Levensverhaal van Cornelis Visser (Cor Panne): 1983

Zo het eerste jaar op mijzelf wonen in mijn eigen woning is voorbij gevlogen en het begint langzaam te wennen. Oudjaarsavond weer overleefd en op Nieuwjaarsdag traditiegetrouw in de avond met vrienden het nieuwe jaar indrinken in enkele horecagelegenheden in Lemmer. Dan zijn de vakantiedagen alweer om en kan er op school toegewerkt worden naar de examens. Dat betekent weer een hoop voorbereiding.

Nieuwbouw in de Lijnbaan, uit de Zuid Friesland

In de Lijnbaan vordert de nieuwbouw van de woningen van “Volksbelang” hun voltooiing en mede door een extra subsidiemaatregel is de huur vrij laag en de animo dus vrij groot. Tevens wordt rekening gehouden, omdat de woningen in het centrum van Lemmer liggen, bij de toezegging van de woning zullen er hoofdzakelijk bewoners van Lemmer geplaatst worden. Hiermee wordt tevens een doorstroming in bewoning bewerkstelligd.
Het “normale” leven neemt dus weer een aanvang. De gemeente Lemsterland telt inmiddels net meer dan 11 duizend inwoners. Zowel veld- als zaalvoetbal zullen voor mij weer mening uurtje in beslag nemen. Met het zaalvoetbal van Nappie ’81 gaat het na de promotie nog steeds goed en draaien we bovenin mee. Het veldvoetbal bij de vv Lemmer gaat wat moeizamer en staan we maar net boven de degradatie plaatsen. Daarom was de 2-0 thuisoverwinning op mededegradatiekandidaat Stiens, van harte welkom en verschafte ons weer wat meer lucht.

Uit de Leeuwarder Courant

Hoewel de trekvogels nog niet eens terug zijn, is de Vogelwacht van Lemmer zich alweer aan het voorbereiden op het aankomende seizoen van kievitseieren zoeken en de daaropvolgende nazorg periode. Pieter en Gauke Bootsma treden op als coördinatoren van de Lemster groep. Het gebied wat door ons als vogelwachters wordt bestreken behelst bijna alle landerijen rondom Lemmer, waar maar door vogels gebroed kan worden. Het oude reservaat “De Lytse Brekken” is door uitbreiding van de recreatie en plan Noord verlaten en overgegaan naar de “Kikkert Polder” op de landerijen van de boeren Mous, van der Bei en Bakker. Dit jaar zal ik me ook met dit mooie natuur werk bezig gaan houden.

Uit de Zuid Friesland

Ik krijg de concept koopakte van het stuk grond achter mijn woning door notaris Seinstra toegestuurd met daarbij tevens de afrekening van bijna ƒ 5.000, == gulden, voor de aankoop van 75 m2 grond, dus zo’n 66 gulden de vierkante meter, voor wat zand. Wij verliezen op de zondag middag thuis met 1-2 van Emmeloord, maar dat valt in het niet bij wat er zich die vroege morgen in de Zuiderzeestraat heeft afgespeeld. Hierbij kwam de 31-jarige Thaeke Scholten om het leven. Een bank zou te dicht bij de kachel hebben gestaan en hebben vlamgevat, waardoor het slachtoffer in zijn slaap door verstikking door de rook is overleden. Reanimatie mocht niet meer baten.

Op doel Aleid vd Belt en verdediger Henk Jonker, uit de Zuid Friesland

Met Nappie ’81 lukte het ons niet om in de thuiswedstrijd tegen koploper Janssen Sport uit Sneek de volle buit binnen te halen. Het werd in een zeer spannende en met afwisselend scoreverloop, tenslotte een gelijk spel 4-4. Als vervanger van de vertrekkende trainer P. Zijlstra (de man, bekend van zijn groene multomap) van de vv Lemmer, wordt voor het seizoen 83/84 de heer Y. Bunnig uit Joure aangetrokken.
Bij de gemeente is een verzoek van de Poiesz Supermarkten BV uit Sneek binnengekomen met het verzoek om een perceel in “Lemmer-Noord 2e fase A” aan te kopen, teneinde daar een supermarkt te bouwen. Dat zou voor de inmiddels uitgebreide hoeveelheid bewoners van Lemmer Noord een goede zaak zijn. Dan hoeven we niet meer de Lemmer in om onze boodschappen te doen. Ik ben in ieder geval blij met dit voornemen. En zo komt de maand januari alweer tot zijn eind

Uit de Zuid Friesland

De gemeenteraad van Lemsterland stemt in met de verkoop van grond in Lemmer-Noord aan Poiesz supermarkten, ondanks dat er nogal wat bezwaren, o.a., van de Lemster Zakenclub, waren binnen gekomen, waarin men aangaf dat er een dergelijk aanzuigende kracht van deze nieuwe winkel uit zou gaan, die ten koste zou gaan van de bestaande middenstand. Hiermee komt voor ons als bewoners van Lemmer-Noord een eind aan het gesjouw van boodschappen helemaal vanuit het centrum van Lemmer.
Nadat al sedert september vorig jaar de Lemster toer “onthoofd” in het hart van Lemmer stond, is deze dan nu na reparatie door aannemingsbedrijf Bouw ’75 uit Workum, middels een veertig meter hoge kraan weer op zijn plaats gezet en zal ook het ontsierende steigerwerk zo snel mogelijk worden verwijderd. De “Toer” kan er hopelijk weer jaren tegen.

Uit de Zuid Friesland

Ik raakte bij een uitwedstrijd van Nappie ’81 geblesseerd, zweepslag, en moest een poosje op krukken door het leven. Dit betekende niet alleen, geen voetbal meer, maar ook erg lastig om met een kopje koffie van de keuken naar de woonkamer te komen. Dat werd dus koffiedrinken bij het aanrecht. Werken kon ik wel normaal blijven doen, het was immers veelal zittend werk. Wat ook hierdoor geen doorgang kon vinden, was het starten met de cursus om voetbaltrainer te worden. De theorie zou nog wel gaan, maar ik kon uiteraard niet de praktijkoefeningen mee doen. Dit werd me direct duidelijk gemaakt door de nieuw bij de vv Lemmer aangestelde trainer Bunnig, toen ik na veel moeite met de bus en op krukken op de bijeenkomst in de kantine van de vv Sneek verscheen. Uiteraard teleurgesteld heb ik de reis met hindernissen naar Lemmer weer gemaakt en de daaropvolgende dag ervoor gezorgd dat ik het reeds betaalde cursusgeld weer terugkreeg.

