Prinsessekade, Lemmer |1|

|    1    |    2    |

De oude haven (nu binnenhaven) van Lemmer naar een sepiatekening van J. Bulthuis, uit 1790. Links wat nu de Prinsessekade (daarvoor Westerhavenhoofd) is, rechts wat nu de Emmakade is. Op de achtergrond de Lemstertoren. Achter de brug ligt de zeesluis, waar nu nog de naam Oude Sluis aan herinnert.

Op de rechterkant aan de Prinsessekade is nog een hoekje van het tramstation te zien met het torentje, waarop in de oorlogsjaren het Duitse afweergeschut stond opgesteld. 

Het pand op de hoek is zoals nu ook nog bekend van Schirm Mode Lemmer.

Johannes Schirm, geboren op 24 januari 1842 te Lemmer overleden op 14 april 1882 te Lemmer: Beroep kleermaker, barbier. 

Johannes was behalve kleermaker ook barbier en het was in deze tijd dat er een kleermakersknecht in dienst kwam. De voormalige besteller bij de Rijkstelegraaf in Lemmer woonde op de hoek van het Westerhavenhoofd en de Schulpen, eerst als huurder, vanaf 1867 als eigenaar. 

Zie ook Jubileumboek 200 jaar Schirm

Kaartje van de Prinsessekade ±1832

A13: Huis en Bleek met als eigenaar, Johannes Postma, beurtschipper. Gehuwd op 14 mei 1820 te Lemmer met Grietje Alberts Beekerk, overleden (39 jr) op 12 februari 1839 te Lemsterland.

Postma, Sikke Johannes
11-11-1822, de Lemmer. B.133
17-12-1847, op zee
10-04-1848, de Lemmer. B.9 25 jr.
Johannes Sikkes Postma en Grietje Alberts Beekerk

Matroos aan boord van de "Minister Verstolk", op eene reize van Bordeaux naar Amsterdam, zeilende als toen in het Engelsche Kanaal op de hoogte van het eiland Wight, overboord gevallen en verdronken. Zijnde alle pogingen ter zijner redding vrugteloos geweest.

A10 en A9: Huis en Bleek met als eigenaar, Sijbren Huinsma, kastelein, afkomstig van Doniaga.

Kadastrale gemeente: Lemmer, Sectie: A Minuutplan: Lemmer A1
Eigenaar: Sijbren Huinsma
Beroep: Kastelein
Woonplaats: Doniaga

A7: Schuur en erf met als eigenaar, Wijtze Alberts Slager, koopman

A6: Huis en erf met als eigenaar, Albert Harmens Meiboom, bakker. Zoon van Marinus Harmens Meiboom, in leven bakker, kastelein enz. te Oosterzee, die eene Herberg, Winkel, Bakkerij en Boerderij heeft uitgeoefend, staande te Oosterzee, aan de Gietersche Vaart en den Grindweg van Lemmer naar Heerenveen.

Albert Harmens Meiboom, bakker, oud zesentwintig jaren en IJpke Jans Faber ... slager oud achtenveertig jaren, beiden te Lemmer woonende, zijn getuige geweest bij de geboorte van een zoon 'Ruurd' (11 september 1825) van Hendrik Sietzes Postma van beroep Schoenmaker oud zes en twintig jaren, woonende te Lemmer en zijn huisvrouw Antje Ruurds Wiersma.

A3: Huis en erf met als eigenaar, Hendrik Prins, Kofschipper. Gehuwd met Minke Jouwerts Stapert?

Kapper Booms 

Het beginpunt van de Prinsessekade met het tramstation. Beide panden zijn afgebroken, het tramstation in verband met de opheffing van de tramlijn. In de haven een Friese boeier die geschut wordt.

Links was Eerdmans gevestigd, in dit pand heeft o.a 'Pietje op 't Hoofd' gewoond. Met 'het hoofd' wordt het havenhoofd bedoeld. Dit huis is afgebrand en in 1921 weer opgebouwd. De eerste steen werd gelegd door de gezusters De Rook.

