3. Gerben, 14 augustus 1777

Gerben Gaukes, (Gerbrand) geboren op 14 augustus 1777 te Lemmer, gedoopt op 17 augustus 1777 te Lemmer, overleden op 15 januari 1829 te Lemmer, zoon van Gauke Gerbens en Tetje Lieuwkes. Gehuwd op 30 mei 1802 te Lemmer met Elske Pieters, geboren in 1781, dochter van Pieter Heeres* en Antje Klazes.

* Pieter Heeres, trouwde met Antje Klazes, en de kinderen Klaas, Elske en Heere waren 25, 20 en 15 jaar oud, toen hun ouders overleden. Ze waren nog ongehuwd. Daarna gingen ze ieder hun eigen weg, omdat hun ouders, die in Lemmer terecht waren gekomen, vanwege de slechte en armoedige leefomstandigheden in Sneek waren overleden en er in Lemmer geen familie was. Klaas kwam in Rien/Tirns terecht, bleef R.K. Klaas nam in 1811 de familienaam 'Bootsma' aan. Deze Bootsma-familie bleef in het begin klein.

Rond 1811 is de achternaam verplicht verordening van Napoleon. Op deze akte is te zien dat Gerben die hier inmiddels Gerbrand genoemd wordt de naam Bootsma aangenomen heeft.

  • Lemmer, deel 1 folio 6 verso
    Bootsma, Gerbrand Gaukes, Lemmer
    Kinderen:
    Leeuke 7, Gauke 3, Pieter, 7 weken (een broers zoon: Gauke 15)

Afbeelding naamaanname Tresoar

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Bootsma, geboren op 2 januari 1803 te Lemmer, gedoopt op 12 januari 1803 in comc.LFE 

De betekenis van comb.LFE is: in combinatie Lemmer, Follegea en Eastergea. Dat houdt in dat het niet bekend is of de doop heeft plaats gevonden in de kerk van Lemmer, Follegea of Eastergea

2. Leeuwke Gerbens Bootsma, geboren op 8 augustus 1804 in Lemmer

3. Pieter Bootsma, geboren op 1 augustus 1807 in Lemmer, gedoopt op 16 augustus 1807 in comc.LFE, overleden op 18 september 1807 te Lemmer.

4. Gauke Gerbens Bootsma, geboren op 27 november 1808 in Lemmer

5. Pieter Bootsma, geboren op 21 november 1811 te Lemmer, overleden (8 jr) op 26 februari 1819 te Lemmer.

6. Tetje Bootsma, geboren op 26 november 1815 te Lemmer, overleden (8 mnd) op 14 augustus 1816 te Lemmer.

7. Tetje Bootsma, geboren op 27 oktober 1818. Gehuwd met Harmen Hylkes Atsma, op 19 december 1847 te Lemmer, overleden op 22 december 1858, zoon van Hylke Harmens Atsma en Geertje Dirks Faber

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend

1. Geertje Atsma, geboren op 20 december 1847 te Lemmer

2. Elske Harmens Atsma, geboren op 14 september 1849