van de toen zo belangrijke Zuiderzeehaven. Toen in 1951 de Prinses Margrietluis bij Tacozijl gereed kwam en de tijdrovende doorvaart van het beroepsvervoer door de Lemmer verviel, werd door het provinciaal bestuur aan de gemeente Lemsterland de gelegenheid geboden de Sluis over te nemen. Gelukkig heeft het gemeente bestuur niet geaarzeld en is de Sluis nu eigendom van Lemsterland. Gelukkig voor het aanzien van Lemmer, voor de pleziervaart en voor de levendigheid van het dorp.

Foto van Age van der Bles: 1940 -Na afloop van de wedstrijden werden de boten in de grote sluis naar binnen geschut.

Met sluiswachter Ko Windt.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.