Levensverhaal van Cornelis Visser (Cor Panne): 1980

Begin januari, de feestdagen zijn voorbij, ook dit jaar start ik, ondanks mijn 26 levensjaren wederom als vrijgezel. Dit terwijl mijn vrienden zich reeds hebben gesetteld en hun gezinnen aan het vormen zijn. Hierdoor krijg je andere vrienden, van dezelfde leeftijd of stukken jonger, met dat kenmerk dat ze ook nog allemaal vrij zijn. Ach ik heb mijn droom van “huisje, boompje, beestje” nog niet uit mijn hoofd gezet en met het huisje bedoel ik een klein boerderijtje of huisje buiten uit. Waar dan natuurlijk ook een vrouw en kinderen bij horen.

Het werk begint weer en krijg ik mijn nieuwe verlofkaart ik heb maar liefst 22 dagen te spenderen dit hele kalender jaar. Dat is wat anders dan elke schoolvakantie volledig vrij te zijn geweest. Dat is nog steeds wel wennen. Ook het voetbal komt langzaam uit zijn winterslaap. Het trainen begint weer, maar het is nog winterstop. Lemsterland blijft gestaag groeien, het aantal inwoners ligt nu op 10.623. Ook wordt er nog steeds gebouwd, maar de hausse wat betreft de koopwoningen is voorbij. Maar woningbouwvereniging “Volksbelang” heeft nog wel een lijst van enkele honderden woningzoekenden en zal dan ook doorgaan met het bouwen van woningwetwoningen in Lemmer-Noord en Lemmer-Centrum (Parkstraat).

Dorpshuis "De Helling" uit de Zuid Friesland

Dorpshuis “De Helling” draait goed en is tevens blij met de komst van een tweede grote zaal in Lemmer, bij de realisatie van de nieuwbouw van de familie Lenger aan de Nieuwburen. Nu gaat men nog naar buiten de Lemmer als “de Helling” op een gewenste datum al is volgeboekt. Er is dan ook geen uitbreiding van de activiteiten meer, het aantal bioscoopbezoekers is gelijk gebleven. Hoewel het nu 11 jaar draaiende dorpshuis nog over een behoorlijke uitrusting beschikt, is verbetering van het zitmeubilair wenselijk en aanpassingen van aankleding en geluid, die aan de eisen van de hedendaagse tijden voldoen.

Uit de Zuid Friesland

In navolging van de Christelijke scholen in Lemmer, gaan ook mijn oude werkgever, de Huishoudschool en mijn huidige werkgever, de gemeente Lemsterland, tevens werkgever van de Openbare Mavo, fuseren. De gemeenteraad van Lemsterland gaat akkoord met een samensmelting van de beide scholen voor Voortgezet Onderwijs. Als bestuursvorm voor de nieuwe Scholengemeenschap zal gekozen worden voor een bestuurscommissie, doch de uiteindelijke zeggenschap berust bij de gemeenteraad. Het personeel zal door het nieuwe bestuur in gelijke betrekking aan de nieuwe samenwerkingsschool worden benoemd.

Bijzondere aandacht was er wel voor de heer Jannes van Dijk. Thans administrateur aan de Huishoudschool, maar ook wethouder van de gemeente Lemsterland. Bij de tot stand koming van de scholengemeenschap zijn deze beide functies niet verenigbaar. Bekend wordt dat de v.v. Lemmer in Gerrit de Vries een opvolger heeft gevonden voor de na dit seizoen vertrekkende De Roos uit Zalk. De Vries is op dit moment nog trainer bij LSC uit Sneek en CVVO uit Lemmer.

Tevens werd er in de raad gesproken over woonschepen en woonschepenhaven. Vanaf de ingebruikname van de woonschepenhaven, op 1 december 1970, is de hoofdlijn bij het toewijzen van ligplaatsen, het vrijmaken van openbaar vaarwater van woonschepen, door verwijzing naar de woonschepenhaven. Voor enkele ligplaatsen van oudere datum in het Dok, is een aparte regeling getroffen. Welke inhoudt dat R. de Vries, B, Jongsma en mej. A. Bosma mogen blijven liggen, maar er geen nieuwe vergunning zal worden verleend aan opvolgers.

De nu nog gedoogde "woonschepen" aan het Dok, uit de Zuid Friesland

In februari lezen we dat de bouw van een sporthal in Lemmer nog wel een poosje kan gaan duren. De gemeente heeft zelf te weinig geld en kan als artikel 12 gemeente geen geld lenen. Lemsterland is dus afhankelijk van subsidies van het Rijk. De hoop is gevestigd op het Integraal Structuur Plan voor het Noorden des Lands. Er is drie miljoen gulden nodig voor de bouw en de ISP heeft maar anderhalf miljoen te verdelen, dus wordt daar niet veel van verwacht. Lemmer heeft de twijfelachtige eer de top 25 van noodzakelijke sporthallen aan te voeren. Mocht dit niet lukken is misschien de mogelijkheid.

Als een rots in de branding, uit de Zuid Friesland

Er zijn nog meer bouwperikelen in Lemmer. Waar de gemeente snel wil starten met de bouw van 24 woningen op het zo genoemde Tramkomplex, zal eerst nog het kantoortje waarin architect Feike Kroes is gehuisvest en gehuurd van de firma Slump, moeten worden gesloopt. De heer Kroes weigert echter te vertrekken omdat hij een schadevergoeding eist voor het voortijdig opzeggen van de huurovereenkomst. Dat gaat verder allemaal wat naast mij langs. Het voetbal begint immers weer en we zijn nog niet uit de malaise. We verliezen thuis met 0-1 van Roden in de beker. Dat belooft niet veel goeds voor de tweede helft van de competitie, waarin we onderin staan. De eerste competitiewedstrijd na de winterstop, uit tegen Friesland uit Leeuwarden, ging met 2-0 verloren.