Uit de Zuid Friesland

Nappie ’81 bleef ook zonder mij de punten verzamelen, door moeizaam met 3-2 van Delfstrahuizen te winnen en we bleven meestrijden om het kampioenschap, samen met Janssen Sport uit Sneek.
De jubileum commissie van de vv Lemmer legt de laatste hand aan de voorbereidingen van het feest van het 60-jarig bestaan van de vereniging. Vele activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden, die ervoor moesten zorgen dat het feest niet te veel ten koste van de kas van de vereniging zou gaan. Dat is grotendeels gelukt en men kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar 23 maart, de datum van het 60-jarig bestaan.

Per 1 januari 1984 zal na de gemeentelijke herindeling, Delfstrahuizen worden toegevoegd aan de gemeente Lemsterland en dan dus Haskerland verlaten. Er wordt hard gewerkt om het in december door brand verwoeste restaurant “Het Hoekje” in mei weer te kunnen openen. Slechts intern zullen enkele aanpassingen worden aangebracht en de buitenkant zal in oude stijl worden hersteld. Bij scheepswerf Amels, voorheen “De Friesland”, zullen op korte termijn in Lemmer een twintigtal arbeidsplaatsen verdwijnen. Het personeel verwachtte deze ontslagen al, de oorzaak is deels te vinden dat diverse, vooral “Hollandse” werven, zoals RSV (Rijn Schelde Verolme) en ADM (Amsterdamse Droogdok Maatschappij) ver onder de prijs konden werken, door grote subsidies van het Rijk.

Uit de Leeuwarder Courant

Er is een felle strijd gaande om het schippersinternaat “Het Kompas” in Lemmer te behouden. Het is de bezuinigingswoede van staatssecretaris Gerard van Leijenhorst, die aangeeft dat Lemmer moet sluiten ten behoeve van het internaat in Rotterdam. Het nog maar net gebouwde internaat in Lemmer staat immers grotendeels leeg. Dit vindt deels zijn oorzaak in de staatssecretaris zijn eigen wens om destijds een groot internaat in Lemmer te bouwen voor wel meer dan 100 schipperskinderen, terwijl men in Lemmer een internaat voor 60 kinderen wel voldoende vond. Er werd tenslotte een compromis van 90 kinderen bereikt. Nu dreigt deze ministeriele miskleun (zoals enkele kamer leden dit noemden) de oorzaak te worden van de sluiting. In de Tweede kamer vindt een meerderheid echter, dat de kinderen in Lemmer niet de dupe van deze fout mogen worden en zij zijn dan ook voor het openhouden van het Lemster internaat.

Er komt een tweede feestweek in Lemmer, Lemmer AHOY. VVV, Lemster zakenclub, de Horecavereniging en de watersportvereniging “De Zevenwolden” hebben een programma in elkaar gedraaid, waarmee het startschot wordt gegeven voor het zomerseizoen in Lemmer. Een en ander moet gaan plaatsvinden rond Hemelvaartsdag. Zeilwedstrijden, Kermis en muziek voor de jeugd, een braderie en een slotavond in “de Helling”. Dit alles naast de traditionele “Lemster Wike” die rond het SKS skûtsjesilen in de bouwvak is

Maaien voormalige Tramdijk achter Urkerstraat 31

Heit en mem wonen na zo’n 35 jaar nog steeds in de Urkerstraat. Waar zo langzamerhand allemaal nieuwe buren hun intrede hebben gedaan en ook het beeld danig is veranderd. Waar vroeger de tram achter de woning langs reed en je kon kijken tot aan de boerderij van Prins, verloedert de oude trambaan danig. Waar de plannen voor een wandel- of fietspad op deze oude trambaan maar niet tot stand komen. Ze praten steeds vaker over een bejaarden woninkje met de slaapkamer beneden. Maar ook met centrale verwarming, het traplopen en het gesleep met de kolenkit wordt zo langzamerhand wat te veel. Lemmer 1 speelt uit gelijk tegen Zwaagwesteinde 0-0 en weet deze club dus onder zicht te houden in de strijd tegen degradatie. De week erop wordt er uit, met maar liefst 1-4 gewonnen van Franeker en komt er wat meer lucht. De week erop een gelijkspel uit bij Jubbega, de punten komen langzaam binnen.

Uit de Zuid Friesland

Er is meer goed nieuws, “Het Kompas” in Lemmer blijft open! Met algemene stemmen heeft de Tweede kamer een amendement aangenomen en de staatsecretaris om die reden, nu begrotingsmaatregelen moet treffen ten gunste van het Lemster internaat. Vooral schipper Ale Zwerver werd door bestuur van het internaat bijzonder in het zonnetje gezet, als dank voor zijn tomeloze inzet voor het behoud van het Internaat. Op 18 maart vindt mijn buurman Lammert Dijkstra uit de Gemini in het Buitendijksveld bij Schoterzijl een “Twake” wat tevens het eerste kievitsei van de gemeente Lemsterland is. In de ambtswoning van burgemeester Faber werd het ei aangeboden en kreeg Dijkstra een oorkonde en het daarbij behorende “tientje” overhandigd. Ik ben de weilanden uiteraard nog niet in geweest, het loopt wat moeilijk in een weiland op krukken toch?

Scorelijst “Space Armada”

Gelukkig komt Marinus Bijma enkele avonden in de week om samen met mij, ons te vermaken met het computerspel “Space Armada”. Een simpel spel, waarbij je met een onder in beeld verschijnend vliegtuig, naar beneden vallende bommen en dergelijke neer moet schieten, voordat je vliegtuig wordt geraakt. Naarmate we het spel vaker spelen, wordt onze behendigheid natuurlijk beter en houden we de recordscores bij. Het wordt zelfs zo erg dat we elkaar bellen als er weer een record is gebroken.
Ik doe een verzoek aan mijn hypotheekverstrekker, met het verzoek mijn rente van 10,9% aan te passen en hoe ik dat moet doen. Het bestaande “Groene Kruisgebouw” aan de Pampusstraat, waar ik ook mijn krukken heb gehaald, zal worden verbouwd en uitgebreid. Men hoopt hiermee te starten na de Pasen. Het gebouw stamt uit 1955 en voldoet op meerdere vlakken niet meer aan de in de huidige tijd gewenste voorzieningen.

Nieuwe uiterlijk Groene Kruisgebouw, uit de Zuid Friesland

En dan is er de drukbezochte receptie van het 60-jarig bestaan van de vv Lemmer in “Het wapen van Lemsterland”. Vele hoogwaardigheidsbekleders van de voetbalbond waren aanwezig en overhandigden een FVB-vlag en een KNVB-vlag. Voorts werden voor hun verdiensten voor de vereniging de heren Schelte de Vries, mijn mede jeugdbestuurslid, en Henk Zuid, onderscheiden met de zilveren FVB speld. Jan Bakker kreeg van de KNVB een zilveren speld voor zijn inzet op bestuurlijk en scheidsrechterlijk werk. Door mijn blessure en als gevolg daarvan nog steeds op/met krukken lopend, kon ik helaas niet aanwezig zijn bij dit gebeuren.

Bij het strand wordt een nieuwe kassa gebouwd voor de aanvang van het nieuwe strand seizoen. Nu ben ik al niet zo’n strand bezoeker meer, dus zullen ze van mij niet rijk worden. De gemeente Noordoostpolder ziet het liefst dat een eventueel windmolenpark komt op de “locatie Lemmer” in plaats van Nagele. Dit gebied zou dan liggen boven de Hopweg, tussen Kuinre en Lemmer. Daar heb je dan vanuit Lemmer gelukkig weinig zicht op.
Gelukkig verlost van het lopen op krukken!! Ik ben dan ook direct veel in de weilanden te vinden om van de natuur te genieten, de stilte, het geluid van de vogels. Natuurlijk ook de spanning als je een kievit gespot hebt en hoopt dat er een eitje te vinden is. Op 1 april is het dan zover, achter Easterga 29, tussen de trambaan en het buitenland vind ik mijn 1e kievitsei van 1983. Een gelukzalig gevoel als je daar midden in het weidse land staat en dat dan gespikkelde eitje ziet liggen. Dan is voor mij het eieren zoek seizoen alweer geslaagd en we mogen nog door tot 12 april.

1e kievitseitje dit jaar van mij.

Lemmer 1 verliest thuis kansloos van koploper Frisia uit Leeuwarden, 0-5. Natuurlijk ben ik er nog niet weer bij. Ben al blij dat ik voorzichtig aan weer wat met de training mee kan doen. Mijn hypotheekverstrekker, Delta Lloyd, is bereid mijn rente aan te passen en te verlagen van 10,9% naar 8,1%. Dat gaat natuurlijk een slok op een borrel schelen. Nadeel is wel dat ik voor deze wijziging een boete rente moet gaan betalen van maar liefst ƒ 6.743,66 gulden. Nu heb ik die niet direct liggen natuurlijk, maar aan het einde van het jaar zal er weer een woningsubsidie (premie A-woning) binnen komen van rond de 10 duizend gulden. Dus geld geleend van mijn ouders en de hypotheekrente verlaagd. Dat verdient zichzelf vlot weer terug.

Lemmer 1 speelt zich redelijk veilig, door twee achtereenvolgende wedstrijden te winnen, Nicator-Lemmer 1-2 en Lemmer-Rheem Bergum 6-1. Ik heb het naast het kievitseieren zoeken, deze weken behoorlijk druk met de voorbereidingen en het oefenen voor een ludieke Tv-show die we als personeel van de ASL (Algemene Scholengemeenschap Lemsterland) gaan opvoeren voor de leerlingen en vanwege het grote succes, later in de school zelf, ook nog voor de ouders van de leerlingen. Voor de gelegenheid was uitgeweken naar dorpshuis “De Helling”, waar in de middag werd opgetreden voor de eerste klassen van de school en in de avond voor de overige klassen. Waarbij “De Helling” tot de laatste stoel was bezet. Ik was in dit geheel de “Chiel Montange”, de spreker in het onderdeel “Op losse Groeven”, waar ik naast presentator ook nog het aangepaste lied “In mijn tuin” (een lied over een hond die een kind red uit een brandend huis, maar daarbij het leven laat) als nummer 1 van de lijst mocht gaan zingen. Terwijl Geert van der Veen met een op “Flappy” van Youp van ’t Hek geënt lied de lachers op zijn hand kreeg. Welke door de jeugd uitbundig werden meegezongen. Tot tranen toe bewogen - van het lachen – was men door het toneeltalent van de conciërge Jan Hulzinga. Als glansrijke overwinnaar in een wielerronde, werd hij door vele vrouwelijke fans uit de zaal belaagd en met bloemen gehuldigd. Als afsluiting was er een optreden van The Kids from “Fame”. Waarbij alle personeelsleden als geslaagde aerobic dansers in de gebruikelijke kledij op het toneel verschenen.

Herkenbaar zijn vlnr: H. Olthof, J.A. Schuil, R. de Vries, T. Broere, T. Wallinga, E. Dijkstra en J. Hulzinga, uit de Zuid Friesland

Bar-dancing “Napoleon” werd van binnen gemoderniseerd. Het donkere interieur werd vervangen door veel meer lichtere tinten. En daarmee ging “Napoleon” meer mee in de huidige wensen van de huidige bar-dancing bezoekers. In deze tijd leerde ik Nena kennen, niet letterlijk natuurlijk, maar via haar lied “99 luftballons”. Een lied waarin 2 onschuldige kinderen 99 luchtballonnen loslaten bij de Berlijnse muur, de vijandige buren zien de ballonen aan voor vijandig tuig en trekken een nucleaire holocaust op gang die niet meer te stoppen is. De “koude oorlog” woedt tenslotte weer op z’n hevigst, West en Oost bewapenen zich in hoog tempo en ene Ronald Reagan doet zijn uiterste best om de erfvijand Rusland opnieuw te demoniseren.

