Parenteel Pieter Teedes Wouda 2

|    1   |    2   |    3   |


1.3.5 Ekke Wouda is geboren op 26-10-1856 in Lemsterland, dochter van Harmen Pieters Wouda (zie 1.3) en Margjen Jans Huisman. Ekke is overleden op 05-02-1887 in Lemsterland, 30 jaar oud. Ekke trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1878 in Lemsterland met Jelle Veer van der, 31 of 32 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Ekke en Jelle: Hij is schipper, net als zijn vader. Jelle is geboren in 1846 in Heerenveen., zoon van Hendrik Veer van der en Catharina Hilma. 


1.3.2.2 Harmen Wouda is geboren op 21-01-1876 in Lemsterland, zoon van Pieter Wouda (zie 1.3.2) en Antje Hofman. Harmen is overleden op 10-03-1956 in Sneek, 80 jaar oud. Notitie bij overlijden van Harmen: Het echtpaar is begraven op Lemmer-Oud. Harmen trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1906 in Lemsterland met Pietje Netters, 24 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Harmen en Pietje: Bij zijn huwelijk was hij visser. Pietje is geboren op 08-06-1882 in Lemsterland, dochter van Willem Netters en Geeske Solkema. Pietje is overleden op 31-12-1962 in Makkum, 80 jaar oud.


1.3.2.4 Peke Wouda (afb. 4 en 5) is geboren op 29-12-1881 in Lemsterland, zoon van Pieter Wouda (zie 1.3.2) en Antje Hofman. Notitie bij de geboorte van Peke: Vader Pieter doet aangifte. Hij is 34 en houtzaag-molenaarsknecht. Peke is ’s ochtends om 3 uur geboren. Getuigen: Abraham Faber, 59, houtzaag-molenaarsknecht te Lemmer en Jan Koopman, 44 en klerk te Lemmer. Iedereen tekent de akte. Peke is overleden op 07-05-1941 in Sondel (Gaasterland), 59 jaar oud. Notitie bij overlijden van Peke: Het echtpaar ligt begraven op de begraafplaats Lemmer-Oud. Notitie bij Peke: Op de foto zie je een deel van het Achterom, waar Peke en zijn vader Pieter hebben gewoond. De steeg is tussen de panden van groenteboer Peke (links) en slagerij Lageveen (rechts).

  • Nationale Militie: Bij de loting voor de lichting van 1901 van Lemsterland kreeg hij nummer 3. Uit hoofde van broederdienst werd hij vrijgesteld van dienst. Dit staat in een verklaring van 24-6-1907, nodig voor zijn huwelijk.

Peke trouwde, 25 jaar oud, op 12-07-1907 in Lemsterland met Geertje Kuipers, 22 jaar oud, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk van Peke en Geertje: Huwelijksakte: Peke is 25 en visser, geboren in Lemmer en daar woonachtig. Vader Pieter is 59 en houtzaag-molenaarsknecht. Moeder Antje is 55 en zonder beroep. Zij wonen in Lemmer en zijn aanwezig. Geertje is 22 en zonder beroep. Zij is geboren en woonachtig in Lemmer. Haar ouders zijn ook aanwezig. De afkondigingen (aankondigingen) van het huwelijk waren op zondag 30 juni en op zondag 7 juli te Lemmer. Getuigen: Jan Hofman, 56 en conciërge/ Jan Bosma, 56 en Jaan Penema, 43; beiden veldwachters./ Ritse Eltje Gorter, 25, ambtenaar op de secretarie. Allemaal wonende te Lemmer. Geertje is geboren op 04-11-1884 in Lemmer, dochter van Rauke Kuipers en Akke van Brug*. Geertje is overleden op 11-06-1960 in Lemmer, 75 jaar oud.

Kinderen van Peke en Geertje:

1. Antje Wouda, geboren op 03-05-1908 in Lemmer. Volgt 1.3.2.4.1.

2. Rauke Wouda, geboren op 15-09-1909 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.4.2.

3. Pieter Wouda, geboren op 27-01-1912 in Lemmer. Volgt 1.3.2.4.3.

4. Tjibbe Wouda, geboren in 08-1913 in Lemsterland. Tjibbe is overleden in 10-1915 in Lemsterland, 2 jaar oud.

5. Harm Wouda, geboren op 12-07-1915 in Lemmer. Volgt 1.3.2.4.5.

6. Akke Wouda, geboren op 16-07-1917 in Lemmer. Volgt 1.3.2.4.6.

7. Margje Wouda, geboren op 08-06-1920. Volgt 1.3.2.4.7.

8. Pietje Wouda, geboren op 28-07-1922. Volgt 1.3.2.4.8.

* Foto van Geertje Visser: Trouwakte van Rauke Kuipers en Akke van Brug

Foto van Geertje Visser: Hierbij de aankondiging van het huwelijk van mijn grootouders. Peke Wouda, zoon van Pieter en Antje Wouda, Pieter heeft 65 jaar op de houtmolen gewerkt. En oate Antsje had haar winkeltje in de Schans. (Op de plek van Pietsje en Peke, groenten) en mijn oate Geertje Kuipers. Zij was een dochter van Rauke (zwarte, LE 47.) en Akke Kuipers van Brug. 

