Levensverhaal van Cornelis Visser (Cor Panne): 1982

En zo beginnen we goed uitgeslapen aan het nieuwe jaar, behoorlijk fitter dan de laatste jaren het geval was. Op jezelf wonen heeft dus ook al meteen voordelen. Ahum. Ja en daar zit je dan in je uppie in je nieuwe huis. Helemaal alleen en met nog vele zaken te regelen, nu je onder de vleugels van je ouders weg bent. Het afsluiten van verzekeringen, lidmaatschappen, o.a. radiogids, uitvaartvereniging, onderhoudscontract voor de centrale verwarming, die we in de Urkerstraat niet hadden. Een afspraak voor de tweede oplevering van de woning na het herstellen van de bij de eerste oplevering geconstateerde gebreken. Maar ook het “normale” leven gaat weer verder. Het is ietsje verder fietsen naar het werk vanuit Lemmer Noord, maar ja de vakantie is weer voorbij, dus vooruit met de geit.

Het rommelt in het skûtsje gebeuren, meest besproken persoon is de nieuwe Lemster schipper Jelle Reijenga. Het zijn vooral de Meeters en Zwaga’s die ter bescherming van hun eigen familie leden tegen de aanstelling van niet echte geboren skûtsje mensen zijn. Doch de aanstelling van een echte Lemster en daardoor ook een Lemster bemanning, zorgt ervoor dat het skûtsje weer gaat leven in de Lemster gemeenschap. Reijenga werd na zijn aanstelling dan ook bedolven onder de bloemen, sigaren en drank.

Reigers en eenden, wachtend op voedsel op ijs Binnenhaven

De scheepvaart op kanalen en IJsselmeer ligt door de nog aanwezige ijsvloer nog zo goed als stil en in de Binnenhaven van Lemmer wachten reigers en eenden gelaten op door mensen aangeleverd eten. Ondanks de nog aanwezige winter, oefent Lemmer 1 tegen Heerenveen C en verliest met 1-3. De watersportvereniging “De Zevenwolden” zou het NK IJszeilen organiseren, doch na een week van drukke voorbereiding werd er op de vrijdagavond voorafgaande aan de wedstrijddag door het Hollandse organisatiecomité telefonisch medegedeeld dat de wedstrijden waren verplaatst naar Muiderzand. Ligt natuurlijk iets dichterbij voor de Hollanders.

We spelen met Nappie ’81 ook weer en blijven winnen. Toch mooi dat je ondanks de vorst nog even een balletje kan trappen. Zo blijf je in conditie en dat is wel nodig als er door de beide scholengemeenschappen in Lemmer een toertocht op de schaats wordt georganiseerd. Er wordt gestart bij de brug in de Langesloot in de Brekkenpolder en men kan kiezen uit een 10 of 25 kilometer tocht. De lange tocht gaat naar Woudsend. Als nou niet direct een begenadigd schaatser ga ik toch maar mee in het spoor van Gerrit de Vries en Jan Arie Schuil richting Woudsend. Kreunend en totaal gebroken kom ik tenslotte terug op het startpunt, dus toch maar gehaald!

V.l.n.r.: Ikzelf, Gerrit de Vries en Jan Arie Schuil en leerlingen, boven Geert van Lonkhuizen en Wim Koster

Zo loopt januari alweer naar z’n eind, besluit de Nederlandse Spoorwegen dat de “Zuiderzeespoorlijn” niet langs Lemmer maar langs Schoterzijl zal lopen. Zeer waarschijnlijk een plan bedacht door iemand achter een bureau in de randstad die nog nooit in Schoterzijl is geweest. Zou wel goed zijn voor de klandizie van café Bos natuurlijk.

Uit de Zuid Friesland

Schenkt het 100-jarige Gebroeders Sterk bv. het Lemster skûtsje een nieuw tuig, wat ook wel nodig bleek en op deze manier wordt ook de Lemster bevolking mede deelgenoot van het eeuwfeest gemaakt.

Lemmer 1 verliest thuis met 1-2 van Jubbega en staat halverwege de competitie in de middenmoot. Met Nappie ’81 doen we het beter en blijven ongeslagen, nu wordt Nijingawier met 3-0 verslagen en komt het kampioenschap wel heel dichtbij. We hebben daarna een weekend vrij van het voetbal en dit wordt gebruikt om met de 1e en 2e selectie van de v.v. Lemmer te gaan bowlen in Emmeloord. Dat betekent weer veel lol en alcohol. Veel geholpen heeft het uitje voor het eerste elftal niet, want ze gaan in Harlingen met 3-2 ten onder de week daarop. Nog een week later verliezen ze thuis ook van GAVC uit Grouw met 0-2. Met Nappie ’81 bleef het goed gaan en nu werd Sleat met een 9-1 nederlaag terug naar huis gestuurd en in Franeker wonnen we met 1-7.

Ik kreeg van de gemeente mijn renteloze lening van ƒ 3600,00 overgemaakt op mijn girorekening, dat helpt om alle nieuwe aanschaffingen om de woning wat leefbaarder te maken, te kunnen betalen. De woningen om mij heen zijn zo langzamerhand ook bewoond en het begint wat op een buurtje te lijken. In het drietal woningen van mijn blokje, de familie Nederhoed en Sipkema, aan de andere zijde de familie Ruys en Verbeek. Niet dat we nu direct al bij elkaar aan de koffie zaten, maar een praatje over de nog niet bestaande heg, was er al wel. Wat ook wel leuk was, was dat de nieuwe leerkracht op onze school, Jan Arie Schuil, vlakbij in de Weegschaal was komen wonen, zodat we mooi gezamenlijk het stuk naar het voetbalveld in het Lemstervaart konden fietsen om te trainen of voetballen. Toch altijd leuker dan dat stuk alleen te fietsen.

Doordat bij de zaalvoetbalwedstrijd tegen Makkum al onze keepers verhinderd waren, kreeg ik de eer om als keeper te gaan fungeren. Dat leek voor de wedstrijd een enge zaak, niet in het bezit zijnde van een tok, bond ik uit voorzorg maar een sjaal om mijn lichaam en voor de edele delen langs, zodat die in ieder geval beschermd waren, tegen eventuele schoten op doel en dan met name mijn lichaam. Het viel achteraf allemaal erg mee, we wonnen met 11-1 en ik hoefde dus maar 1x de bal uit het net te halen.

Hielke Soeten schiet op doel, uit de Zuid Friesland

Het strandpaviljoen werd jongerencentrum “Kameleon”. Dit omdat door het volwassenen- en kinderwerk in sociaal cultureel centrum “Doedok” er onvoldoende plaats was voor de jongeren in de gemeente. Het gebouw is echter ernstig verwaarloosd en moet dus nodig opgeknapt worden. Hiervoor is veel geld nodig, o.a. om het lekkende dak te herstellen maar ook om isolatie aan te brengen om de stookkosten omlaag te brengen. Bij een rondgang langs 200 Lemster zaken om een geldelijke bijdrage, leverde dit echter geen reacties en geldelijke bijdragen op!

