Plugsbrug te Lemmer

De Plugsbrêge, 1790: Er was nog een brug, die net als Hottinga's brug en de Langebrug over het Dok, geel geverfd was. Dit was de Plug's brug, zo genoemd omdat de brug in die tijd vlakbij het huis van Plug (Plug was de bijnaam, van een bij de brug wonende schoenmaker?*) stond. In 1886 werd de Rien tussen deze twee bruggen gedempt en kreeg de naam de Gedempte Gracht.  De Plugsbrêge werd afgebroken in ± 1890.

  • *Johannes de Vries: Plug was slager. Mijn grootvader heeft vaak verteld, dat Plug ook probeerde wat, aan de schipperij te verdienen. Het verhaal was dan, dat hij aan een schipper vroeg of die vlees moest hebben. Als het antwoord dan nee was, vroeg hij: "Nou, smoar (vet) dan?" waarop de schipper antwoordde: "Smoor zelf, kerel".

Vooraan de Hottinga's brug. Achter de Plugsbrug

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.