Vluchthaven, Lemmer |2|

Rauke Kuipers (met pet) & Jaap Visser

Van Simon Schermerhorn: Dit bericht stond in ‘de Courant’ van 13-3-1906

Een groep vissers: achterste rij, Sake Leeuwkes Bootsma, Kleis Visser (Japie van Kleis) Douwe Tijsseling (Dessa), Jan Jansz de Blauw, Jacob Visser, ?, Jan van Andries Visser, Gerben Bootsma, Siemen Zeldenthuis, Jelle Toering.

Voorste rij: Pieter Gaukes Bootsma, Marten van Renze Visser, Leeuwke Leeuwkes Bootsma, Jaap van Andries Visser en Gauke Bootsma

  • Age Van Der Bles: Mooie foto. De hout overslag van de firma Van Put uit Apeldoorn. Na zijn militaire dienstplicht ging mijn vader hier als werf baas aan de slag, onder andere met Harm Jacobs. Die woonden aan de Emmakade. In 1956 trouwden mijn ouders en kregen een huis naast dat van Van Put. Hier werkte mijn vader in de Domeinen als houtvester.
  • Age Van Der Bles: De boot haalde mijn paaltjes van o.a. Texel. Dat ging met het spoor naar Limburg of Apeldoorn. Er liep toen nog een spoor naar het Loo via de Naald.

Rechts is Lolle Zandstra, te zien.