Uit de Zuid Friesland

Na een feestelijke ouderavond op school, heb ik een week voorjaarsvakantie. Altijd lekker. Na een vrijwel puntloze periode van Lemmer 1, werden Jan Arie Schuil en ik teruggeroepen naar het eerste elftal, om daar als nieuw verdedigingsduo, wat meer zekerheid in te bouwen. We speelden nog een oefenwedstrijd tegen Joure 0-0 en wonnen thuis met 1-0 van Franeker. Dat was dus al twee keer de nul en lijkt onze rentree in het eerste elftal geslaagd. Naast het voetbal begon de natuur te roepen, de kieviten waren reeds, ondanks de late vorst, alweer teruggekeerd en hun lokroep riep mij. Ik was intussen lid van de vogelwacht geworden, die erin geslaagd was om een tweede reservaat te vinden. Dit omdat het al zolang bestaande vogelreservaat “De Lytse Brekken” of “Keulse Polder”, zo langzamerhand aan een paar kanten al is omgeven door bebouwing van Lemmer-Noord en Caravanpark “Frans de Witte”. Het nieuwe reservaat is gevonden in de “Brekkenpolder” bij boer Mous en behelst een groot gebied met grote sloten, ruige wallen en hoogtes en dalen. Geschikt dus voor een gevarieerd vogelbestand.

Ondanks dat ik nu veel meer zelf moet regelen en doen in mijn eigen woning, spendeer ik nog steeds veel tijd aan het voetbal en of op het voetbalveld. Zo vergaderen we met het bestuur en is er nog een kaart avond waar ik overigens maar weinig punten scoor. Maar het was wel weer gezellig. Dat het na onze goede start als nieuw verdedigingsduo ook weleens misgaat blijkt alweer uit de volgende wedstrijd, die we thuis tegen de veld verhouding in, verliezen tegen RES uit Bolsward 0-1. Ook met Nappie ’81 gaat het deze week niet goed en krijgen we met 5-0 aan de kont tegen QVC uit Koudum. Ach het is maar een spelletje toch? En daarom ga ik met een zaalvoetbal team van Jelle van Zurk mee naar Sint Nicolaasga om aan een toernooi van Renado mee te doen. Leuk spel en de nodige consumpties betekenen laat thuis. Voetbal een leuk spelletje! De dag erna ben ik toch fit genoeg om met Lemmer 1 uit bij Zwaagwesteinde met 1-1 gelijk te spelen.

Het nieuwe horeca bedrijf "Les Pays Bas", uit de Zuid Friesland

Het is Cor Schaaf, eigenaar van petit-restaurant “’t Hoekje” die de banketwinkel en tearoom van Prins aan de Langestreek koopt, waarvan het de bedoeling is, dat de winkel een exclusief restaurant gaat worden. Wel zullen de tearoom en het ijsbuffet blijven behouden, maar de banketwinkel wordt veranderd in een restaurant met vijfenzestig zitplaatsen. De vereniging van Lemster horecaondernemers is niet erg gelukkig met de uitbreiding van de familie Schaaf, er zouden al voldoende restaurants in Lemmer zijn. Op de Langestreek opende Burgemeester Faber na de verbouwing het nieuwe restaurant van Cor en Jikke Schaaf, waarbij tevens de nieuwe naam werd vrijgegeven. “Les Pays Bas”. “Nederland”, dus.

Dan is het eindelijk zover. Reeds in het eerste jaar van het bestaan van de zaalvoetbal vereniging Nappie ’81 mag het eerste team zich tot kampioen kronen en daardoor naar de 2e klasse promoveren. Een mooi seizoen wordt hiermee afgesloten, waarin slechts een nederlaag werd geleden. Het team heeft mede door het uitblijven van blessures, vrijwel het gehele seizoen in dezelfde formatie aan kunnen treden, wat mede heeft geholpen, dit succes te behalen. In de laatste thuiswedstrijd wordt Langweer nog met 4-1 verslagen en kunnen de festiviteiten beginnen. Een foto voor de krant, de bloemen ontbreken maar sponsor Eerdmans Assurantiën schonk nieuwe training jacks zodat het volgende seizoen redelijk professioneel kan worden gestart. Maar zo ver is het nog niet, eerst moet er gedronken worden op het kampioenschap. En daar wisten de spelers wel raad mee en werd het toch weer laat.

Het kampioensteam met boven vlnr: Bauke de Wreede, Hielke Soeten, Jurjen de Vries, Jelle van Zurk en vlagger Wim Wassenaar. Gehurkt v.l.n.r.: Hielke de Groes, Geert Postma, Aleid van der Belt, Cor Visser en Henk Jonker.

Het is Wiebren Jansma uit Oosterzee die op 18 maart het eerste kievitsei van de gemeente Lemsterland vindt. Ik doe er ondanks vele zoektochten ietsje langer over om mijn eerste ei te vinden. Maar op 27 maart lukt het mij dan toch. Ik vind het gespikkelde eitje achter Easterga 29 en wel tussen de trambaan en het buitenland. Het vinden van je eerste eitje geeft altijd een boost. Ik zou wel kunnen juichen, maar doe het maar niet zo alleen staand in het weiland. Heb nu nog de tijd tot in april om er nog een paar aan toe te voegen.

Uit de Leeuwarder Courant

De provincie Friesland heeft plannen om een groot windmolenpark te realiseren en wel “ergens aan de kust tussen Lemmer en Lauwersoog” Dat is een heel stuk, of te wel de gehele Friese kustlijn. Het zal gaan om een terrein van ongeveer honderd hectare, waarop enkele tientallen windmolens gebouwd moeten worden. Bijkomend argument is, dat op deze manier de werkgelegenheid en bedrijvigheid in het Noorden kan worden bevorderd. Waar de stropdassen geen rekening mee houden is de horizonvervuiling die zal gaan ontstaan, maar ja economische vooruitgang is belangrijker!

Door de ontvangen subsidie en zuinig leven ga ik een bedrag van ƒ 5.000,00 versneld aflossen op mijn hypotheek. Dat hakt er gelijk in met een hypotheekrente van 10,9 %. We verliezen weer eens, nu van Nieuweschoot uit, met 3-1. Doch winnen de volgende wedstrijd tegen Renado met 0-1 uit.

Tussendoor is er op een vrijdagavond, onze trainingsavond, een bingo bij de v.v. Lemmer. Een groot deel van de eerste selectie blijft dan ook hangen om samen met de inmiddels gearriveerde dames deel te nemen aan dit voor sommige deelnemers spannende gebeuren. Er zijn er zelfs die kalmerende pilletjes slikken voor de aanvang. Om deze deelnemers nog wat meer op te jutten wordt er aan onze tafel afgesproken dat als iemand van ons bingo heeft, ik steeds de prijs op ga halen. Nou dit werkt perfect en de jaloezie druipt ervan af. Onder groot gejuich van onze tafel kan ik diverse prijzen op gaan halen en het wordt dus een zeer geslaagde avond met de nodige alcoholische consumpties en of de trainer daar blij mee is, is maar de vraag.

