Afdrukken: De tram in Lemmer |2|

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |

Dit is een vooraanzicht van het tramstation van Lemmer enkele jaren na de oorlog is alles gesloopt en nu zijn op het voormalige emplacement winkels gevestigd. Achter de Nieuwedijk is ook nog een stukje straat naast de winkels dat Tramweg heet. De rails van de tramlijn van de NTM opgericht in 1901, liepen over de tramdijk. Eindpunt was het station aan de binnenhaven en een zijlijn naar de tramhaven bij de sluis waar de tramboten 'Holland' en 'Friesland' gereed lagen voor vracht en passagiersvervoer naar Amsterdam v.v.

Frans Visser

Een stoomtram locomotief uit 1925, de bijnaam van deze locomotief was 'De dobbelsteen' Links zien we de heer Kramer, die later chef machinist werd, Barteld ten Hoeve, Evert de Boer, Berend Visser en Anne Prins die als machinist werkzaam was bij de tram met zijn zoontje Atte. De man in de locomotief is onbekend.

Hoofdmachinisten bij de N.T.M. waren o.a. Kramer en Stienstra. Bekende machinisten waren: Auke de Vries, A. Prins, Berend Visser, KL. Zuidersma, W.v.d. Zwaag, J. Hofman, R. Scholten, H. Langenberg en R. Hospes. Conductrices in de jaren 1942-1944 waren Sientje Zwarthoed, Hennie Hogeterp en Marg(je) Hogeterp. Stokers o.a. H. Tjalsma.

1932

  • Leo Schuitemaker: De tramlocomotieven van Henschel, hadden als bijnaam ,,dobbelsteen,, vanwege hun vorm.

2 detail afdrukken van de personen van boven

De open loods rechts was van Gosse Wierda, de brandstofhandelaar. 

Het was een drukte van belang wanneer de tramboot uit Amsterdam aankwam en er moest worden overgestapt op de tram. Toen een reizigster eens vroeg aan de conducteur "Wanneer vertrekt deze tram?" antwoordde de man laconiek "Wanneer ik op dit fluitje fluit" De tramdienst is in 1947 opgeheven.

  • Leeuwke Bootsma: Bijzondere foto met een motortram. In hoofdzaak werd de dienst (vanuit Lemmer), uitgevoerd met stoomtractie. Op 5 oktober 1947 beëindigde de NTM het personenvervoer op de lijn Lemmer-Joure-Heerenveen. De Nederlandsche Spoorwegen nam op die datum het goederenvervoer over. Wegens de aanvoer van brandstoffen per spoor, kwamen de brandstoffenhandelaren Slump en Wierda op het voormalige stationsemplacement met hun bedrijf. Rondhouthandel Put had het bedrijf op het tramhaven terrein. 
    Links op de foto is de waterkolom voor het vullen van de locomotieven te zien.
  • Leeuwke Bootsma: Stationschef Grolleman met gezin voor de dienstwoning. Direct na de oorlog is hij vervangen door de heer Koster, die tot de opheffing van de tramdiensten (1947), deze functie vervulde.
  • Rinze Niesje van Dijk-Leicht: Wij (de fam. Leicht) woonden van 1950 tot 1966 in deze woning. Naast ons was het kantoor van Van Gent en loos en daarna het Arbeidsbureau

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |