Oorlogsherinneringen 1940-1945 van Wiebe Feenstra (5)

W. Feenstra.

Toelichting op het Dagboek.

Omdat ik als jongen de achtergronden van wat ik opschreef door de gebrekkige communicatie in die jaren niet kende, ben ik naarstig gaan speuren naar het hoe en waarom van al die gebeurtenissen.

Hieronder volgt derhalve een toelichting op mijn aantekeningen 1940- 1945. Ik ben een ieder die mij in welke vorm dan ook daarbij van dienst is geweest zeer dankbaar.

W. Feenstra.
Heerenveen 1994


11 mei 1940.

Lemmer werd op deze dag zonder slag of stoot bezet door onderdelen van het 22e cavalerieregiment onder commando van kolonel Freiherr von Thüringen.
Het 22e cavalerie-regiment was een onderdeel van de 1e cavaleriedivisie onder commando van Generaal-majoor Kurt Feldt. De matrozen die in Lemmer al dezelfde dag bezig waren met het verwijderen van de door de Nederlandse militairen tot zinken gebrachte schepen voor de haveningang, behoorden tot een eenheid van een Z.g. Sonderkommando. De commandant van dit commando was korvettenkapitän Stein.

13 mei 1940.

Het Duitse kanon stond opgesteld op de hoek van wat nu heet de Wiepke Hofstraat en de Nieuwburen. In de jaren '40-'45 was de huidige Wiepke Hofstraat nog weiland.
Wiepke Hof uit Echten, werd op 17 maart 1945 samen met 9 andere gevangenen door de SD uit Heerenveen gefusilleerd op het erf van de boerderij van de familie Schotanus aan de Wielwei 21 te Doniaga.

27 juli 1940.

Het vliegtuig dat deze dag enige bommen afwierp, behoorde hoogstwaarschijnlijk toe tot de nr. 4 Group van de RAF. Dit onderdeel bestond hoofdzakelijk uit tweemotorige Blenheims. De Engelse luchtmacht was in de zomer van 1940 doende om schepen in de havens langs de Noordzee en het IJsselmeer door bombardementen te vernietigen.

3 augustus 1940.

Er zijn in de meidagen 1940 door oorlogshandelingen zeker twee Lemsters gedood.
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 viel een bataljon van de Duitse 22e cavalerieregiment het grensplaatsje Veenebrugge aan. Dit bataljon schoot met een kanon het grensdouanekantoor in puin. De kommies H. Visser, die in het douanekantoor dienst had kwam hierbij om het leven. Zijn stoffelijk overschot ligt te Lemmer begraven.
Op 12 mei 1940 sneuvelde te Achterveld bij Utrecht de huzaar C. de Vries, in gevechten met aanvallende Duitsers. Ook de heer De Vries rust op het kerkhof van Lemmer.

26 augustus 1940.

De vele Duitse boten en bootjes die de bruggen van Lemmer zo lang open hielden, waren naar mag worden aangenomen bestemd om deel te nemen aan operatie 'Seelöwe' het Duitse invasieplan voor Engeland.

Een Heinkel HE III bommenwerper, boven Polen sept. 1939. De Duitse luchtaanvallen op Polen gingen dag en nacht door.

23 september 1940.

De Heinkels HE-111 die meestal in de vooravond laag over Lemmer vlogen, behoorden tot een op de vliegbasis Leeuwarden gestationeerd Kampfgeschwader, dat deel nam aan de vanaf augustus 1940 tot eind 1940 gevoerde slag om Engeland.
Het voetbalveld van VV-Lemmer, lag in die jaren even voorbij een sluisje aan het eind van het nu doodlopende weggetje 't Hop achter de Oostdam tussen het Lemsterhop en de voormalige Zuiderzee, daar waar nu het verkeer over de A 6 raast. Het weggetje 't Hop was destijds een aardig straatje van Friese gele steentjes.

15 oktober 1940.

