Levensverhaal van Cornelis Visser Cor Panne 1985

Het is 00,00 uur in de morgen en de start van een lange en zware 1 januari, als ik even langs ga bij de buren op nr. 85, de familie van Beek. Na daar even te hebben gezeten vertrek ik naar de Weegschaal waar mijn collega en voetbalmakker Jan Arie Schuil woont. Daar onder het genot van diverse alcoholische dranken en in gezelschap van Evert en Grietje Wind, Jan en Nelleke Wissing, Harm Duim en zijn vriendin Tinka, Bauke de Wreede en René Hamstra, tot een uur of zeven gezellig gezeten. Hoefde gelukkig niet te ver te lopen naar huis. Na tot 15.00 uur op bed gelegen te hebben, vertrek ik tamelijk fris naar mijn ouders in het Zevengesternte, om daar met hen en mijn broers Sake en vrouw Annie en Jelle en vrouw Hessie het nieuwe jaar ook in te luiden. In de avond gaan we nog met de gehele ploeg van de eerste uurtjes van deze dag nog naar de Fuik en brengen zo de eerste januari tot een goed einde.

Na lang steggelen, kiest de gemeente ervoor, door de aankoop van het achterste gedeelte van de aan de Korte Streek verdwijnende bibliotheek, naast de bestaande “De Helling” het realiseren van een gewenst openbaar toiletgebouw. Meningsverschillen bestonden erover of er eerder afspraken waren gemaakt in een zogenaamd “Gentlemens agreement” waarin “De Helling” de gehele ruimte zou kopen, waar dus nu op terug werd gekomen. Plus dat er bezwaar van de omwonenden kwam, die overlast zagen aankomen. De nieuwe bibliotheek zal worden gebouwd aan de Albert Koopmansstraat. Wij als eerste selectie van de v.v. Lemmer vermaken ons op een andere manier, door in Creil gezamenlijk te gaan bowlen en zo aan de teamgeest te gaan werken. Zou het geholpen hebben? Want ondanks de winterse omstandigheden kan er op het veld van de v.v. Lemmer gevoetbald worden en de volgende dag oefenden we dan ook tegen Gorredijk en wonnen met 2-1.

Uit de Zuid Friesland

Dat het voetbalveld ook nog voor andere doeleinden wordt gebruikt, bleek op de dinsdagmiddag daarna, toen een squadron van zes helikopters, onderweg vanuit Engeland, boven het IJsselmeer in een sneeuwstorm terecht kwam en de piloten besloten de toestellen zo snel mogelijk aan de vast grond te zetten. Sneeuw en ijs zorgen voor verschillende reacties, de Lemster kinderen zijn in de ban van de ijs- en sneeuwpret, er kan zelfs op het IJsselmeer worden geschaatst, terwijl in Friesland de sneeuwruimers onafgebroken op de Friese wegen aan het werk zijn om het verkeer op gang te kunnen houden. Terwijl de meteorologen aanhoudende vorst voorspellen. Houden wij als jeugdcommissie, samen met die van C.V.V.O., schaatswedstrijden.

Uit de Zuid Friesland

Terwijl Sporthuis “Klaas Visser” alweer 15 jaar in Lemmer is, doet de gemeenteraad van Lemmer nog geen uitspraak over een toekomstige kerncentrale vlak buiten de gemeentelijke grenzen van Lemsterland en wel aan de westelijke Noord Oost Polder dijk. Thuis ben ik druk in de woonkamer bezig om samen met Hennie Bijma een deel van deze kamer te voorzien van een schrootjeswand en dat lukt prima. Het geeft een warmere uitstraling en helpt ook nog in geluid demping. Is bij het spelen op de aangeschafte Commodore 64 soms ook wel nodig, als ik het weer eens niet eens ben met de uitslag of uitkomst van een spel dat ik speel en dat dan vaak luidruchtig kenbaar maak. Ook moet ik de spelletjes laden in cassettespeler die ook niet altijd doet wat ik wil. Ook dat levert vaak luidruchtig commentaar op.

Commodore 64

Voormalige Joodse Synagoge, uit de Zuid Friesland

Nu de woningen aan de Beneden Schans naast de Rooms Katholieke kerk zijn afgebroken, is de voormalige Joodse Synagoge nu goed te zien. Van de Joodse gemeente, die ooit Lemmer bevolkte, is niet veel bekend. Rond 1920 werden er bijeenkomsten in het gebouw aan de Schans gehouden. Maar kort daarna begon al de uittocht van de Joden uit Lemmer. Rond 1880 woonden er zo’n 140 Joden in Lemmer. Het was handelaar Simon Jacobs die als laatste op het Joodse kerkhof te Tacozijl werd begraven. In 1939 woonden er nog twee Joden in Lemmer, broer en zus Josef en Sarah Blok. Zij werden door de Duitsers weggevoerd en zijn nooit teruggekomen.

Uit de Wijd en Zijd

Terwijl de Friese vaarwegen nog niet bevaarbaar zijn, blijkt ook dat de leden van het hoofdbestuur van de v.v. Lemmer niet meer tezamen kunnen functioneren. Op de buitengewone ledenvergadering deelt voorzitter Jelte Hamstra aan de opgekomen leden mede, dat het gehele bestuur is opgestapt, om reden dat de onderlinge verstandhoudingen niet best meer zijn en er twijfels zijn over elkaars inzet ten bate van de vereniging. Ook te weinig respons krijgen vanuit de leden voor vrijwilligerswerk en daardoor een te klein kader, speelden mee. Uit de 65 aanwezige leden werd een commissie benoemd, bestaande uit de heren Johannes van Dijk, Bauke de Wreede, Hans Portijk sr., Sjaak van der Berg en Jelte Kooiman. Zij kregen de opdracht mee, om op zo kort mogelijke termijn te komen met een aantal kandidaten voor een nieuw te vormen hoofdbestuur.
Ondanks de bestuurlijke perikelen winnen we met Lemmer 1, thuis met 3-1 van Nieuweschoot en nestelen we ons aan de kop van de ranglijst. De jeugd voetbalt nog niet en daarom organiseren we maar een spelletjes dag voor de jeugd, die goed wordt bezocht en zowel door kinderen als ouders erg wordt gewaardeerd. Als jeugdbestuur doen we het dus blijkbaar wel goed.

V.l.n.r.: Adri Heeres, Jacob Rietstra en Jan Heeres, uit de Zuid Friesland

Er komt weer een feesttent met muziekoptredens in de Lemmer, met de Lemster week. Adri Heeres, Jacob Rietstra en Jan Heeres zijn erin geslaagd, nadat ze al enkele jaren met plannen tot het organiseren van een feesttentprogramma rondliepen, een programma samen te stellen, met o.a. De Havenzangers en Robert Jacketti & the scooters.

Door de strenge vorst ligt het competitie voetbal even stil en wij oefenen tegen Jubbega en verliezen met een vijftal invaller met 0-2. Als jeugdbestuur vergaderen we met het demissionaire hoofdbestuur om te vernemen hoe de zaken ervoor staan met betrekking tot de kandidaten voor het nieuwe hoofdbestuur. Ik ben inmiddels zelf benaderd door de commissie die nieuwe kandidaten zoekt, om als vertegenwoordiger van het jeugdbestuur, plaats te nemen in het hoofdbestuur. Dat lijkt me wel wat, kan ik eindelijk meebeslissen over hoe de vereniging er uit zou moeten zien en geleid zou moeten worden. Na de vergadering nog snel even naar de verjaardag van Marinus Bijma en dus laat op bed.

Bij de aanvang van de schoolvakantie, oefenen we nog thuis tegen Frisia uit Leeuwarden en winnen ditmaal met drie invallers, met 2-1. Ik heb toch vrij en na de wedstrijd duurt de derde helft lang en komen we ’s avonds nog eens samen in “De Fuik” waar het geestrijk vocht rijkelijk vloeit. In de vakantie verknoei ik mijn tijd grotendeels om op de computer het spel “Voetbal Manager” te spelen en kom daardoor ook elke avond veel te laat op bed. Maar goed ik kan uitslapen.

