5. Gauke Gerbens Bootsma, 27 november 1808

Gauke Gerben Bootsma, geboren op 27 november 1808 in Lemmer: Gedoopt op 18 december 1808 in comc.LFE  (De betekenis van comb.LFE is: in combinatie Lemmer, Follegea en Eastergea. Dat houdt in dat het niet bekend is of de doop heeft plaats gevonden in de kerk van Lemmer, Follegea of Eastergea) overleden (55 jr) op 6 juni 1862 te Lemmer,  zoon van Gerben Gaukes en Elske Pieters. Gehuwd (1) op 4 november 1832 te Lemmer met Wimke Poppes Bontekoe, geboren op 12 oktober 1810 te Lemmer, overleden (31 jr) op 26 juni 1842 te Lemmer, in het kraambed van Elske, dochter van Poppes Innes Bontekoe en Tettje Jans de Graad.
Gehuwd (2) op 19 februari 1843 te Lemmer met Jacobje Aukes van Veen, geboren op 6 december 1809 te Lemmer, overleden op 7 mei 1891 te Lemmer, dochter van Auke Johannes van der Veen en Leentje Jurjens de Boer.

Bruidegom ook Gauke Gerbens Bootsma genaamd

Jacobje was eerder gehuwd op 4 mei 1828 te Lemmer met Siebe Geerts Zandstra, geboren op 15 april 1807 te Blokzijl, overleden op 5 augustus 1834 te Lemmer, zoon van Geert Wybrens Zandstra en Gerbrig Siebes de Vrij. Uit het huwelijk van Jacobje en Siebe zijn 3 kinderen geboren: Geert Zandstra, Auke Zandstra en Wybren Zandstra.

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Gaukes Bootsma, geboren op 26 augustus 1833 te Lemmer

2. Gerben Bootsma, geboren op 30 juli 1836 te Lemmer

3. Poppe Bootsma, geboren op 12 juni 1839 te Lemmer

4. Elske Bootsma, geboren op 19 juni 1842 te Lemmer, overleden op 6 juli 1842 te Lemmer

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

5. Auke Bootsma, geboren op 17 september 1843 te Lemmer, overleden op 2 juli 1845 te Lemmer

6. Aukjen Bootsma, geboren op 26 juli 1845 te Lemmer, overleden op 5 april 1916 te Lemmer. Gehuwd op 29 juni 1873 met Hendrik de Vries, geboren op 6 januari 1848, overleden op 30 november 1873, zoon van Engbert Jans de Vries en Willemke Johannes de Hond.

7. Leeuwke Bootsma, geboren op 13 augustus 1848 te Lemmer

8. Leentje Bootsma, geboren op 8 februari 1852 te Lemmer, overleden op 17 maart 1852 te Lemmer.

9. Jurjen Bootsma, geboren op 11 mei 1853 te Lemmer