De Lemmerboot “Jan Nieveen” heeft zijn pijp terug. Al is het lang geleden dat deze pijp verdween om dat de stoommachine werd vervangen door een motor, de amputatie deed ook sterk afbreuk aan het uiterlijk van het schip. Gelukkig is deze historische fout nu weer recht gezet. Nog meer nieuws van het water, de waterpolitie Friesland en wel de post Lemmer, heeft een nieuw patrouillevaartuig. Het is de RP 64. Het is de eerste van zijn soort in het Noorden en geschikt voor controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het schip ligt afgemeerd op zijn vaste ligplaats bij de Prinses Margriet sluis.

Het leven in mijn eentje in de Gemini begint al wat te wennen, zelf de boel schoonhouden, dat is wel even wennen om daar een vaste gewoonte van te maken, de was bracht ik nog naar mijn ouders, want een wasmachine had ik nog niet. Uiteraard ook zelf eten koken. Dat was natuurlijk wel even wennen. Groente en aardappels en een lapje vlees braden dat ging allemaal wel goed. Alhoewel ik in het begin, moet ik toegeven, de groente nog vaak uit een potje of blikje haalde, maar daar ben ik inmiddels vanaf. De eerste keer dat ik echter gehaktballen ging braden ging niet geheel volgens de geldende regels. Goot er steeds wat te snel water bij, (hoorde ik later) waardoor ze niet echt van binnen gaar waren. Dat hebben Marinus Bijma, die bleef eten en ik dan ook aan den lijve ondervonden, behoorlijk misselijk van geweest.

De beslissende periode in het voetbal breekt aan, immers aan het einde worden de prijzen verdeeld. In ons geval was dat vechten voor lijfsbehoud. In de 3e klasse A van de KNVB. We stonden met nog zes wedstrijden te gaan, maar 4 punten boven de degradatiestreep. We begonnen echter uitstekend, door thuis met 2-1 van het hooggeplaatste Steenwijkerwold te winnen. Voor mijn rust komt het goed uit dat ik de eerste week van april weer vakantie heb. Op deze manier kan ik mooi mijn tijd verdelen tussen eieren zoeken, met voetbal bezig zijn en uitrusten.  Bij het schippersinternaat kwam dankzij giften van de stichting kinderzegels en de vaders van de kinderen een speeltuin tot stand, waar direct al volop gebruik van werd gemaakt.

De "Big Buik Brothers" met helemaal links, mijn broer Wieger Visser.

Voor de familie was er een bijzonder moment, mijn broer Wieger Visser, wonende te Joure, kwam op de televisie, en wel als zanger van de “Big Buik Brothers” in het programma “Op volle toeren” Wat begon als een geintje op initiatief van Meine Minnesma uit Joure kwam tot werkelijkheid. Tenslotte uitmondend in de opname van een singeltje. “N glaasje rode wijn”. Door kennis aan de in de muziekwereld bekende Johnny Hoes, draaide dit uit op een televisie optreden. De opnamen voor het programma waren in “de Meenthe” te Steenwijk. Wieger had tot dat moment nog nooit ergens anders gezongen dan onder de douche of op de wc volgens hem. Waarop ik hem echter nooit heb kunnen betrappen. Maar ja Lemsters en zingen.

In Lemmer Noord, naast de sporthal wordt begonnen met de bouw van een kerkgebouw voor de Baptisten gemeente, die nu nog met te weinig ruimte in de Lijnbaan zijn gevestigd. Thuis versloegen we koploper Nicator, uit Leeuwarden, met 1-0 en kwamen daardoor wat steviger en veiliger in de middenmoot terecht. Daarna zakte de euforie van de winst op twee hooggeplaatste tegenstanders, door uit met 2-0 van het onder ons staande Stiens te verliezen. Het gemeentebestuur gaat de kosten van nachtelijk toezicht op de gemeente camping verhalen op de kampeerders. Terwijl al een viertal seizoen kampeerders zijn aangewezen om de toiletten schoon te houden. Een wat vreemde gang van zaken, maar als de kampeerders er vrede mee hebben, scheelt dat weer in de gemeentelijke belasting nietwaar?

De eerste vijf heren met v.l.n.r.: Joute Jousma, Henk Sloothaak, Paul Windt, René Leenstra en Harm Duim en de dames, Betty Brandsma, Monique Jolmers en Hendrika Bangma. Uit de Zuid Friesland

In de sporthal “De Hege Fonnen” werd er voor de eerste keer een Super Stars Lemsterland georganiseerd. Er waren 25 deelnemers, 18 heren en 7 dames. Die onder het toeziend oog van zo’n 250 toeschouwers op een zevental verschillende onderdelen, moesten uitmaken wie de winnaars werden. Aan het eind van de avond kon wethouder Cees Jongsma eindelijk de winnaars bekend maken. De Gemeente kan eindelijk, na toezegging van de benodigde subsidies, verder met de aanleg en het gereedmaken van de infrastructuur van het industrieterrein “Lemster Hoek”. Voor de aan te trekken industriële vestigingen.

We kwamen in de beker een ronde verder door Joure ZM met 3-2 te verslaan.  De zondag daarop verloren we uit met 2-0 van Franeker. Terwijl we de donderdag daarop weer uit tegen Franeker met 2-1 verloren, terwijl het ditmaal voor de beker was. Het seizoen gaat eigenlijk uit als een nachtkaars, nu we ons al veilig hebben gespeeld. We winnen tenslotte nog thuis met 3-0 van Nieuweschoot en verliezen de laatste seizoen wedstrijd uit met 4-2 bij Jubbega. We eindigden tenslotte nog als zesde. Een afwisselend seizoen, waarin ik nog verschillende wedstrijden in Lemmer 2 voetbalde, omdat de trainer liever met andere, jongere, betere? verdedigers in Lemmer 1 verder ging. Lemmer 2 werd tenslotte wel kampioen en daar had ik dan toch maar deels aan bij gedragen.

Uit de Zuid Friesland

De firma Gebr. Sterk BV, viert zijn honderdjarig bestaan, gestart als visrokerij aan de Emmakade tot later visverwerkingsbedrijf op het industrieterrein, waarbij de vader van de huidige drie directeuren, Wiero Sterk, wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Welke versierselen hem door Burgemeester Faber worden opgespeld. Een fijne man, met een lieve vrouw, die altijd nog een goede relatie met mijn ouders onderhielden, denk vanwege de vroegere vishandel connectie tussen mijn vader en Sterk.

