Singel, Lemmer 

Naam
-
Ida v.d Bijl en Anne v.d.Gaast
Andries en Aukje Visser
Pieter en Gooitske Vlig
Jolt en Maaike de Hei
Hendrik en Aal Haagsma
Weduwe Arendje Alberda
Anne en Pietsje Rottiné
Piet en Tietsje Bakker
Douwe en Albertje de Vries
Mevr.Bakker, Ale en Jelte Schippers
Hendrik en Neeltje Schippers
Weduwe Sap van der Gaast

pers
-
2
4
6
5
5
1
4
4
2
3
7
1

Beroep
-
Boerenarbeider
Visser-Zuiderzeewerker
Visser-Zuiderzeewerker
Waterschap-timmerman
Mast en Blokmaker
Huisvrouw
Waterschap-medewerker
Visser
Petroleumventer
 
Rietsnijder-Turfsteker
Huisvrouw

Toen deze foto werd genomen, was de glorietijd van de Singel eigenlijk al voorbij. Rechts op de foto is al een begin gemaakt met de nieuwbouw. het was een fleurige buurt, maar voor de bewoners van verder afgelegen buurten, zoals de Schans bijvoorbeeld, was het een territorium waar men nooit kwam. Zo groot was Lemmer in die dagen ook nog wel. 

De Singel en de Pietersbuurt omstreeks 1910. De woningen op de Singel waren kleine eenkamerwoningen, gebouwd door aannemer Pieter Martens de Vries. De Vries was destijds beter bekend als Pieterbaas, een timmerknecht die werkeloos werd en voor zichzelf begon.

Detail foto van bovenstaande.

  • Jaap Schippers: Volgens mij is het de straat vanaf het turfland naar de singel, 1ste huis vanaf links woonde, Berend Scholten dan Keimpe Scholten verder Gauke Bootsma (kontje)?en Setske Poese. Ps. dit waren dubbele woningen de achterkant was in de Pietersbuurt

1959

De tramdijk met de Singel op de achtergrond.

  • Auke Coehoorn: In het poortje tussen de huizen waren de hûskes met ton.
  • Gerben Wijnja: Hier loopt duidelijk een spoorlijn.
  • Loesje Bootsma Koornstra: Ja de tramdijk met de Singel er achter

In mijn jeugd vormde deze rij arbeiderswoningen, zo’n beetje de grens van Lemmer aan de Westkant. Een stuk van de Pietersbuurt. Genoemd naar de eigenaar en bouwer van dit buurtje, ‘Pieterbaas’ Frankema. Een lange rij gelijke woningen met in het midden een soort poortje. Daar zal wel een gezamenlijke regenwaterbak gestaan hebben. (Willem de Boer kon vertellen, dat hier in die poort 4 hûskes (wc's) stonden).

Naar ik meen draagt de nieuwbouw op die plaats nog altijd die naam, nu officieel. Deze woningen lagen achter het Turfland, voor de Lemsters 'It Ein'. Ik ben maar een enkele keer in die buurt geweest. In de rij woningen die haaks op deze stond woonde melkventer Jarich Bijlsma. Zijn zoon Jacob zat bij mij in de klas. Wij hadden in de oorlog een stukje tuin achter de banketbakkerij. Daar wilden we ook wat aardbeien verbouwen en toen heb ik van Jacob mijn eerste plantjes gekregen. Bij deze huizen hoorden ook stukjes tuin. Daarvan hadden zij er ook één. Al die palen die hier verspreid staan zullen daar ook wel mee te maken gehad hebben. Van tuinbouw is hier verder niets te zien. Het is ook duidelijk een opname uit herfst of winter gezien de kale bomen.

Johannes de Vries

Dit is Jelle Visser, bijnaam is 'Bogaart', het is mijn overgrootvader (Jelle Bogartje). Er was vroeger een minister Bogaart en die had altijd een bolhoed op overgrootvader had toentertijd ook een bolhoed op vandaar die bijnaam. Op de achtergrond is de de Singel te zien.

Jan Visser

  • Frans Visser: Jelle Bogaart was een broer van mijn pake Frans
  • Roelie Spanjaard-Visser: Wij hebben dezelfde pake hé Frans Visser
  • Frans Visser: Ja zeker.

Sloop Singel

Foto van Jaantje Koornstra, links te zien

Foto van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.