Uit de Zuid Friesland

Lemmer 1 speelde uit tegen RES uit Bolsward 0-0 en zorgde ervoor dat deze tegenstander ook onder hen bleef. Na het spektakel van de opgevoerde ludieke TV-avond, werden er ter afleiding van de examens nog 2 wedstrijden tussen personeel en 4e klas leerlingen georganiseerd. Bij het volleybal, brachten routine en meer beheersing onder de ontstane spanning in de beslissende 3e set, de overwinning bij ons als personeel. De revanche zou dan wel komen in de te houden voetbalwedstrijd (dachten de leerlingen). Maar ondanks het grote veldoverwicht, wisten we als personeel met inzet van wederom routine en hier en daar goed gebruik makend van wat overtollige kilootjes, na een 1-0 achterstand, tenslotte met een 2-1 overwinning ook hier aan het langste eind te trekken.

Ook voor Nappie ’81 kwam er een einde aan het seizoen, waarin we ondanks een tweede plaats toch weer promoveerden en wel naar de 1e klasse. Opvallend was dat we thuis ongeslagen bleven. Ik kon ook hier eindelijk weer mee doen en we sloten het seizoen af met een gelijkspel tegen HDT, 2-2. Waarin ik 2 keer doeltreffend was met het hoofd, dit blijkbaar om mijn been nog iets te ontzien en op deze manier de 0-2 achterstand ongedaan maakte. Als afsluiting van het zaalvoetbal seizoen deden we nog mee aan een toernooi van ONS in de sporthal van Oosterend en kwamen met een grote beker terug in Lemmer.

Stokjes zetten bij de nesten.

Dan stappen we de maand mei alweer in en vallen de beslissingen in de diverse competities en is het weer tijd voor toernooien, examens op school gaan richting einde schooljaar. Met Harm en Hielke Soeten, was ik nog regelmatig in de weilanden te vinden om stokken te zetten bij gevonden eieren en de nesten op die manier te beschermen tegen het door de boer te plegen, bewerking van zijn land. Een nadeel hiervan was dan weer wel, dat waar mensen nog dicht bij de weilanden konden komen, vooral het weggetje naar de zuiveringsinstallatie werkte aantrekkelijk. Daar kon men met de auto, bijna tot aan het nest rijden. Als zij die stokken dan ook zagen staan, was snel even wat eieren rapen wel erg gemakkelijk, sommige waarschijnlijk al zwaar bebroed.

Lemmer 1 sluit het seizoen ondanks handhaving na een stroef seizoen, waar in ik vele wedstrijden moest missen door een blessure, een beetje in mineur af. Er wordt met 5-1 verloren tegen Olyphia, met 5-2 voor de beker tegen Hubert Sneek verloren, dit ondanks dat de veld verhouding in beide wedstrijden redelijk gelijkwaardig was maar het afronden niet wilde lukken. Tenslotte werd in de laatste wedstrijd thuis met 1-5 verloren tegen Harlingen die hiermede het kampioenschap binnen haalden, zodat in ieder geval de kantine inkomsten voor de vv Lemmer goed te noemen waren deze middag.

Uit de Leeuwarder Courant

Na het nodige werk, wordt toch nog vrij vlot na de brand in december van het vorige jaar, het restaurant ’t Hoekje heropend door de 77-jarige moeder van eigenaar Cor Schaaf. Het uiterlijk is vrijwel hetzelfde gebleven. Waar ik in voorgaande jaren, vaak boven in het gezellige kleine barretje zat, ben ik er voorafgaande aan de brand niet meer zo veel geweest. Op 11 mei vieren we met de leden van de FC Kees United de trouwerij van Ali de Vries en Bauke Rodenburg, die na enkele jaren “hokken” nu samen verder gaan in hun nieuwe woning aan de Nieuwedijk.

Programmablad 11-Provinciën toernooi

De volgende dag vertrek ik op Hemelvaartsdag, als vertegenwoordig van het jeugdbestuur van de vv Lemmer, samen met een bus vol met jonge knapen naar Tilburg om daar deel te gaan nemen aan een “11 Provinciën Toernooi” van A-junioren. Wij waren uitgenodigd als vertegenwoordiger van de provincie Friesland, dit mede door de heer Sipke Beljon, die als oud Lemster, behoorde bij de organiserende vereniging “RKVV Hieronymus”. Het werd een mooie belevenis voor de jongens. Als kleine vereniging konden we echter niet echt tippen aan het niveau van de andere uitgenodigde verenigingen, waarvan de meesten A-teams waren van in de hoofdklasse van het amateurvoetbal uitkomende clubs. Zoals bijvoorbeeld, RKC uit Waalwijk voor de provincie Brabant en GRC uit Groningen. We verloren dan ook al onze wedstrijden en eindigden als laatste. Maar gezellig hebben we het wel gehad en er is geen wanklank gevallen en dat was ook belangrijk.

Uit de Zuid Friesland

Op de terugweg uit Limburg krijgen we pas mee dat er een storm over Friesland en dan zeer zeker ook over Lemmer is getrokken. De feesttent van Lemmer AHOY was niet bestand tegen een enorme windvlaag, waarin de avond de popgroep “Vitesse” zou optreden, zodat hij tegen de vlakte ging. Gelukkig zonder veel menselijke malheur. Door de hulp van vele vrijwilligers en het door de firma Pars, spontaan beschikbaar stellen van hun aardappelloods, kon het optreden ’s avonds toch nog doorgaan. Gelukkig konden de zeilwedstrijden van Lemmer AHOY de vrijdag en zaterdag gewoon doorgang vinden en kon de eerste editie van Lemmer AHOY toch nog positief worden afgesloten.

Ook de vv Lemmer had natuurlijk zijn toernooien, in mijn geval betekende dit jeugdtoernooien, waarbij ik natuurkijk als jeugdbestuurslid ook aanwezig moest zijn en buiten het verrichten van hand en span diensten, aan het eind ook nog eens de prijzen mee mocht gaan uitreiken. Niet direct gewend aan het spreken in het openbaar voor een grote menigte, keek ik er wel wat tegenaan, maar met de mentale steun van mijn medebestuursleden en een glaasje alcohol, lukte het opperbest.

Uitreiken beker door Cees Boersma, ik lees de einduitslag voor.