Er hebben zich voor de functie van havenmeester, maar liefst driehonderd sollicitanten aangemeld. Uit deze aanmelding was het tenslotte de uit Harlingen komende K. van der Woude die door de gemeenteraad werd benoemd.

“Lemsterhoek”, nu en hoe het moet worden, uit de Zuid Friesland

Een groots opgezet industrieterrein “Lemsterhoek” waarin de bij eierzoekers bekende polder “de Aap” ligt, waar ikzelf overigens zelden kwam om eieren te zoeken, ik vond het veel te open en meestal te druk met eierzoekers, moet de vraag naar grond oplossen en meer werkgelegenheid naar Lemmer trekken. Het bestemmingsplan omvat 90 hectare grond, waarop 2 boerderijen staan, die voor de plannen moeten wijken. De plannen zijn groots. Er wordt gedacht aan een “nat industrieterrein” wat inhoudt dat er een directe open verbinding met het IJsselmeer zal komen. Men denkt in eerste instantie aan industriële vestigingen van grote omvang, zoals een scheepswerf en dergelijke. Volgens de toelichting moet dit circa 500 arbeidsplaatsen gaan opleveren voor Lemmer. Om tegemoet te komen aan landschappelijke waarden is er een zeer forse groene bufferzone gepland. Of dit het unieke gebied met zijn petgaten voldoende beschermen zal, zal de toekomst uitwijzen. De bezwaren van natuur- en milieuorganisaties zijn inmiddels ongegrond verklaard.

In de gemeenteraad wordt langdurig gediscussieerd over het wel of niet in stand houden van de muziektent aan de Kortestreek. Kosten van herstel, klachten van omwonenden, het niet kunnen garanderen door muziekverenigingen voor veelvuldig gebruik en het aanbieden van alternatieven (onder de luifel van het nieuwe gemeentekantoor) zorgen ervoor dat de raad besluit tot afbraak van de tent. Waarmee wederom een gezicht bepalend bouwsel uit de Lemmer verdwijnt.

De muziektent aan de Kortestreek, uit de Zuid Friesland

Terwijl men normaal zegt dat de prijzen in mei worden verdeeld in het voetbal, is de maand maart voor ons van cruciaal belang om nog een kans te maken om aan degradatie te ontsnappen. Kunnen we net als vorig seizoen weer een Houdini act tevoorschijn toveren? Het begin is niet veelbelovend, waar ik op de zaterdag met de Lemmer D2 pupillen uit met 0-2 bij Langweer D1 win, gaan we met Lemmer 1, thuis met 0-1 de boot in tegen de nieuwe koploper Harkema Opeinde.

“Het wapen van Lemsterland” is de nieuwe naam van voormalig hotel “De Haas”, aan de Nieuwburen. Nog eerder heette het hotel “Van der Hoff”.  Met betrekking tot de slaapakkomodatie voldeed er niets meer aan de moderne eisen, die tegenwoordig aan toeristische hotels worden gesteld. Terwijl de familie Lenger met verbouw plannen rondliep, trachten tal van speculanten het pand te kopen. Er werd zelfs al een bod van meer dan een half miljoen gulden uitgebracht een grote nog niet in Lemmer zijnde supermarkt organisatie toonde eveneens grote belangstelling. Gelukkig is het pand als fraai allround horecabedrijf voor Lemmer bewaard gebleven.

Binnen kijkje in “Het wapen van Lemsterland”, uit de Zuid Friesland

“Kracht en Vriendschap”, door ons kortweg KEV genoemd, bestaat 50 jaar. Bij deze vereniging zette ik mijn eerste stappen op gymnastiek gebied. Samen met mijn buurjongen Jan Koehoorn en vele anderen uit de “Zeebuurt”. Ook de laatste stappen trouwens. Met uitvoeringen in het “Nutsgebouw” en later nog met een groep tieners in het gymlokaal aan de Albert Koopmanstraat. Herre van Brug neemt na 41 dienstjaren afscheid van de P.T.T. Hij was mijn eerste mentor toen ik bij de post begon als zaterdag hulp postbesteller. Die toen het wel erg hard regende op een zaterdagmorgen, naar huis ging en zijn rode Citroën caddie ophaalde om onze route van Bantega de post te gaan bezorgen. Het loopt nog steeds niet met ons eerste elftal en we verliezen in Meppel met 3-0 van Alcides. Dan een sprankje hoop, de week erop winnen we thuis met 2-1 van Rood geel uit Leeuwarden. Kan het dan toch nog?

Uit de Zuid Friesland

Mijn ex-collega op de huishoudschool, Jannes van Dijk, moet als gevolg van de vorming van de Openbare scholengemeenschap in Lemmer, aftreden als wethouder, welke functie hij reeds veertien jaar met veel genoegen vervulde. Maar een kleine gemeente als Lemsterland heeft geen fulltime wethouders en dus moet hij kiezen voor een toereikend inkomen als administrateur aan de nieuw te vormen scholengemeenschap.

De verkoop van woningen in het Frieslandpark loopt nog niet naar wens, van de 50 woningen voor permanente bewoning die reeds gereed zijn, zijn er slechts 4 verkocht. Anders gaat het met de verkoop van de recreatiewoningen in het Friesland park. Van de 58 in aanbouw zijnde recreatiewoningen zijn er reeds 32 verkocht. Van beide soorten woningen worden er 250 gebouwd is de planning.

Aan de Schulpen is door burgemeester Faber de officiële opening van het nieuwe onderkomen van de Amro-bank verricht. Waarbij door de bank een cheque van 3000 gulden aan de burgemeester werd overhandigd voor het te instaleren carillon in de Nederlands Hervormde kerk in Lemmer. Gelukkig is het aangezicht van het voormalige Hannia State redelijk in stand gehouden bij de verbouw.