Op de voorgrond de speciaal voor deze tocht gemaakte 11 persoons autoped van "Friese Franje" uit Echtenerbrug, uit de Leeuwarder Courant

Jelle van Zurk van Bar dancing “Napoleon” organiseerde een autopedtocht van horecaondernemers uit de gemeente Lemsterland. Het was eigenlijk een protesttocht om duidelijk te maken dat het buiten het hoogseizoen “maar een dooie boel” is in Lemsterland. Ook ik ging mee in de gekte om op een kleine autoped een behoorlijke afstand af te leggen. De rit ging vanuit Delfstrahuizen, via Bantega, Echten en Oosterzee naar Lemmer. Waar elke deelnemer aan de tocht een medaille ontving en deze trots toonde tijdens een nog ter afsluiting gemaakte rit door Lemmer, waarna bij een van de deelnemende horecazaken weer de nodige energie kon worden getankt.

De maand mei wordt afgesloten met mijn heit, die op 75-jarige leeftijd maar es een ongewenste en niet geplande duik in de Vluchthaven doet. Dat doet ie anders nooit. Niet van water houdende. Als visverkoper, zou hij zelfs niet op een vissersboot de haven uitvaren.

Uit de Zuid Friesland

Bij de voetbalvereniging Lemmer, wordt na vele jaren de heer M. Gebben als voorzitter opgevolgd door de heer J. J. Hamstra. Er werd nog een wedstrijd gespeeld tussen het huidige Lemmer 1 team en het Lemmer 1 team, dat in het seizoen 1971/1972 kampioen werd in de 4e klasse van de KNVB. Tussen deze twee teams, liggen 10 jaren voetbal, die de meest succesvolle periode van de v.v. Lemmer tot nu toe is geweest. Men wist zelfs op te klimmen naar de 2e klasse van de KNVB. Dat dit deels ten koste ging van de eigen jeugdspelers van Lemmer is natuurlijk wel jammer geweest. Terwijl het team uit 1972 nog bijna geheel uit Lemster jongens bestond. Als speler van het huidige Lemmer 1 heb ik zelf ook nog met verscheidene spelers van dat oude Lemmer 1 samen mogen spelen in die 2e klasse en mooie tijden beleefd. Nu na die jaren is het huidige Lemmer 1 gelukkig weer opgebouwd uit grotendeels Lemster jongens.

Het werd een leuke wedstrijd, die met respect voor elkaar werd gespeeld. Wij, “jonkies”, wisten tenslotte met 4-2 te winnen en nadat een ieder was opgefrist kon er onder het genot van het nodige geestrijke vocht, worden teruggekeken op wat ooit was. Ik herinner mij het trainingskamp op Terschelling, met de bonus deal die niet doorging. De beslissingswedstrijd in Drachten, waardoor we in de 2e klasse bleven. De vele “buitenlandse” spelers die voorbij zijn gekomen in deze jaren, gehaald of meegekomen met trainers en of sponsors. Slechts een kleine greep uit de namen: Johan Orsel, Herman Hofstra, Dicky ten Cate, Henk Woud, Jan de Wilde, Piet de Jong, Adje de Jong etc. etc. Soms 4 man in 1 auto en toch vier keer reiskosten ontvangen. Na een wedstrijd zeiden Gauke Bootsma en ik weleens gekscherend tegen elkaar dat wij de enigsten waren die contributie betaalden in dit team. De baten van deze wedstrijd, ontvangen uit loterij en entree, kwamen ten goede aan de jubileum commissie t.b.v. het 60-jarig bestaan van de v.v. Lemmer.

Het voetbal kan even voor een tijdje worden vergeten. Een drietal voetballers gaat ons verlaten, Steven Visser gaat naar L.S.C. Sneek, Jacob Aukema gaat het bij Hubert Sneek proberen en Gijs Burgers gaat mede door zijn werk, naar de FC Wolvega. Weer een flinke aderlating voor ons. Er worden luchtfoto’s van Lemmer gemaakt en deze kunnen tegen een goedkope prijs worden besteld. Ik bestel dus ook maar een foto van mijn eerste eigen woning, bij de actie “Kijk uw wijk”. De examenresultaten zijn weer binnen en Jan Gelling en ik hebben ons harinkje met een flesje bier weer weggespoeld, na het afronden van ons examen werk. De lijstjes met geslaagden zijn naar de krant verzonden en voor enkelen zit er nog een verlenging in om herexamen te doen.

Ik neem een onderhoudsabonnement voor de centrale verwarming. Ja dat was even makkelijk, na al die jaren in de Urkerstraat het met een kolenkachel te hebben gedaan. Geen kolen meer in de kolenkit scheppen en nooit meer de as afvoeren. De vooruitgang heeft mij ingehaald. Burgemeester Faber, opent de nieuwe zaak van Foto Werner aan het B.K.-plein 2, daar waar voorheen mevrouw Zwart haar rookwaren zaak in had. De rookwaren blijven echter ook nu op deze plaats te koop. Wel verdwijnt de lectuur afdeling.

Nieuwe zaak Foto Werner, uit de Zuid Friesland

Verder staat er in de gemeenteraad het bestemmingsplan Lemmer-centrum op de agenda. Al jarenlang is er de mogelijkheid in Lemmer om in de avonduren op de lts-afdeling van de scholengemeenschap een las diploma te behalen. Nieuwe regelgeving van het Ministerie zouden dit weleens kunnen gaan beëindigen.

Het arbeidsbureau aan de Wiepke Hofstraat wordt omgebouwd tot (ANS) Arbeidsbureau Nieuwe Stijl. Hiervoor zal er een doorbraak in het gebouw komen naar de ruimte waar de voormalige kleuterschool in was gevestigd. Het personeelsbestand wordt van vier leden uitgebreid naar zes en men hoopt doormiddel van alle nieuwe middelen, zoals ICT, de werkelozen in het gebied Lemmer meer van dienst te kunnen zijn in het vinden van een nieuwe baan. Ik verkoop mijn eerste auto, de rode Fiat 127, aan Tineke Hermus, die samen met Willy Bootsma werkzaam was als schoonmaakster bij ons in het gebouw van de huishoudschool. Ik had mijn werk in de Lemmer en had eigenlijk geen nut van een auto, immers ik kon alles wel op het fietsje doen, plus dat deze te veel mankementen had en je er eigenlijk niet meer mee de grote weg op kon. Tineke Hermus wilde hem puur gebruiken voor ritjes in de regio en ik verkocht hem voor 100 gulden aan haar. Ironisch genoeg hoorde ik na de vakantie dat zij van de weg was gehaald door de politie en de auto moest inleveren, om dat hij te onveilig was om in te rijden, hij kon zo doorgaan voor deelname aan het toen populaire programma “Wrak van de weg”.

Ik met lerares Tineke Heida en op de achtergrond leerling Monique Spiers

De schoolvakantie kan beginnen en dat betekent ook voor mij vakantie. Nog snel even op de foto met de inval lerares Tineke Heida uit Emmeloord, die ons na een jaartje alweer gaat verlaten. Zo nu en dan even naar het postkantoor om de post op te halen en te kijken of er belangrijke post tussen zit die gelijk afhandeling vereist en verder vrij. Wat heb ik toch een plezierige baan.

