Parenteel Pieter Teedes Wouda 1

|    1   |    2   |    3   |


Deze genealogie van de Lemster familie Wouda, is gemaakt door Bert Hemrika.

1 Pieter Teedes Wouda is geboren op 10-11-1795 in Sneek, zoon van Teede(Taede) Hotzes en Antje Ymes Rekker. Hij is gedoopt op 10-12-1795 in Sneek. Pieter is overleden op 02-01-1829 in Lemsterland, 33 jaar oud. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1816 in Sneek met Aaltje Harmens Koster, 22 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Pieter en Aaltje: Bij het huwelijk is hij zilversmidsknechtAaltje is geboren op 03-09-1793 in Sneek, dochter van Harmen Andrie Koster en Martjen Melchers. Aaltje is overleden op 24-10-1847 in Lemsterland, 54 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Aaltje:

1. Antje Wouda, geboren op 30-03-1817 in Sneek. Volgt 1.1.
2. Teede Wouda, geboren op 22-11-1818 in Sneek. Volgt 1.2.
3. Harmen Pieters Wouda, geboren op 12-07-1821 in Lemsterland. Volgt 1.3.
4. Martje Wouda, geboren op 27-10-1823 in Lemsterland. Volgt 1.4.
5. Durkjen Wouda, geboren op 04-02-1826 in Lemsterland. Durkjen is overleden op 13-09-1826 in Lemsterland, 7 maanden oud.
6. Durk Wouda, geboren op 24-09-1827 in Lemsterland. Durk is overleden op 11-06-1829 in Lemsterland, 1 jaar oud.

1.1 Antje Wouda is geboren op 30-03-1817 in Sneek, dochter van Pieter Teedes Wouda (zie 1) en Aaltje Harmens Koster. Antje is overleden op 23-07-1889 in Dokkum, 72 jaar oud. Notitie bij Antje: Net als bij zus Martje huwelijkstoestemming (akte niet aanwezig) voor haar en Carel Christiaans Reeder te Dokkum. Bij dezelfde notaris. Toegangsnr 26/ inventarisnr 97033/ repertoirenr 17. Datum: 12-4-1846. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1846 in Dokkum met Carel Christiaans Reeder


1.2 Teede Wouda is geboren op 22-11-1818 in Sneek, zoon van Pieter Teedes Wouda (zie 1) en Aaltje Harmens Koster. Teede is overleden. Notitie bij Teede: Teede is zeeman/ buitenvaarder.

Teede trouwde, 27 jaar oud, op 14-12-1845 in Lemsterland met Berber Jans Jong de, 23 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Teede en Berber: Dit gezin is vermoedelijk na 1859 naar Amsterdam gegaan, want daar wordt in 1863 Taede geboren. Aaltje en Pieter trouwen daar. Dit moet nog in Amsterdam nagekeken worden. Bij zijn huwelijk was hij buitenvaarder en Berber naaister. Berber is geboren op 15-08-1822 in Wymbritseradeel, dochter van Jan Jans Jong de en Minke Seerps Monkures. 

Kinderen van Teede en Berber:

1. Aaltje Wouda, geboren op 28-09-1846 in Lemsterland. Volgt 1.2.1.

2. Jan Wouda, geboren op 26-11-1851 in Lemsterland. Notitie bij de geboorte van Jan: Pa is afwezig. Hij is zeeman. 

3. Pieter Wouda, geboren op 22-12-1853 in Lemsterland. Volgt 1.2.3.

4. Berber Wouda, geboren op 22-02-1857 in Lemsterland. Volgt 1.2.4.

5. Taede Wouda, geboren in 1863 in Amsterdam. Taede is overleden op 04-09-1869 in Amsterdam, 5 of 6 jaar oud.


1.3 Harmen Pieters Wouda is geboren op 12-07-1821 in Lemsterland, zoon van Pieter Teedes Wouda (zie 1) en Aaltje Harmens Koster. Harmen is overleden op 29-02-1896 in Lemsterland, 74 jaar oud. Notitie bij Harmen: In 1874 was Harmen visser. Op 18-12-1884 is er een testament gemaakt bij notaris F.Schaafsma te Sneek. Alleen het repertoirenr verschilt van de nrs bij zijn vrouw.: 171. Bij dezelfde notaris is er een hypotheek d.d. 14-5-1884. Toegangsnr 26/ inventarisnr 97075. repertoirenr 87. Op 15-12-1883 koopt hij een huis in Lemmer voor f. 1124,- Toegangsnr 26/ inventarisnr 97074/ repertoirenr 193 en 200.

Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 09-02-1845 in Lemsterland met Margjen Jans Huisman, 21 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Harmen en Margjen: Bij het huwelijk is hij varensgezel en zij naaister. Margjen is geboren op 15-04-1823 in Lemsterland, dochter van Jan Jans Huisman en Ekke Fokkes Werf van der. Margjen is overleden op 27-11-1889 in Lemsterland, 66 jaar oud. Notitie bij Margjen: Op 18-12-1884 is er een testament gemaakt bij notaris F.Schaafsma te Sneek. Toegangsnr 26/ inventarisnr 97075/ repertoirenr 172.

Kinderen van Harmen en Margjen:

1. Pieter Wouda, geboren op 16-11-1845 in Lemsterland. Pieter is overleden op 26-01-1846 in Lemsterland, 2 maanden oud.

2. Pieter Wouda, geboren op 09-08-1847 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.

3. Jan Wouda, geboren op 10-12-1849 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.

4. Teede Wouda, geboren op 08-08-1853 in Lemsterland. Volgt 1.3.4.

5. Ekke Wouda, geboren op 26-10-1856 in Lemsterland. Volgt 1.3.5.

6. Fokke Wouda, geboren op 26-08-1859 in Lemsterland. Fokke is overleden op 16-08-1861 in Lemsterland, 1 jaar oud.

7. Aaltje Wouda, geboren op 01-02-1862 in Lemsterland. Aaltje is overleden op 05-10-1862 in Lemsterland, 8 maanden oud.

8. Fokke Wouda, geboren op 02-12-1864 in Lemsterland. Fokke is overleden op 10-10-1866 in Lemsterland, 1 jaar oud.


1.4 Martje Wouda is geboren op 27-10-1823 in Lemsterland, dochter van Pieter Teedes Wouda (zie 1) en Aaltje Harmens Koster. Martje is overleden op 10-08-1863 in Oostdongeradeel, 39 jaar oud. Notitie bij Martje: Op 3-4-1845 is er huwelijkstoestemming (akte niet aanwezig) voor haar en Klaas Jans Visser te Dokkum. Bij notaris J.L.T. Waubert de Puisse te Lemmer Toegangsnr 26/ inventarisnr 97032 en repertoirenr 21.

Martje trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1845 in Dokkum met Klaas Jans Visser, 25 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Martje en Klaas: Bij het huwelijk is hij timmermansknecht en zij dienstmeid. Klaas is geboren op 08-01-1820 in Dokkum, zoon van Jan Jacobs Visser en Saapke Gabes Sybesma. Klaas is overleden op 11-07-1863 in Oostdongeradeel, 43 jaar oud.


1.2.1 Aaltje Wouda is geboren op 28-09-1846 in Lemsterland, dochter van Teede Wouda (zie 1.2) en Berber Jans Jong de. Notitie bij de geboorte van Aaltje: Pa is afwezig, hij is buitenvaarder. Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 19-07-1876 in Amsterdam met Hendricus de Wiligen.


1.2.3 Pieter Wouda is geboren op 22-12-1853 in Lemsterland, zoon van Teede Wouda (zie 1.2) en Berber Jans Jong de. Notitie bij de geboorte van Pieter: Pa is afwezig, hij is zeeman. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1882 in Amsterdam met Margaretha Roode de, 30 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Pieter en Margaretha: Bij het huwelijk is hij meubelmaker en zij dienstbode. Margaretha is geboren op 29-04-1852 in Groningen, dochter van Christoffer Roode de en Elizabeth Holt. 