Uit de Leeuwarder Courant

Het vriest nog steeds behoorlijk en er kan geschaatst worden op het Dok, waar menig een dan ook dankbaar gebruik van maakt. Er is muziek en redelijke verlichting en er ontstaan vast weer de nodige ijsromances. Ik schaats niet en blijf dus ook daarvan verstoken. Dan is het 21 februari en “It giet Troch!!” De 13e Elfstedentocht kan doorgang vinden ondanks de invallende dooi. Ik lig dan ook de gehele dag voor de tv om het te volgen. Na een lange strijd en veel klunen onderweg, blijven er tenslotte 4 rijders over die gaan strijden om de overwinning. Het is tenslotte Evert van Benthem die als eerste over de finish komt voor Ruitenberg. Na hen komen als derde en vierde Niesten en Kooiman over de streep. Het was de snelste tijd ooit. 6 uur, 46 minuten en 47 seconden. Er deden aan de wedstrijd ook vier Lemster mee, te weten Nanne Semplonius, die tenslotte op de 46e plaats eindigde, Henk Langenberg werd 95e, Sjoerd van der Berg werd 106e en Wout van Leuveren eindigde als nummer 220 net drie minuten voor het sluiten van de wedstrijd. Heb ze alle vier wel niet gezien, maar vindt het knap gedaan. Ook mijn vriend Marinus Bijma schaatst de tocht als toerrijder uit. Hij is mooi op tijd binnen, want het ijs wordt alsmaar slechter door de invallende dooi. Aan het eind moeten velen dan ook de strijd staken en worden van het ijs gehaald.

V.l.n.r.: van Leuveren, Langenberg, Semplonius en van der Berg, uit de Zuid Friesland

We oefenen niet meer in februari en daarom trainen we ook maar op de zondag morgen. Ik ga eens bij mijn ouders langs om te helpen de snert op te maken en dat lukt best. Dat train ik er wel weer af, maar ja die lastige nazit elke keer weer, dan helpt het harde trainen ook niet erg. Maar is wel gezellig. Vergaderen ook nog met het jeugdbestuur en sluiten zo de maand februari af met het nieuws dat er naast het SKS-skûtsjesilen in de Lemsterweek op verzoek van diverse skûtsjeschippers ook in het kader van de IFKS (Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen) ditmaal ook in Lemmer zal worden gezeild.

Maart begint met wederom een spelletjes dag voor de jeugd. Je moet ze waar geven voor hun contributiegeld nietwaar? Op 4 maart is de vergadering van de v.v. Lemmer aangaande de samenstelling van en verkiezing van de leden voor een nieuw te vormen hoofdbestuur. Zoals verwacht zijn er eigenlijk geen tegen kandidaten, wat inhoudt dat ik dus ook word gekozen om in het bestuur plaats te nemen, naast mijn functie in het jeugdbestuur. Van het oude bestuur keren Baaiman en Zuid terug in het nieuwe bestuur en moeten we maar afwachten welke kant het op zal gaan, zeker met een voorzitter als P. Burgers die het altijd redelijk hoog in de bol heeft, over op welk niveau Lemmer zou moeten spelen. Ik word 2e secretaris achter Henk Zuid en heb verder de jeugd, Zaterdag Middag en de dames in mijn portefeuille.

Het nieuwe hoofdbestuur van de v.v. Lemmer, met staand v.l.n.r.: H. Baaiman, C. Visser, Y. Huitema, J. Heukels en C. Schaaf, zittend v.l.n.r.: B. Rienksma, P. Burgers en H. Zuid, op de foto ontbreekt wegens ziekte H. Portijk

"We Are the World" is een liefdadigheidssingle die in maart wordt uitgebracht door de supergroep USA for Africa, dit ter verlichting van de hongersnood in Afrika. Het werd geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. Met een verkoop van meer dan 20 miljoen exemplaren is het één van de best verkopende de singles ter wereld. Het was een wereldwijd commercieel succes, stond bovenaan de hitlijsten over de hele wereld en werd de snelst verkopende Amerikaanse popsingle in de geschiedenis.

De derde Lemster voetbalclub Nesurant (Nederland, Suriname, Antillen Combinatie) wordt door de FVB (de Friese Voetbal Bond) uit de competitie gehaald, nadat tweemaal binnen een maand een wedstrijd van hen werd gestaakt. De meningen over de aanleidingen van deze stakingen lopen van vereniging tot vereniging nogal uiteen. Er wordt geslagen en gedreigd en gesproken over discriminatie. Voor dit seizoen is het echter met het voetbal gedaan voor de leden van Nesurant.

In een hard duel verliezen we uit met maar liefst 5-0 van Franeker en zijn gelijk weer koploper af. Ik krijg het druk met vergaderen, terwijl ik daar eigenlijk helemaal niet van houdt, maar ja functies brengen dat met zich mee. Eerst met het jeugdbestuur en dan op dezelfde avond nog met het hoofdbestuur, om de werkzaamheden wat te verdelen en de dag erna nog eens een vergadering als jeugdbestuur met het jeugdbestuur van zustervereniging C.V.V.O. om de tafel. Als eindje besluit van die week, op de vrijdagavond nog maar even een bingoavond erachteraan. Ik zie mijn huis in de avond vrij weinig. Mede omdat ik op de enkele vrije avond van de week, ook nog naar school ga om met enkele collega’s ons verder te onderwijzen op de computer. Het leven bestaat uit, vergaderen, trainen en computerles. Nou ja, niet helemaal natuurlijk.

Brandweer aan het werk, uit de Zuid Friesland en Leeuwarder Courant

Een felle brand verwoest de CAF-winkel-loods aan de Vuurtorenweg en wordt in de as gelegd. De brandweerkorpsen uit Lemmer, Echten en Rutten konden laat in de avond het sein brand meester afgeven, terwijl er al werd gesproken van een miljoenen schade. Er is een vermoeden van brandstichting, omdat de vuurhaard is ontstaan aan de buitenzijde van het complex, onder het afdak waar diverse tuinaccessoires stonden. Terwijl het ene afbrandt wordt het andere gemoderniseerd, de winkel van Foto Peter Hak aan de Vissersburen, waar voorheen zijn ouders een drogisterij hadden, die nu een eindje verderop in de straat een nieuwe winkel hebben geopend, ondergaat zowel binnen als buiten een enorme verandering. We oefenen nog even tegen Jubbega en winnen met 2-4, wat een opsteker is na de dikke nederlaag in de vorige wedstrijd.

Beeld uit de oefenwedstrijd tegen Nicator, met v.l.n.r. voor Lemmer, René Hamstra, Cor Visser, Hennie Portijk en reddend op de doellijn Wiebe de Vries

Het is alweer halverwege maart en ondanks de kou, hebben de kieviten zich alweer gemeld en begint het Fryske bloed alweer te brûzen. Het is echter nog steenkoud aanvoelend als ik een eerste keer het land in ga. In de volgende oefenwedstrijd verliezen we thuis met 2-4 van het Leeuwarder Nicator en lijkt de snee, die ons bovenaan bracht er een beetje uit. Tot overmaat van ramp raak ik ook nog geblesseerd op de training en mis ik de uitwedstrijd tegen Wolvega 2-2.

Er wordt in Lemmer weer flink en hard gewerkt in de bouwsector. Aan de Albert Koopmansstraat gaat de eerste paal de grond in voor de nieuw te bouwen bibliotheek, die groot doch eenvoudig gaat worden. Dorpshuis De Helling werd voorzien van nieuwe onderhoudsvrije kozijnen met dubbele beglazing en de spouwmuren werden volgespoten met isolerende steenwol. Aan de Polderdijk wordt de voormalige zeilmakerij omgebouwd tot een pension. Waar men voor ƒ 28,50 per nacht, kan genieten van logies met ontbijt. De huidige bewoners, de familie van der Berg is verhuisd naar de woning boven hun oude smederij een stukje verderop.

Bakker Thijseling doet zijn vakmanschap eer aan, twee jonge knapen, de 11-jarige Jouke Harder en de 12-jarige Bert van Griethuysen, zorgden ervoor dat zij gemeenteambtenaren in de waan lieten, dat een door de bakker van marsepein vervaardigd kievitsei, in eerste instantie als het eerste kievitsei van Lemsterland, door hen gevonden, in ontvangst werd genomen. Al vrij snel ontdekte men echter dat het om een nep ei ging, desondanks mochten beide knapen toch op het gemeentekantoor verschijnen. Het echte eerste kievitsei van Lemsterland werd kort daarna, de 27e maart gevonden in natuurgebied “De Aap”, door Cees Postma.

