De Lemster Toer 

„In dief stiel de klok út d'alde toer, yn har plak sil ik liede, doarp, mar en greiden oer"

De Lemster toren (De Toer) Kerkhof 1 te Lemmer (naast de Hervormde kerk)

De hervormde kerk van Lemmer werd in 1716 gebouwd als vervanger van een kerk, die in de 16e eeuw was gebouwd. De bouw vond plaats onder leiding van Auke Bouwes Disma, meester timmerman uit Sneek. Aanvankelijk bestond de kerk uit een beuk met een driezijdige sluiting. Later, in 1759, werd er aan de noordzijde een dwarsbeuk geplaatst. Ook deze dwarsbeuk heeft een driezijdige sluiting. Aan de westzijde van de kerk werd een toren half ingebouwd. De toren heeft een achtkantige lantaarn, met daarboven een rond koepeldak. Aan de zuidzijde van de kerk werd in de tweede helft van de 19e-eeuw een consistorie gebouwd.

In de kerk zijn gewelfschilderingen aangebracht die onder meer de noordelijke en de zuidelijke sterrenhemel weergeven. Ook zijn er afbeeldingen van de zon, de maan, wolken en vogels aangebracht. Bij een restauratie in 1984 werden deze schilderingen ontdekt. De rijk versierde preekstoel is halverwege de 18e eeuw gemaakt door Gerben Jelles Nauta, een beeldhouwer uit Sneek. De preekstoel bevat diverse Bijbelse taferelen en christelijke symbolen. Het orgel dateert uit 1842 en is gemaakt door Dirk Sjoerds Ypma, een orgelbouwer uit Bolsward. In 1863 werd het orgel gewijzigd door het Leeuwarder bedrijf L. van Dam en Zonen.

In de muur van de toren is in 1955 boven de ingang van de kerk een oorlogsmonument aangebracht. Het bronzen reliëf, gemaakt door Nico Onkenhout, toont een knielende man, die een duif laat vliegen. Daaronder de tekst: "Har dea us frijdom 1940-1945".

De kerk is erkend als rijksmonument. Het torenuurwerk als gemeentelijk monument.

Wikipedia

Afdruk van Marten Terwal, zoon van Renske Rottiné: Ieder jaar, met Kerst, maken mijn tweelingbroer en ik een aquarelkaartje voor onze broers en zus. Dit was het resultaat van Kerst 2012

Een video van Ineke Hooijsma. Bewerkt door Hendrik Bootsma uit Lemmer

Filmpje gemaakt door mijn moeder Nely Hooijsma, van de restauratie van de Nederlandse hervormde kerk (de Lemster Toren) eind jaren 80. Mijn vader (Dick Hooijsma) heeft met zijn bedrijf (schildersbedrijf Hooijsma) het schilderwerk verzorgt. Ook de vaan bovenop weer helemaal voorzien van bladgoud. Dit soort projecten waren toch heel bijzonder. Mijn vader heeft het schildersbedrijf overgenomen van mijn Pake, Bauke Hooijsma, aan het Waaigat. Mijn Moeder Nely Hooijsma - Reinders heeft toen ook de winkel erbij opgestart. De verkoop is vanuit de woning aan het Waaigat gestart en later uitgebreid met handwerken. Daarna zijn ze met de winkel gegaan naar het Vredespaleis aan de Langestreek. En vandaar uit naar de Schulpen 4 in Lemmer.

Ineke Hooijsma.

O, oude Lemstertoren.
Hoevelen zijn rondom jou geboren.
Velen zijn je trouw gebleven.
Sommigen trokken naar and're dreven.
Je staat daar niet zo maar, wat hout en wat steen.
In 't dorp ben je het middelpunt van iedereen.
Je kloeke en al zeer oude kerk.
Trekt 's zondags mensen, na 't daalijks werk.
Die bij preek en orgelklanken.
Hun heer voor zijn ontferming danken.
Laten we blij zijn met zo'n houvast.
De kerk die roept: kom wees mijn gast.
Mijn deuren staan voor jullie open.
Wie hier binnenkomt blijft hopen.
De kerk biedt vrede en rust in 't leven.
Die worden door het woord gegeven.
Kerk en toren, symbolen van de vrijheid.
Nog steeds van voorspoed en van blijheid
Dat wij zo'n mooi Nederland mogen zijn.
Ondanks soms tegenslag, doch zonder erge pijn.
Lemster toren, je staat daar zo trots en groot.
Als wachter van mensdom in leven en in dood.
Blijf dan die trots van nu en van voorheen.
Wees nog jaren lang 't baken van mensen om je heen.

Ale de Boer

Van Harmen Altena

Een fraai boekje waarin teksten, muziek en foto's, ook van de optredenden, te vinden zijn die in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân de geschiedenis van de Lemster Toren (die al bij de bouw in 1716 deel uitmaakte van de Hervormde Kerk) en van Lemmer weergeven. Voor meer informatie zie de nieuwspagina's in juni en juli 2018 op deze website hierover. Het Lemster Mannenkoor heeft in het project het voortouw genomen.

Wat zag de Lemster Toer?

Stichting Monumentenwacht Fryslan Inspectierapport 2021 Toren Kerkhof 1 Te Lemmer
PDF – 683,6 KB 116 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.