Hier zien we Herre van de Veen, samen met de kleine meid Gooitske en ketel onderweg van de Pietersbuurt naar de haven of op de terugweg. Zij staan naast het huis van De Rook op de Prinsessekade. Tot voor kort (2014) woonde daar Eerdmans (verzekeringen). De ingang van het tramstation valt aan de linkerkant net buiten de foto. Boven en achter het hek zien we een remise van de tram. Op deze plek staat nu (2014) de Jumbo supermarkt. Rechts daarvan, boven de aanbouw van het achterhuis is het dak van de boerderij achter De Wildeman te zien. De boerderij had een toegang door het grasland vanaf de (nu ) Strandweg. Misschien ook een verbinding met de doorrit en stalhouderij van de Wildeman.

Steven de Jong

  • Piet Altena: Mooi mon út skúrke van de wetterpliesje stiet der ik nog op, bij de sluus.

Afdruk van Piet Altena

  • Elbert L J Bosma: De mannen lopen op het terrein naast het gebouw waar later in het voorste deel ook het Scheepsbevrachtingskantoor was gevestigd. Daar werkte mijn vader. Op dit terrein is na WOII het houten huis van de fam. Temmink gebouwd met daarnaast het kantoortje van de waterpolitie. In het begin van de 50-er jaren stond daar, iets verder naar achteren, ook een treinwagon waar een jong echtpaar woonde.
  • Leeuwke Bootsma: Elbert, bedoel je dokter Temmink? Die woonde toch aan de Sluisweg.
  • Harry Jakobs: In de beginjaren 50 was hier houthandel van Put. Mijn vader heeft daar een houten huis gebouwd in 1955. We hebben daar gewoond tot 1975 naast het kantoortje van de waterpolitie... Een huis van de familie Temmink is mij niet bekend. Ze hebben niet bij ons ingewoond
  • Elbert L J Bosma: Leuk deze reactie. Maakt wat los en geeft ook aan dat herinneringen uit m'n kinderjaren blijkbaar niet altijd even betrouwbaar zijn. Ik heb de herinnering van vóór 1955, toen m'n pa daar in z'n scheepsbevrachtingskantoor werkte en er een houten huis naast stond, waarin een fam. Temmink woonde. Ik hoorde later dat een zoon van fam. Temmink in de Haagse (?) politiek actief was.
  • Leeuwke Bootsma: Ik herinner mij dokter Temmink, toen hij aan de Sluisweg woonde en de praktijk aan huis had. hij was namelijk ook keuringsarts. Een aardige man, vaak kwam je hem tegen met zijn (grote zwarte) hond.
  • Harry Jakobs: De familie Heeres heeft achter ons gewoond in een woonwagen
  • Leeuwke Bootsma: Er was wel een houten woning aan de Sluisweg, naast de woningen van de firma Frankema. Hier woonde dokter Temmink.
  • J D JD Weber: In de winter stond de motorfiets in de kamer anders sloeg hij slecht aan

Eind van de Prinsessekade, met de Brandstofhandel van G. Wierda NV.

Een foto van het tramstation. Voor de prijs van één cent, de zwart-wit foto op 25 mei 1909 door M. v.d. Veer verzonden aan mej. T. Esther in het sanatorium Sonnevank in Harderwijk.

We zien hier op rechts het huis waar jarenlang de familie De Rook heeft gewoond. Nu nog praktisch in dezelfde staat. Daarachter een loods en op enige afstand het tramstation. Het gebouw nog compleet met het torentje voor de verbindingen. In de linkerhelft met de gordijnen woonde de stationschef. De rechterkant was voor het bedrijf. Als je in die ruimte kwam was daar een loketje voor de kaartverkoop.

Binnendoor kwam je via het wachtlokaal op de perrons. Op een straatbreedte afstand van het stationsgebouw stond de remise. Stalling en meteen reparatieruimte voor de trams. Het is opvallend hoe netjes alles hier aan de voorkant met hekken afgesloten is. Helaas vergane glorie.

|    1    |    2    |