Jouke en Bert met een "nep" certificaat, uit de Zuid Friesland

De gemeente doet er blijkbaar alles aan om maar grond van het nieuwe industrieterrein Lemsterhoek te verkopen, nu blijkt dat men heeft voorgesteld om de kruitfabriek Muiden Chemie bv te benaderen. Terwijl raadsleden niets wisten van deze actie. Het gaat ver langs mij heen. Mijn hoofd staat naar natuur en dan bijzonder naar het zoeken van kievitseieren. Het geluk is aan mijn zij en slechts drie dagen nadat het eerste kievitsei van Lemsterland wordt gevonden nl. 30 maart, vind ik mijn eerste van dit jaar en wel ter hoogte van Straatweg Easterga 25, tussen de oude trambaan en buitendijksveld. Iets later vond ik er zelfs nog één. Dat beloofd een mooi eierzoek seizoen te worden. Het is begin april tenslotte voorjaarsvakantie en dus heb ik tijd zat.

Het vergaderen gaat ook nu volop door, maar dat is in de avonduren. Eerst weer de jeugd en daarna nog es met de damesafdeling. Overdag dus zoveel mogelijk het land in. Meestal ben ik op dezelfde plaatsen te vinden. Eén daarvan is dat ik de fiets bij de waterzuiveringsinstallatie neerzet en dan daar de omgeving afstruin. Ondanks dat er daar natuurlijk veel meer mensen aan het zoeken zijn, kijken ze blijkbaar niet al te best. Op een woensdag vind ik er maar liefst 10 eieren van de kievit, 4 eentjes een “treike” en een “broedsje”. Als ik een dag later met Jan Arie Schuil de landen intrek, vinden we niks. Maar een dag later vind ik alleen wel weer drie “eentjes”.

Uit de Zuid Friesland

De naam van de samenwerkingsscholengemeenschap, wordt officieel onthuld. Deze was natuurlijk al een jaar lang bekend, maar was nog niet aan de school bevestigd. Een door de leerkracht Ypma gemaakte houten letterformatie hangt nu aan de gevel van het schoolgebouw aan de Riensingel. Bij het eierzoeken vind ik nog eens dertien eieren, waaronder nogmaals een “broedsje” toch wonderlijk op plekken waar veel wordt gezocht. In het Lemstervaart, worden voor het eerst in 15 jaar de vijvers opnieuw uitgediept, om bij hevige regenval als extra opvang te fungeren voor het overtollige regenwater.

Uit de Zuid Friesland

De schoolvakantie is weer voorbij en dat betekent weer aan het werk, ik breng mijn fiets ter reparatie naar “JdeV” of te wel Jan de Vries. Op de Spaanderbank wordt de eerste verkeersdrempel van Lemmer aangelegd, er zullen er meerdere volgen, zo ook in de daarop aansluitende Parkstraat, om de snelheid van het verkeer voldoende te remmen. We spelen een inhaalwedstrijd uit tegen Dronrijp en verliezen in een slechte wedstrijd met 1-0. Op de daaropvolgende training op vrijdag schiet het me in de rug. Dan het er maar even uitdrinken nietwaar. We gaan naar Napoleon en daarna nog naar de Fuik. En ja men heeft zeker door dat mijn fiets net is gerepareerd, want hij wordt gestolen. Dus helemaal lopend naar huis. De volgende dag wezen aangeven bij de politie. Zelf wat door de Lemmer wezen zoeken en hem tenslotte weer gevonden.

Mijn broer Sake Visser, wordt voorzitter van de buurtvereniging “De Zandbanken”. Wij spelen thuis met 1-1 gelijk tegen Houtigehage. Omdat de verkoop van percelen in Noord 2e fase B, gestaag doorgaat, besluit de gemeenteraad dat er begonnen kan worden met het bouwrijp maken van Lemmer-Noord 3e fase. Hiervoor zal ingenieursbureau “Oranjewoud” gevraagd worden een offerte te maken. Het einde van het voetbalseizoen nadert en dat betekent drukte. Er moeten programmaboekjes worden gemaakt voor de toernooien en verzonden. Ik sla maar een training over, het wordt me te veel.

Uit de Zuid Friesland

In voorbereiding op de te krijgen computers, volgen we op school computerles. Vrij basic. De vogelwacht doet een controle op avond in het nog bestaande reservaat “Lytse Brekken” en dat is voor mij mooi dichtbij. De daaropvolgende zaterdag gaan we weer met de hele club naar de Brekkenpolder om daar in het reservaat controle en tellingen te doen. Op het werk op school, krijg ik een nieuwe typemachine. Een IBM en elektrisch nog wel. Niet meer een haal aan de hendel om een regel naar beneden te gaan, maar een simpel drukje op een knop. Vooruitgang wordt dit genoemd. De machine is zelfs in staat een zin waarin een foutje staat, geheel terug te draaien en dan opnieuw te typen, zodat je dus niet meer met type-ex fouten hoeft te verwijderen.

Windmolen op waterzuiveringsinstallatie

We verliezen uit met 3-0 in Bolsward van RES. Heb niet meegedaan, ben wat te vaak geblesseerd de laatste tijd. Het alternatieve experiment met de windmolen op de zuiveringsinstallatie gaat van start, en nu zal worden onderzocht hoeveel de door deze molen opgewekte energie zal voorzien in de totaal gebruikte energie. Het is een opzienbarend gebeuren zo sprak gedeputeerde Klaas Dankert, omdat het de eerste eigen windmolen van de provincie Friesland is. De CDA-fractie in de gemeente Lemsterland is onder bepaalde voorwaarden een warm voorstander van de uitbreiding van kernenergie, welke ter sprake kwam over, waar eventuele kerncentrales zullen worden gebouwd. En dan met name eventueel in de Noord Oost Polder.

Uitreiken beker aan speler Theo Windt van de v.v. Lemmer, 1e prijs bij de D-pupillen

We sluiten zoals gebruikelijk de maand april af met op Koninginnedag het jaarlijks terug kerend Lemsterland toernooi voor de jeugd van de gemeente Lemsterland. Het weer zat mee en het werd een mooie dag. En een voordeel, ik was ditmaal niet ingedeeld in de kantine ploeg, dus geen om patat of drinken vragende kinderen dit jaar voor mij! Bij de jeugd mag ik als jeugdbestuurslid wederom wat bekers uitreiken.

Ook de thuiswedstrijd tegen Heerenveen moet ik door de blessure overslaan, het wordt 1-1. We staan nog steeds in het linker rijtje en moeten nog 1 wedstrijd spelen. Hoewel het seizoen nog niet is afgelopen, ben je als bestuurslid alweer met het volgende seizoen bezig. Een van de bezigheden als jeugdbestuur is, de indeling voor de jeugd voor het volgende seizoen. Is er per leeftijdsgroep maar 1 team, dan valt er weinig te kiezen, zijn er meerdere teams dan moet je keuzes maken, zonder te veel ergernissen bij spelers of ouders te veroorzaken. De “besten” bij elkaar is niet altijd de beste keus. We spelen onze laatste seizoen wedstrijd uit tegen Bergum en verliezen met 2-1.

Staand v.l.n.r.: leider Uilke Tuinstra, grensrechter Tinus Brouwer, Jan Wissing, Harm Duim, Cor Visser, René Hamstra, Job Wissing, Henk Sloothaak, Henny Portijk en trainer Bootsma. Gehurkt v.l.n.r.: Folkert Verbeek, Bauke de Wreede, Jan Arie Schuil, Martin Beljon, Jacob Aukema, Piet de Jong, Wieger Visser, Hans Portijk en Oscar Olsen, uit de Zuid Friesland

Ook aan het einde van een seizoen, veel toernooien, niet alleen voor de jeugd maar ook voor ons als senioren. Op een doordeweekse dag hebben we een toernooi, na de tijd ga ik met Jannie en Steven Tuinstra nog even in het weer kijken. Het was behoorlijk vochtig en op de weg naar huis, ook nog “mistig”. Niet zo fit dus de volgende dag en de training maar overgeslagen. De zaterdags nog het Lemsterland toernooi voor 1e elftallen, ditmaal op de velden van C.V.V.O. We werden winnaar, door alle wedstrijden te winnen en dat moest gevierd worden. Niet te lang blijven hangen, want moest in de avond ook nog de 78e verjaardag van mijn vader vieren.

