Jelte de Jong

Samengesteld door Julia Kok-van Asma.


Bidprentjes van Pake Jelte en zijn Beppe Jitske.

Jelte de Jong, geboren te Lemmer op 2 januari 1862, overleden te Lemmer op 28 mei 1941. Zoon van Sipke Andries de Jong en Anna Jans Oldhoven. Gehuwd op 27 november 1885 met Jitske van der Leest, dochter van Theunis van der Leest en Rieuwkje Innes de Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind, 21 mei 1886

2. Levenloos kind, 25 maart 1887

3. Anna Maria de Jong, geboren op 28 februari 1888.

4. Dorothea Maria de Jong, geboren op 15 maart 1891.

5. Levenloos zoontje, 19 september 1893

6. Maria de Jong, geboren op 2 december 1894. Gehuwd op 11 mei 1922 met Cornelis van Asma, geboren op 12 oktober 1896 te Heeg, zoon van Meindert Jans van Asma en Jetske Everts Ypma.

Uit dit huwelijk.

Menno (1924), Julius (1926), Jan (1928), Cor (1930), Julia (1932) en Edy (1935).


Pake Jelte de Jong, Stoffeerder-brugwachter, wonende op de Markt in het huis met de twee verdiepingen. Beppe Jitske de Jong-van der Leest. Links: Dora de Jong. Later gehuwd met Steven Sterk, die een visverwerkingsbedrijf had op de Emmakade.

Midden: Anna de Jong. Gehuwd met Andries Eilers, kaashandelaar. Ze hadden een winkel aan de Nieuwburen en een pakhuis in het Achterom nr. 37 En dan de jongste naast Pake en Beppe: Maria de Jong, mijn moeder dus. Zij is gehuwd met Cornelis van Asma, en hebben gewoond op het adres Schoolstraat 9. Mijn vader was melkcontroleur en we hadden thuis een sigarenwinkeltje. Ze kregen 6 kinderen, waarvan ik de op 1 na jongste was. Van mijn 5 broers zijn er inmiddels 3 overleden.

Mijn moeder Marie met haar zusje Dora. Let op de mooie hoeden. Deze foto zal omstreeks 1898 gemaakt zijn.

Van links naar rechts: Dora met hondje Molly, Anna en daarvoor mijn moeder met de hand op de buik. Deze foto zal rond 1900 gemaakt zijn.

Een uitstapje met de pastoor naar Kevelaar in Duitsland omstreeks 1920.
De dame rechts met hoge hoed en de dame op de 2e rij rechts zijn de dames Tulners. Zij droegen altijd prachtige hoeden.
Veel namen weet ik niet van deze foto. Op de bovenste rij, tweede van links is Ome Steven Sterk, gehuwd met tante Dora. Op de middelste rij staande met grote witte hoed is mijn moeder Maria de Jong en naast haar, haar zus tante Dora. De jongere dame rechts vooraan was dacht ik de huishoudster van de pastoor.

Dat ben ik, 2 jaar oud en gemaakt in 1934 en mijn toen 6 jaar oude broer Jan. Deze foto is gemaakt vóór het huis van Pake de Jong aan de Markt.

Beppe Jitske op jongere leeftijd. Pake Jelte en Beppe Jitske kregen zes kinderen waarvan de eerste twee en de vijfde levenloos geboren zijn.

Mijn moeder Maria de Jong omstreeks 1920.

Tante Dora.

Deze foto met mijn drie jongste broers is genomen in 1938 op de Nieuwburen, voor het huis van bakker Schirm (later Evert de Vries). Van links naar rechts: Edy, Julia, Cor, Jan.

Mijn vader Cornelis van Asma, in militaire dienst in de eerste wereldoorlog 1914-1918.

In 1940 werd hij weer opgeroepen voor de dienst en werd toen gelegerd in Alkmaar, waar hij samen met dhr. v.d. Wal (vader van Marten de aannemer en Jaap) werd ingekwartierd bij de familie Van Ammers. Links voor: de heer v.d. Wal, rechts: mijn vader met daarachter de fam. Van Ammers.

Mijn geboortehuis aan de Schoolstraat nr. 9. Rechts van ons, het huis van het hoofd van de R.K. school.

Idem.

De r.k. school tegenover ons.

De avondvierdaagse in 1959. De foto is genomen in de Bantegastraat, naast de openbare lagere school. Op de voorste rij: Mevr. Thijsseling-Bootsma, dan Jenny Jongsma en Tiny (van Ino) v.d. Berg-Beljon. Op de tweede rij rechts dat ben ik.

Reactie plaatsen

Reacties

Nelleke Wissing Koehoorn
7 jaar geleden

Wat een schat aan prachtige foto's en mooie herinneringen.