Op zaterdag verslaan we in Oudega het D1 elftal van hen met ons Lemmer D2 team met een moeizame 0-1. Op zondag gaat het feest verder, we weten wederom te winnen met Lemmer 1, ditmaal in Groningen tegen Gruno. Het werd 1-2 en er was weer een sprankje hoop. De woensdag avond erop, mag ik meedoen in een wedstrijd van een Lemsterland elftal, tegen zaterdag tweede klasser O.N.S. uit Sneek, ter gelegenheid van de in gebruik name van de nieuwe lichtinstallatie van de voetbalvereniging C.V.V.O. Het Lemsterland elftal is samengesteld door Gerrit de Vries en Hans Blokland.

Samenstelling Lemsterland elftal

Op 25 maart vindt Wiebren Jansma uit Oosterzee het eerste kievitsei van de gemeente Lemsterland en wel aan het Westend vlakbij Lemmer. Op 1 april vind ik zelf mijn eerste kievitsei en wel bij Easterga 29, tussen de oude Trambaan en de buiteland. Zo vlak na het eerste gemeentelijke ei ben ik nog nooit geweest. Minder mooi eindigt de maand maart, doordat we thuis als Lemmer 1, met 1-3 verliezen tegen kampioenskandidaat Leeuwarden.

Mijn leven speelt zich grotendeels af op het voetbalveld. Hetzij met het trainen van de jeugd of mijn eigen lichaam, of het begeleiden van de jeugd of zelf voetballen. Thuis bij mijn vader en moeder kabbelt het ook allemaal rustig verder. Ik krijg mijn natje en droogje op tijd en zij bemoeien zich verder weinig met mijn leven. Dat naast het voetbal bestaat uit uitgaan in Lemmer. Zelden ga ik buiten de Lemmer op stap. Ik beweeg mij wat in een kringetje van vrijgezellen, die op de een of andere manier niet de “Love of their life” kunnen vinden.

Wat betreft mijn werk, heb ik gelukkig leuke collega’s, maar verzand ik toch een beetje in de sfeer van saai. Constant het wat zelfde werk en in de weekenden de mensen tegen komen in de kroeg, die door de week aan de balie verschijnen. Ik drink nog steeds veel, beperk me wel tot bier, want sterkedrank is niet mijn ding. Ook kijk ik wat tegen het moment aan dat er wat met mijn ouders gaat gebeuren, mijn vader is tenslotte al 73. Nog wel steeds actief als kaatser, maar toch.

Terwijl de bouw van de Lemster sporthal waarschijnlijk zal starten in 1981, pakken ondernemers in Lemmer wat sneller door met het realiseren van hun plannen. Aan de Kortestreek wordt het zelfbedieningsrestaurant “Bij de Toer” van de familie Faber geopend. Die hiernaast ook nog snackbar “De Schans” bestieren. Bijna ter zelfder tijd opent Douwe Tijsseling aan de overkant van het water zijn eethuis “ ’t Vooronder” in een monumentaal pand. Op deze wijze is Lemmer in korte tijd voorzien van diverse gelegenheden waar men de hongerige mens kan bedienen. Want naast beide genoemde eetgelegenheden zijn kort hiervoor ook specialiteitenrestaurant “Chez Albert” en broodjeszaak “ ’t Geveltje” geopend.

Geboortekaartje Mirjam Visser

We worden binnen de familie verblijd met de geboorte van mijn achtste oomzegger. Mirjam, dochter van mijn broer Sake en zijn vrouw Annie Visser.

Met Lemmer D2 verliezen we van de koploper O.N.S D3 uit Sneek met 2-0. Maar winnen een week later uit bij Heeg D1 met 0-1. Met Lemmer 1 winnen we de thuiswedstrijd tegen Rheem Bergum met 1-0 en hebben nog steeds kans om aan degradatie te ontsnappen. Dat deze overwinning wat gelukkig tot stand kwam blijkt wel uit het wedstrijdverslag van deze wedstrijd, waar het na de wedstrijd maar over 1 ding ging, “De reservebal”. Lees en huiver of herbeleef dit moment mee. Een stukje voetbal verslaggeving die je weinig tegenkomt. We konden elke week genieten van de stukjes van Rob Tuinstra. Voor hen die het toen gemist hebben.

Bal incident verslag van Rob Tuinstra, uit de Zuid Friesland

De volgende tegenstander was HODO  uit Hollandscheveld. We stonden 2 punten achter deze club en een overwinning was dus noodzaak. Met wederom een goed gevulde bus met trouwe supporters waren we deze verre reis aangegaan. Na tweemaal een achterstand te hebben weggewerkt, bleven we op een 2-2 gelijkspel hangen.

Dat was natuurlijk jammer en de stemming in de klaarstaande bus voor de lange terugreis was in mineur. Onze trainer De Roos, die al een zwaar seizoen achter de rug had en wie na een verloren wedstrijd soms wel een half uur in zijn eentje rond het verlaten voetbal veld kon dolen en dan door verontrustte spelers de kantine werd binnen geloodst, kon het blijkbaar niet aanzien en toen de bus dan ook langzaam aan zijn terugreis begon, hief de Roos het in Lemmer wel bekende lied aan “Je ziet ze weer verschijnen al op het groene gras” Dit wekte nogal verbaasde gezichten in de bus, want supporters en spelers zagen weinig verschijnen op het kerkhof wat juist werd gepasseerd. Hilariteit alom natuurlijk en zo werd de terugreis toch nog gezellig.