Kind van Pieter en Margaretha:

1. Margien Wouda, geboren op 24-06-1884 in Amsterdam. Margien is overleden op 19-08-1980 in Amsterdam, 96 jaar oud.


1.2.4 Berber Wouda is geboren op 22-02-1857 in Lemsterland, dochter van Teede Wouda (zie 1.2) en Berber Jans Jong de. Berber is overleden. Berber trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1884 in Zandvoort met Gerardus Hendrik Lentelink, 25 of 26 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Berber en Gerardus: Moet nog gecontroleerd worden. Er staat Berber Feede, maar dat moet Teede zijn. Gerardus is geboren in 1858. Notitie bij Gerardus: In 1884 was hij barbier, later horlogemaker. Er is een gezinskaart van ene G.H. Lentelink uit 1858 in Amsterdam.


1.3.2 Pieter Wouda (afb. 1) is geboren op 09-08-1847 in Lemsterland, zoon van Harmen Pieters Wouda (zie 1.3) en Margjen Jans Huisman. Pieter is overleden op 23-07-1928 in Lemsterland, 80 jaar oud. Notitie bij Pieter: Hij was houtzaagmolenaarsknecht in Lemmer. Adres: Achterom 20 in Lemmer. Hij werkte 65 jaar bij De Houtmolen, destijds eigendom van de familie Wegener Sleeswijk. Afscheidscadeau: twee mooie stoelen, die nog steeds in de familie zijn. Pieter: (1) trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1872 in Lemsterland met Janke Wal van der, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Janke: Voor hun huwelijk, op 16-1-1871 winnen ze een prijs met schaatsen: bij een wedstrijd in Sloten winnen ze de tweede prijs. Janke is geboren op 22-11-1847 in Lemsterland, dochter van Geert Alberts Wal van der en Antje Johannes Hoekstra. Janke is overleden op 07-02-1874 in Lemsterland, 26 jaar oud.

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1874 in Lemsterland met Antje Hofman, 22 jaar oud, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan. 

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Antje: Huwelijksakte: Pieter is 27 en weduwnaar van Janke van der Wal. Geboren en woonachtig in Lemmer. Zijn vader is visser en zijn ouders, woonachtig in Lemmer, zijn aanwezig. Pieter is houtzaag-molenaars-knecht. Antje is 22, geboren en woonachtig in Follega, Lemsterland. Zij is naaister. Haar vader is overleden en haar moeder is aanwezig. Moeder woont in Follega. De afkondigingen (aankondigingen) van het huwelijk waren op de zondagen 4 en 11 oktober. Ze overleggen hun geboortebewijzen, de overlijdensakte van Janke van der Wal en de overlijdensakte van de vader van Antje. Getuigen: Carel...Fachte, 42 en Hendrik de Heer, 40, beiden veldwachters te Lemsterland. Johannis Duim, 50 en kuiper en Louis Jacobus Lyklema, 33 en klerk.

Antje is geboren op 27-05-1852 in Lemsterland, dochter van Peeke Martens Hofman en Fokjen Jelles Drijfhout. Antje is overleden op 13-02-1941 in Lemsterland, 88 jaar oud. Notitie bij overlijden van Antje: Pieter en Antje zijn begraven op de begraafplaats Lemmer-Oud.

Kind van Pieter en Janke:

1. N.N. Wouda], levenloos geboren zoon, geboren op 04-02-1874 in Lemsterland.

Kinderen van Pieter en Antje:

2. Harmen Wouda, geboren op 21-01-1876 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.2.

3. Peke Wouda, geboren op 08-11-1880 in Lemsterland. Peke is overleden op 09-12-1880 in Lemsterland, 1 maand oud.

4. Peke Wouda, geboren op 29-12-1881 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.4.

5. Ekke Wouda, geboren op 30-04-1888 in Lemsterland. Volgt 1.3.2.5.

6. Uilke Wouda, geboren op 25-07-1891 in Lemsterland. Uilke is overleden op 18-10-1891 in Lemsterland, 2 maanden oud.

7. Teede Wouda, geboren op 25-07-1891 in Lemsterland. Teede is overleden op 13-10-1891 in Lemsterland, 2 maanden oud.

(afb. 1)


