Hielke's Heden en Verleden van Lemmer |2|

De Markt, nu inmiddels 2016 alweer verandert.

De Schans

Kortestreek met de toen nog aanwezige 'tweelinghuisjes'

Het voormalige pakhuis en rijksmonument van Koop Gaastra aan het Turfland 1 te Lemmer

Turfland

De Polderdijk

Verlengde Lijnbaan

Vanaf de Schulpen gezien richting Oude Sluis

Markt met zicht op Binnenhaven

De Vissersburen, met en zonder de Rien

Vooraanzicht van de Nieuwburen, met de banketbakkerswinkel van Evert en Johannes de Vries (oud column schrijvers van de Lemsterkrant)