Bijlage: Agatha Hendriks Nijdam

Door: Geert van der Velde.


Gezin van AGATHA HENDRIKS NIJDAM en REGNERUS TULLENERS

I  AGATHA HENDRIKS NIJDAM (Akke), geboren op 19 april 1833 te Sneek overleden op 9 november 1912 te Lemmer op 79 jarige leeftijd.

Agatha is op de RK begraafplaats te St. Nicolaasga begraven. Dochter van HENDRICUS WILLEMS NIJDAM en JITSKE DOUWES TEERNSTRA.
Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 11 mei 1856 te Lemmer met REGNERUS JOSEPHUS TULLENERS, 27 jaar oud, geboren op 9 oktober 1828 te Oldemarkt, overleden op 1 juni 1893 te Lemmer op 64 jarige leeftijd. Begraven op de RK begraafplaats te St.Nicolaasga. Zoon van JOHANNES FRANCISCUS TULLENERS en ANNA CATRINA SPAARE.

Regnerus en Agatha hadden te Lemmer een logement "Het Wapen van Vriesland". Zij hadden deze overgenomen van de ouders van Regnerus. Het logement was gesitueerd aan de Markt, met de achterzijde aan de oude haven.

In 1869 wordt aan Agatha nog een erfdeel van haar moeder (Teernstra) toegekend na verkoop van een Zathe te Witmarsum. Het ging om een bedrag van fl. 1.527,79.

Op 30 september 1894 verkrijgt Agatha en haar kinderen en toeziend voogd van haar kinderen de Sathe en landen in Oosterzee op haar naam.

  • Verkrijger: Agatha Hendriks Nijdam wonende te Lemmer
  • Diversen: moeder van en voogd over Justine Agatha Tulleners
  • Ligging vastgoed: Oosterzee en Lemmer
  • Bedrag: waarde fl. 17.767 / onroerend goed

Op 17 augustus 1896 verkoop Agatha "een Sathe en landerijen gelegen te Oosterzee""
In totaal zijn hier 6 kopers mee gemoeid. De meesten zijn boeren en kopen grond. De totale opbrengst is ca. 10.000 gulden!

Op 15 augustus 1899 verkoopt Agatha een stuk grond aan de Nederlandsche Tramweg Mij voor een bedrag van 1.270 gulden.

Op 7 februari 1900 vindt de verkoop plaats van het Logement voor een bedrag van 8.000 gulden. De koper is Roelof Eilers, boer te Lemmer.
De notariële akte vermeldt dat Agatha en haar kinderen Anna & Justina de verkopers zijn.

Op 19 april 1900 wordt wederom een notariële akte vastgelegd:

  • Verkoper : Agatha Nijdam wonende te Lemmer
  • Diversen:weduwe van Regnerus Josephus Tulleners
  • Bedrag: opbrengst fl. 541 / meubelen etc.

Uit het huwelijk Tulleners Nijdam zijn 3 kinderen bekend, tw. Hendrikus, Anna Catharina en Justina Agatha.

1. HENDRIKUS TULLENERS, geboren op 7 september 1857 te Lemmer, overleden op 25 november 1893 te Lemmer op 36 jarige leeftijd.
Hendrikus was Chef confectiewinkel te Amsterdam.
Hij was tevens gehuwd.

2. ANNA CATHARINA TULLENERS, geboren op 18 mei 1862 te Lemmer.
Anna werd volgens een verkoopakte in 1886 verpleegd in een krankzinnige gesticht te Den Haag.

3. JUSTINA AGATHA TULLENERS, geboren op 23 april 1872 te Lemmer.