Nadat de gemeente via een gewonnen kort geding tegen architect Kroes erin was geslaagd deze zijn kantoor op het Tramkomplex te laten verlaten. Kan er worden gestart met de bouw van 22 woningen op het Tramkomplex. De projectontwikkelaar vraagt veel geld voor een rijtjeswoning op dit komplex. De prijzen variëren van ƒ 123.000, -- tot ƒ 325.000, -- gulden, waarvan er niet één vrijstaand is. Dat de prijzen zo hoog zijn wordt volgens de projectontwikkelaar verklaart door de lange duur van allerlei procedures. De hypotheekrentes zijn hoog en gezien de prijslijst zijn deze woningen slechts voor een selecte groep Nederlanders betaalbaar, zo wordt in de Zuid Friesland geschreven.

Woningen "Tramkomplex", uit de Zuid Friesland

De ontknoping in de diverse competities nadert zijn einde. Met de Lemmer D2 eindigen we op een mooie tweede plaats achter kampioen O.N.S. D3, nadat we mede concurrent Joure D3 thuis verslaan met 1-0. Met Lemmer 1 hadden we de pech dat we nog tegen kampioenskandidaat Harkema moesten en met 4-1 de boot in gingen. Mede degradatiekandidaten Oosterparkers en HODO wonnen allebei, zodat we het niet meer in eigen hand hadden. Oosterparkers werd geholpen door Rheem Bergum, die op die manier wraak nam voor de nederlaag die men met het bal incident bij ons leed. HODO won van degradant Jubbega en was dus veilig.

Degradatie een feit, uit de Leeuwarder Courant

Begin mei is het dan een feit, ondanks een 6-0 overwinning op het reeds gedegradeerde Jubbega, degraderen wij ook met Lemmer 1 naar de 3e klasse. Oosterparkers wordt door provincie genoot HODO aan de noodzakelijke overwinning geholpen en wij kunnen alleen maar lijdzaam toezien.

Te waterlating Lemster aak, uit de Leeuwarder Courant

De gebroeders Hummel, Jelle en Fokke, laten een originele Lemster Aak te water. Geheel gebouwd volgens de richtlijnen van wijlen Ary de Boer, de ontwerper van het koninklijke jacht “De Groene Draeck” en vele andere vermaarde Lemster Aken. De door hen gebouwde Lemster Aak is gebouwd op historische grond, want op diezelfde plaats, aan de Rien, achter waar nu de weegbrug staat, begon Pier de Boer met de bouw van zijn eerste Lemster Aak. Daar staat nu een grote nieuwe loods voor hun scheepsbouwactiviteiten

Henk Hadders en ik, in de Zaanse Schans

Met de gemeente gaan we op personeel plus aanhang reisje naar de Zaanse Schans. Het is een lange zit in de bus die eenmaal wordt onderbroken voor een koffiepauze. Gelukkig is het mooi weer en kunnen we rustig wandelend al het recreatieve moois bekijken. In Lemmer zelf is er een verkoop in de recreatieve sfeer. Van bungalowpark “Iselmar”, moet een deel van de bungalows, gedwongen in de verkoop, omdat de eigenaar niet zijn schulden wil of kan voldoen. Hierbij hoort ook het karakteristieke haventje voor visboten gelegen aan de weg Lemmer-Balk. Hiervandaan diverse malen met Hielke Soeten vertrokken om op snoekbaars te gaan vissen bij het Stoomgemaal. Vaak moesten er dan de avond ervoor nog even aasvisjes gevangen worden en gingen we vanuit de kroeg hiernaartoe en terwijl ik op de brug op wacht stond was Hielke Soeten onder en bij de brug aan het visjes scheppen met de totebel. Hetgeen natuurlijk verboden was

Haventje voor visbootjes bij Tacozijl, uit de Zuid Friesland

Dan is het al weer juni en beleven we het einde van het bedrijfsvoetbal. Ook dit jaar doe ik weer mee in het team van de ambtenaren en ondanks dat wij als ambtenaren als weinig bewegend worden weggezet, staan we aan het einde van de competitie toch maar weer mee bovenaan. Op de laatste avond valt de uiteindelijke beslissing. In het onderlinge duel tussen IJsselmeerbeton-Faber en ons ambtenaren team was de eindstand 1-1. Zodat er verlengd moest worden, dat was voor ons stilzitters wel zwaar. In de eerste helft van de verlenging kwamen we met 2-1 voor, maar al vrij vlot was het weer 2-2. Ook in de tweede helft scoorden beide team elk weer eenmaal en moesten penalty’s uitkomst brengen.  Hierin was IJsselmeerbeton-Faber beter bedreven en zij werden de bedrijfsvoetbal kampioen van 1980.

Het is toewerken naar de vakantie en het skutsjesilen en Lemsterweek. ’s Avonds fiets ik regelmatig een ritje Lemmer-Stavoren-Lemmer. Meestal in mijn eentje zodat ik net kan doen alsof ik een tijdrit in de Tour de France rij. Het einde van “Bantam Cock” is nu wel echt. Ik zeg de verzekering op, die was afgesloten om de apparatuur bij diefstal of andere schade gedekt te hebben. Dit is niet meer nodig. Het Lemster skûtsje neemt deel aan een jubileum wedstrijd bij Terhorne en wordt er derde. Dat belooft toch wel weer wat voor de nieuwe strijd. Of zijn de verwachtingen weer eens te hoog? Tot slot wordt er deze maand nog besloten tot het oprichten van een derde voetbalvereniging in Lemmer. De Fc NESURANT (Nederlands Suriname Antillen) ziet het daglicht en schrijft zich in bij de KNVB met 2 seniorenteams voor de zondag en een juniorenteam voor de zaterdag. Hun thuishaven zal het sportpark de Rien zijn.