Ja aan alles komt een eind en vaak is dat het begin van wat nieuws. Ook aan het schooljaar voor de examenklassen is een eind gekomen. De meiden van de afdeling Huishoudschool organiseerden midden in de Lemmer, voor het gemeentekantoor, estafette wedstrijden voor het personeel, daarbij werden we, in door hen meegenomen ludieke kledingstukken gestoken, wat het aanwezige publiek in menig lachsalvo deed uitbreken. Het was zo nu en dan net als de twee hits van dit moment. “Beat it” van Michael Jackson, bedoeld voor de tegenstander en “Every breath you take” van The Police, die je weer nodig had na een gelopen estafette race.

De maand mei, sluit ik dan af door mee te spelen in een elftal van Bar-dancing “Napoleon” van Jelle van Zurk, tegen een “All Star team” bestaande uit grotendeels voormalige profvoetballers uit de eredivisie, aangevuld met 2 Lemster voetbal iconen, Germ Bootsma en Gauke Bootsma en natuurlijk Jelle van Zurk zelf, die het grotendeel van de spelers van het “Napoleon team” in hun jeugd had getraind. Na een vermakelijke wedstrijd wonnen de voormalige profs tenslotte met 5-4, voor het in groten getale opgekomen publiek. Voor het Napoleon team scoorden Hans Portijk, Steven Visser en Folkert Verbeek (2x).

De Gemeenteraad van Lemsterland wil in meerderheid dat de fusiebesprekingen tussen de ASL (Algemene Scholengemeenschap Lemsterland) en de CSG (Christelijke Scholen Gemeenschap) De Lemmer “tot het einde” worden doorgezet. Natuurlijk weet je als werknemer dat er besprekingen gaande zijn. Bij de inwoners van Lemmer is het iets minder bekend. Bij een eventuele doorgaande fusie tussen beide scholen, is alvast een aanvraag voor een HAVO-top bij het Ministerie van Onderwijs ingediend. Natuurlijk is er niet alleen in de fusiecommissie zo nu en dan onenigheid over hoe de verschillen tussen beide schoolvormen (Christelijk en Algemeen) te overbruggen, ook in de gemeenteraad loopt men hier tegenaan. Belangrijkste is echter om het Voortgezet Onderwijs voor Lemmer te behouden.

Wat betreft werkzaamheden in Lemmer is er het nodige aan de hand. De aanleg van het industrieterrein “Lemsterhoek” is in volle gang. De uitvoering van de 18 hectare grote eerste fase, waarmee een bedrag van zo’n ƒ 10 miljoen is gemoeid. 300.000 kub zand zal gewonnen vanuit het IJsselmeer worden opgespoten om een goede ondergrond te creëren. Hiermede gaat wel een groot deel van een vogelrijk natuurgebied (De Aap) verloren helaas. In Lemmer-Noord gaat de eerste paal van de supermarkt van Poi-Mar de grond in aan de Betelgeuze. De winkel zal zo’n 600 m2 meter gaan beslaan en aan ongeveer 20 mensen een baan geven.

Uit de Zuid Friesland

De familie Freese opende hun derde horecabedrijf in de rij van drie, in de Schans. Nadat ze waren begonnen met de overname van Café “Het Centrum”, kwam daarna in de voormalige zuivelwinkel van H. Sterk een snackbar, “ ’t Geveltje”, deels ingericht met de keukenapparatuur uit de snackbar van de voormalige “Viking” aan de Schulpen. En dan nu “De Tapperij” een bar in de voormalige slijterij en latere opslag van “Het Centrum”. De lange smalle ruimte is aan één kant voorzien van een lange bar en zal door de week verhuurd worden voor het houden van feestjes en in de weekenden gewoon als bar open zijn.

Er wordt in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van de gemeentesecretaris H. Sliep. In 1938 begonnen bij de gemeente bij het lokale bestuur van de gemeente Lemsterland en in 1965 benoemd tot gemeentesecretaris. In deze lange periode was de inbreng van de heer Sliep, deskundig, intensief en het geheel overziend, volgens de woorden van de heer Faber. Nu maakt hij gebruik van de mogelijkheid vervroegd te kunnen uittreden. De voltallige gemeenteraad is aanwezig en ook de voorganger van burgemeester Faber, de heer Brouwer is hiervoor naar Lemmer gekomen. Groot is echter ook de verrassing voor de heer Sliep, dat hij gedurende deze afscheidsreceptie wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester F. Faber en H. Sliep, uit de Zuid Friesland

Samen met Jan Arie Schuil, fiets ik de maand juni uit, door de 11e rijwieltoertocht van Wymbritseradeel te rijden. Maar liefst 115 kilometer, terwijl ik echter maar gewend ben aan tochtjes van maximaal 60 tot 70 kilometer. Het valt me dan ook wat tegen, mede omdat ik tijdens de tocht wat last van een knie krijg. Maar we houden vol en volbrengen de tocht.

Gauke Bootsma, uit de Zuid Friesland

Na ruim 400 wedstrijden als spits in Lemmer 1 te hebben gevoetbald en daarin vele doelpunten te hebben gemaakt, neemt de nu 34-jarige speler nu afscheid van het eerste elftal en gaat bij zijn leeftijdsgenoten in het veteranen elftal spelen. Dit zal voor de meeste oudere supporters en spelers even wennen zijn, geen “Lytse Gauke” meer in de spits. Tegenstanders zullen hier eerder verheugd om zijn. Met zijn harde schot en zeker ook zijn “stevige” manier van spelen was hij zowel gevreesd als wel berucht. Heb zelf vele jaren met genoegen met hem samen mogen spelen. Maar het is niet alleen het met hem spelen, maar zeker ook de nazit en de vele verhalen die hij kon vertellen en zingen, (Message in a Bottle) die dit tot een genoegen maakten. Eén anekdote dan. Gauke had een hekel aan trainen, mede door zijn zware werk op de scheepswerf van Poppen en toen we een keer naar de paardenrenbaan in Emmeloord moesten omdat het trainingsveld onbegaanbaar was, en daar rondjes moesten lopen, had Gauke al snel een plaats tussen de bomen gevonden om zo nu en dan een rondje over te slaan. De jeugd moet zijn plaats dan nu maar over nemen.