Uit de Zuid Friesland

Als nieuwe voorzitter van de v.v. Lemmer, gooit de heer Piet Burgers direct maar wat olie op het vuur. Over drie jaar, moet Lemmer eerste klas voetballen! Zal hij dit willen bereiken, door wederom vele spelers van buiten aan te trekken? En daardoor de eigen jeugd over het hoofd te zien? Ik heb de vorige periode meegemaakt en moet als bestuurslid me hiertegen gaan verzetten, zo heb ik het in het hoofd. Aan het eind van de maand valt er een behoorlijke hoeveelheid regen in Lemmer, maar liefst 67,5 millimeter. Dit zorgt voor behoorlijk wat ongemak, vooral in het “Lemstervaart” waar de namen van de straten letterlijk konden gaan varen in de straten.

LemsterVAART, uit de Zuid Friesland

De maand mei wordt op voetbalgebied dramatisch afgesloten. Het is Pinksteren, we vergaderen nog met de jeugdcommissie en nestelen ons de volgende avond voor de televisie om de finale van de Europacup tussen Liverpool en Juventus in het Belgische Heizelstadion te aanschouwen. Het wordt een veldslag op de tribunes, waarbij er maar liefst 39 doden zijn te betreuren. Alle onderzoekscommissies hebben over het hoofd gezien wat er vóór het duel, tijdens een wedstrijdje tussen 12-jarige Belgische voetballertjes, plaatsvond. Zonder dat ze het beseften zijn zij wellicht de aanleiding geweest tot het grote drama. Het Heizelstadion was uren voor de aftrap al goed gevuld met Italiaanse fans. Ook duizenden aanhangers van Liverpool zaten klaar. De jeugdspelers van 11 jaar oud traden aan in het wit en het rood, exact de kleuren van Juventus en Liverpool. De Britten en Italianen kozen meteen kleur: rood voor Liverpool, wit voor Juventus. Alleen al door die kleuren, werd de stemming grimmig. Aanvankelijk stonden de roden, in de beleving van de Engelsen Liverpool, met 3-0 voor. De jeugdspelers in de witte uitrusting, volgens de Italianen Juventus, scoorden evenwel tegen. Zorgde dat tegendoelpunt voor de escalatie? De jeugdspelers zagen na de tegentreffer vanop het veld hoe hooligans van Liverpool een hek over klommen met ijzeren staven in de hand. De wedstrijd werd daarop stilgelegd en de jonge spelers verlieten onmiddellijk het veld. De gevolgen zijn gekend: de Liverpoolfans bestormden Vak Z waar supporters van Juventus zaten. Nadat een muur het begaf, vielen er 39 doden en honderden gewonden in het gedrang. Juventus won met 1–0 door een penalty gescoord door Michel Platini. De overtreding werd overigens buiten het strafschopgebied gemaakt. In de tweede helft werd er onterecht geen penalty aan Liverpool toegekend. Achteraf werd er gezegd dat de scheidsrechter misschien Juventus moest laten winnen, zodat er niet nog meer onrust zou komen. Hoe dan gaan voetballen?  Hoe het voetbal zijn onschuld verloor.

Wat overbleef na de veldslag, uit De Morgen

We gaan juni in met een mixtoernooi voor de hele club v.v. Lemmer. Het was leuk en warm. Maar denk dat eenieder zich heeft vermaakt in een ontspannen sfeer. Zo kan voetbal dus ook zijn. We vergaderen nog met jeugd- en hoofdbestuur en vertrekken op zaterdagmorgen met de eerste selectiespelers en hun aanhang naar Ameland, om het seizoen samen af te sluiten. We vermaken ons met een strandwandeling, het bezoeken van enkele horecagelegenheden en doen een biljartje voor we aan de maaltijd gaan in ons onderkomen. ’s Avonds natuurlijk de kroeg in en de kelen nog maar eens smeren. Zondags komen we toch redelijk fris weer in Lemmer aan, na een geslaagd uitje.

Ik aan stoot, met Oscar Olsen en Willy Vondeling

Op school is het de tijd van de schoolreisjes en dit keer mag ik met de derde klas leerlingen naar Balk, op zeilkamp, in de zeilschool van Eling Dijkstra. Het worden drie mooie dagen. We gaan op donderdag al vroeg op de fiets naar Balk en dat is voor sommigen al een erg grote opgave of de fiets deugt niet. Maar we komen allemaal ter plaatse en direct worden de indelingen voor de boten gemaakt. Ik mag samen met enkele leerlingen en mijn oud buurjongen Roel Drenth in de boot. Het was heerlijk. In de avond de leerlingen bezighouden of vervelen met diverse spelletjes en ondertussen zelf wat aan de bar hangen.

Het werd een lange avond, de meiden waren vervelend en klommen uit de slaapkamer ramen om nog even in Balk op jacht naar mannelijk schoon te gaan. Wij eerst wachten aan de bar, met een drankje en nog een drankje. Het duurde wel erg lang, dus toen maar op onderzoek uit. Sliep die nacht slechts 2 uurtjes en wel weer er vroeg uit om te ontbijten, de boot klaar maken en ondanks het slechte weer, toch maar het water op. Het was van boven en onder een natte dag die ook nu weer lang zou duren.

Want ondanks het slechte weer hadden meerdere “dames” natuurlijk de avonturen van de buitenspelers gehoord en wilden dit ook wel proberen. Want ondanks het ontzettend slechte weer buiten, met behoorlijke hoosbuien, moesten er toch weer enkele “dames” erop uit, jongens of drank scoren. Hen met opzet buiten in de regen laten wachten bij terugkomst. Karma nietwaar? Ook nu weer slechts 2 uurtjes geslapen. Dus niet al te fit voor de terugtocht, maar gelukkig geen lekke banden en het was nu tenminste droog. In Lemmer nog even zitten wachten tot eenieder er was en snel naar huis en op bed.

Uit de Leeuwarder Courant

Een stuurgroep heeft onderzoek gedaan naar de kosten van een z.g. Zuiderzeelijn. Een spoorlijn die de randstad met een sneltrein moet verbinden met Groningen. De aanleg wordt geschat op 2,75 miljard gulden. Dan heeft men nog niet gerekend met rente en het verlies aan inkomsten, omdat de snellere verbinding minder voor de reiziger kost dan de huidige verbindingen. Ook zullen diverse trajecten worden onderzocht, waarvan er één via Lemmer zou kunnen lopen. We wachten rustig af.

De maand juni loopt ook naar zijn einde en we vergaderen nogmaals met het nieuwe hoofdbestuur. Ben eigenlijk nog niet fit, kom laat thuis en ga zwetend op bed. Knap gelukkig snel op. Want het wordt druk, Leerkracht Menno Koopmans trouwt, er is een fietstocht voor de leerlingen uitgezet, waar wachtposten bij nodig zijn. Dus maar ergens langs de route zitten en wat met de langskomende leerlingen ouwehoeren. Daarnaast samen met Jan Gelling en Jan Wieringa keihard werken om alle CITO-cijfers te verwerken. Dan nog trouwt leerkracht Trijntje Wallinga en dan is er nog de diploma-uitreiking voor de geslaagde leerlingen. Met nazit met personeel natuurlijk. Maar gelukkig is daar dan de laatste schooldag voor het personeel voordat de vakantie begint. Ook nu weer met nazit. Maar dan eindelijk vrij en uitrusten en maar even geen alcohol meer.

Je hebt dan wel vakantie, maar de eerste tekenen dat het onderwijsondersteunend personeel dan ook maar alle dagen vrij had, lijken langzaamaan verleden tijd. Ik moest in ieder geval nog even door, unfinished buseniss. Deze eerste “vakantieweek” gebruik ik ook om in de avond wat te werken aan mijn gewicht en conditie. Ik ren meerdere avonden, vanuit de Gemini naar de Margrietsluis en terug.  Het is wel vakantie natuurlijk en in de avond bezoek ik regelmatig de Fuik. Op een zaterdagavond zit ik bij Harm Duim thuis in de Castor, we eten wat en spelen biljard op de computer. Zonder uit te gaan wordt het toch weer laat.