Heit wint eerste prijs, uit de Zuid Friesland

Inmiddels is het alweer juli en zomersporten starten en vakanties komen dichterbij. Mijn heit kaatst nog steeds en wint zo nu en dan ook nog wel eens een prijs, ditmaal zelfs een eerste prijs. Vaak ging ik als klein jongetje met hem mee als hij weer eens op pad ging om te kaatsen. Een van zijn gevleugelde uitspraken was “krekt foar de priizen der au” of te wel niks gewonnen, maar deze uitspraak klonk gewoon beter. Mijn broer Jelle Visser kaatste ook, maar ik ben niet in de voetsporen van heit getreden. Het slaan van dat kleine leren met paardenhaar gevulde balletje deed verrekte zeer bij het opslaan met je blote hand.

Bij het oude gemeentehuis is bij de restauratie van de Noordmuur een overkapping geplaatst, die dienst gaat doen als overdekte wachtplaats voor buspassagiers. Hierdoor zal de op de foto nog aanwezige abri verdwijnen. De gemeente en particulieren werken hard aan het verfraaien van monumentale panden in Lemmer. Hoewel dat voor een armlastige gemeente als Lemsterland niet altijd mee valt. Ik neem 2 weken vakantie, om me volledig op het Skûtsjesilen en de Lemsterweek te kunnen concentreren.

Overkapping geplaatst tegen oude gemeentehuis, uit de Zuid Friesland

Het Lemster skûtsje met Sytze Hobma aan het helmhout, startte dit jaar niet zo best aan de reeks zeilwedstrijden. Na drie wedstrijden bevindt het skûtsje zich terug op een elfde plaats in het klassement. Er vallen door de harde wind enkele wedstrijden uit, net op wateren waar het Lemster skûtsje normaal gesproken altijd met de besten mee doet. Ondanks de slechte start weet Hobma met goede klasseringen, uiteindelijk toch nog op te klimmen naar plaats zes in het eindklassement, elf punten achter kampioen van dit jaar Lammert Zwaga van het skûtsje van Langweer. Tussendoor wist Joop Zoetemelk de Tour de France te winnen. Ook dit volgden we natuurlijk dagelijks, ook tijdens het skûtsjesilen op radio Tour de France

Lemster skûtsje in actie met vlnr: Pieter Wouda, Sytze Hobma, Teake Visser, Jelle Reijenga, Marten Coehoorn en ????, uit de Zuid Friesland

Zoals reeds was te voorzien, betekende de start van de Openbare scholengemeenschap het einde van het wethouderschap van de heer J, van Dijk. Ook pogingen om hem zijn zittingsperiode te laten uitdienen, konden niet worden gehonoreerd. Dit betekent dat de heer van Dijk per 1 augustus zijn functie als wethouder neerlegt. Over de opvolging die zeer waarschijnlijk ook nu uit socialistische hoek zal komen werd driftig nagedacht en tenslotte rolde de naam van de fractieleider van de PvdA, Cees Jongsma van Bantega uit de hoge hoed.

Jan en Trijntje Coehoorn, verhuizen in Buitenpost van het kleine flatje naar de Barrage want er is een kleine op komst. Met Hielke Soeten kijk ik op een zondagmiddag eens in Joure in bar dancing “Round About” eigendom van Jelle van Zurk van “Napoleon” te Lemmer. Het is er redelijk rustig en ik ontmoet er nog twee oud-leerlingen van de Huishoudschool uit Lemmer. Sociaal Cultureel Centrum “Doedok” aan de Langestreek, wordt na een grondige verbouwing heropend. Het biedt nu onder anderen onderdak aan: 3 kinderclubs, een tienersoos, peuterspeelzaal, speelgoedproject, vrouwencafé, VOS-cursus, Sociaal Politiek café en klusjesdienst.

Augustus vangt aan en ik ben alweer aan het werk, zulke korte vakanties wennen niet snel. Het alle avonden op stap zijn en een drankje nuttigen, verandert in het bijna alle dagen op het trainingsveld staan of op een voetbalveld. Het drankje na de training vergoed dan weer veel. Of te wel, het voetballen is ook weer begonnen. We zullen dit jaar uitkomen in de 3e klasse A van de KNVB. Onder leiding van de nieuwe trainer G. de Vries moeten we maar eens zien wat er na de degradatie van terecht komt. Ook nu zijn er weer spelers van buiten Lemmer gekomen, terwijl we toch vele jeugdige talenten genoeg hebben. Het loopt nog niet gelijk crescendo met het inpassen van de nieuwe spelers. We spelen een wedstrijd tegen Gorredijk ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van die vereniging, omdat trainer G. de Vries daar ooit is begonnen als voetballer. Daarna winnen we thuis van Drachten 1-0 in een oefenwedstrijd en uit van QVC uit Stavoren met 2-3 voor de beker.

Bij jubileum wedstrijd 60-jarig bestaan vv Gorredijk

"Advertentie, uit de Leeuwarder Courant"

En dan verschijnt er eind augustus een advertentie in de Leeuwarder Courant, waarin de nieuwgevormde “Algemene Scholengemeenschap Lemsterland” (A.S.L.) een administratief beambte vraagt. Ik had de advertentie zelf niet gezien, was ook niet op zoek naar ander werk, ik zat immers goed met een vaste betrekking, maar het was mijn leidinggevende Ale Boersma van de Sociale Dienst, die mij er op attent maakte. Blijkbaar wel aanvoelend dat ik mij op de sociale dienst niet geheel op mijn plek voelde. Dus toch maar gesolliciteerd. Immers de vakanties lokten me wel aan en ook het verlost zijn van te veel weten over vele Lemsters die bij de sociale liepen en welke ik in de weekenden vaak ontmoette in de uitgaansgelegenheden, was een belangrijk punt voor mij.