Het voetbalseizoen is voorbij, het schooljaar is weer om en dat betekent voor mij VAKANTIE!! Buiten het zo nu en dan met een klein groepje even Stavoren om te fietsen, bestaat een groot deel van de vakantie uit het volgen van de skûtsjes en ons laven aan geestrijk vocht. Veel werk komt er dan ook niet uit mijn handen. Ik doe zo nu en dan even de post voor de school van het postkantoor halen en sorteren en verder is het uitslapen en gereedmaken voor de volgende middag en avond. Zoals gebruikelijk, te beginnen in Grouw. Staande aan de “Tynje” kunnen we (Broer Rienksma, Hielke Soeten, Willem Wassenaar en ik) het redelijk tot goed volgen en komen de skûtsjes vlak bij ons langs. Lemmer wordt verdienstelijk tweede en teruggekomen in Lemmer nemen we er dan ook 1 of 2 op, om dit te vieren. Op De Veenhoop was het daaropvolgend een puinhoop. Zes skûtsjes moesten na aanvaringen de wal opzoeken.

Giek van Lemmer scheert over dek Woudsend, uit de Leeuwarder Courant

Het Lemster skûtsje zeilt wat wisselvallig, dan zitten ze weer tussen de eersten en dan weer tussen de laatsten. Het is voor ons echter niet minder reden om de wedstrijden te blijven volgen en in de vaak feestvierende dorpen, ons na de strijd te goed te doen aan enkele gele rakkers. Gaan we al direct terug, dan verpozen we nog vaak even in de Tapperij om na te praten en verslag te doen aan hen die er niet bij waren. Op ‘e Lemmer, weten Reijenga en zijn bemanning een derde en eerste plaats te bezeilen en dat is goed voor het humeur van de Lemsters en de horecazaken in de Lemmer. Lemmer eindigt tenslotte als zesde in het eindklassement.

Uit de Zuid Friesland

Voor één Lemster was de bouwvak wat minder leuk. De 99-luftballons werken in zijn denkbeeldige nadeel. Klaas Samplonius kreeg als weigeraar van het bewaken van kernwapens, de zogenaamde “site-wacht”, drie weken gevangenisstraf. Dezelfde straf die een misdadiger voor een ernstig misdrijf zou krijgen. Evenals de bewakers van het Huis van Bewaring in Leeuwarden, waar Klaas zijn straf uitzat, is hij van mening dat hij voor dit “misdrijf” niet tussen de delinquenten uit het burgerleven had moeten zitten. Hij kon echter nog net de Lemster zeildagen meemaken, of hij daar nog echt van genoten heeft??

Zo is de bouwvak en dus ook mijn vakantie weer omgevlogen en ben ik zeker wel enkele kilootjes aangekomen. Maar het vermaak was er dan ook naar. Nu kan ik me weer gaan richten op mijn werk op school en mijn lichaamsgewicht en conditie op het trainingsveld bij het voetbal. Ik ben voor het tiende opeenvolgende seizoen weer ingedeeld bij de eerste selectie van de v.v. Lemmer. We hadden van de nieuwe trainer, Bunnig, een hele stapel papieren gekregen, met daarop een huishoudelijk regelement, over wast wel en niet mocht en wat wel en niet werd verlangd, een uitgebreid trainingsschema en overzicht oefenwedstrijden. Ik was toch maar weer ingedeeld in de A-selectie. Maar 1 van de voorwaarden was, NIET meer zaalvoetballen. Voor een derde klasser, werden er door de trainer nogal wat eisen gesteld. Ik moest hier toch even over nadenken. En besloot vooreerst toch maar te blijven zaalvoetballen. Voetballen deed ik tenslotte voor mijn plezier.

Huishoudelijk reglement van trainer Bunnig.

Lemmer 1 verliest een oefenwedstrijd tegen Steaua Boekerest met 6-1 en speelt tegen Veno uit Vollenhove 3-3. Zo te zien missen ze achterin een ervaren verdediger. Lemmer 1 komt de eerste bekerronde wel door, door met 2-3 te winnen van Makkum. De start in de competitie is ook niet je van het, 3-2 verlies, uit tegen Frisia en een 2-2 gelijkspel, thuis tegen Emmeloord, met in hun gelederen oud Lemmer spelers Adje de Jong en Henk Mathijssen. Ik balde in het tweede en natuurlijk nog bij Nappie ’81 in de zaal. Waar we gelijk tegen mede promovendus Janssen sport een 7-3 nederlaag om de oren kregen. Lemmer 1 verliest nog es met 4-1 bij Franeker uit en staat gelijk mee onderin. Terwijl we met Nappie ’81 onnodig 2-2 gelijk speelden tegen Nijland. Voor beide teams lijkt het een zwaar seizoen te worden.

Ik, van de schoolfotograaf.

Van het nieuwe industrieterrein “Lemsterhoek”, wordt verwacht dat het in november klaar zal zijn. Er schijnt voldoende belangstelling voor te bestaan, om het terrein geheel te vullen met bedrijven. De maand september vliegt alweer voorbij en na weer op de foto te zijn gekomen bij de schoolfotograaf, zijn we inmiddels in wat rustiger vaarwater terecht gekomen, nu alles na de start, normaal begint te draaien. In en rondom mijn huis ben ik langzamerhand wat veranderingen aan het aanbrengen. Verder verandert er eigenlijk nog niet zoveel. Heb en neem er ook de tijd nog niet voor.

Op de donderdag avond komt Marinus Bijma nog steeds langs om spelletjes op de spelcomputer te spelen. Waar we ons de hele avond wel mee kunnen vermaken. Halverwege de avond onderbreken we deze bezigheden even om wat snacks te kopen bij Rinus “patat” Jongsma, die met een snackwagen door de buurt komt. Veelal is het oog wat groter dan de maag. Dus worden de laatste restjes tegen heug en meug naar binnen gewerkt. Ja leven als een echte sportman is wat te veel van mij gevraagd. Je moet tenslotte ook van het leven genieten nietwaar.
Dan is het alweer oktober en wordt de Poiesz supermarkt in Lemmer-Noord geopend. Niet alleen brood, groente en kruidenierswaren zijn er te krijgen, ook een ambachtelijke slager is aanwezig. Dat betekent dat ik maar weinig meer boodschappen in de Lemmer zelf ga doen.