Uit de Zuid Friesland

Het weer zit mee en dat betekent dat het strand weer goed wordt bezocht. Een nieuw fenomeen doet zich ook in Lemmer voor, het topless zonnebaden. Gemeente en politie zullen het niet verbieden. Misschien dat de hiermede belast zijnde gemeenteambtenaar of de politie zich nu wat vaker op het strand zullen laten zien, is niet na te gaan. Ik ga er in ieder geval niet vaker naar toe, mijn strand bezoek is alweer wat jaartjes geleden en voor naakt kijken is er de videotheek of het internet.

Achter mijn woning aan de Gemini ligt een loze hoek gemeentegrond, tussen mijn perceel en het fietspad. Samen met mijn buren, de familie Ruys, besluit ik de gemeente te vragen of dit stuk grond niet te koop is. Immers, het onderhoud door de gemeente zal waarschijnlijk minimaal zijn en wij vrezen voor verwildering van dat stukje grond. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 110 vierkante meter, waarvan ik er dan 75 en de buurman 35 ga kopen. Hierdoor zal tevens de erfgrens tussen beide percelen opnieuw moeten worden vastgesteld, omdat we de grens van voren naar achteren rechtdoor willen trekken. De gemeente gaat akkoord en voor ƒ 50,00 per m2, exclusief BTW kunnen we het kopen. Dit gaat door. We vragen de gemeente de nieuwe erfgrenzen te gaan uitzetten voor het kadaster, zodat er later geen misverstanden over gaan bestaan.

Brief en tekening voor aankoop stuk grond

Vooreerst zijn er andere pleziertjes die mij bezighouden, het is bouwvak en dat betekend veel uitgaan en naar het skûtsjesilen met de vaste ploeg van Broer Rienksma, Hielke Soeten en Wim Wassenaar. Dat is vooral commentaar leveren hoe het als het misgaat met het Lemster skûtsje dan wel had gemoeten en genieten als het wel goed gaat. Na de tijd natuurlijk in de verschillende dorpen even de nazit met het nodige gerstenat en dan naar huis, even wat in de maag en dan in de avond er weer op uit. De debuterende Lemster schipper Jelle Reijenga en zijn bemanning doen het uitstekend en weten regelmatig bij de eerste vijf te eindigen wat na de eerste week resulteert in een tweede plaats in het klassement, 3 punten achter koploper Woudsend.

Ik word weer ingedeeld in de 1e selectie bij de v.v. Lemmer en de eerste training zal zijn 3 augustus. Dat is in de Lemsterweek!! Hoe halen ze het in hun hoofd!! Dat wordt dus extra zweten met al dat vocht in het lijf. Enfin we overleven het ook ditmaal wel weer. Dat wil zeggen op de trainingsdagen in de middag maar niet te lang zitten en na de training direct de schade inhalen. Het Lemster skûtsje blijft redelijk meedoen en wordt tenslotte zesde in de eindstand en men is tevreden in de Lemmer. In de avond zitten we achterin bij Jelle van Zurk in de bar. Het wordt welhaast voor ons vrijgehouden. Kunnen we gelijk een oogje houden op de achterdeur, die in verband met de hitte binnen openstaat en anderen misschien op het idee zou kunnen brengen om via die uitgang onbetaald te vertrekken. Het is gezellig en ik vind een kleuterjuf bijzonder aardig. Maar aan alles komt een eind. Zo ook aan de Lemsterweek en de schoolvakantie.

De school gaat weer beginnen en dat is in het begin natuurlijk een drukte van belang. Klassenlijsten maken en zorgen dat eenieder zijn of haar benodigde papieren op tijd heeft zodat het lesgeven kan gaan beginnen. Daarnaast trainen we natuurlijk hard in de aanloop naar de competitie en de oefenwedstrijden. Tevens ben ik gevraagd om in het jeugdbestuur van de v.v. Lemmer te gaan zitten als secretaris en dat heb ik dan ook maar gedaan. Immers mijn leven bestaat toch al uit voetbal en nog eens voetbal, naast een klein beetje werken. Een voordeel is dat het een leuke gezellige ploeg is, die echt wat voor de jeugd wil doen.

De jeugdcommissie, uit clubblad v.v. Lemmer

In de aanloop naar het tweede “Bokkingtoernooi”, ben ik door de trainer Peet Zijlstra gevraagd om de eerste en tweede selectie een week te trainen, omdat hij nog op vakantie is. Het worden geen pittige trainingen en al helemaal niet voor mij, omdat ik zelf niet mee hoef te lopen. Dat zal niet de reden zijn geweest dat we daarom als laatste eindigen op het Bokkingtoernooi, kijkend naar de tegenstanders, latere winnaar Hubert Sneek (hoofdklasser) en Drachten (1e klasser) en Haaksbergen (2e klasser), terwijl wij zelf in de 3e klasse uitkomen. Wel is er een primeur, voor het eerst komen we het veld op met de inmiddels toegestane shirtreclame. Het was Geschenkenhuis Paul Wierdsma die dit als sponsor mogelijk maakte. Op de borst stond de uitdagende tekst “Speelgoed Paul Wierdsma”. Nu deed de heer Wierdsma natuurlijk niet mee, dus moesten wij het zelf doen. Ook menig tegenstander zou hier later nog de nodige opmerkingen over maken als we weer eens verloren hadden, “niet zo goed gespeeld he”.

Origineel via v.v. Lemmer

Maar er is meer dan voetbal in de wereld en zeker ook in Lemmer. Er wordt een basketbalclub, genaamd Quintas opgericht, nu dat mogelijk is in de nieuwe sporthal. Al vrij vlot wordt met het ledental tegen de honderd leden aangetikt.

Grote plannen worden er gemaakt in de gemeente, Lemmer is gegadigde voor het “Batavia Expo Centrum”. Het project van 40 miljoen wordt haalbaar geacht. Vooral ook omdat het plan aspecten heeft met Lemmer. Zoals scheepsbouw, ook houtbouw, veel toeristen trekt en natuurlijk voor veel werkgelegenheid zou kunnen zorgen. Waar het dan eventueel gesitueerd zou moeten worden is nog niet duidelijk. Dat het aan het water moet zijn is dat wel, omdat de schepen een dok in moeten kunnen varen, waar ze dan droog gelegd worden. De financiering is echter vooralsnog het grootste probleem.