"Volksbelang”, uit de Zuid Friesland

Het skûtsjesilen begint en het Lemster skûtsje met Jelle Reijenga aan het roer begint niet al te best. Na vier wedstrijden staat Lemmer na aftrek van de slechtste wedstrijd, met maar liefst 34 punten op de laatste plaats. De bouwwerkzaamheden aan de Straatweg, tegenover garage “Op de Hoek” voor kantoor en HAT-eenheden, (wooneenheden voor één- of tweepersoonshuishoudens) “Volksbelang” verlopen spoedig. Lemmer neemt na het incasseren van 14 strafpunten de laatste plaats nog wat steviger in handen. Om de frustratie er wat uit te lopen, ga ik ditmaal maar wat verder dan de Margrietsluis brug trainen, ga nu tot de afslag Bekkenpolder en in 1 ruk door weer naar huis, dat lucht op.

Nu de enge nauwere wateren zijn verlaten. Mogen we toch verwachten dat Lemmer wat op schuift in het klassement. Maar het valt tegen dit jaar. “We” liggen dertiende als de zeilerij op de Lemmer is. Twee redelijke uitslagen in Lemmer brengt hen naar de elfde plaats, wat ook de eindstand is, voorwaar wat tegenvallend. Sommige mensen zijn dan ook niet eens naar de dijk geweest om te kijken, een simpele vraag in de middag in de kroeg, zegt genoeg. Woudsend wordt tenslotte kampioen.

Uit de Leeuwarder Courant

Zo de Lemster Wike is weer voorbij, we hebben het weer overleefd. Al had het dit keer ook heel anders af kunnen lopen. Op de woensdag van het skutsjesilen op de Lemmer, was ik in de avond om zeven uur al kapot. Dus eerst maar naar huis, aardappelen schillen en opzetten, in de kamer in diepe slaap gevallen, gelukkig wakker geworden van de aanbrandende aardappelen, maar had op de kop verkeerd kunnen komen. Terwijl de feesttent wordt gevuld door Herman brood, slaap ik dus mijn roes uit. Na de donderdag ook nog volledig meegemaakt te hebben, met groot feest op de kermis met Job Wissing en Andre Deinum, de Fuik en later nog de Tapperij neem ik de vrijdag een welverdiende rustdag.

Op de zaterdag begint het skûtsjesilen van de IFKS. Speelt Gerard Wiersma “Joets” voor het 15e jaar achtereen bij André en reeds 34 jaar in café Populair en altijd gezellig.  Ik heb het rennen redelijk vol gehouden, maar blijkbaar iets te veel gevergd van het met alcohol gevulde lichaam, last van mijn kuit. Uilke Tuinstra bellen voor massage, want ja de training begint ook alweer. Driemaal in de week, maak de borst maar nat. Voor elfde jaar in de eerste selectie van de v.v. Lemmer. Wat heb ik velen zien komen en gaan. Ook het vergaderen begint weer, ditmaal eerst maar met hoofdbestuur. Ook de school vangt weer aan. Kennis maken met nieuwe collega’s, waarvan er één, Aukje Ypma, de schipper is van het vrouwen skûtsje dat aan de IFKS mee doet. Wordt gelijk uitgenodigd om een weekend met dit skûtsje mee te gaan naar de Triatlon in Almere. Lijkt me leuk.

Uit de Leeuwarder Courant

Hetzelfde vrouwenskûtsje dat van verdere deelname aan de wedstrijden wordt uitgesloten omdat enkele oudere “heren” in het bestuur van de IFKS het niet konden aanzien dat een bemanningslid een buikdans (op veler verzoek van andere skûtsjes) opvoerde bij de sluizen van Stavoren. Met het reglement in de hand werd “de Onderneming” uitgesloten van verdere deelname. Hen werd zelfs verzocht aan deze beslissing geen ruchtbaarheid te geven. Natuurlijk blijft zoiets niet onbekend en meerdere andere schippers, waaronder Nico Hoek, lieten het niet na hun verontwaardiging hierover kenbaar te maken. Het mocht natuurlijk niet baten. Regels zijn regels en wij zijn het bestuur, winnen het in zulke gevallen meestal van empathisch vermogen.

Ook komt er nog een plezierige mededeling van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, mijn college mw. Boonstra en ik krijgen ter compensatie van onze netto teruggang in salaris door de fusie één extra periodiek toegewezen. Prostest heeft dus toch nut gehad in dit geval. En dan is het augustus. Er wordt getraind met een mix van spelers om de definitieve selecties voor het komende seizoen vast te stellen. We oefenen tegen Oeverzwaluwen en ondanks mijn lichte blessure kan ik meedoen. Het is niet alleen maar trainen en voetballen, als je ook bestuurslid bent. Ik ga met Baaiman naar de receptie van Delfstrahuizen wegens hun 50-jarig bestaan. We oefenen ook nog tegen Akkrum en het weekend daarna neem ik vrij van voetbal om met het “vrouwenskûtsje” mee te gaan naar Almere.

Op vrijdag 16 aug, stond ik bij de school aan de Riensingel op mijn vervoer naar het “vrouwen skûtsje” te wachten. Twee dames pikten mij daar op, om mee te gaan richting Almere om een weekend door te brengen op het skûtsje de “Onderneming”. Toch wel een beetje zenuwachtig om een weekend lang op een skûtsje vol vrouwen door te brengen. Collega Aukje Ypma werkte bij mij op school als lerares en was tevens schipper op dit skûtsje. Onze taak zou eruit bestaan om met meerdere skûtsjes langs de zwemroute te liggen van de Triatlon in Almere. De schipper voor dit weekend was een vriend van Aukje Ypma en wij waren als enigste mannen aan boord bij de rest van de vrouwelijke “bemanning”. De vrijdagavond was de kennismaking met de andere bemanningsleden en werd een gezellige boel met hapjes en het nodige gerstenat. Dus viel eenieder redelijk vlot in het ruim, wat was ingericht als slaapzaal, in slaap. De zaterdagmorgen moesten we toch vroeg op om op de ons aangewezen plaats langs de zwemroute te gaan liggen. Enkelen moesten wegens niet algehele fitheid verstek laten gaan. Toe de zwemmers eenmaal het water hadden verlaten werd er onder harde wind nog even een wedstrijdje gezeild door de aanwezige skûtsjes. We konden mede door onze schipper goed meekomen. En de dames weerden zich allen uitstekend aan fokkenschoot en grootzeil en lieten zien goed op elkaar ingespeeld te zijn. Zelf had ik als taak te helpen aan de grootzeil schoot. Zittend op het skûtsje, is het allemaal minder eng met het scheef gaan, dan als je dat vanaf de wal bekijkt. Na wat te hebben uitgerust zijn we naar een eetgelegenheid gegaan om de maag aan te vullen, ik had zelf niet al te veel honger en kwam met een doggybag weer aan boord. Waar we ons al vlot klaar maakten om al zeilend naar Medemblik te gaan. 

Op het IJsselmeer, ik de meest linkse

Het werd een voor mij onvergetelijke tocht, mooi weer, redelijk veel wind onder een strakblauwe lucht en met mooie lange slagen makend kwamen we laat in de middag moe maar voldaan aan in de haven van Medemblik. Daar afscheid genomen van enkele dames en hen nog weg wezen brengen naar het treinstation omdat zij in Holland thuishoorden en wij de volgende dag naar Friesland zouden zeilen. Na nog een leuke avond in de haven van Medemblik, waar het zeer gezellig was met alle bootjes mensen, doch ditmaal zonder te veel alcohol en daardoor een prima nachtrust, voeren we de volgende morgen niet al te laat richting Friesland en wel Stavoren. Met wederom schitterend zeilweer op het IJsselmeer, met alleen water om je heen. In Stavoren gingen we door de Johan Frisosluis naar binnen en gingen we door de binnenwateren het skûtsje naar zijn plaats van bestemming brengen. Vandaar nog met de auto naar Lemmer gebracht met een hoofd vol herinneringen aan een zeer geslaagd weekend.

Op de daaropvolgende maandag is het weer “life as usual” vergadering met het Hoofdbestuur over een voor de v.v. Lemmer, aan te passen beleidsplan van de Groningse voetbalclub GRC en hoe te gaan trainen. Op dinsdagavond ga ik met Hielke Soeten en Jelle van Zurk naar een wedstrijd van Hubert Sneek tegen Ajax. Woensdag oefenen IJVC-Lemmer, op de vrijdag nog trainen en dan zaterdag het Lemsterland toernooi. En oh ja overdag werd er ook nog gewerkt op school.