Foto van Geertje Visser: Pake Peke en Oate Geertje

(afb. 4)

(afb. 5)


1.3.2.5 Ekke Wouda is geboren op 30-04-1888 in Lemsterland, zoon van Pieter Wouda (zie 1.3.2) en Antje Hofman. Ekke is overleden op 24-01-1976 in Hilversum, 87 jaar oud. Notitie bij Ekke: Hij was ijzerwerker-scheepsbouw. In 1942 woonde het echtpaar in Oostzaan. Vanaf 1921 in Amsterdam. In 1953 weer in Amsterdam. Ekke trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1915 in Wymbritseradeel met Beeuw Vries de, 25 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Ekke en Beeuw: Bij zijn huwelijk was hij scheepstimmerknecht. Beeuw is geboren op 16-12-1889 in Sneek, dochter van Haye Vries de en Janke Punter. Beeuw is overleden op 31-01-1972 in Amsterdam, 82 jaar oud.

Kinderen van Ekke en Beeuw:

1. Antje Wouda, geboren op 31-03-1916 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.5.1.

2. Haije Wouda, geboren op 12-11-1918 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.5.2.

3. Pieter Wouda, geboren op 05-05-1921 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.5.3.

4. Janke Wouda, geboren op 12-09-1923 in Amsterdam.

5. Harmen Wouda, geboren op 11-03-1927 in Amsterdam. Volgt 1.3.2.5.5.

6. Rimmer Wouda, geboren op 29-12-1928 in Amsterdam. Volgt 1.3.2.5.6.


1.3.3.1 Harmen Wouda is geboren op 01-03-1876 in Lemsterland, zoon van Jan Wouda (zie 1.3.3) en Trijntje Hoogeterp. Harmen is overleden op 21-04-1951 in Sneek, 75 jaar oud. Notitie bij Harmen: Nog niet zeker of de personen op de foto Harmen en Aaltje zijn. Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 20-10-1899 in Lemsterland met Aaltje (Aalsje) Raadsveld (afb. 7), 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Aaltje: Bij zijn huwelijk was hij vissersknecht. Aaltje is geboren op 08-09-1879 in Lemsterland, dochter van Klaas Raadsveld en Ymkje Bijlsma. Aaltje is overleden op 10-02-1955 in Lemsterland, 75 jaar oud.

Kinderen van Harmen en Aaltje:

1. Jan Wouda, geboren op 09-07-1900 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.1.1.

2. Jacob (Jaap) Wouda (afb. 8), geboren op 20-11-1902 in Lemsterland. Jacob is overleden op 27-03-1967, 64 jaar oud. Notitie bij Jacob: Hij bleef ongetrouwd.(bron: Harmke Atsma) Met zijn broer Jan bezat hij de LE 10 en de broers visten nog tot 1956.

3. Ymkje Wouda, geboren op 20-09-1909 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.1.3.

(afb. 7)

(afb. 8)


1.3.3.2 Hermanus Wouda (afb. 9 en 10) is geboren op 30-03-1878 in Lemsterland, zoon van Jan Wouda (zie1.3.3) en Trijntje Hoogeterp. Hermanus is overleden op 24-07-1966 in Medemblik, 88 jaar oud. Notitie bij Hermanus: Hij was in zijn jonge jaren knecht bij zijn oom Teade Wouda (uit 1853) van de LE2 en leerde daar het vak. Hermanus leende bij bakker Haveman 200 gulden en kocht een tweedehands schouw en viste daarmee een paar jaar. Hij was de armoede beu. Omstreeks 1901 kon hij een botter kopen met het nummer LE 101. Naam: Jonge Jan (wat nu Oude Jan is) Op 9 juli 1913 kocht hij de LE 75.

  • In de nacht van 15 op 16 maart 1906 kwam het stoomschip Leeuwarden II in de problemen en zonk half. Steven Stevens Visser voer uit met zijn LE 74 en vond na enige uren de 4-koppige bemanning van de Leeuwarden in de mast, die nog boven water uitstak. Steven kreeg 50 gulden en de andere vissers 25 gulden, alsmede een bronzen medaille en een oorkonde van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen voor stoutmoedig en menslievend gedrag bij het redden van de bemanning der grote stoomboot Leeuwarden II. Hermanus was erbij!

Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1901 in Lemsterland met Mette Turksma, 23 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Mette: Op 2-7-1907 overlijdt er een Hermanus Wouda van 6 dagen oud. Bij de geboorte van Mette is haar vader al overleden. Misschien daarom de naam Turksma aangehouden.  Het gezin vertrekt in 1928 naar Medemblik. Bij zijn huwelijk is Hermanus visser. Mette is geboren op 18-12-1877 in Lemsterland, dochter van Judik (Lette) Levie Turksma. Mette is overleden op 12-02-1951 in Medemblik, 73 jaar oud.

Kinderen van Hermanus en Mette:

1. Teade Wouda (afb. 11). Notitie bij Teade: Er is ook nog een Teade uit 1913, zoon van Johannes Lippes Wouda en Trijntje van der Bijl. Hij schreef later in kranten. Het zou ook zijn foto kunnen zijn.

2. Manus Wouda.

3. Jan Wouda, geboren op 05-07-1901 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.2.3.

4. Sake Wouda, geboren op 09-05-1903 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.2.4.

5. Leeuwke Wouda, geboren in 1909. Volgt 1.3.3.2.5.

6. Harmen Wouda, geboren op 20-07-1911. Volgt 1.3.3.2.6.

(afb. 9 en 10)

(afb. 11) Deze foto is in het begin van de dertiger jaren genomen. v.l.n.r. Minne Brouwer, Auke Kok, Teade Wouda, Marten Dijkstra en Rinse Fleer.


1.3.3.5 Teede Wouda is geboren op 20-04-1886 in Lemsterland, zoon van Jan Wouda (zie 1.3.3) en Trijntje Hoogeterp. Teede is overleden op 28-05-1962, 76 jaar oud. Teede trouwde, 22 jaar oud, op 12-06-1908 in Lemsterland met Lupkje Feenstra, 19 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Teede en Lupkje: Bij zijn huwelijk was hij vissersknecht. Lupkje is geboren op 13-07-1888 in Lemsterland, dochter van Wybe Feenstra en Kaatje Spiekhold. Lupkje is overleden op 24-12-1950, 62 jaar oud.

Kinderen van Teede en Lupkje:

1. Jan Wouda]. Jan is overleden in Bangkok. Notitie bij Jan: Hij was in 1977 in Bangkok.

2. Trijntje Wouda, geboren op 02-12-1908 in Lemsterland. Trijntje is overleden op 12-04-1977 in Franeker, 68 jaar oud. Notitie bij Trijntje: Zij overleed als gevolg van een ongeval. Ze werd al sinds 1931 verpleegd in het psychiatrisch ziekenhuis te Franeker. Ze mocht zich vrij bewegen en werd ter hoogte van de inrichting gegrepen door twee auto’s, omdat ze plotseling de weg opliep.

3. Wybe Wouda, geboren op 23-05-1911 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.5.3.

4. Harmen Wouda, geboren op 21-12-1921. Volgt 1.3.3.5.4.

5. Kaatje Wouda, geboren op 26-02-1926. Volgt 1.3.3.5.5.


1.3.3.6 Jantje Wouda is geboren op 09-02-1888 in Lemsterland, dochter van Jan Wouda (zie 1.3.3) en Trijntje Hoogeterp. Jantje is overleden op 10-07-1983 in Wolvega, 95 jaar oud. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1910 in Lemsterland met Liekel Poepjes, 22 jaar oud. Liekel is geboren op 21-09-1887 in Weststellingwerf, zoon van Jacob Pietersz Poepjes en Jantje Luites Broersma. Liekel is overleden op 19-12-1966 in Lemmer, 79 jaar oud


1.3.3.7 Margje Wouda is geboren op 22-02-1893 in Lemsterland, dochter van Jan Wouda (zie 1.3.3) en Trijntje Hoogeterp. Margje is overleden op 22-10-1977 in Sloten, 84 jaar oud. Notitie bij overlijden van Margje: Het echtpaar ligt begraven op Sloten-Algemeen. Margje trouwde met Duye de Boer. Duye is geboren op 09-12-1889 in Sloten, zoon van Yke Boer de en Tjiets Vries de. Duye is overleden op 20-10-1975 in Sloten, 85 jaar oud.