Hoewel de penningmeester amper een cent in kas heeft, mag de voetbalvereniging Lemmer, zich een rijke club noemen. Zeker na de voltooiing van de verbouw van de kleedkamers en kantine. De nieuwe waarde wordt geschat op een miljoen gulden. Voor ƒ 300.000, -- werden twee extra kleedkamers gebouwd, werd de kantine tweemaal zo groot, waardoor er ruimte ontstond voor een spelershome. De gemeente Lemsterland neemt de rente en aflossing van het geleende geld, ƒ 130.000, -- voor haar rekening. Er werd zowaar ook nog gevoetbald. We oefenden thuis tegen K.S.C uit Kampen en gingen roemloos met 1-4 ten onder. Voor de beker speelden we uit tegen Delfstrahuizen en wisten pas na strafschoppen te winnen.

En dan vangen ook de competities weer aan. Met wat fortuin weten we uit tegen R.E.S. uit Bolsward met 1-2 te winnen. Ook met de jeugd starten we. Ditmaal mogen Marinus Bijma en ik het Lemmer D1 elftal begeleiden en trainen. Onze eerste wedstrijd is uit tegen LSC en het wordt een 2-2 gelijkspel. Het belooft met de jeugd een leuk seizoen te worden, met enthousiaste ouders, die bereid zijn voor vervoer te zorgen en voor de support bij de wedstrijden.

Woningen Lemmer-Noord 2e fase B, uit de Zuid Friesland

Een brief van de gemeente verteld mij dat de sollicitatieprocedure voor de functie op de school door omstandigheden wat langer gaat duren. De bouw van het Frieslandpark wordt voorlopig stopgezet. Van de recreatiewoningen zijn er van de gebouwde 58 stuks, 36 verkocht. Maar de verkoop van huizen voor permanente bewoning loopt in zijn geheel niet. Slechts 7 van de 46 afgebouwde woningen zijn verkocht. Beter gaat het met de bezetting van de woningen die gebouwd worden in Lemmer-Noord plan 2e fase B. Hier leverde bouwbedrijf Tinga de eerste 119 woningen op. Dit zijn voornamelijk huurwoningen voor “Volksbelang”. Tevens zullen er ook nog koopwoningen worden gebouwd voor projectontwikkelingsmaatschappij Bemog. Tevens tracht “Volksbelang” de bouw van 1 en 2-persoons huishoudens in de Parkstraat op te starten. Waarvan een deel appartementen zijn op de plaats van de oude 1e Parkstraat.

Na de afgelaste wedstrijd tegen Stiens, spelen we met Lemmer 1, uit tegen mededegradant Jubbega 1-1. Maar een week later verliezen we thuis met 0-2 van Heerenveen. Met de jeugd wonnen we met 3-0 thuis van Hubert Sneek en verloren kansloos uit bij Joure met 5-0. Voor het bouwen van een tunnel voor bromfietsers, fietsers en voetgangers in de Rondweg nabij het oude kerkhof, bestaat grote, zelfs landelijke belangstelling. Doch ondanks de grote concurrentie liggen de inschrijving bedragen ver boven de raming van 670.000 gulden. Er werd zelfs ingeschreven met een bedrag van boven de miljoen gulden. Het werk, waarvan de gunning nog moet worden verleend, mag rond de 120 dagen duren. Men hoopt medio oktober te kunnen starten.

Akte van benoeming aan de ASL

En dan is het alweer oktober, ik zit in spanning te wachten op de uitslag van mijn sollicitatie bij de nieuwe scholengemeenschap. Het gevoerde gesprek op het gemeentekantoor was weer met vele bekende gezichten, maar toch weet je het maar nooit. Maar 7 oktober ontvang ik de brief van de gemeente waarin ik ben benoemd tot administratief beambte 2e klas aan de Algemene Scholengemeenschap Lemsterland (ASL). En ook nu ga ik er weer in salaris op vooruit. Het is dan wel geen bedrijfsleven salaris, maar met het start maandbedrag van ƒ 2187, -- ben ik wel tevreden. Na overleg met de Sociale Dienst, kan ik per 1 januari 1981 starten op de scholengemeenschap.

In het Openbaar Vervoer, wordt de “Strippenkaart” ingevoerd. Het loopt in het begin nog niet van een leien dakje en het publiek moet er nog wel even aan wennen, dat het “enkeltje en retourtje” niet meer zijn te krijgen in de bus. Met de Lemmer D1 pupillen winnen we achtereenvolgens thuis met 1-0 van O.N.S. uit Sneek en uit met 0-2 bij W.Z.S. uit Sneek. Dat gaat dus uitstekend en het is zeer plezierig werken met deze groep. De gemeente heeft als artikel 12-gemeente al geen vet op het lijf en als het Rijk dan ook nog eens extra bezuiniging maatregelen neemt, is het nieuws voor sportminnend Lemsterland wel erg bitter. Ook in het volgende jaar zal er nog geen sporthal gebouwd worden in Lemmer, zo blijkt uit het huishoudboekje voor het komende jaar. Het uitstel komt mede door het niet afkomen van toegezegde subsidies.

Op 7 oktober is het zestig jaar geleden dat acht grote centrifugepompen van het Ir. D.F. Woudagemaal de eerste kubieke meters water naar de toenmalige Zuiderzee pompten. Het nu zestig jarige, karakteristieke gebouw met zijn hoge schoorsteen, is in de ogen van velen een al lange tijd afgeschreven museum stuk. Niets is echter minder waar, want nog steeds is het gemaal een belangrijke schakel in de Friese waterbeheersing en het ziet er voorlopig nog niet naar uit, dat het vuur onder de grote ketels gedoofd zal worden.

De grote centrifugepompen in het Woudagemaal, uit de Leeuwarder Courant

In de voetbalcompetitie gaat het nog niet hosanna. Uit tegen het Leeuwarder Frisia blijven we steken op 0-0 en bevinden we ons ergens in de middenmoot, terwijl promovendus Renado uit Sint Nicolaasga, getraind door oud Lemmer speler Johan Orsel, met de van de vv Lemmer overgekomen keeper René van der Horst en spits Jan de Wolff, verrassend bovenaan staat.