Er is wederom gedoe rondom het schippersinternaat. Natuurlijk gaat het vanuit Den Haag weer om bezuinigingen. Men bedenkt nieuwe normen wat bezetting betreft en Leeuwarden en Lemmer voldoen niet aan die normen en moeten dus dan maar weg. De bezuinigingsmaatregel moet 9 miljoen gulden opleveren. Maar ook nu lijkt het in eerste instantie op het oplaten van een luchtballon, vanuit Den Haag.

We verliezen in de finale van het Bokking toernooi met 0-4 van hoofdklasser Hubert Sneek en worden in de week daaropvolgend uitgeschakeld voor de beker door Balk, door daar uit met 2-0 te verliezen. Tussendoor vergaderen we wat af, met dames en Zaterdag Middag afdeling. Vahstal investeert maar liefst zes miljoen gulden in de uitbreiding van “Iselmar”. Bowlingbanen, een nieuw zwembad, Turks bad, hot whirlpool en 30 appartementen staan er op de planning. Verder bestaat “Iselmar”, ook nog uit een bungalowpark met 52 traditioneel gebouwde bungalows, die “winterhard” zijn. Wat dat ook moge betekenen.

Uit de Leeuwarder Courant

De maand augustus gaat niet uit als een nachtkaars, bij scheepswerf Amels zullen ongeveer 15 van de 65 werknemers ontslag krijgen. De toekomst voor de werf ziet er allerminst rooskleurig uit. Nog meer van invloed lijkt, dat de gemeente Lemsterland overweegt om Lemmer kandidaat te stellen als locatie voor de opslag van radioactief afval. Een deel van de raad en Burgemeester en wethouders zullen naar Petten reizen om zich voor te laten lichten. Het initiatief hiervoor, komt van Burgemeester Eijgelaar, die zoals hij het uitdrukt, te pas en te onpas leurt met Lemster industriegrond. Maar daarin geen succes heeft. Het is een louter initiatief uit financiele overwegingen. Industrieterrein “Lemsterhoek” heeft een investering van 5 miljoen gulden gekost en dat kost een rente last van 5 ton per jaar. Bij verkoop van de grond voor de opslag zou Lemsterland een prijs van 15 miljoen gulden ontvangen en dit vooruitzicht noemt de Burgemeester zeer aantrekkelijk.

We starten de competitie met een 1-1 gelijkspel uit tegen Wolvega, waarin we pas 5 minuten voor de tijd de verdiende gelijkmaker scoorden. Op school was er de gebruikelijke fotosessie om alle leerlingen weer te vereeuwigen en natuurlijk maakte ook ik weer dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om een portret te laten maken. Voordeel was ook nog dat wij als personeel de foto’s gratis kregen. IK vond de mijne dit keer zo geslaagd, dat ik een vergroting bestelde die ik aan mijn ouders gaf

Schoolfoto van mij, inmiddels zonder baard

Uit de Leeuwarder Courant

De gemoederen in Lemmer worden slechts beziggehouden door één onderwerp, kernafval. In de Lemmer zelf, onder de bevolking, zijn de reacties overwegend negatief. De Zuid-Friesland wordt overstelpt met ingezonden stukken. Terwijl aan de andere kant er mogelijkheden worden gezien om de financiële last van industrieterrein “Lemster Hoek” kwijt te raken en werkgelegenheid te scheppen door de grond te verkopen voor opslag van kernafval. Doch het ontstane werk, zal moeten worden uitgevoerd door hooggekwalificeerd personeel, dit personeel is in het werkelozen bestand nauwelijks te vinden, terwijl als Lemmer in één adem wordt genoemd met kernafval, dit wel eens negatief kan uitpakken voor toerisme en visverwerkende industrie. Wat eens een stuk natuurgebied was, lijkt nu aan het geld te worden opgeofferd. Terwijl buurgemeente Gaasterlân-Sleat zich uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval, gaan raadsleden naar Petten om zich te laten informeren over de voors en tegens. Na lang de tegenstellingen tegen elkaar te hebben afgewogen is thans een meerderheid van de Lemsterraad tegen verkoop van de industriegrond voor kernafval opslag.

Ikzelf heb het maar druk met de voetballerij, vergaderen, bijna wekelijks. Er moeten tenslotte nieuwe lijnen worden uitgezet door de v.v. Lemmer. We verliezen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen onverdiend met 1-2. Zij benutten de kansen beter. Dat betekent dat we direct onderaan staan, niet een leuk begin dus. Doordeweeks even snel een penaltybokaal laten doen, met als winnaars Marinus Bijma, bij de heren senioren en Hilda van der Nat, bij de dames.

B.V. Houthandel v/h T.C. Groot te Lemmer, heeft de mijlpaal van de duizendste azobébrug bereikt. De Lemster houthandelaar werd een vindingrijke bruggenbouwer, die dus veel aftrek vinden. De 1000e brug gaat naar de gemeente Emmen en werd met enig officieel vertoon uitgeleide gedaan. Waarbij burgemeester Eijgelaar, productienummer 1000 in de brug sloeg.

Personeel kijkt toe als burgemeester toeslaat, uit de Leeuwarder Courant

Ik koop in Heerenveen een diskdrive voor bij mijn commodore 64, ik ben het geknoei met de cassettespeler en een cassettebandje zat. Eerst laadt hij dan bijna een minuut of tien, om daarna aan te geven dat het laden mislukt is. Dat is nu gelukkig over, plus dat de mogelijkheid van leuke spellen veel groter is geworden. We winnen uit van Dronrijp met 1-2 en klimmen gelukkig weer op de ranglijst. Op een vrijdagavond vond de tweede Lemster gondelvaart plaats. Maar liefst ruim 9000 belangstellenden waren getuige van een indrukwekkend en sprookjesachtig gebeuren. De publieksprijs was voor buurtvereniging El Strando met het kasteel en daarvoor Ollie B. Bommel en Tom Poes. Buurtvereniging De Zandbanken kreeg met de gondel Ot en Sien, de eerste prijs van de vakjury.

De winnende gondel, "Ot en Sien" van de Zandbanken, uit de Zuid Friesland

We spelen met Lemmer 0-0 thuis tegen Harkema Opeinde en weten ook ditmaal weer niet alle kansen te benutten. Dat zijn dure punten die je laat liggen. Er zijn plannen om het scholencomplex Flevostraat, of te wel de Openbare Mavo, te gaan inrichten als sociaal-cultureel centrum. Hier kunnen dan diverse verenigingen onderdak gaan vinden. Een en ander staat in samenspel met het sluiten van cultureel centrum Doedok en kleuterschool de Aak. De kosten en de later hieruit voortvloeiende baten lijken elkaar aardig op te lossen, zodat de gemeente besluit het Mavogebouw van Domeinen aan te kopen voor ƒ 170.000,00. De verbouw kosten zullen dan nog ruim 3 ton gaan bedragen. De gymnastiekzaal was al in bezit van de gemeente.

Uit de Zuid Friesland

De klasse indelingen voor de leerlingen zijn weer gedaan en de leerling lijsten per klas, staan weer op papier. De grootste drukte is hiermee voor mij weer achter de rug. Nu is het wachten op de print opdrachten voor proefwerken e.d. We spelen op de accommodatie van zustervereniging C.V.V.O. een lichtwedstrijd tegen Nieuweschoot en gaan met 0-5 de boot in, het doelpunten maken blijft een probleem. Maken we dan eens twee doelpunten, dan maakt de tegenstander er drie. Dat gebeurde in en uit tegen Franeker 3-2 in een boeiend voetbal gevecht, dat echter nimmer uit de hand liep en dat was in het verleden wel eens anders met beide clubs

Burgemeester Eijgelaar spelt de eremedaille op, uit de Zuid Friesland

We eindigen de maand september met de jaarlijkse najaarsvergadering, waarin er buiten de gebruikelijke onderwerpen, ditmaal een speciaal iemand, behoorlijk in het zonnetje werd gezet. Schelte de Vries werd namelijk koninklijk onderscheiden, hij kreeg de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, welke werd uitgereikt door Burgemeester Eijgelaar. Verder werd na unaniem besluit van de vergadering, de Vries ook nog het erelidmaatschap van de vereniging toegekend. Dit alles voor zijn verdiensten als speler, jeugdbestuurslid, jeugdleider en manusje van alles. Hulde! Hem zelf als mijn leider meegemaakt en samen in het jeugdbestuur gezeten. Ik maakte als afscheidsspeech een gedicht voor hem.

Voor het begin van een raadsvergadering, worden bijna 3000 handtekeningen van volwassen inwoners van de gemeente Lemsterland, aangeboden aan burgemeester Eijgelaar, die later in de raadsvergadering bestraffend werd toegesproken door PvdA-fractievoorzitter Wietze de Haan. Waarin hij de burgemeester beschuldigde van een “eigenzinnige richting” in het radioactief afval verhaal en daarbij de beide wethouders, ongewild en onverwacht, voor de politieke kar had gespannen, door zelf contact te hebben gezocht met de commissie Geertsema, die de opdracht had, plaatsen te zoeken voor de opslag van radioactief afval. De burgemeester wimpelde deze aantijgingen weg door te verklaren, dat hij dit met de beste bedoelingen voor de gemeente Lemsterland had gedaan.

Baukje Meetsma in de nieuwe leeszaal, uit de Zuid Friesland

De nieuwe bibliotheek aan de Albert Koopmanstraat wordt geopend, na een 10 jaar durend vergadering- en onderhandelingsproces, maar met een oppervlakte van 650 vierkante meter, is de nieuwe bibliotheek maar liefst viermaal zo groot dan de oude en mag er dan ook zijn. Ook een vernieuwing voor “Suderigge”, met ingang van 1 januari zal Ale Boersma, nu nog directeur van de Dienst Sociale Zorg van de gemeente, worden benoemd tot directeur van bejaardencentrum “Suderigge”. We verliezen weer eens onterecht omdat we geen afmaker in de ploeg hebben en dus de vele kansen niet benutten, met 1-2 thuis van MKV uit Leeuwarden. We oefenen tegen Renado uit Sint Nicolaasga en weten nu het doel wel te vinden en winnen met 3-0. Doch in de daaropvolgende competitiewedstrijd wil het weer niet en verliezen we kansloos met 4-0 uit tegen ONB uit Drachten. De rode lantaarn dreigt.

In de gemeenteraad wordt besloten dat er aan de Nieuwedijk een groot winkelbedrijf mag worden gevestigd. Een en ander zou dan moeten plaatsvinden in de panden van Drankenhandel De Groes B.V.  Deze zou graag grond kopen op industrieterrein “Lemster Hoek” ten einde daar een nieuwe bedrijfsruimte te creëren. Hiervoor moest het “bestemmingsplan Lemmer-kom” worden gewijzigd. Tevens bestaat er binnen de Lemster gemeenschap flinke belangstelling voor de 15 in aanbouw zijnde nieuwe woningen aan de Cornelis Houtmanstraat (5 stuks), de Nieuwedijk (6 stuks) en de Schans (4 stuks).

Ik word benaderd om mee te gaan spelen in het Sinterklaassprookje, dat jaarlijks wordt opgevoerd door onderwijzend personeel van de gemeente Lemsterland. Nu geef ik wel geen onderwijs, maar het onderwijzend personeel laat het in deze wat af weten en dan zoekt men nieuw bloed. Het lijkt me wel wat, terwijl ik er ook wel wat tegen op kijk, want optreden voor een groot publiek is nu niet hetgeen wat direct bovenaan mijn verlanglijstje staat. Maar goed ik stem toe en krijg een redelijk kleine rol toebedeeld als debutant. Dat wordt dan tot aan de opvoering, elke week oefenen. Dat kan er nog wel bij naast het vergaderen van de voetbalvereniging. Het houd je van de straat. We winnen weer eens.

Na een 0-2 achterstand bij de rust, tegen Bergum, weten we alsnog de 2 punten in Lemmer te houden, door met 3-2 te winnen. Dit zou een boost moeten geven voor het vervolg van de competitie.

Op school is er een actie voor “Greenpeace” en worden er diverse playback acts opgevoerd. Een gezellige en geslaagde avond. Ik ga even op een zaterdag op bezoek bij Jan Coehoorn in Buitenpost, om weer eens een beetje bij te praten. Kan helaas niet blijven plakken want de volgende dag moet er weer worden gevoetbald. We beleven een zware bevalling in de uitwedstrijd tegen mededegradatiekandidaat Gorredijk en weten ietwat gelukkig, met vele invallers toch een punt uit het vuur te slepen, 1-1. In de sporthal vindt er een wisseling van de wacht plaats bij het beheren van de kantine. Niet geheel vrijwillig moest het echtpaar Vlig na vier jaar afscheid nemen.  Zij werden door de vele sporthal gebruikers ruim in de bloemetjes gezet en uitvoerig bedankt. Als hun opvolgers werd het echtpaar Veenstra aangesteld, waarvan de man, Tjibbe Veenstra reeds veel ervaring in de horeca had opgedaan als barkeeper in bardancing “De Fuik” en werkzaamheden in de kantine van de v.v. Lemmer.

Ik heb het druk. Gelukkig niet erg op het werk, maar wel daarbuiten. Vergadering hoofdbestuur, vergadering jeugdbestuur, oefenen voor het sprookje. Wat naarmate de opvoeringsdatum dichterbij komt, steeds wat intensiever wordt. Gelukkig wordt het voetbal afgelast en kan ik even bij komen. Ik bezoek namens de voetbalvereniging een contactavond PSMO (Preventief Sport Medisch Onderzoek) op het gemeentekantoor. Hoor vele nieuwe dingen, maar of het ons helpt op het niveau waarop wij acteren? En dan moet er gevoetbald worden in Sneek, en wel tegen WZS. We winnen na een slechte eerste helft met maar liefst 0-5. Dat zet zoden aan de dijk.

Inmiddels in de middenmoot, uit de Zuid Friesland

“Volksbelang”, wil graag 26 woningen gaan bouwen op afbraak locaties in Lemmer. Hierbij wordt gedacht aan de af te breken voormalige schippersschool c.q. R.K.-school aan de Schoolstraat, Doedok aan de Langestreek en de voormalige kleuterschool de Aak aan de Wieringerstraat/Schoklandstraat. Hiervoor wordt medewerking van de gemeenteraad gevraagd, in verband met het te zijner tijd verkopen van deze grond aan “Volksbelang” en het verstrekken van de benodigde subsidies en leningen.

Halverwege november wordt de frequentie van oefenen voor het sprookje opgevoerd. Als jeugdcommissie organiseren we een lichtwedstrijd tussen spelers onder de 21 jaar van C.V.V.O. en Lemmer. Er loopt veel talent rond in Lemmer. Op een zaterdagavond hebben we een fondue feestje van het voetbal in de kantine van de v.v. Lemmer. Ik neem mijn net ontmoette vriendin Trudy gelijk maar mee. Het was gezellig en dat kon omdat er de volgende dag slechts een oefenwedstrijd tegen Emmeloord op het programma stond. Het feestje was net even te gezellig geweest denk ik, want we verloren met 1-2.

De nieuwbouw van "Iselmar", uit de Zuid Friesland

Er wordt wat gebouwd, verbouwd en met rust gelaten in de gebouwen in Lemmer. De bouw van het zes miljoen guldens kostende appartementencomplex van “Iselmar” aan de Plattedijk vordert gestaag. De gemeenteraad trekt vier ton uit om te komen tot verbouw en nieuwe inrichting van de voormalige openbare mavo aan de Flevostraat, naar een centrum voor het verenigingsleven. Op de Nieuwedijk bevindt zich een houten woning, die reeds in 1880 werd gebouwd ten behoeve van personeel dat hielp bij de afsluiting van de toenmalige Zuiderzee en de latere inpoldering van de Zuiderzee. De totale kosten waren destijds zesduizend guldens. Wat in geen verhouding staat tot de huidige bouwkosten. Doch de huidige bewoners, de familie de Graaf vindt hun huisje nog steeds een “paleisje”.