De Duitse activiteit had te maken met het in de nacht van 14 op 15 oktober op het Tjeukemeer landen van een Nederlands marinevliegtuig (een Fokker T8/W) tussen Oosterzee en Echtenerbrug.
De vlieger had als taak twee Nederlandse geheimagenten op te pikken. Door verraad van een politieagent uit Echten/Oosterzee, kwam de Duitse contraspionage in kennis van de operatie, waardoor deze volledig mislukte. Het vliegtuig werd gevlogen door de latere commandant van de Koninklijke Luchtmacht H. Schaper, die afkomstig was uit Joure en daarom ter plaatse redelijk goed bekend was. Schaper kon met zijn watervliegtuig ternauwernood ontkomen. De twee geheimagenten werden gevangen genomen en vonden uiteindelijk de dood in een Duits concentratiekamp.

Het watervliegtuig Fokker T. 8-W. Een tweemotorig torpedo- en bomvliegtuig op drijvers.
Bemanning drie personen. Met dit type vliegtuig werd de missie naar het Tjeukemeer uitgevoerd. De foto komt uit het archief van K. Schippers te Delfstrahuizen.

Uitvoerig beschreven in: "Bezettingstijd in Friesland"door P. Wijbenga, nieuwste uitgave 1995 in 3 delen. "Drama op het Tjeukemeer, deel 2 hoofdstuk 11.

9 mei 1941.

Nadien heb ik nog meerdere malen waargenomen dat Duitse zoeklichten, opgesteld bij Lemmer, een vliegtuig in hun stralenbundel hadden en dat vliegtuig dan een serie lichtkogels afwierp. Het gebeurde zelfs wel dat het afweergeschut al op het vliegtuig vuurde, alvorens dit vliegtuig de lichtkogels afwierp. Het ging altijd om Duitse nachtjagers die in de voor die nacht afgesproken kleurencombinatie de lichtkogels afwierpen. De bediening van de zoeklichten en het afweergeschut wisten dat het een Duits vliegtuig betrof en staakten onmiddellijk hun actie. De Duitse nachtjagers waren voornamelijk afkomstig van de Vliegbasis (Fliegerhorst) Leeuwarden en werden gedirigeerd door de radarstation Eisbär te Sondel.

21 juli 1941.

De ansjovisloods van de heer L. de Rook, met de daar aangrenzende kolk was ongeveer gesitueerd op de plaats, waar nu het trafostation even ten oosten van de A 6 is te vinden. In de kolk lagen altijd hele uit boomstammen samengestelde vlotten, die eigendom waren van blokmakerij v.d. Neut, aan de Vissersburen. De heer Jacob de Rook, heeft helaas het concentratiekamp van de Duitsers niet overleefd.

24 juli 1941.

De naam van de op de begraafplaats van Lemmer rustende Wingcommander, luidt Vivian Q. Blacden. Hij was 34 jaar oud, toen hij in de nacht van 9 op 10 april 1941 met zijn vliegtuig werd neergeschoten en in het IJsselmeer terecht kwam. Zijn lijk spoelde pas in juli 1941 aan tegen de dijk van de Noord-Oost-Polder. De heren De Jong en Gaal, waren beide in dienst van de gemeente Lemsterland.

1 september 1941.

De openbare MULO stond aan de Korte Streek, op de plaats waar nu (later) het gebouw 'De Helling' staat (stond).

13 maart 1942.

De iets ten westen van Sondel opgestelde apparatuur, behoorde tot het Duitse radarstation 'Eisbär'. Op aanwijzing van de gevechtsleiders van dit radarstation hebben Duitse nachtjagerpiloten (hoofdzakelijk in tweemotorige Messerschitts ME-11O) menig Engels bommenwerper zowel in het IJsselmeer als op het land rondom Lemmer doen neerkomen. Een gevechtsleider geeft aan de hand van het beeld dat hij op zijn radarscherm ziet, aanwijzingen aan een piloot van een jachtvliegtuig door hoe hij het doel kan benaderen.

29 april 1942.

