Verzameling van Willem van der Veen |2|

1e busdienst Lemmer - Sneek. Tramoverweg, Follega.

Brug naar de Schans - 1905

Excelsior, 1910

Gymnastiek vereniging DOS - 1920

Oude Lemster vissers, 1975. Van links naar rechts: Jurjen Bootsma, 82 jaar, Bouke Kuipers, 88 jaar, Roelof Hoekstra, 79 jaar en Rins(z)e Visser, 75 jaar.

Het noodgebouw van de Tyfus Epidemie, in 1909.

Het noodgebouw van de Tyfus Epidemie, in 1909. Anna Elizabeth Bartelman, was hier verpleegster, zij is aan de gevolgen van Tyfus overleden.

Grafsteen, van Zuster Bartelman.

Oude sluis en zicht op de Schulpen ca. 1800

Andringastate en hotel "De Wildeman" - ca. 1800

De Lange brug over het Dok - 1910

De oude Haven - 1920

Zijlroede - 1910

Ouden van Dagen - 1934

Vluchthaven - 1900

Georganiseerde wandeltocht, door de Gymnastiekvereniging DOS. 30 km - 1933

Polderdijk - 1930

Bouw Postkantoor - 1905

Aanleg gasleiding, Nieuwburen - 1905

Korte Streek - 1912

Spiering vissen op het ijs - 1920

Mobilisatie 1914-1918

Westhavendam - ca. 1900

Visopkopers: Jan Pen, Geert Pen en Jan Haagsma - 1920

Kortestreek, Ansjovis pluizen.

Botenbouwer en wagenmaker, G. Wierda aan de Zeedijk - 1900

Flevostraat, middelste persoon is Siebolt van der Bijl.

Turfland.

Oud Lemsters - 1958: Deze foto is onder de hoek genomen, staand links; is ? achter-zittend links; is Leeuwke Zandstra (Toetoet), rechts; Durk Thijsseling (Durk van Fok). Zittend links; Harmen van der Zee, pake van Uilke Jetten, Harmen woonde destijds in bij Jan en Atje Scheffer-van der Zee, aan de Weverswal. Dan 2e van links ? Gaal, in het midden is Wieger Schotanus, 2e van rechts; Thomas Thijsseling en rechts ? Visser.

De Schans - 1900

De Tramhaven ca. 1905

Oosthavendam 1930 - Bootje vader en Zoon, Jan en Willem van der Veen.

Kruidenierswinkel van Weduwe J. Meijer. Hoek Langestreek-Waaigat - 1925

Oude Zeedijk - 1936

Begin van de Schans - 1900

Nieuwe Sluis, bij 't tramstation.