Met deze grote plannen stappen we september in en heeft de jubileum commissie voor het 60-jarig bestaan van de v.v. Lemmer gedacht aan het uitbrengen van een grammofoonplaat. Nadat Jan Scheffer en Gauke Bootsma de coupletten hebben ingezongen in de Face-studio van Joop van der Linden aan de Nieuwedijk, is er een gezelschap Lemmer voetballers bijeen, waaronder ikzelf, om het refrein mee te zingen op de plaat. Het wordt een mooie belevenis, zeker na de zware met alcohol overladen avond ervoor. Joop van der Linden legde ons uit dat de opname gedaan zou worden op 7 sporen, waarop ik, nog een beetje dizzy antwoorde, zet mij dan maar op een zijspoor. Harm Duim moest wat achteraan gaan staan, want die zong te luid, zat in de familie werd er gezegd. Na de nodige herstarten, staan tenslotte het “Voetballegioen” en het, “zwarte broek en groene trui” het clublied van de v.v. Lemmer, waarvan de tekst een bewerking is van de heren H. Duim en A. de Boer en het “Lemster Volkslied” “Wee binne de Lemster jongens …” een compositie van Jac. De Rook, op de gevoelige banden en kunnen na bewerking de grammofoon platen worden geperst. Zo komt mijn stem in navolging van mijn broer ook al op een single, helaas zit een optreden in “Op losse groeven” er dit keer echter niet in.

Op een zaterdagavond ga ik op stap met mijn neef Bauke de Wreede en zijn vrouw Geke en Harm Duim en zijn vriendin Tinka. In “de Fuik” is het bere gezellig en ontmoet ik Anna. Ga met haar op stap en we spreken allen af om het volgend weekend een feestje te vieren in de vakantiewoning van Tinka haar ouders in de Brekken polder. Maar helaas, de volgende dag als Anna bij mij langskomt, ben ik niet fit en blijk ik een keelontsteking te hebben opgelopen. Dus ziek, geen feestje en geen voortzetting van een nieuwe romance. Ook doe ik niet mee in de met 2-3 gewonnen bekerwedstrijd tegen Hielpen. Ook moet ik de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Jubbega 1-2 verlies aan me voorbij laten gaan. Ben op die dag pas voor het eerst weer even buiten geweest. Het kan verkeren in het leven.

Dan wordt Lemmer en omgeving bezocht door “De Rode Haan”. In Follega wordt het chauffeurscafé “De Wijde blik” door brand verwoest. Alleen de muren staan er nog van overeind. De brandweer van Lemmer bluste het vuur van het al enkele weken onbewoonde pand. De politie sluit brandstichting niet uit.

Uit de Zuid Friesland

De dag erna kon de amper uitgeruste brandweer weer aan de slag, ditmaal woede er een felle brand in de Schans bij het café-eethuisje “De Laatste Stuiver”. De brand werd door de eigenaar, de heer Brattinga zelf ontdekt. Hij zat met enkele klanten in het café toen hij boven wat gerommel hoorde, bij inspectie op de bovenverdieping, kwamen de vlammen hem al tegemoet. De schade loopt al snel naar een ton.

Na een tweetal weken ziektewet hervat ik ook het werk op school weer. Voetbal en train zelf nog niet en ga met Nappie ’81 mee naar Sneek om coach te zijn bij een wedstrijd tegen Janssen sport, het wordt 4-4.

Restauratie koepel van de Hervormde kerk

Er wordt gestart met de restauratie van de koepel van de hervormde kerk in Lemmer. CRM had vrij vlot hier geld voor beschikbaar gesteld. De koepel wordt met een veertig meter hoge kraan door aannemingsbedrijf Bouw 75 van de toren getild en voor herstel naar Workum gebracht. De sportraad is met grote meerderheid voor een proefjaar om zwak-alcoholische dranken in de sporthal “De Hege Fonnen” te gaan schenken, dat wordt dus echt een PROEFjaar. Ook nog zonder mij verliest Lemmer 1 ook uit van Stiens 2-1. En zo staan we na twee verloren wedstrijden met 0 punten onderaan in de competitie.

In het jeugdbestuur besluiten we enkele D1 spelers door te schuiven naar de C-junioren, hiervoor moeten kaarten en pasfoto’s van spelers naar de juiste leiders worden doorgeschoven en als jeugdsecretaris regel ik dat met Gebben van het hoofdbestuur. Ook ga ik in mijn functie als jeugdbestuurslid mee met Henk Zuid, om naar zijn zoon Johan Zuid te kijken bij een uitnodiging van de Friese Selectietraining, welke plaatsvindt in Leeuwarden. Ik doe nog niet mee in de thuiswedstrijd tegen Nicator uit Leeuwarden. Een wedstrijd die eindigde in 1-1 en waarbij van beide teams een speler met rood het veld moest verlaten. In de daaropvolgende week, kon ik gelukkig weer het trainen hervatten. Er was een kader vergadering, die gelukkig goed werd bezocht en zo de betrokkenheid van de leden werd bevestigd. De jubileumcommissie kon de ingezongen grammofoonplaat op de markt gaan brengen. Behalve bij de v.v. Lemmer is de single ook te koop in de platen winkels van Bijlhout en de gebroeders de Boer.

De uitgebrachte grammofoonplaat ten bate van het 60-jarig bestaan.

Mijn heit moet op 75-jarige leeftijd noodgedwongen zijn kaats carrière beëindigen. Bij een wedstrijd in Joure kreeg hij een scheur in zijn enkel, terwijl hij de gehele wedstrijd nog wel uitspeelde, maar daarna toch maar even langs het ziekenhuis ging, waar de fractuur werd vastgesteld. Zo komt er na zo’n lange tijd een einde aan mijn vader zijn grootste hobby, het kaatsen. Toen ik klein was ging ik vaak mee te kaats merken en verdiende dan ook nog vaak wat snoep of een gulden. Vele prijzen in de vorm van wat men nu prularia zou noemen, hebben jarenlang de kamer en kasten opgevuld, naast alle bekers en gewonnen medailles.

Mijn vader in zijn karakteristieke houding en in zijn lange kaatsbroek

Het is oktober en de drukte op school is weer voorbij en we kunnen even rustig aan doen. Ik zit nog steeds in het kleine hokje in de Huishoudschool en in plaats van met Johannes van Dijk nu met Jos Boonstra. Zo tussen het werk door ben ik ook regelmatig te vinden op het mavo-gebouw aan de Flevostraat, om daar post of andere zaken zoals drukwerk te bezorgen. Er is weer een bingoavond bij de v.v. Lemmer en de zondag daarop ga ik als reserve mee naar Emmeloord, waar we gezien de stand op de ranglijst verrassend winnen met 1-3. Na een trainingsavond, neem ik twee exemplaren mee van onze zangkunsten op de grammofoonplaat. Zodat ik die in ieder geval in mijn bezit heb voor het nageslacht.

Frans de Witte wil het “Caravan park Lemmer” verkopen, omdat hij wenst te emigreren naar Amerika. Een gegadigde haakte op het laatste moment af en nu is het wachten op een geschikte kandidaat, voor het vorig jaar nog ge-upgrade recreatiepark. Voor verder toerisme is Lemmer, naast Lelystad en Rotterdam nog steeds in de markt voor het vestigen van een “Batavia Centrum”. Gedacht wordt aan een plek in het Friesland park. Doch bezwaarschriften en het niet doorgaan van een benodigd gewijzigd bestemmingsplan voor die optie, kunnen alles van de baan doen zijn.