Sara en Joseph Blok, zijn zoals duizenden andere Nederlanders en andere Joden, door de Duitsers vergast. Een zeer ergerniswekkend voorval heeft zich in Lemmer nog voorgedaan toen een poging van de ondergrondse uit Joure, die reeds een onderduikadres voor de Joden die op het Lemster politiebureau waren opgesloten hadden geregeld, mislukte. Het hoofd van de politie van Lemmer was tevoren door de ondergrondse over de op handen zijnde bevrijdingsoperatie ingelicht. Toen de ondergrondse Knokploeg ter plaatse aankwam, had het hoofd van de politie de bewaking juist extra versterkt. De bevrijdingspoging van de Joodse slachtoffers mislukte daardoor volledig. Dit gedrag van een foute Nederlander heb ik vernomen van de zoon van de leider van de KP Joure.

27 januari 1943.

De bommen die net iets ten noorden van Lemmer neerkwamen, werden afgeworpen door een uit de koers geraakte formatie Amerikaanse bommenwerpers (4-motorige Liberators) en waren bestemd voor de havens van Lemmer. De havens van Lemmer waren hun alternatieve doel, toen ze door een navigatiefout hun 'main target' niet konden vinden. Tot groot geluk van de Lemster bevolking waren het onervaren vliegers en bommenrichters, die hun doel volledig misten.

Wat was er nu precies gebeurd?

Volgens Gerrit J. Zwanenburg, waren 27 B-24's op 27 januari 1943 voor de eerste keer op weg naar een doel in Duitsland t.w. Wilhelmshaven. Door onbekendheid en slechter wordend zicht deed geen van de B-24's een aanval op het doel. De bommen werden afgeworpen in of bij het IJsselmeer. Wiebe H. de Vries, schreef hierover in oktober 1982 o.a. het volgende: De formatie B-24's die bijna Lemmer in een puinhoop veranderde, stond onder commando van kolonel Leon W. Johnson, van wat destijds nog USAAF (United States Army Air Force) heette (thans SAC US Air Force. Toen Kol. Johnson constateerde dat de Liberators helemaal fout zaten moest hij snel een beslissing nemen wat hen nu te doenstond.

Maar als je een afleidingsmanoeuvre vliegt, moet je er op rekenen jagers tegen te komen en in een luchtgevecht moet je eigen machine dan zo licht mogelijk zijn, zodat je beter kunt manoeuvreren. En dat zou betekenen dat je je bommen moest zien kwijt te raken. Want daar zijn bommen uiteindelijk voor. Wat was een vrij belangrijke plaats voor het Duitse verkeer van de noordelijke provincies over het IJsselmeer naar Amsterdam? Precies: Lemmer.

Dus zou de haven van Lemmer een goed doel zijn. Op dat moment werd het doel van de Liberators gewijzigd. In plaats van Wilhelmshaven werd het officieel Lemsterland, hoewel men dit niet in de geschiedenisboeken vindt. Het blijkt uit Amerikaanse rapporten, die op deze vlucht zijn uitgebracht. Johnson gaf zijn opdracht per radio door aan 22 andere machines, de koers werd naar het noorden verlegd en de bomrichters begonnen hun vizieren in te stellen: hoogte, soort, bom windrichting, snelheid, temperatuur, barometerstand enz. En Lemmer wist van niets. Intussen kwamen de Duitse jagers van Schiphol, laag over het water van het IJsselmeer aangeraasd en klommen even voor de Lemster haven, zowat verticaal naar 7.000 meter. Ze vielen onmiddellijk aan en wisten hoe het moest.

Door het oog van de naald.

De Amerikanen hadden hun eigen manier van bombarderen. Vlieg in een zo dicht mogelijk gesloten formatie. Laat de groeps-bomrichter de juiste "bomb run", (waarbij de toestellen zich moeten oplijnen voor het lossen van hun bommen) maken naar het doel en volg hem in een formatie, die zo compact is als maar mogelijk is. Zodra de groeps-bomrichter zijn bommen loslaat laat de hele formatie haar bommen los en als die groeps-bomrichter zijn werk goed heeft gedaan zullen alle bommen op het doel komen in hetzelfde patroon als de samenstelling van de formatie. Alles hing dus af van de nauwkeurigheid en de ervaring van de hoofd-bommenrichter.

