Langebrug te Lemmer

In 1803 wordt de Langebrug al genoemd

28-12-1935: Verpachting Langebrug te Lemmer. Ingekomen is een verzoek van J. Kolk, pachter van de Langebrug te Lemmer om opnieuw voor een jaar voor dezelfde pachtsom te mogen pachten. B. en W delen mede, dat zij zich omtrent de inkomsten van deze brug op de hoogte hebben gesteld en is tot de overtuiging gekomen, dat de tegenwoordige pachtsom billijk genoemd mag worden, raad wordt derhalve voorgesteld de Langebrug opnieuw voor één jaar aan adressant te verpachten tegen een pachtsom van f 275,- het voorstel van B en W. wordt z. h. s. met algemene stemmen aangenomen.

1938: Naderhand bleek deze mededeling echter niet juist. B. en W. stellen thans derhalve voor de pacht, welke thans f 275 bedraagt, terug te brengen tot f 2OO. Met dit voorstel heeft ook de pachter genoegen genomen.

2 december 1953 B. en W. wensten voor de nieuw te bouwen brug over de Zijlroede te Lemmer een naam. De oude naam Langebrug is niet meer een juiste aanduiding voor de nieuwe brug. Met meerderheid van stemmen is de naam Flevobrug gekozen.

Langebrug I

  • Jitske Loen: De Lange Brug; Geschilderd naar een tekening uit 1891 door J. Kokje

Langebrug I afgebroken in 1912.

Langebrug I

Langebrug I over het Dok -1910

Langebrug I. Deze foto is meer richting het huisje en de bomen genomen, hier hangt een grote katrol aan de brug.

Langebrug I. De muziektent staat rechtsonder voor de school en gym lokaal, en de roggemolen op de achtergrond was later de CAF.

Langebrug I

Langebrug I, die ook geel geverfd was, net als de twee bruggen, die tot 1886 over het toen nog niet gedempte deel van de Rien (nu de Gedempte Gracht lagen)

Langebrug I

Langebrug I

Langebrug I

Langebrug I

Langebrug I

Langebrug I

Langebrug I

Langebrug I

De Langebrug II

De Langebrug II

De Langebrug II

De Langebrug II met gezicht op het Turfland met de oude pakhuizen uit betere tijden.

De Langebrug II

De Langebrug II te Lemmer, vlak vóór de afbraak in Augustus 1953

Langebrug II

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.