Jelte van Solkema

Een leven in dienst van de NTM.

Vertelt en voorzien van foto's en documentatie, door kleinzoon Jelte van der Kamp: jelte.vdkamp@gmail.com


Jelte van Solkema.

Jelte van Solkema werd op 19 juni 1876 te Rotsterhaule geboren. Hij huwde als 24 jarige op 15 maart 1901 te Langwerde de 19 jarige Berendje Lenos, die toen al hoog zwanger was van hem.

Op 12 juli werd hun eerste kindje geboren te Huisterheide bij Sint Nicolaasga waar hij ook als arbeider/wegwerker bij weg en werken van de NTM begon. Op 1 april 1903 werd hij in de Lemmer aangesteld met een bezoldiging van 11 cent per uur.

In augustus van datzelfde jaar, werd te Eesterga het tweede kind geboren waarna er te Lemmer in 1905 en 1908 nog twee zouden volgen. In november 1913, werd hij tot Voorman benoemd op een loon van slechts 14 cent per uur en verhuisd naar Bolsward. Daar werd vanaf 1 mei 1914 door de NTM aan de voorwerkers een uurloon van 15 tot 19 cent betaald, dat om de twee jaar met een cent zou worden verhoogd. Op 12 mei 1915 werd grootvader “Ploegbaas” met een weekloon van 11 gulden en 50 cent, waarvan een gezin met 4 kinderen maar amper rond kon komen.

Kort daarna verhuisden ze naar het Drentse Smilde, waar in 1916 en 1920 nog twee kinderen werden geboren. Vanaf 1 mei 1917 verdiende hij te Hijkersmilde 12 gulden en vijftig cent per week. Vanwege werk aan de tramlijn, werd er omstreeks het midden van de dertiger jaren verhuisd naar Noordwolde. Op 19 juni 1941, tijdens de 2e wereldoorlog, werd Jelte van Solkema gepensioneerd toen hij 65 jaar oud werd en overleed op 27 augustus 1949 op 73 jarige leeftijd te Smilde. Grootmoeder kon tot aan haar dood in november 1972, echter Vrij reizen, met de NTM.

1970-72 Vrij vervoer NTM: Echtgenote Berendje Lenos, geboren op 23 juli 1881 te Nijehaske, overleden op 10 november 1972 ‎te Assen.

1903 NTM Lemmer. Hij verdiende toen in Lemmer vanaf april 1903 slechts 11 cent per uur wat in 1911 met 2 centen werd verhoogd.

1911 NTM Lemmer.

1914 NTM Bolsward.

1915 NTM Bolsward.

1917 NTM Smilde.

1941 NTM. Smilde - Jelte van Solkema 65 jaar.

NTM Tram vanuit Assen via Smilde naar Heerenveen, "het gouden lijntje" zoals men dat toen noemde en waaraan mijn grootvader destijds heeft gewerkt.

NTM-Wegwerkers-Smilde Rechts - Jelte van Solkema.

Foto A. de Jong, Reizend Fotograaf te Sneek, van de optocht 27 augustus 1913 op de Kortestreek te Lemmer. "Op de foto, staat uiterst rechts onder met pet en vlag mijn moeders oudste broer Hans van Solkema, duidelijk in beeld, die toen dus 12 jaar oud was".

Deze foto is waarschijnlijk op die zelfde dag bij de bewaarschool gemaakt in 1913, door S. Algera, uit Bolsward. "Op de foto kinderen en twee juffen, mijn moeder staat als 5 jarige, derde van rechts op de voorgrond.

Lemmer 10-9-1904: Een foto van een doosje uit Lemmer, dat mijn oma had bewaard en waarin de medicijnen zaten, voor 1 van haar kinderen. Hans werd als eerste op 12 juli 1901 geboren te Huisterheide. De tweede, Jan, op 14 augustus 1903 in Eesterga, waarna Siebolt op 24 augustus 1905 in Lemmer zou volgen. Mijn moeder kwam daar op 29 februari 1908 ter wereld als schrikkel-jarige. De andere twee kinderen werden te Smilde geboren.

Op deze bewaarschoolfoto (waarschijnlijk in de zomer omstreeks 1912/13 te Lemmer gemaakt door de Leeuwarder fotograaf Dwinger) zit mijn moeder Hotsche van Solkema, op de tweede rij vanaf onder, als vierde vanaf rechts.

Van mijn oma's familie, Familie Lenos, was haar jongste zus Trijntje gehuwd in 1907 met Jan Woudstra, die in Lemmer woonde en ook bij de NTM werkte. De dochter van Jan Woudstra, Hotske, huwde later met een Klaver en is in 1984 overleden te Amsterdam, zij was draagster van het verzets-herdenkingskruis. Op deze foto is Hotske Klaver Woudstra, te zien met op de achtergrond Lemmer.

Berendje en Trijntje Lenos ± 1893.

J.B. Lenos en H.H. Brouwer ± 1893.

Jan Woudstra met vrouw Trijntje Lenos en Hotske.

De vier gezichten in de Lemmer zijn lichtdrukken van J.M. Schalekamp en zijn waarschijnlijk ook wel als prentbriefkaart uitgegeven.

Ben al een aantal keren in Lemmer geweest, natuurlijk ook omdat mijn moeder daar is geboren in 1908 en om het schip dat mijn grootvader van vaders kant ruim 100 jaar geleden liet bouwen, daar nog regelmatig ligt.

Reactie plaatsen

Reacties

Ilona Zwols
2 jaar geleden

Hoi Jelte al weer jaren geleden. Heb samen met papa jou verhaal gezelen en de mooie foto's bekeken ik ben ook bezig met de stamboom uit te zoek.
hoop je snel nog is te zien.
Groetjes Ilona en Henk Zwols

Mw. J. Visser
5 jaar geleden

Betreft foto: J.B. Lenos en H.H. Brouwer ± 1893.

Is deze Jan Berends Lenos de broer van Elisabeth Berends Lenos (geb. 25-12-1834) gehuwd met Jan Hendriks Bos te Sint Johannesga ?

Vriendelijke groet,
Mw. J. Visser

Jelte van der Kamp
5 jaar geleden

Mevrouw Visser, Uw conclusie is volkomen juist ! Jan Berends Lenos was een broer van Elisabeth die op 88 jarige leeftijd op 29 september 1922 te Balk overleed. Haar huwelijk met J.H. Bos op 18 januari 1863 was haar 2e huwelijk nadat H.J. Mulder op 6 dec. 1860 op 40 jarige leeftijd was overleden en waarmee ze op 31 juli 1859 in Oudehaske was gehuwd.
Met vriendelijke groeten, Jelte van der Kamp