Wat gebeurde er in Lemmer? Een ding is zeker, alle 23 bomrichters drukten hun "release"-knop in en 92 bommen van 459 kg begonnen aan hun lange reis omlaag, die rond de 45 seconden zou duren. We zullen U hier niet lastig gaan vallen met aanvalsnelheden, valtijden enz, maar een feit is dat volgens later genomen verkenningsfoto's 14 bominslagen werden geteld in de Noordoostpolder vlak ten zuiden van de haven, terwijl nog veertien anderen werden gesignaleerd ten noordoosten van Lemmer. De meest zuidelijke inslagen, drie stuks in totaal, lagen aan weerskanten van het eind van een rij gebouwen.

En al die andere bommen? De inslagen lagen in een lange rij ten westen van de trambaan bij Eesterga en Follega. De laatste bommen kwamen zelfs in de buurt van Sloten terecht. De schade in Lemmer bleef beperkt tot glasschade, hoewel in Follega ongerustheid bestond over de landarbeider Jan Huitema, die om twaalf uur niet van zijn werk uit de weilanden terugkeerde.

De bommen waren om kwart voor twaalf gevallen. Men ging op zoek en vond Huitema's stoffelijk overschot. Geen verwondingen -hij was door de luchtdruk gedood-. Een boer, die ten noorden van Lemmer bezig was met hekkelen, had de tijd languit in het weiland te gaan liggen -er was nergens anders dekking-. Toen het helse gegil en geknal eindelijk over was en de ontploffingswolken wegdreven kwam hij overeind. Hem mankeerde niets. De "gripe" en de "snijseine" waren er ook nog steeds, maar de "greppelline" was verdwenen. Er wordt gemeld dat een andere boer een bom in een kuilhoop kreeg. Alles zat onder de kuil, maar niemand mankeerde iets. Lemmer was door het oog van de naald gekropen.

Men zou kunnen veronderstellen dat de aankomst van de Duitse jagers de Amerikanen in verwarring moet hebben gebracht. In zo'n geval zou de Liberator-formatie door de Duitsers uit elkaar zijn geslagen. Dat moet echter niet het geval zijn geweest, want even later verschenen de B-24's boven het hemelsbreed op 15 kilometer afstand gelegen Elahuizen en daar telde men niet alleen 23 toestellen, maar zag men ook dat die machines in een zeer dichte formatie bijeen vlogen.

Een B-24-liberator.

4 april 1943.

De heer Gerben Bootsma, werd op 3 april 1943 te Lemmer door de SD-er v.d. Waals gearresteerd.
De SD was te weet gekomen dat Bootsma als kapitein van de Friesland IV een Nederlandse geheimagent aan land had gebracht. Bootsma had deze agent samen met nog enkele bemanningsleden van het op het IJsselmeer gecrashte vliegtuig, dat de agent boven Nederland zou droppen, opgepikt uit een opblaasbare rubberboot. De heer Bootsma, heeft zijn moedige daad helaas met de dood moeten bekopen. Voor zover ik aan de weet ben gekomen is hij kort voor of kort na zijn bevrijding door geallieerde troepen, aan uitputting en mishandeling door de Duitsers overleden. Hij zou ergens in Duitsland begraven zijn.  Anton van der Waals

14 mei 1943.

In de nacht van 13 op 14 mei 1943 werd bij Lemmer een viermotorige Lancaster van nr. 83 Squadron RAF neergeschoten door Feldwebel Heinz Vinke van N./NDG 1. De 6 bemanningsleden liggen allen begraven te Lemmer.

12 juni 1943.

