Toelichting

Toelichting

Toelichting bij de opnieuw uitgetypte, door de Documentatiecommissie Stichting 40-45  verworven, verslagen van:

- 1. Eppie Bultsma, organisator van verzet in Friesland
- 2. Een broer van Mark Wierda
- 3. De verloofde van Mark Wierda

over het verzetswerk van Mark Wierda.

In het archief van Tresoar bevinden zich handgeschreven stukken  van de bovengenoemde 3 personen, en ook de uitgetypte versie. Die getypte versie is, op het daarvoor toen beschikbare papier, zeer  compact. Zonder lijnen wit, zijn lange regels volgeschreven en is elke centimeter van het schaarse papier in 1945 gebruikt.

Bij het overbrengen in Word heb ik zo getrouw als mogelijk was de oude getikte versie overgenomen, met de soms ouderwetse spelling, met de echte spelfouten, en soms de lange zinnen van die tijd. Een enkele ingreep is gedaan als het voor de hand lag een al te storende
vergissing te verhelpen, of een weggelaten los woord toe te voegen.

Daarnaast zij opgemerkt, dat het overtikken geen instemming is met de tot uitdrukking gebrachte zienswijze, gevoelens of levensvisie.

De gebeurtenissen rond de executie van de drie broers Wierda, en de anderen die bij Dronrijp werden doodgeschoten op 11 april 1945, zijn vele jaren, vooral voor betrokkenen als familie, verzetsmensen en dorpelingen, schokkend en moeilijk te verwerken geweest.

De omzetting in Word van de teksten uit het archief van Tresoar maakt het wellicht in de toekomst eenvoudiger, een meer volledige, betrouwbare en voor historici acceptabele weergave van deze droeve geschiedenis te schrijven. Daartoe leveren ook de teksten op de sites van het Verzetsmuseum, Tresoar en www.spanvis.com een belangrijke bijdrage, naast eerdere publicaties van Wijbenga, Ypma en anderen.

Mildam, 12 dec 2019   

Jenne de Haan


Zestig jaar later kunnen de archieven van de familie Wierda bij Tresoar, worden ingekeken. Het archief van de ouders van de gebroeders was al enkele decennia in het bezit van het toenmalige Ryksargyf. Vlak voor de fusie tot Tresoar kwam daar het archief van de enig overlevende broer Gerben (overleden in 1966) bij. De stukken zijn inmiddels beschreven en geordend.

Het bevat uiteraard veel informatie over de moord op en herdenking van de drie broers en over de verschillende verzetsactiviteiten die ze hebben gepleegd. Ook het archief van hun ouders Jan Wierda en Gerbina Ynzonides bevat belangwekkend materiaal betreffende de oorlogsperiode, zoals een serie vanuit de gevangenis geschreven briefjes van Nico Frijda en George Puchinger in de herfst en winter van 1944-1945. Maar het bevat ook correspondentie, dagboeken, foto’s enz. vanaf het begin van de 20ste eeuw. De stukken kunnen bij Tresoar tijdens openingstijden op de studiezaal worden aangevraagd.