Houten huis op de Nieuwedijk, van Spanvis.com

Als de laatste week van november is aangebroken heb ik het buiten mijn gewone werk op school, bijzonder druk. Er wordt nu elke dag geoefend voor het sprookje “Fluwelen Lena” dat op vrijdag 29 november, viermaal zal worden opgevoerd. Overdag 3 maal voor de leerlingen van de basisscholen en 1e klas leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Lemsterland en dan in de avond voor belangstellenden. Een drukke en spannende tijd, om je tekst uit je hoofd te leren en te weten wat je op het toneel zoal moet doen. Het is geschreven door Jan Gelling, Popke Popma en Fer Kottier. Het stuk gaat over een verdwijnmachine, die wordt gestolen en door diverse ontwikkelingen in de drie bedrijven, tenslotte in het derde bedrijf tot een miraculeuze ontknoping lijdt. Het hoofdbestuur vergaderd ook nog maar eens en slokt zo ook kostbare tijd op.

Dan is het eindelijk zover, al in alle vroegte op het fietsie naar de Riensingel, door een dik pak sneeuw dat de avond daarvoor was gevallen, waar het sprookje opgevoerd zal worden. De kostuums aan doen en dan het schminken. Langzaam loopt de zaal vol en is het rumoer van de gespannen kinderen, onder in de kleedruimte te horen en stijgt ook bij ons de spanning. Ik sta daar als debutant tussen oude rotten als Jan Gelling, als politieman Blokhoofd, Fer Kottier, als Frederik, niet zo’n harde werker, Nicolette Vink, als Fluwelen Lena. De dievegge van het apparaat, Thijs Fleer, als Edison, de uitvinder van het apparaat, Ank Wiering, als de vrouw van agent Blokhoofd, Eye Wiersema als burgemeester en Marian van Heerde als zijn vrouw en Sjoerdje Berger, als Klara de dochter van Edison. Ik speel dan Thomas, de ijverige knecht.

V.l.n.r.: Marian van Heerde, Sjoerdje Berger, Thijs Fleer, Jan Gelling, ikzelf en Ank Wiering

In één van de voorstellingen dreigt het fout te gaan voor mij. Achter de coulissen meelezend, ontdek ik dat men op het toneel een pagina overslaat en dan moet ik het toneel op. Snel pak ik mijn spullen en verschijn op het toneel, waar men dan ontdekt dat men een stuk heeft overgeslagen en gewoon improviserend even teruggaat in de tekst. Daar sta je dan, totaal overbodig op het toneel. Een lullig gevoel, maar het kwam allemaal wel goed. Wel kreeg ik een reprimande van regisseur Popke Popma, maar dat werd door de andere spelers rechtgezet, dat het hun fout was geweest.

Voor de avondvoorstelling gingen we met zijn allen eten in een etablissement in Lemmer en konden we daarna beginnen aan de laatste voorstelling, die ook door mijn vader en moeder werd bijgewoond, die natuurlijk bijna als eersten in de zaal zaten. Ook ditmaal ging het goed en konden we terugzien op geslaagde optredens gedurende de dag. Vertrok na nog even te hebben nagezeten nog met mijn vriendin, nog half geschminkt naar de Fuik. De zaterdag thuisgezeten om af te kicken van het sprookje.

Het voetbal was door sneeuwval en lichte vorst afgelast en dat kwam dus mooi uit. Zo start december wit en kan ik in alle rust inkopen doen voor mijn verjaardag. 

Gele kaart voor mij, uit de Zuid Friesland

Op mijn verjaardag voetballen we in Heerenveen tegen Heerenveen en spelen we 2-2 gelijk. Redelijk tegen het einde van de wedstrijd kreeg ik een waarschuwing (gele kaart) van de scheidsrechter omdat ik een speler van de tegenpartij de doorgang naar ons doel belette. De scheidsrechter op mij af, “een kaart” zei hij, hoewel in het amateur voetbal er nog niet met kaarten werd gewerkt, maar de goede man had natuurlijk ook TV gekeken. Ik vroeg vrolijk “een taart?”, het was immers mijn verjaardag. De scheidsrechter begreep het eerst niet, maar toen hij na de wedstrijd naar de geboortedatum keek begreep hij het wel. Nooit meer iets van gehoord. ’s Avonds vermoeid maar plezierig mijn verjaardag met de familie kunnen vieren.

De v.v. Lemmer stelt als opvolger van de huidige trainer de heer Bootsma, Thomas Haan uit Leeuwarden aan als nieuwe trainer voor het volgende seizoen. Ik ben dan ook niet al te fit, of te wel “min op’e bullig” na zo’n weekend. Wel vergaderen met hoofdbestuur, waar ook nog even de nieuwe trainer zich voor komt stellen. Zo kort na Sint-Nicolaas, wordt de sfeer in Lemmer al snel omgetoverd naar de Kerstsfeer. In het centrum verschijnt bij het oude gemeentehuis een kerstboom. Ook op het werk is de overgang van Sinterklaas naar de Kerst merkbaar. Immers de Kerstrapporten komen eraan en bij menig leerling stijgt de spanning. Ook in de raadzaal was het zweten, na een uitputtende, tien uren durende begrotingsvergadering kwam men tot de conclusie dat Lemsterland als artikel 12 gemeente, wat betekent dat men eigenlijk onder curatele staat, door beleidsmatige eisen van het Ministerie van Financiën aan dit soort gemeenten, alleen maar verder in de problemen komt. Een en ander vindt zijn oorsprong in de kosten voor havens en sluizen. Doordat dat altijd voor een tekort zorgt, krijgt de gemeente nog minder geld uit het Gemeentefonds en zal op die manier nooit uit de problemen komen. Vandaar dat er een verzoek naar het rijk zal gaan om meer geld. Het lijkt bij voorbaat op een utopie of te wel een onmogelijke werkelijkheid uit te draaien volgens burgemeester Eijgelaar. Maar toch gaan we het proberen.

Uit de Zuid Friesland

Opnieuw wordt het schippersinternaat in Lemmer met sluiten bedreigd. De staatssecretaris wil de ondergrens voor schippersinternaten op 45 leerlingen zetten. Lemmer zit er met 41 leerlingen net onder, maar groeide de laatste jaren flink. Om sluiting te voorkomen, wil men wel gaan samenwerken met het internaat in Leeuwarden. Op school is er een soundmixshow en zondags winnen we thuis met 2-1 van Dronrijp. Waarna ik in de avond nog met Trudy naar de film ga. Ze komt wat koel over en het einde van deze (korte) verkering lijkt in zicht.

Ik kan even een pan snert bij mijn ouders komen halen en maak daar natuurlijk dankbaar gebruik van. Speel met Marinus Bijma het net gekochte “beursspel” en heb al wel snel door dat ik niet voor beurshandelaar in de wieg ben gelegd. Het is voor mij haast hetzelfde als spelen op een gokmachine, ik verlies alleen maar. Voortaan kan men op zondagochtend luisteren naar de LOL (Lokale Omroep Lemsterland). De LOL heeft voorlopig onderdak in het gebouw van de stichting Sociaal Kultureel Werk aan de Langestreek, maar zal na de verbouw van de oude openbare mavo, daarheen verhuizen. Op vrijdagmiddag belt Trudy en de verkering is inderdaad voorbij. Dezelfde avond is er bingo bij de v.v. Lemmer en is het weer ouderwets gezellig, als nieuwe vrijgezel, maar wat extra biertjes en dan ook nog eens dikke prijzen winnen.

Op de zondag winnen we uit met 0-2 van Harkema Opeinde, ondanks dat we de gehele tweede helft met 10 man speelden. We staan inmiddels weer een stukje verwijderd van de onderste plaatsen. Dat geeft rust. Geen rust in het feestvieren. Mijn broers Jelle en Sake Visser zijn allebei 12,5 jaar getrouwd en dat moet natuurlijk ook gevierd worden. Dat kan mooi, want de school heeft vakantie en daardoor kan ik zelf ook redelijk bijkomen. Nog even een bestuursvergadering om het jaar af te sluiten en dan is het oudjaarsdag. Ik besluit het jaar alleen thuiszittend af te sluiten en te kijken naar de oudejaarsconference van Seth Gaaikema. Viel wat tegen. Doch de hapjes en het bier smaakten goed. Voor het nieuwejaar heb ik ook maar een gedicht gewrocht. Dag 1985.

Reactie plaatsen

Reacties

Geke Woudstra
5 maanden geleden

Wat weer een verhaal. Ook voor mij veel herkenbaar. Bewondering voor de wijze waarop je dit jaar beschrijft. Mooie herinneringen.