1.3.4.3 Johannes Lippes Wouda (afb. 12) is geboren op 05-10-1882 in Lemsterland, zoon van Teede Wouda (zie 1.3.4) en Grietje Koopen. Johannes is overleden op 12-05-1950, 67 jaar oud. Notitie bij Johannes: De foto kreeg ik van Jannie Wouda, een kleindochter. Pake Johannes en zijn vrouw Trijntje van der Bijl. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 04-07-1912 in Lemsterland met Trijntje Bijl van der, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op 10-03-1884 in Doniawerstal, dochter van Arend Sybold Bijl van der en Pietje Wiebes Smak. Trijntje is overleden op 15-06-1957, 73 jaar oud. Notitie bij overlijden van Trijntje: Het echtpaar is begraven op Lemmer-Oud.

Kinderen van Johannes en Trijntje:

1. Teade Wouda, geboren op 09-12-1913 in Lemsterland. Volgt 1.3.4.3.1.

2. Pietje Wouda, geboren op 30-08-1918 in Lemsterland. Volgt 1.3.4.3.2.

(afb. 12) Foto van Jannie Wouda.


1.3.4.5 Djoeke Wouda is geboren op 11-07-1886 in Lemsterland, dochter van Teede Wouda (zie 1.3.4) en Grietje Koopen. Djoeke is overleden op 18-09-1971 in Wirdum, 85 jaar oud. Djoeke trouwde, 24 jaar oud, op 29-06-1911 in Lemsterland met Fedde Gaastra, 29 jaar oud. Fedde is geboren op 07-03-1882 in Workum, zoon van Jan Tjerk Gaastra en Saapke Schotsman. Fedde is overleden op 17-11-1918 in Leeuwarderadeel, 36 jaar oud. Notitie bij overlijden van Fedde: Het echtpaar is begraven te Wirdum-kerk.


1.3.2.4.1 Antje Wouda is geboren op 03-05-1908 in Lemmer, dochter van Peke Wouda (zie 1.3.2.4) en Geertje Kuipers. Antje is overleden op 12-11-2002 in Lemmer, 94 jaar oud. Antje trouwde met Jan Rippen. Jan is geboren op 28-04-1901. Jan is overleden op 01-11-1972, 71 jaar oud.


1.3.2.4.2 Rauke Wouda (afb. 13 t/m 15) is geboren op 15-09-1909 in Lemsterland, zoon van Peke Wouda (zie 1.3.2.4) en Geertje Kuipers. Rauke is overleden op 10-02-1994 in Nijefurd, 84 jaar oud. Notitie bij Rauke: Hij was banketbakker en had een zaak op het Beukenplein 14. In 1961 nam Lou van der Wurf de winkel over en werd er verbouwd. De foto’s zijn van Lou, maar de gereedschappen bestaan niet meer. Wel heeft hij nog een speculaasplank die Hans Wouda mag hebben. (november 2008) 

Op 28-7-1941 doet Rauke aangifte bij de politie in Amsterdam: zijn stamkaart is vermist.

  • Rauke schreef zelf zijn naam als Rouke en zo stond het ook in zijn overlijdensadvertentie. Hij heeft een halve eeuw in Amsterdam gewoond en was daar ook havenmeester bij watersportvereniging De Koene aan het Nieuwe Meer. In 1973 ging hij naar Stavoren en was daar in 1985 nog vrijwillig brugwachter. Hij is dus ongeveer in 1923 naar Amsterdam gegaan.

Rauke trouwde, 26 jaar oud, op 13-11-1935 in Amsterdam met Alida Maria Verbeek (afb. 13), 23 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Rauke en Alida: Adressen: Beukenplein 14 hs (11-3-1935)- Beukenplein 13 I (4-2-1948)- a/b IJ ’t Watterlan, het Jollenpad bij 13 (15-2-1966). Staveren: Dwinger 21 (9-9-1975) Alida is geboren op 22-01-1912 in Elst, dochter van Aart Teunis Verbeek en Elske Willemina Kranen. Alida is overleden op 09-02-1994 in Sneek, 82 jaar oud.

Kinderen van Rauke en Alida:

1. Gerda Elsje (Els) Wouda, geboren op 07-05-1938 in Amsterdam. Volgt 1.3.2.4.2.1.

2. Hans Wouda, geboren op 07-04-1941 in Amsterdam. Volgt 1.3.2.4.2.2.

3. Elisabeth Roelanda (Liesbeth) Wouda, (afb. 16 en 17), geboren op 29-09-1946 in Amsterdam. Notitie bij Elisabeth: Zij was vier keer Nederlands kampioen kunstzwemmen. In 2008 kreeg zij de versierselen als lid van de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten voor watersportvereniging De Koene (ze is voorzitter), de watersport en het zwemmen.

(afb. 13)

Rouke Wouda, de brugwachter van Stavoren.

(afb. 14) Op de foto nog wat oude bakkerijspullen.

(afb. 16)

(afb. 17)

(afb. 15)

|    1   |    2   |    3   |