Akkedraai te Lemmer

Van 1880 is bekend de Akkedraai, De Engwerderkolk had een verbinding met de Zijlroede, een smalle vaart die de Langestreek onderbrak. Over deze vaart lag de Akkedraai, Later is daar een vaste brug voor in de plaats gekomen.

Reenkolk (Steenkolk)

De waterpartij is het restant van de oude Reenkolk (Steenkolk) met de nog voor een deel in takt zijnde verbinding tussen deze kolk en de Zijlroede. Op de kaart van Schotanus/Halma (1718) is deze kolk goed aangegeven.

(Het Steenland is alhier vergraven lopend uit de Kolk tot aen de 'Hop, de Zeedijk ten zuiden de Sijlroede ten noorden, (F 1748) Een stukje land lopende van de Engwirder kolk tot aan de Steen-kolk het Turfland genaamt. (F 1748)

  • Eigenaars van het Turfland lopende van de inform tot aan de sloot bij Fedde Bijbrens hellinggat, (F 1748)
  • Eigenaars van het tweede stuk van het Turfland lopende van de dray tot aan de scheidsloot agter het hof en dus van de Zylroede tot aan de Zeedijk, (F 1748)
  • It earste Turflân roun fan it lytse kampearterrein nei de jachthaven.
  • It twade fan de Herfoarmde Tsjerke nei Flevobrêge, de Koartestreek hiet doe dus Turflân.
  • It tredde stik Turflân fan it lytse kampearterrein nei de Pottebakkerssteech.)

Op deze kaart aangegeven als 'Reen Kolk'

Hier wordt de buis gelegd bij het bruggetje over de sloot die de Kolk met de Zijlroede verbond. Naar ik meen werd dit bruggetje het 'draaike' genoemd. Dit zal voor die tijd een grote onderneming zijn geweest. Door heel Lemmer moest het gasnet worden aangelegd. Dat ging niet met een sleuvengraver maar met de hand en de schop.

In dit geval staat de baas niet op de voorgrond, zoals zo vaak is. De oude Visser met pet en baard heeft bescheiden een plaatsje op de achtergrond in het midden van het bruggetje, de tweede man van links (met hoed) is Hielke Atsma, de man iets meer naar rechts (met pet en baard) is Wiebe Feenstra (dat is de echtgenoot van Kaatje Spiekholt, voor velen beter bekend als âlde Kaat. Van de andere personen zullen wel geen namen meer te achter halen zijn".

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.