De bouw van de woningen bij de Lemstersluis vorderen al behoorlijk. Ook in het centrum van Lemmer zal er iets veranderen. Waar eens de familie de Groes hun drankenhandel had, zal na een grondige verbouw/renovatie, de Friesland Bank hier haar intrede in Lemmer doen. Aan de Vissersburen kant zal de entree worden gemaakt middels een terug liggende aangebouwde laagbouw, van eigentijdse vormgeving, zodat het monumentale pand als geheel alsnog duidelijk tot uitdrukking komt.

Wonen bij de Lemster sluis, uit de Leeuwarder Courant

We spelen de inhaalwedstrijd tegen Stiens gelijk 1-1. Met de D1 pupillen gaan we nodeloos met 2-3 onderuit tegen Black Boys uit Sneek. Het leek wel of onze spelers behoorlijk onder de indruk waren van de zeer fysiek spelende tegenstander, nou ja daar leer je ook weer van. Mijn super Fiat 127, gaat weer eens voor de zoveelste keer naar de garage en ik kan weer ƒ 100, -- aftikken bij garage “Op de Hoek”.  Zowel tegen Nicator uit Leeuwarden thuis en Zwaagwesteinde uit, gaan we tweemaal met 4-0 onderuit. We zakken inmiddels naar de derde plaats van onderen. Er zal iets moeten gebeuren om een tweede degradatie op rij te voorkomen.

Het einde van het jaar komt al aardig in zicht en de advertentie in de Zuid Friesland, waarin een administratief medewerker(ster) voor de Sociale dienst in Lemmer wordt gevraagd, maakt duidelijk dat ik mijn langste tijd bij de gemeente heb gehad. Ik heb geen spijt van mijn gemaakte keuze en zie er dan ook naar uit om weer op de school aan het werk te kunnen gaan. Veel zal er tijdens mijn afwezigheid van die anderhalf jaar niet zijn veranderd. Nog steeds woon ik bij mijn ouders in de Urkerstraat en dat bevalt nog steeds best. Er wordt voor mij gekookt en gewassen en kostgeld wordt er amper gevraagd. Maar mijn ouders raken op leeftijd en wat als er iets met hen gebeurt als ik nog in huis woon? Wat komt er dan niet allemaal op je af?

Lp-verzameling van A tot Z

Mijn single en lp-verzameling dijt door dit redelijk goedkope leven dan ook duidelijk uit. En wat nieuwere afspeelapparatuur kan ik makkelijk bekostigen. Ik stap over op een Sansui versterker met tuner en een set Bose 301 boxen. De muziek smaak is in de loop der jaren toch wel enigszins veranderd, maar de Beatles zijn altijd gebleven. Vaak zeg ik gekscherend, kijkend naar mijn alfabetisch opgestelde rij Lp’s, dat mijn muziek smaak gaat van ABBA naar Led Zeppelin.

Er wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van de tunnel onder de Rondweg door. Op de Rondweg zelf wordt een omleiding gemaakt en de aansluiting van de Rondweg met de Flevo straat zal voor auto’s verdwijnen en ook niet terugkeren. De tunnel komt niet recht tegenover de Flevo straat te liggen in verband met de aanwezigheid van een drietal riool-persleidingen die daar liggen, de tunnel zal komen tussen het oude kerkhof en het aanwezige riool gemaaltje dat zich daar bevindt. De in Lemmer Noord wonende schoolkinderen zullen ter hoogte van de oude trambaan, middels verkeersbrigadiers over de Rondweg worden geholpen. In de eerste jaren van de Rondweg en de toen nog rijdende tram waren op deze plaats stoplichten.

Tram passeert de Rondweg, nu oversteekplaats schoolkinderen.

Het probleem met de schoolgaande kinderen zal echter spoedig worden opgelost, omdat in de gemeenteraad wordt besloten tot de bouw van maar liefst 4 scholen in Lemmer –Noord. Een bijzondere lagere school en een openbare lagere school, met bij beiden een kleuterschool. Dit ondanks het nu nog te geringe aantal leerlingen voor beide kleuterscholen, maar de snelle uitbreiding van plan Noord geeft zekerheid dat de gevraagde aantallen kinderen gewenst door het Rijk, voor deze scholen snel zullen worden gehaald. Tevens komt gedurende deze raadsvergadering het mooie bericht dat het Rijk bereid is de gevraagde subsidie van 2,6 miljoen gulden voor de bouw van een sporthal in Lemmer inderdaad te gaan verstrekken. De sporthal zal komen ten westen van de trambaan en ten zuiden van de Melkweg, rond Lemmer-Noord fase 2A.

Het voetbal in november blijft qua resultaten de op en neer fase niet te hebben verlaten. Thuis wordt met 1-3 verloren van Franeker. In de beker zorgen we echter wel voor een verrassing door uit met 0-3 te winnen van het Sneker L.S.C., waarbij ik het openingsdoelpunt voor mijn rekening nam door de buitenspel val te ontlopen en met een stiftje de uitlopende keeper te verschalken. Die op het gladde veld wel doorgleed en tegen mijn been aan kwam en daarbij een rib brak zo later bleek. Het gladde veld kostte mij ook het einde van de wedstrijd door mijn enkel te verzwikken. Waardoor ik de wedstrijd tegen Renado moest missen we speelden uit verdienstelijk met 2-2 gelijk tegen het bovenin meedraaiende Renado uit Sint Nicolaasga.  De door ons getrainde en begeleidde pupillen van Lemmer D1 sloten de eerste helft van dit seizoen af met twee overwinningen, thuis werd zowel van L.S.C. uit Sneek 2-0 als van Joure 1-0 gewonnen.