In de door ons gevonden koepel, heeft waarschijnlijk toch nog het lijk van een boordschutter gelegen, omdat diezelfde dag nog het stoffelijk overschot van sergeant W.J. Drake, 23 jaar oud werd geborgen. Op zijn graf te Lemmer staat vermeld 'Air-gunner'. Dit is de Engelse benaming van een boordschutter.
Drake; W.J. Sergeant, wireless operator/air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 12 juni 1943, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

26 juli 1943.

De strookjes aluminium die wij vonden, werden afgeworpen door de 's nachts overvliegende Engelse bommenwerpers op weg naar hun doelen in Duitsland. Zij verstoorden daarmee het Duitse radarsysteem. De Engelsen gaven het afwerpen de codenaam 'Window'.

16 december 1943.

's Avonds om ± 6 uur werd bij Follega, een 4-motorige Lancaster van nr. 7 Squadron RAF neergeschoten door Oberleutnant Heinz W. Schnaufer, 12-N-INJG 1. De stoffelijke overschotten van de volledig verminkte bemanningsleden liggen begraven te Lemmer. Diezelfde avond stortte nog een vliegtuig neer in de Bankopolder iets ten noorden van de Langesloot. Het was eveneens een 4-motorige Lancaster. Dit vliegtuig behoorde tot nr. 101 Squadron RAF. Ook hiervan ligt de bemanning begraven te Lemmer.

31 december 1943.

De Duitser die met A. Alberda, als bewaker mee naar Sondel reed, is na de oorlog samen met zijn echtgenote bij de familie Alberda, op bezoek geweest. Hij was destijds terdege op de hoogte geweest van broden-afworp. Het was dus een goede Duitser.

6 september 1944.

De grote trek van NSB-ers en van andere Duitsgezinde lieden met de boot van Amsterdam naar Lemmer en verder per tram naar het oosten, had te maken met 'Dolle dinsdag' 5 september 1944.

8 september 1944.

De Parkstraat was in zijn oorspronkelijke vorm samengesteld uit een eerste t/m vijfde Parkstraat.
Tussen twee Parkstraten in was een klein omheind parkje van bomen en struiken gesitueerd. Op de plaats waar de landmijnen zouden zijn gelegd staan nu vier fraaie woningen.

11 november 1944.

De scheepshelling van De Boer staat nu op naam van J. Poppen. Lemmer BV.

17 november 1944.

De opstelling van mitrailleurs bij de brug naar de Schans, zal wel te maken hebben gehad met de op die dag door de Duitsers groots opgezette razzia naar onderduikers in de Noord-Oost-Polder. De NOP huisvestte in de oorlog veel Nederlanders die het vertikten om in Duitsland te gaan werken.
De NOP moest nog voor een groot gedeelte in cultuur worden gebracht. Het gedeelte dat nog niet in cultuur was gebracht was een ondoordringbaar moerassig rietveld.

22 december 1944.

Met het 'Oude kerkhof' wordt bedoeld, het lagere gedeelte van het kerkhof gelegen vlak langs de straatweg tussen het politiebureau en de stoplichten aan de rondweg, tegenover de S.G. 'De Rien'.
Hier was destijds tevens het z.g. eerste brugje. Het oude varkenshok van de heer v/d Bijl, stond ongeveer op de plaats waar nu de brandweerkazerne aan de Pampusstraat staat.

18 maart 1945.

Mevrouw Schotanus, die was ondergedoken bij een familie in de dubbele woning aan de ander kant van de Wielwei (nr. 8-10) tegenover haar boerderij, heeft het drama met eigen ogen kunnen aanschouwen. De moord en brandstichting geschiedde in opdracht van de beruchte Oostenrijkse SD-er Hauptsturmführer Erich Kronberger.
Na de oorlog werd Kronberger, door een speciaal gerechtshof veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Vrij kort daarna werd hem gratie verleend, zodat hij nog lang en gelukkig van zijn daad kon genieten.
De boerderij die in 1948 is herbouwd heeft in de gevel naast de voordeur een kleine herinneringsplaquette.
In de tuin op de plaats waar de 10 slachtoffers 24 uur moesten blijven liggen is een herinneringsboom geplant.