Ik heb het alweer druk met voetbal, het zitten in een bestuur brengt ook nieuwe taken met zich mee. Zoals het mede regelen van een jeugdwedstijd tegen een team uit Bielefeld Duitsland en het verven van een reclamebord. Gelukkig kan ik mij na een redelijk lange afwezigheid na mijn keelontsteking weer gaan afreageren op het voetbalveld. Tegen CAB uit Bolsward, maak in mijn comeback en bekroon dit meteen maar met het maken van een doelpunt. We winnen met 2-0. Na de wedstrijd werden Jan Arie Schuil en ik nog geïnterviewd door Radio “Fryslân”, niet alleen over de wedstrijd maar ook over het uitbrengen van de single met daarop het Lemster voetballied. Ook in de zaal zijn we weer los met Nappie ’81.

Uit de Zuid Friesland

Bij een inbraak in het noodpostkantoor in het Lemstervaart, wordt voor maar liefst ƒ 41.000,00 buit gemaakt aan postzegels en strippenkaarten. We spelen thuis met 1-1 gelijk tegen Franeker en verliezen uit met 2-1 van Rheem Bergum en blijven daardoor onderin de ranglijst hangen. Op de hoek van de Melkweg en Sirius, wordt het nieuwe kerkgebouw van de Baptisten in gebruik genomen, dat met behulp van vele vrijwilligers behoorlijk op de bouwkosten wist te besparen. Daar vlakbij in de sporthal, werden de tijden voor de proef bierverkoop in de sporthal beter afgestemd op de gebruikerstijden. Zo kan men nu tot 1 uur na de laatste wedstrijd nog een gele rakker bestellen.

Uit de Zuid Friesland

Het is zo wel een behoorlijk druk leven, waarin je diverse taken op elkaar af leert stellen. Ik werk, 5 dagen van 8 uur per dag in de week, doe het huishouden, kook mijn eten, niet in het bezit zijnde van een magnetron of frituurpan, train junioren, train zelf, zit in een jeugdbestuur, met z’n vergaderingen en zaken om te regelen, voetbal zelf op het veld en in de zaal, ga naar bingo en kaart avonden van de v.v. Lemmer, blijf voor de drankjes en de gezelligheid na training en voetbal wedstrijden ook nog in de kantine hangen, help bij een fruit actie, probeer ook nog zo nu en dan bij mijn ouders langs te gaan, houdt me met Marinus Bijma bezig met computer spelletjes en probeer ook nog tussen door TV te kijken en genoeg slaap te krijgen. Ach het houd je van de straat nietwaar?

Uit de Leeuwarder Courant

Het ambitieuze Batavia Expo Centrum komt niet naar Lemmer. De Stichting Houten Schepen, die initiatiefnemer van dit veertig miljoen kostende project is, heeft het gemeentebestuur van Lemmer, medegedeeld dat men heeft besloten de activiteiten te zullen richten op Lelystad. Een mogelijk bijzondere toeristische attractie gaat hiermee aan de neus van Lemmer voorbij. We winnen met 1-0 thuis van Zwaagwesteinde, maar blijven ondanks dat, onderin hangen. Ik heb een nieuwe manier van muziek verzamelen gevonden, ik leen langspeel platen in de bibliobus en neem die thuis op. Zo kan ik nu thuis rustig de muziek beluisteren en beoordelen of ik die wel of niet zal gaan kopen. Beetje een vervanging van het vroeger bij Minkema boven in het Koopcentrum, in het luisterhokje zitten en Lp’s te luisteren.

Het zaalvoetbal van Nappie ’81 floreert en we spelen inmiddels met 3 teams in de competitie. Het gemak waarmee we vorig seizoen bijna alles wonnen en kampioen werden, ligt nu wel ietsje anders, de tegenstand is behoorlijk pittiger en er wordt “professioneler” gespeeld. Men loert meer op de counter, terwijl wij gewoon willen aanvallen. Ondanks dat, winnen we met het eerste team met 3-0 van QVC uit Stavoren en met 5-0 van Gersloot. Met het veldvoetbal verliezen we uit met 1-0 van Frisia uit Leeuwarden. Er wordt vanuit de jeugd tegen een Duits jeugdleiders team gespeeld en ik mag komen opdraven voor de ontvangst van de Duitse gasten.

Op de bingoavond van de v.v. Lemmer won ik ditmaal een gebaksstel, dus maar wat vaker gebak in huis halen. Natuurlijk was er ook ditmaal weer veel alcoholisch vocht. En zo drink ik toch wat meer dan toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde. Want ook de volgende avond was het weer raak, het kon ook wat makkelijker dacht ik, want we hadden zondags een oefenwedstrijd. Dus op naar “Napoleon”. Mijn favoriete kleuterjuf was er ook weer, maar het werd door het te druk hebben met de inname van bier, weer es geen contact leggen. Na sluitingstijd nog met Broer Rienksma, Hielke Soeten en Otto Postma nog een afzakkertje genomen bij mij thuis. Dat werd dus half vijf op bed en veel te veel bier. De volgende dag toch weer vrolijk de gehele wedstrijd meegedaan, tegen Rood Geel van Ameland, die in de 3e klasse B voetbalde en we wonnen met 6-1. Na de wedstrijd een colaatje en op huis aan.

Het blijft druk met de voetballerij. We hebben een avond samen met het kader en Peet Zijlstra, de trainer van het eerste, over voetbal en wat er omheen gebeurt en nodig is om tot resultaten te komen. We doen nog es een jeugdcommissie vergadering, ik train wat en zaalvoetbal tussen door ook nog. Dat is met mijn lenzen in de zaal soms toch nog wel lastig, omdat de lucht daar wat droger is dan buiten en ik dan last van mijn lenzen krijg. Soms gebeurt het gewoon tijdens een wedstrijd dat ik voel dat er een van de lenzen uit mijn oog gaat vallen en kan ik hem nog net op tijd opvangen en in mijn mond doen om hem vochtig te houden. Dan maar snel wisselen om hem op de bank weer rustig in mijn oog te plaatsen.

Er was een unieke prestatie van het voetbalteam van de CSG De Lemmer, dat via enkele voorrondes door wist te dringen tot de finalepoule van dit schoolvoetbaltoernooi. De finale werd in Lemmer afgewerkt en het Lemster team wist via een gelijkspel tegen De Groen van Prinsterer school 1-1 en een 3-0 winst tegen Nijland Mavo, beiden uit Leeuwarden, de kampioensbeker binnen te halen.

We spelen in een angst wedstrijd met 1-1 gelijk tegen RES uit Bolsward en verliezen de week erop met 0-2 thuis tegen Olyphia uit Noordwolde, zodat we nog steeds onderin blijven hangen en het tijd wordt voor wat meer vertrouwen in ons eigen kunnen. Beter vergaat het de verkoop van de single, uitgebracht door de jubileum commissie. De top veertig zullen we wel niet halen, maar de verkoop verloopt prima.