Mijn 0-1 score tegen LSC, met op de achtergrond nog Koos Heising, uit Sneeker Nieuwsblad

Heit en Mem gaan er weer eens tussen uit en gelijk hebben ze. Altijd hard gewerkt dus nu genieten. In plaats vanachter de geraniums te zitten. Ditmaal gaan ze als de Schotanus zussen met aanhang op busreis. Natuurlijk moet er voor zo’n bijzonder moment ook even geposeerd worden. Het gebeurt tenslotte niet zo vaak dat allen tegelijk bij elkaar zijn. Nu allen genieten van pensioen kan het samenzijn wat vaker

V.l.n.r.: Henk Bakker, Wietske Bakker, mijn mem Jeltje Visser, Jan Wijma, Griet Wijma, Sije Beetstra, Sijke Beetstra en mijn heit Andries Visser

B en W. willen Bemog goedkopere woningen laten bouwen in plan Lemmer-Noord, 2e fase B. Hier hebben ze het ook druk mee op de afdeling bouwzaken op het gemeentekantoor en wordt er driftig gesproken over de aankoop van een premie A of B-woning, welke met de nodige, ruime subsidies, te koop zijn. Sommigen hebben al een bouwkavel uitgezocht en er beslag op gelegd. Of dit allemaal volgens de regels van aanbesteding gaat is maar de vraag. Een van de werknemers die een kavel van een premie A-woning had uitgekozen, veranderde zijn keuze naar een premie B-woning en mij werd gevraagd of ik zijn eerste keuze niet wilde overnemen.

Premie A-woningen Lemmer Noord, met daarop mijn gekozen kavel nr 6.

Ik heb er enkele avonden aan de keukentafel in de Urkerstraat aan besteed, met het maken van berekeningen wat het mij per maand en dan over 30 jaar zou gaan kosten om een van de premie A-woningen te kunnen kopen. De rentes op de hypotheken waren immers torenhoog, boven de 10 %. Op 25 november tekende ik mijn “Aanvraag tot reservering” van de woning nummer 6.  Nu kon het balletje gaan rollen. Bij deze had ik dus besloten om op mij zelf te gaan wonen en mij financieel vast te leggen voor een jaar of dertig. Misschien is het wel de beste keus geweest die ik op dat moment kon maken. Nu begon de spannende tijd van, kun je de financiën rond krijgen met de bank en wat komt er allemaal nog meer bij kijken.

Het is inmiddels december, we oefenen tegen FVC uit Leeuwarden en winnen met 5-0. Sinterklaas is al weer in het land en mijn verjaardag nadert. Het wordt er één om nooit weer te vergeten. Terwijl ik naar beneden loop op de dag van mijn 26e verjaardag wordt op de radio vermeldt dat John Lennon op 40-jarige leeftijd in New York is vermoord door de dan 25-jarige Mark David Chapman, omdat hij niet genoeg aandacht van John Lennon kreeg. In allerijl wordt de uit 1972 afkomstige hitsingle “Happy Xmas” opnieuw uitgebracht. Een beetje vreemde keuze omdat het geen Happy Xmas zou worden. In plaats van een vrolijke dag, werd het voor mij als Beatles fan een verdrietige verjaardag. Die ik in de avond met de nodige sapjes, naar de tijdelijke vergetelheid trachtte te drinken

8 december, John Lennon vermoord

Na een twee uur durende raadsdiscussie wordt er besloten om de bouw van de sporthal op te dragen aan Projectontwikkeling Drachten B.V. met de voornaamste wens dat deze zoveel mogelijk plaatselijke ondernemers gaat inschakelen bij de bouw. Er wordt een jaarlijks exploitatie te kort van een ton verwacht, dat moet worden ingevuld door een hogere onroerend goederen belasting voor de inwoners van Lemsterland. Dan is er nog het heikele punt van wel of niet alcohol in de sporthal, de VVD wilde liever geen alcohol in de kantine omdat dat zou zorgen voor oneerlijke concurrentie met de Lemster horeca. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Waar een jaar geleden de laatste oude woningen van de Parkstraat werden gesloopt, wordt nu de eerste paal de grond in geslagen door Herman Sliep, secretaris van gemeente en woningbouwvereniging, voor 21 wooneenheden, op de hoek van Parkstraat en Straatweg. We speelden nog maar eens een oefenwedstrijd en verloren met 0-2 thuis tegen Leeuwarden. Met ons pupillen D1 team speelden we de voorronde zaalvoetbal in Sneek, om te komen tot de rayon-finales te Oosterend.  We slaagden met vlag en wimpel en mogen dus in de finale spelen.

Uitslagen voorronde zaalvoetbal, uit Oosthoekje

Net als in de jaren hiervoor, deed ik weer mee aan de tafeltennis kampioenschappen van Lemsterland, in de groep van de “niet-leden”. Het werd ditmaal een derde plaats. Achter kampioen Jantje Kingma de tweede plaats was voor Anne Rottiné. Mijn dienstverband bij de gemeente nadert zijn einde en ik moest mijn snipperdagen nog opmaken, zodat ik vanaf 17 december al vrij man ben.  Ik kon deze vrije dagen mooi gebruiken om zaken omtrent de aankoop van mijn woning in plan-Noord te regelen. In de laatste week van het jaar kreeg ik de berekening van de hypotheek lasten van de Friesland bank en tekende ik op de laatste dag van het jaar de modelkoop-/aannemingsovereenkomst met Bemog projectontwikkeling b.v. voor het bouwen van een premie A-woning, kosten ƒ 128.500, -- terwijl ik nog niet eens weet hoe de straat gaat heten. 1981 zal een bijzonder jaar gaan worden

Formulier aankoop woning in plan Noord

Reactie plaatsen

Reacties

Rinze en Niesje van Dijk
3 jaar geleden

Geweldig Cor, leest heel fijn met herinneringen