10 april 1945.

In de nacht van 7 op 8 april zijn in een lijn die ongeveer loopt van Makkinga naar Appelscha, 100 Franse parachutisten afgesprongen. De opdracht van deze Franse militairen was om in samenwerking met de plaatselijke NBS, bruggen en andere belangrijke punten te bezetten en de Duitsers zoveel mogelijk te hinderen in hun bewegingen. Ten oosten van de Norgervaart aan de Koelenweg, staat tegen de voorgevel van een boerderij een eenvoudig wit geschilderd houten kruis, waarop de namen staan vermeld van aldaar gesneuvelde Franse para's. Oorlogsmonument.

16 april 1945.

Op deze dag zijn behalve circa 50 Duitsers ook 3 Nederlanders, plus 1 Canadees voor onze bevrijding rond Lemmer gesneuveld, n.l. Lance Corporal Licien Poivin. Bij Schoterzijl sneuvelde op 16 april de opperwachtmeester van de Rijkspolitie Harmen Visser. Iets ten zuiden van Schoterzijl staat aan de Zeedijk een eenvoudig marmeren kruisje waarop zijn naam en de datum van sneuvelen staat vermeld.

Harmen Visser.

Bij de Wellebrug in de straatweg Lemmer-Sneek, sneuvelde de NBS-er C. Nagelhout, op 15 april.
Hij vierde deze dag zijn 28e verjaardag. Zijn naam staat vermeld op een monument aan de weg Ypecolsga-Harich, even ten zuidwesten van Waterloo.

Bij Scharsterbrug sneuvelde op 15 april de NBS-er R. Jung, geboren 27 januari 1911 (van Tsjechische afkomst). Een monument te zijner nagedachtenis is te vinden op het kerkhof aan de Kerkhoflaan te Sintjohannesga.

R. Jung.

17 april 1945.

De kanonnen waarmee de Canadezen in de nacht van 16 op 17 april 1945 Lemmer beschoten, stonden opgesteld op een weilandje bij de Haulsterbosschen, tegenover de huizen aan de Haulsterweg, tussen Ouwsterhaule en Haskerhorne. Het kaliber is mij niet bekend, maar waarschijnlijk waren het de veelvuldig door de Canadezen en Engelsen gebruikte 25 ponders. Zeker is dat zij schoten met brisant-granaten, die bij de minste aanraking na het afschiten exploderen. De plaats van afvuren ben ik na veel speuren aan de weet gekomen van iemand die daar indertijd woonachtig was en het afschieten der granaten zelf heeft waargenomen.

 

Wiebe Feenstra en zijn vrouw Geertje Boon. Ja het meisje wat eten haalde vanuit Amsterdam en zo in Lemmer bij de familie Feenstra onderdak kreeg.

Willem Gaasbeek (1946)

Deze huisjes staan Z.O. van Joure de weg van Ouwsterhaule naar Haskerhorne. Ze staan tegenover het veld van waaraf de Canadese artillerie in de nacht van 16 op 17 april 1945 de Lemmer beschoot.

Op dit veld stond de Canadese artillerie die in de nacht van 16 op 17 april 1945 Lemmer beschoot (vanaf 's avonds 21.30 tot de volgende ochtend 04.00).

Oorlogsgraven van het Gemenebest Lemmer.

Op de Algemene Begraafplaats van Lemmer zijn de graven van 44 vliegeniers uit het Gemenebest. Hierbij zijn acht onbekenden: zeven uit het Verenigd Koninkrijk en één uit Canada. Het vak met de geallieerde graven ligt in het noordwestelijk deel van de begraafplaats. Bij het betreden van de begraafplaats via de hoofdingang ligt aan de linkerzijde het graf van een Friese verzetsstrijder. Op zijn graf staat een monument dat typerend is voor de grafmonumenten van Friese verzetstrijders.

