Plugsbrug te Lemmer

De Plugsbrêge, 1790: Er was nog een brug, die net als de Hottinga's brug en de Langebrug over het Dok, geel geverfd was. Dit was de Plug's brug, zo genoemd naar de pachter van de brug 'Hillebrand Dirks Plug'. In 1886 werd de Rien tussen deze twee bruggen gedempt en kreeg de naam de Gedempte Gracht.  De Plugsbrêge werd afgebroken in ± 1890.

  • Johannes de Vries: Plug was slager. Mijn grootvader heeft vaak verteld, dat Plug ook probeerde wat, aan de schipperij te verdienen. Het verhaal was dan, dat hij aan een schipper vroeg of die vlees moest hebben. Als het antwoord dan nee was, vroeg hij: "Nou, smoar (vet) dan?" waarop de schipper antwoordde: "Smoor zelf, kerel".

Vooraan de Hottinga's brug. Achter de Plugsbrug

1838: De grietenijraad besluit tot vermindering van de pacht voor de Truitjezijlbrug aan Gosse Egberts Hottinga en Hillebrand Dirks Plug, als pachter van de Langebrug, ieder voor 60,- De pachtprijs bedroeg f 362.50 en f 189.25. Deze vermindering van tollen wordt veroorzaakt door de stremming van de doorvaart door de grote Lemsterzijl. Deze vermindering betrof 1837.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.