1.3.3 Jan Wouda is geboren op 10-12-1849 in Lemsterland, zoon van Harmen Pieters Wouda (zie 1.3) en Margjen Jans Huisman. Jan is overleden op 12-11-1910 in Lemsterland, 60 jaar oud. Notitie bij Jan: Hij was timmerman en had altijd werk bij Albert Bosma. In de winter waren de inkomsten minder. Het echtpaar woonde aan de Lijnbaan. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1875 in Lemsterland met Trijntje Hoogeterp, 26 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: De naamgeving van de kinderen wijst op Jan Wouda uit 1849 en verder is Hermanus een neef van Teede uit 1853, dus een zoon van een broer van Teede en dat is Jan. Trijntje is geboren op 12-06-1848 in Gaasterland, dochter van Harmen Theas Hoogeterp en Durkjen Jans Vries de. Trijntje is overleden op 14-11-1912 in Lemsterland, 64 jaar oud.

Kinderen van Jan en Trijntje:

1. Harmen Wouda, geboren op 01-03-1876 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.1.

2. Hermanus Wouda, geboren op 30-03-1878 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.2.

3. Pieter Wouda, geboren op 19-06-1880 in Lemsterland. Pieter is overleden op 29-03-1960 in De Wijk, 79 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Hij lag in de Eerste Wereldoorlog in Zoutkamp met meerdere Lemsters.

4. Dirkje Wouda, geboren op 31-01-1884 in Lemsterland. 

5. Teede Wouda, geboren op 20-04-1886 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.5.

6. Jantje Wouda, geboren op 09-02-1888 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.6.

7. Margje Wouda, geboren op 22-02-1893 in Lemsterland. Volgt 1.3.3.7.


(afb. 2) Foto van Jannie Wouda.

(afb. 3)

1.3.4 Teede Wouda (afb. 2 en 3) is geboren op 08-08-1853 in Lemsterland, zoon van Harmen Pieters Wouda (zie 1.3) en Margjen Jans Huisman. Teede is overleden op 21-01-1933 in Lemsterland, 79 jaar oud. Notitie bij Teede: Hij had zijn eigen vissersboot, de LE2 in Lemmer. Hij was voor die tijd een belezen man en is ook nog voorzitter van de visserijvereniging geweest, Hij woonde op het Oare Ein even voorbij Smid Hollander. Zijn bijnaam was Lytse Teade. Zijn schoondochter Trijntje (trien) van der Bijl was een felle rijdter op de schaats. Zijn kleinzoon Teade schreef later in de Lemsterkrant. (bron: www.spanvis.com )

  • In 1900 was er een formidabele vlootschouw bij Pampus van 1600 vissersschepen voor koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. Taede leidde de Lemster delegatie en ontving de beide vorstinnen aan boord. Zij bezochten nog een paar boten. Allen die die eer hadden kregen later een onderscheiding (medaille). Talrijke vissers ondertekenden een petitie voor een visafslag te Lemmer ook Teade deed dat.

Teede trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-1881 in Lemsterland met Grietje Koopen, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 06-08-1856 in Lemsterland, dochter van Johannes Lippes Koopen en Dieuwke Johannes Postma. Grietje is overleden op 17-07-1928 in Lemsterland, 71 jaar oud. Notitie bij overlijden van Grietje: Het paar is begraven op Lemmer-Oud.

Foto van Jannie Wouda.

Kinderen van Teede en Grietje:

1. Fokke Wouda, geboren op 26-08-1859 in Lemsterland. Fokke is overleden op 16-08-1861 in Lemsterland, 1 jaar oud.

2. Aaltje Wouda, geboren op 01-02-1862 in Lemsterland. Aaltje is overleden op 05-10-1862 in Lemsterland, 8 maanden oud.

3. Johannes Lippes Wouda, geboren op 05-10-1882 in Lemsterland. Volgt 1.3.4.3.

4. Margje Wouda, geboren op 15-02-1884 in Lemsterland. Margje is overleden op 01-03-1890 in Lemsterland, 6 jaar oud.

5. Djoeke Wouda, geboren op 11-07-1886 in Lemsterland. Volgt 1.3.4.5.

|    1   |    2   |    3   |