Van Hendrik Bootsma |3|

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |

Afgelopen weekend 28 t/m 30 September 2018 werd Lemmer aangedaan door Historische Reddingboten.

Vertrek in de vroege ochtend van enkele reddingsboten uit Lemmer, opgenomen met de telefoon dus het beeld kan wat schokkend zijn

Muziek : Live fanut it stoomgemaal

Muziek uit : Sang van us Stoomgemaal

Een prachtige dag voor Lemmer. Met dank aan stichting oud Lemmer. Muziek: Henk Kuyper en Jan K. Scheffer

Een wandeling door het seizoen. Muziek van Tuff Enuff van de cd Someting's coming.

Lemster visserijdagen 2018

Visserij lied sudersee. Muziek: Het Lemster shantykoor.

Fiifgea (Lemmer rond 1900) Na gespeeld door dorps genoten.

“Lemster Fiifgea”

Een naam die al in de 14e eeuw opduikt en toen de gebieden Lemmer, Eesterga, Follega, Bant en Lemsterhoek omvatte. Vanaf ongeveer 1500 bestond het Fiifgea uit de “dorpen” Lemmer, Eesterga, Follega, Oosterzee en Echten. Na 1600 is er sprake van de Grietenij Lemsterland, de voorloper van onze huidige gemeente. Rond 1650 werd besloten om de zeewering bij Lemmer te verzwaren en te voorzien van een deugdelijke zijl of sluis. Het belang van Lemmer nam toe en het bestuur vestigde zich er korte tijd later. Na een lange periode van natuurrampen en oorlogen kwam er in de 19e eeuw enige rust en konden zich het boerenbedrijf, de handel, de scheepvaart en de visserij ontwikkelen.

In 1888 werd er een nieuwe zeewering verder in zee gelegd, een nieuwe sluis gebouwd en werd de buitenhaven een binnenhaven. Omstreeks 1900 was Lemmer een belangrijke haven- en vissersplaats aan de kust van de Zuiderzee, met bootverbindingen naar o.a. Amsterdam. De vissersvloot telde toen meer dan 100 schepen. Van die tijd naar nu is slechts 100 jaar. Maar met het afsluiten van de Zuiderzee en twee wereldoorlogen is het leven hier nog enige keren behoorlijk omgewoeld. De economische pijlers worden nu gevormd door de industrie, het toerisme en het heerlijk wonen. Om tastbare herinneringen aan vroeger te bewaren, als getuigen van het leven toen, werd in 1967 de Oudheidkamer ‘Lemster Fiifgea’ opgericht. Korn eens kijken, er gaat een wereld aan historie voor u open!

Ons jubileum hebben we gevierd op 8 September 2007. We gingen met veel vrijwilligers terug naar de tijd rond 1900, door beroepen en het huiselijk leven van toen nog eens uit te beelden. Ineens besefte iedereen hoeveel er in die 100 jaar is veranderd. Fragmenten van die dag zijn vastgelegd op deze DVD.
Het museumbestuur wenst u veel kijk- en luisterplezier!

Met toestemming van de maker van deze dvd de heer H. Vollema

De vis wordt duur betaald.

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |