P

Pânne.

Andries Visser.
Visverkoper met visbakkerij thuis. Riep uit zijn kar 'Weer een bot in de pânne'

Zie ook Cor Visser 'Panne'

Andries Visser (Pânne)


Patroan.

Wietse Postma.

Groot kinderrijk gezin.


Pau, Hette.

Hette de Jong.

Liep op hoge benen.


Petje Drieven.

Pelle de Vries.

Als jongen was hij te water gesprongen, om zijn pet eruit te halen. Hij vertelde dit in zijn eigen, voor Lemsters vreemde dialect.'mien petje bleef drieven'


Petsje, Lucas mei 't.

Lucas de Jong.

Droeg vaak een Alpinopet.


Petrus, Wytse.

Wietse de Jong.

Werd katholiek om zijn meisje.


Philishave.

Sjoerd Brandsma.

Had een uitstekende glimmende kin, als in de Philishave reclame. 


Piewie.

Wiebe Visser.

Bootnaam van Wiebe en Pieta.


Pik, Oene.

Oene Euverman.

Oene was van beroep schoenmaker.


Pikpet.

Bouke Thijsseling.

Bleef de pet dragen die in een ton pek was gewaaid.


Pilleslikker, de.

Gerben Bootsma.

Was vaak en lang aan de medicijnen.


Piper, Bouwe, de.

Bouwe Rippen.

Had een hoog stemgeluid.


Piteroalje, Albertsje.

Albertsje de Vries.

Ook D. de Vries en T. Zijlstra. Verkoper (ster) van Petroleum.


Pjirkje.

Pierkje Visser.

Gehuwd met Jacobus Leempoel van Brugh. Naar voornaam.


Ploemper, de.

Harmen Wouda.

Sloeg met een stamper in het water om de snoekbaars in het net te jagen. Hij zei dan "Ploem Ploem alweer een baars"


Plotseling, Tinus.

Tinus Brouwer.

Was snel en lenig.

Ook: Spotnaam voor iemand die bij exercitie vaak net te laat of verkeerd reageert.


Plug, Otto.

Otto Dijkstra.

Dreef als schoenmaker wel houten pluggen in lekke zolen.


Pluten, de.

Pieter, Jan en Lolle Poepjes.

Naar hun schip een pluut.


Podde, Frans.

Frans Hoekstra.

Zat vaak in neus te peuteren. (podje in de neus)


Poe-ëp.

Johan(nes) Poepjes.

Onderscheidde zich van andere dragers van de naam Poepjes door zich Poë-pjes te noemen.

In Lemmer en omgeving komt de naam Poepjes nog veelvuldig voor. Het verhaal gaat dat koningin Wilhelmina de naam uitsprak als "Poëpjes" bij de huldiging van een winnaar van een schaatswedstrijd.


Poerie.

Pieter Terpstra.

Werd door kameraden op de middelbare school wel Pierré genoemd wat in Lemmer niet goed verstaan werd.


Poes, Sietske.

Sietske Raadsveld-Poiësz.

Vrije vertaling van de meisjesnaam van deze vrouw van Hindeloper afkomst.


Poflampe.

Leeuwke Sakes Zandstra.

Deed het geluid na van een uitgaande Petroleumlamp: 'pof-pof-pof'


Pôle, Arjen.

Arjen van de Wal.

Hij haalde schillen en oud brood op. Omdat hij onduidelijk sprak, sprak hij over 'Pôle' in plaats van 'Bôle'


Potstroboer.

Familie de Jong.

Rijke boer in Bantega, die in de drukke hooitijd altijd 'potstro' at.


Pottenbakker, Pier, de.

Pier Steensma.

Pier was Pottenbakker van beroep.

Zie ook Pottenbakkerij 


Prakkien, Jan.

Jan Bouwhuis.

Vroeg vaak of er nog een prakkie eten over was.


Prikke.

Marten Zeldenthuis.

Marten was lang en mager.


Protter, Gees.

Gees Dijkman.

Protter, is Fries voor een Spreeuw. Gees woonde met haar grote gezin in een héél klein huisje.

Och, mem, myn protter is dea!
Hie ik myn protter wat iten jûn,
Dan wie myn protter yn 't libben bleaun.
Och, mem myn protter is dea.


Pruis.

Roelof Bootsma.

Deze bijnaam werd meermalen door de familie Bootsma gebruikt

Duo Knoei: Duo uit Lemmer: Geert ten Boom en Roelof Bootsma, die zich ook wel Roel Pruis noemde. Geert speelde accordeon en Roel, drum.


Prúk, Albert, de.

Albert Bootsma.

Kamde héél veel zijn haar.


Pruts, Peke.

Peke de Vries.

Kon alles repareren aan jachten.


Pûdsje, Akke.

Akke Doeven.

Vroeg altijd om een pûdsje (zakje)


Pukky.

Annie Visser.

Had een aangeklede hond in de kinderwagen.


Purol.

Harm Wouda.

Harm gebruikte voor de kou al héél vroeg Purol (Vaseline)


Putemusje.

Andries Fleer.

Franse uitdrukking van 'Petit Monsieur'?

Andries Fleer.


Pypke, Auke. En Pypke, Feite.

Auke de Vries en Feite de Haan.

Lurkten voortdurend aan hun pijpjes.