Uit de Zuid Friesland

Met het voetbal gaat het nog steeds niet crescendo. Lemmer 1 verliest thuis met 2-3 van Rood Geel uit Leeuwarden en wij gaan op een woensdagavond als er Europacupvoetbal op televisie is, naar Franeker om daar met Nappie ’81 te voetballen. Het wordt een vervelende avond. In de zeer stroeve en golvende zaal komt Nappie niet in zijn spel en na een snelle achterstand loopt het licht uit de hand. Bij ons zijn er twee spelers die blijkbaar liever op het strafbankje zitten dan in het veld te staan. Geregeld staan we met 2 tegen 4 veldspelers in het veld. De 5-1 nederlaag is dan ook frustrerend en er zal wat moeten veranderen voor mij, om te blijven zaalvoetballen. Ook het verre reizen en late uren om te spelen, nu we in een hogere klasse zitten, gaan wat tegenstaan.

Bij de Koningin Wilhelmina school, wordt er na ruim 20 jaar afscheid genomen van het hoofd van de school, P. Hoekstra, die gebruik maakt van de regeling vervroegde uittreding. Het opgeknapte Doedok wordt heropend. Nadat de “Lemsoos” was overgegaan in jongerencentrum “de Kameleon” en nu onder de stichting SKW (Sociaal Kultureel Werk) gehuisvest is het voormalige strandpaviljoen, is het “Doedok” nu voor allerlei activiteiten geopend, of te wel “Doedok” staat open voor iedereen.

In de beker doet Lemmer goede zaken en gaat een ronde verder na een 0-4 overwinning tegen Zeerobben uit Harlingen. Doch daarop volgt weer een tik om de oren door een maar liefst 5-1 nederlaag tegen Nicator uit Leeuwarden. Daarna lijkt er wat verbetering te komen. De wedstrijd thuis tegen RES uit Bolsward wordt bij een 2-0 voorsprong gestaakt, omdat de grensrechter van RES niet meer verder wilde. Daarna wordt er uit tegen Black Boys uit Sneek met 1-3 gewonnen. Met Nappie ’81 gingen we anders voetballen, meer vanuit de verdediging, om toch maar wat meer punten te verzamelen in de 1e klasse en ons zo te handhaven. Het druist echter wel tegen onze natuur in, dus ook weer minder plezier. Wel pakken we uit tegen Langezwaag weer een punt 1-1. De wedstrijden worden minder aantrekkelijk om naar te kijken op deze manier.

Uit de Zuid Friesland

In de herfstvakantie organiseer ik namens het jeugdbestuur trainingsdagen voor de D-pupillen en C-junioren van de v.v. Lemmer. Met de inzet van vele Lemmer 1 spelers, die als trainers zullen fungeren, worden het twee lange dagen voor de jeugd. De dinsdag is voor de D-pupillen en de donderdag voor de C-junioren. Na indeling in groepjes, wordt er getraind, na een uur is er gezamenlijk eten, een lezing over sportblessures, een recreatie-uurtje en daarna een tweede training, waarna de spelertjes kunnen douchen, daarna volgt er evaluatie en de dag wordt afgesloten met het vertonen van films van Louis de Funès en Bud Spencer en Terence Hill, in de kantine, waarna de spelertjes moe maar wel voldaan huiswaarts kunnen gaan. Ook voor ons als begeleiders zijn het pittige dagen, maar ook wij hebben ervan genoten.

Warming-up C-junioren, uit de Zuid Friesland

De “Markt” van Lemmer wordt alweer 25 jaar in de Schans gehouden. Waar men in 1958 besloot de wekelijkse markt tijdelijk van de Korte streek te verhuizen naar de Schans, is deze heden ten dage nog steeds in de Schans te vinden. Ja de Schans was geen echte doorgaande straat meer voor het verkeer door Lemmer na het dempen van de Rien en het ontstaan van de Vissersburen. Zelf kom ik eigenlijk zelden op de markt, ook al niet toen ik jonger was en het voor vele jongeren gebruikelijk was de donderdagmiddag op de markt rond te struinen. Dan is het november en deelt burgemeester Faber de Lemsterraad mede, dat hij zijn aftreden gaat aanvragen. Vermoedelijk zal hij 1 april 1984 zijn ambt neerleggen. Problemen met zijn gezondheid hebben hem tot dit besluit doen komen.

Uit de Zuid Friesland

Ik besloot te stoppen met het zaalvoetbal. De verre reizen en het zeer verdedigende voetbal van de tegenstanders, ontnamen mij en meerdere spelers het plezier waarmee we destijds waren begonnen aan dit avontuur. Nappie ’81 verloor met 1-3 voor de beker tegen hoofdklasser Bolswardia. Ondanks dat de tegenstander een klasse hoger speelt, was het Nappie wat in hun nieuwe samenstelling bleef aanvallen, maar door de counters, van een zeer verdedigend spelende tegenstander, werden uitgeschakeld. Zo spelend als Bolswardia, heeft Nappie niks te zoeken in de hoofdklasse.

Door niet meer te zaalvoetballen kon en mocht ik ook weer spelen in Lemmer 1. Natuurlijk had ik normaal met de eerste selectie door getraind. In de thuiswedstrijd tegen Houtigehage kon ik dan ook gelijk aan de bak. Het was wel weer wat onwennig. Na de rust en een 0-2 achterstand werd ik als laatste man ingewisseld voor een aanvaller, wat tenslotte toch nog verdiend leidde tot een 2-2 eindstand. Zonder mij wint Nappie ’81 met maar liefst 7-1 van FFS en kan ik dus met een gerust hart afscheid nemen van het zaalvoetbal. Voor de beker worden we met Lemmer 1, na verlenging en strafschoppen tenslotte uitgeschakeld door de koploper in de 1e klasse, Steenwijk.

Op de foto, keeper Roel de Wolde, Anne Rottiné en ik bij de paal. Uit de Zuid Friesland

Ja buiten het voetbal had ik eigenlijk weinig in deze fase van mijn leven. In de liefde had ik nog geen partner kunnen vinden, hoewel ik ook niet echt op zoek was, het moest mij min of meer overkomen. Toch had ik bij de kleuterjuf nog een poging gewaagd, door op een morgen bij haar in de klas te verschijnen op de kleuterschool. Ze was jarig geweest. De school stond vlakbij in de Albert Koopmanstraat dus dit kon wel even tussen het werk door. Half uurtje geweest en ook nog met de kinderen spelletjes gedaan, maar de vonk is niet overgeslagen. Op het werk ging alles zijn gangetje en kon ik het op mijn gemakje aan. De boekhouding werd immers buiten de deur gedaan op het gemeentehuis, dit omdat de als hoofd van de administratie benoemde mevrouw Boonstra, toch met haar bedrijfskunde, niet in staat bleek de boekhouding te kunnen doen. Ja ik had mijn diploma Praktijk Diploma Boekhouden, maar daar had de heer Broere blijkbaar minder vertrouwen in dan in avondschool Bedrijfskunde.