Anderson; W.J.
Sergeant, wireless operator/air gunner, Royal New Zealand Air Force.   
Gesneuveld op 17 september 1942, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Bell; J.W.
Sergeant, pilot, Royal Air Force.
Gesneuveld op 8 november 1941, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Blackden; V.Q.
Wing commander, Royal Air Force.
Gesneuveld op 10 april 1941, 34 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Broughton; J. Du. V.
Flying officer, observer, Royal Air Force.
Gesneuveld op 10 april 1941, 33 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Clarke; J.E.
Sergeant, flight engineer, Royal Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Cook; F.R.M.
Flying officer, Royal Australian Air Force.
Gesneuveld op 29 augustus 1944, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Crabtree; R.H.
Sergeant, air gunner, Royal New Zealand Air Force.
Gesneuveld op 17 september 1942, 24 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Curtis; J.R.
Sergeant, air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 12 juni 1943, 22 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Dallenger; B.
Pilot officer, pilot, Royal New Zealand Air Force.
Gesneuveld op 17 september 1942, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Drake; W.J.
Sergeant, wireless operator/air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 12 juni 1943, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Goddard; H.O.
Sergeant, air gunner, Royal New Zealand Air Force.
Gesneuveld op 17 september 1942, 27 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Hargreaves; J.M.
Sergeant, air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 13 mei 1943, 32 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Hastings; A.B.
Pilot officer, observer, Royal Air Force.
Gesneuveld op 5 september 1942.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Hedges; R.E.
Flight sergeant, flight engineer, Royal Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 35 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Hurst; J.
Sergeant, air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Jordan; E.R.E.
Sergeant, air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Krasnodebski; H.
Por. 301 sqdn., Polish Forces.
Gesneuveld op 3 juli 1942, 39 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Lamb; D.T.
Flight sergeant, observer, Royal New Zealand Air Force.
Gesneuveld op 17 september 1942, 20 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Lecomber; J.E.
Sergeant, navigator, Royal Air Force.
Gesneuveld op 14 mei 1943.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Lozinski; M.J.
Kpl. 301 sqdn., Polish Forces.
Gesneuveld op 3 juli 1942, 29 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Lugowski; S.
Kpl. 301 sqdn., Polish Forces.
Gesneuveld op 3 juli 1942, 27 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Macadam; J.S.
Sergeant, navigator, Royal Air Force.
Gesneuveld op 14 mei 1943, 20 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

MacFarlane; R.E.
Flight lieutenant, pilot, Royal Canadian Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Mares; J.
Sergeant, Royal Air Force.
Gesneuveld op 17 juli 1941, 25 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

McWha; R.D.
Flight sergeant, Royal Australian Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Moynihan; F.H.
Flying officer, navigator, Royal Air Force.
Gesneuveld op 22 november 1943, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Pockney; E.D.
Pilot officer, air gunner, Royal Air Force.
Gesneuveld op 19 augustus 1941, 35 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Renshaw; A.S.
Sergeant, pilot, Royal Air Force.
Gesneuveld op 14 mei 1943.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Robinson; C.L.
Flight sergeant, Royal Australian Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 26 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Ronson; E.G.
Sergeant, wireless operator/air gunner.
Gesneuveld op 3 juni 1942.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Stone; J.R.
Sergeant, air gunner Royal Air Force.
Gesneuveld op 14 mei 1943, 20 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Unknown Airman RAF
Unknown Airman RAF
Unknown Airman RAF
Unknown Airman RAF
Unknown Airman RAF
Unknown Airman RAF
Unknown Airman RAF
Unknown Airman RCAF

Waterman; W.M.
Warrant officer, Royal Australian Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Westall; F.R.
Sergeant, air bomber, Royal Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 21 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Williamson; H.R.
Sergeant, air bomber, Royal Air Force.
Gesneuveld op 14 mei 1943, 23 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Wilson; L.D.
Sergeant, navigator, Royal Air Force.
Gesneuveld op 16 december 1943, 20 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.

Worsnop; F.A.
Sergeant, flight engineer, Royal Air Force.
Gesneuveld op 14 mei 1943, 29 jaar.
Algemene begraafplaats Lemmer.