De brand die het voormalige chauffeurscafé “De Wijde Blik” in Follega totaal deed verwoesten, blijkt nu na onderzoek door de politie, in brand te zijn gestoken, in opdracht van de café-eigenaar. Deze zit dan ook op dit moment vast in het huis van bewaring in Leeuwarden. Wie misschien ook vast moet zitten is de 24-jarige Klaas S. uit Lemmer. De krijgsraad in Arnhem eiste drie weken gevangenisstraf tegen Klaas en een mede soldaat, omdat zij weigerden om atoomkoppen te gaan bewaken. Het is een protestdaad zo sprak Klaas. “We zijn tegen kernwapens en we gaan ze dan ook zeker niet bewaken”.

Zo zijn we alweer december ingeslopen en verliezen we uit met 2-0 tegen Harlingen en hebben we het geluk dat de twee onder ons staande ploegen ook geen punten halen. We nemen Sinterklaas in de boot mee naar Lemmer, zodat we toch nog in een feestelijke stemming thuiskomen. Dan is het alweer mijn verjaardag en vier ik dat in mijn eigen huis en wordt het weer een latertje. De zondag erop verliezen we weer met 2-0 en nu uit tegen Harkema. Met zaalvoetbal ging het aanzienlijk beter en na een maar liefst 16-1 overwinning op Wispolia uit Ter Wispel, staan we weer boven aan.

Geert Postma scoort 1 van de 16 doelpunten en 2e van links kijk ik tevreden toe.

Mijn oom Meint Visser, die nu naar zijn volle tevredenheid in Suderigge woont, schreef speciaal voor het personeel van Suderigge een toneelstuk genaamd “It kaem wol goed”. De eenakter werd op twee verschillende avonden opgevoerd door de zusters van Suderigge, te weten: Sietske Kuiper, Sietske Mink, Grietje Meindersma, Tineke Wassenaar, Marion Koenen, Annie de Haan en Sietske Post. De heer van der Veen, was naast regisseur ook souffleur en grimeur. Hij schreef al eerder zes andere toneelstukken, waaronder “De Rikeling” en “It kin net oars”. Hij schrijft zijn stukken gewoon aan de keukentafel, met een schrift, een potlood en een slokje binnen handbereik.

Op de foto de "cast" met zittend in hun midden mijn oom Meint Visser, uit de Zuid Friesland

Er is weer klaverjassen in de kantine van de v.v. Lemmer en voor mij dus weer een geldig excuus om de deur uit te gaan en een drankje te doen. Op de terugweg waait het als storm en valt het tegen als je vanaf het voetbalveld in het Lemstervaart naar je huis in Lemmer Noord moet fietsen met de nodige sapjes op. We hoefden de zondag niet voor de competitie dus een goed plan om ook de zaterdagavond nog even te gaan stappen. Dus naar Napoleon, mijn favoriete kleuterjuf was er ook weer, ik vind haar wel leuk, maar op de een of andere manier ziet zij mij niet zo zitten blijkbaar. Komt het omdat ik niet gelovig ben? Drink ik te veel? Het wordt mij niet helemaal duidelijk. Kom er ook niet echt toe om haar te vragen hoe het nu zit.

Later op de avond, tegen sluitingstijd tref ik Harm Duim en kan met hem mee naar huis rijden. Dat scheelt een mooi stuk lopen met de nodige sapjes in mijn lijf. In de Parkstraat worden wij echter staande gehouden door de politie en moet Harm Duim na de nodige discussie, ook nog maar even blazen. Hoe hij er zonder straf is afgekomen is mij een groot raadsel. Harm Duim heeft ook de nodige sapjes op en mijn pogingen om “leuk” te doen tegen de politie, zullen ook niet echt hebben geholpen. De zondags verloren we de oefenwedstrijd met 3-4 tegen Rood Geel uit Leeuwarden, terwijl ik geregeld liep te slapen in het veld.

Dan wordt “ ’t Hoekje” op de hoek van Schans en BK-plein door brand bijna geheel verwoest. De brand is waarschijnlijk op de bovenverdieping ontstaan, maar nog niet duidelijk is, wat de oorzaak is geweest. De bovenverdieping brandde volledig uit en ook de benedenverdieping liep grote schade op. Het naast gelegen pand van “Molenberg” liep door gelukkige omstandigheden, weinig wind en mist, alleen ernstige waterschade op. Het had veel erger kunnen zijn als niet krantenbezorger Kasper Verbeek in alle vroegte de brand had ontdekt. Nu was men er nog redelijk op tijd bij om de brand te blussen.

De trieste restanten van " 't Hoekje" na de brand.

Of het aan de slechte resultaten te wijten is weet ik niet, maar de v.v. Lemmer gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Trainer Peet Zijlstra begint dus aan zijn laatste half seizoen bij de v.v. Lemmer.

Dan slaat het nieuws dat de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen het Schippersinternaat in Lemmer wil sluiten, in als een bom. Overal lopen de leerlingaantallen terug, behalve bij het internaat in Lemmer. Ook nu wordt bezuinigingen als oorzaak aangegeven. Het “Kompas” is een van de twee Algemene internaten in Nederland. Het andere is “Robbenoord” in Rotterdam en ja dan is de Haagse keuze snel gemaakt nietwaar. Wat in zou houden dat de kinderen van veelal in het Noorden varende ouders, hun kinderen dan maar in Rotterdam op het internaat moeten plaatsen.

Op 18 december vertrek ik samen met Dick Barelds naar het voetbal terrein van Hubert Sneek om daar een toelatingstest te doen om te worden toegelaten op een nieuw te starten trainingscursus in het voorjaar van 1983. Het gaat mij wel aardig goed af, heb ik het idee. Mijn technische vaardigheden zijn voldoende en ik kan dan ook met een goed gevoel weer huiswaarts keren, in afwachting van het definitieve besluit van de toelatingscommissie. We winnen met Nappie ’81 nog even met 1-3 van de Griffioen uit Oosterwolde en blijven we zo in ieder geval in 1982 bovenaan de ranglijst staan.

De Kerstvakantie is weer aangebroken en ik heb wat meer vrije tijd om even tot rust te komen. Met Marinus Bijma wat computerspelletjes te spelen en hier en daar wat veranderingen in de opstelling van het meubilair in huis aan te brengen. Ik koop een AEG-wasmachine, zodat mijn moeder dan eindelijk na een jaar verlost is om voor mij de was te doen. En zo sluit ik mijn eerste jaar in de Gemini af. Het was even wat wennen aan al de nieuwe dingen, maar zo langzamerhand komt er regelmaat in. Ik drink nog een paar op het oude jaar, kijk van uit de verte naar het vuurwerk en ga even kort bij wat buren langs en sluit niet al te laat de oogjes.

Reactie plaatsen

Reacties

Nelleke Koehoorn
2 jaar geleden

Weer een mooi verhaal Cor , veel sportnieuws maar dat hoorde bij jou he?