Er is vanuit de gemeente stevige kritiek op de procedure van de benoeming van nieuwe burgemeesters, in dit geval dus ook voor Lemmer. De profielschets wordt gehouden in Leeuwarden en niet in Lemmer. Een beetje vreemde gang van zaken. Als excuus wordt het krappe tijdschema genoemd. Toch zal er nog een mogelijkheid voor de Lemsters komen, hun mening hierover te geven. Lemmer wil graag een financieel-economische deskundige gezien de artikel-12 status van de gemeente.

Het Caravanpark Lemmer van Frans de Witte is in handen overgegaan van een niet bekendgemaakte belegger. De familie Ortelee, heeft van deze belegger het gehele park, inclusief de aan de oever van de Brekken staande woning plus alle accommodaties gepacht en zo gaat het gewone recreatie gebeuren op het park gewoon op de oude voet door. Dit is echter de ver van mijn bed show, hoewel, hemelsbreed is het naar het Caravanpark nog geen kilometer. Wel zal het uitzicht wat ik had in de richting van dit park, niet worden verstoord door koopwoningen, zoals het eerst was gepland, maar door rijen huurwoningen. Gelijk dus al een devaluatie van de waarde van mijn net betrokken woning.

We verliezen in een dramatische wedstrijd uit tegen Jubbega met 4-3 na een 4-0 achterstand. Na ruim twintig jaar bestuurslid te zijn geweest van de v.v. Lemmer, heeft Meinze Gebben in de algemene ledenvergadering afscheid genomen als bestuurslid. Via penningmeester in zijn begin jaren tot voorzitter de laatste acht jaren. Een tijdperk is voorbij en de week indeling zal behoorlijk veranderen voor Gebben. Niet alleen in de voetballerij zijn er veranderingen, de gemeente verwacht nog in december een nieuwe burgemeester te benoemen als opvolger van de vertrekkende burgemeester Faber, die voor de laatste maal de Sint en zwarte Piet, op het bordes verwelkomde in Lemmer.

Sinterklaas en zwarte Piet met burgemeester Faber op bordes, uit de Zuid Friesland

Ik ben alweer beland in de laatste maand van het jaar. December, altijd een speciale maand voor mij, met in mijn jeugd Sinterklaas en vlak daarna mijn verjaardag, dit keer mijn 29e alweer, die ik in redelijke rust vier met mijn familie, waarvan de meesten mijn woning voor de eerste keer van binnen zien. En dan natuurlijk nog de feestdagen die rond Kerst en Oud en Nieuw vallen. Op de inmiddels berucht wordende kruising van de Straatweg met de Rondweg, vindt weer een ongeluk plaats. Gelukkig met redelijk goede afloop. Er zal hier nog het nodige aangepast moeten worden, zoals bijvoorbeeld stoplichten, om iedereen die naar huis of sportveld gaat, veilig te laten oversteken.

Kruising Straatweg/Rondweg met herkenbaar, Huishoudschool, kleuterschool en gymlokaal

Er wordt driftig gewerkt door de werkgroep aan het komen tot een fusie tussen de “ASL” (Algemene Scholengemeenschap Lemsterland) en “CSG” (Christelijke Scholen Gemeenschap De Lemmer). Dit betekent ook dat wij als personeel nu nauwer worden betrokken bij de besluitvorming. Dat betekent dus veel vergaderingen bijwonen in december en januari volgend jaar, dit omdat de werkgroep in januari antwoord wil hebben op de vraag wel of niet doorgaan met de fusie en in welke vorm dan. Er ligt al een soort voorstel tot indeling van directie en niet leerkracht gerelateerde functies.

Voorgestelde organisatie nieuwe Scholen Gemeenschap

Het is dan wel geen fusie, maar binnenkort verhuizen 403 Haskerlanders, of te wel inwoners van Delfstrahuizen, naar Lemsterland. De familie Woudstra in het noordelijkste stukje van Lemsterland wonend, “verhuizen” naar de gemeente Gaasterland.
Ik heb inmiddels Kerstvakantie en dan komt het nieuws door dat de heer Geert Eijgelaar zal worden benoemd als opvolger van burgemeester Faber. Op dit moment is hij nog waarnemend burgemeester in Hennaarderadeel. De heer Eijgelaar is dik tevreden met zijn benoeming en zal “Mei nocht, fjoer en ynset op de Lemmer oan”.

Uit de Zuid Friesland

Uit de Leeuwarder Courant

Nappie ’81 blijft winnen en blijft meedraaien aan kop van de 1e klasse. Op 28 december is er een onderling treffen van de zaalvoetballers van alle Nappie teams, waar ik ook nog even aan mee doe natuurlijk, altijd in zijnde voor een gezellig samenzijn en het wordt dan ook een lange en gezellige avond. Na nog even in de sporthal een drankje te hebben genuttigd, vertrekken we nog naar “Napoleon” om daar een afzakkertje te halen. Rond een uur of vijf ga ik op het fietsje op huis aan in de Gemini en rol mijn bed in. De volgende dag ben ik dan ook niet al te fit als er voor de avond nog een training van de vv Lemmer op het programma staat. Dus maar kalm aan dit keer. Zonder te lang na te zitten. Met oud en nieuw wordt het alweer laat, nadat er een groep bij mij langs is geweest om mij een gelukkig nieuw jaar te wensen, zit ik nog even bij de buren en sluit rond vier uur de oogjes, na een bewogen jaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Hielke
een jaar geleden

(even) gelezen natuurlijk en mijn dagboek van '83 er bij gehaald. woonde toen nog met Marian op de Singel 4 en ging hele dagen naar Zwolle voor mijn papieren als meester schilder. Het enige wat overeen komt in mijn schrift is het verwaaien van de tent tijden A-hoy en de uitslagen van Lemster skûtsje

Nelleke Koehoorn
een jaar geleden

Weer mooi geschreven Cor.