De Apostolische in Lemmer

Door Auke Bles.

Het embleem van de hersteld Apostolische gemeente.

Het ontstaan van de Apostolischen in Lemmer gaat terug tot het jaar 1903. Er waren drie kinderrijke families, genaamd H. van de Veen, M. van der Wal en J. Postma, die openstonden voor het apostolische geloof en gedachtegoed. Men kwam destijds samen in huiskamerdiensten.

Haar officiële oprichting als zelfstandige Gemeente was in 1906. Daarvoor werd de jonge gemeente vanuit de gemeente Scherpenzeel door Priesterlijke ondersteuning verzorgt. Het ledental groeide zo stadig aan dat in 1914, broeder M. van der Wal als eerste Diaken werd aangewezen.

De eerste uitgave van de Apostolische "Weekbrief" 1896

In 1922 werd met een bijzondere feestdienst in aanwezigheid van apostel J.H. van Oosbree, het nieuwe kerkgebouw in de Tuinstraat ingewijd, en werd diaken M. van der Wal als voorganger aangewezen. Voorts werden hem nog twee nieuwe diakenen als hulp terzijde gesteld, A. Luiten en R. Akkerman.

De foto is op 8 september 1924 in Oranjewoud genomen.

1e rij v.l.n.r: P. Postma met zoon Jouke, zuster T. Luiten met dochter Ank, zuster Schippers met zoon Hendrik, Margje Wierda, Jacob Schippers, Wolter Lammers, Grietje Akkerman, Aukje Akkerman, Hinke v.d. Wal, Corrie Postma, Aaltje Lammers, Ale Schippers, Grietje Akkerman, Peter Tuinier, (op de grond) Jan Schippers, Harm Akkerman en Auke v.d. Wal.

2e rij staand v.l.n.r: H. v.d. Veen, Gooike Jeltsma, Meintje Lammers, Pietje Schippers, Antje Tuinier, Geert Lammers, Hendrik v.d. Wal, Lena Tuinier, Rika Faber, Margje Luik, zuster Lutske Akkerman, Germ Akkerman en Voorganger M. v.d. Wal.

3e rij staand v.l.n.r: Zuster Tryntje v.d. Wal, zuster Rika Tuinier, Willempje Lammers, Klaas Lammers, Gooitske Schippers, Pieter Vlig, Herre v.d. Veen (met kruisje) Jannetje Schippers, Kees de Ruiter, Harm Akkerman, Roelof Akkerman (Diaken) Jacob v.d. Veen, Hendrik Akkerman (dirigent) Jetske Tuinier, Siebren v.d. Veen, Wolter Pen en Auke Luiten (dirigent)

De jeugd met Priester M. van der Wal, op 30 augustus 1928 in Oranjewoud.

Het kerkgebouw in de Tuinstraat is nog steeds in gebruik en voldoet na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding in 1985 aan de hedendaagse eisen van een apostolische gemeente met veelzijdige taken.

Het kerkgebouw komt aan haar grenzen in de zomervakantie.

Terug naar het jaar 1922. Er volgde een behoorlijke groei van het ledental zoals ook in de overige apostolische gemeenten in Nederland. In 1943 waren er in Lemmer 127 leden.

In 1946 brak voor de Hersteld Apostolische Gemeente een moeilijk jaar aan. Daaraan voorafgaand de toenemende kritiek aan de Duitse stamapostel J. G Bischoff, de hoogste wereldwijde Representant en vertegenwoordiger van het Apostolat, die in de tijd van het nationaalsocialisme niet voldoende afstand had gehouden in zijn omgang met de NSDAP en het Nazi regime in Duitsland. Ook in de Leer ontstonden er steeds meer meningsverschillen wat tenslotte tot een geloofsscheuring leidde.

Dit had voor Lemmer tot gevolg dat er voortaan twee apostolische groeperingen waren. Slechts 10% bleef bij de oorspronkelijke Hersteld Apostolische Gemeente (in de eenheid der Apostelen) Deze minderheid kwam zonder vergaderruimte te zitten, weer werden er Huiskamer diensten gehouden. In de loop van 1949 kon men diensten in het SDAP-gebouw "Palvu" in de Lijnbaan houden.

De nieuw ontstane groep (het Apostolisch Genootschap) hield haar diensten in het kerkgebouw in de Tuinstraat, na een jarenlange Rechtszaak tussen beide groeperingen moest deze gemeente het Gebouw ruimen. met gevolg dat zij nu zonder bijeenkomst lokaal kwam te zitten. Het probleem werd opgelost indien het Genootschap het nu leegstaande SDAP-gebouw "Palvu" opkocht en na een totale verbouwing als Plaats van Samenkomst in gebruik nam.

De Apostolische Genootschap in de Lemmer is ondertussen al lang uit de Lijnbaan verhuisd, en bevindt zich thans in het nieuwe gebouw in de Gerben Bootsmastraat.

Gerben Bootsmastraat. Bron: reliwiki.nl

Het Apostolisch Genootschap ziet zich als religieus humanistisch in de joods-christelijke traditie met een ander Godsbeeld. Het wordt geleid door voorganger A. Lip en heeft 155 leden.

Embleem Apostolisch Genootschap.

De Hersteld Apostolische Gemeente (sinds 1960 Nieuw-Apostolische Kerk) ging na 1946 in haar traditie verder in de  Apostel Eenheid, en nog steeds staat de Wederkomstgedachte Centraal. In 1955 ontstond er in Lemmer door meningsverschillen rond de Stamapostel "Bootschap" nog een derde groep, deze kwam samen in 'Ûs Honk' in het Achterom. Na drie jaar sloot deze groepering zich weer bij de Gemeenschap in de Tuinstraat aan. Reeds vanaf 1956 groeide het aantal leden door toetreding van vele nieuwe Gemeenteleden.

Fam. B. Thijseling.

1960: Lemmer een kinderrijke Gemeente. Staand: diaken S. Vos. Zittend: voorganger G. Akkerman, Wiebrigje Thijsseling, Durkje Thijsseling, Afke en Hennie Thijsseling, Geesje Thijsseling, Jannetje Bijma, Hielkje Hooghiem, Hette Kuipers, Aukje Luipers, Tj. Bijma, Wierd Hooghiem, L. Schothorst, Nicolaas Thijsseling, Wolter Lammers, Gerben Dijkstra, een onbekende, Elsa Maria Lammers, Zwaantje Bijma, T. Oppenhuizen met zoon Herre, Trijntje Lammers-v.d. Molen en H. Dijkstra.

De Gemeente heeft 130 leden en wordt geleid door voorganger Fallet. In 2006 vierde de Nieuw-Apostolische Gemeente in Lemmer haar honderdjarig bestaan.

Auke Bless, hier samen te zien met Willie Faber-Lammers.

Nieuwe Nak Embleem.

Door Auke Bles, Berlijn, 27 januari 2015

  • Bronvermelding: Kroniken Nieuwapostolische Kerk Lemmer, Nak Lemmer
    Het Apostolische Werk in Friesland, Nak Leeuwarden
    Tendenzen in der NAK. Apostel Peter Kuhlen Düsseldorf (Dld )
    Neuapostolische Kirche in der NS zeit Dr.Michael König, Feldafing
    (Dld)

Reactie plaatsen

Reacties

Gabor Hummel
7 jaar geleden

Hallo, er staat veel familie van mij op de oude foto genomen in oranjewoud. Graag zou ik in contact komen met Auke Bles. Vriendelijke groet, Gábor