Prinsessekade, Lemmer

De oude haven (nu binnenhaven) van Lemmer naar een sepiatekening van J. Bulthuis, uit 1790. Links wat nu de Prinsessekade is, rechts wat nu de Emmakade is. Op de achtergrond de Lemstertoren. Achter de brug ligt de zeesluis, waar nu nog de naam Oude Sluis aan herinnert.

Op de rechterkant aan de Prinsessekade is nog een hoekje van het tramstation te zien met het torentje, waarop in de oorlogsjaren het Duitse afweergeschut stond opgesteld. 

Kaartje van de Prinsessekade ±1832

A13: Huis en Bleek met als eigenaar, Johannes Postma, beurtschipper. Gehuwd op 14 mei 1820 te Lemmer met Grietje Alberts Beekerk, overleden (39 jr) op 12 februari 1839 te Lemsterland.

Postma, Sikke Johannes
11-11-1822, de Lemmer. B.133
17-12-1847, op zee
10-04-1848, de Lemmer. B.9 25 jr.
Johannes Sikkes Postma en Grietje Alberts Beekerk

Matroos aan boord van de "Minister Verstolk", op eene reize van Bordeaux naar Amsterdam, zeilende als toen in het Engelsche Kanaal op de hoogte van het eiland Wight, overboord gevallen en verdronken. Zijnde alle pogingen ter zijner redding vrugteloos geweest.

A10 en A9: Huis en Bleek met als eigenaar, Sijbren Huinsma, kastelein, afkomstig van Doniaga.

Kadastrale gemeente: Lemmer, Sectie: A Minuutplan: Lemmer A1
Eigenaar: Sijbren Huinsma
Beroep: Kastelein
Woonplaats: Doniaga

A7: Schuur en erf met als eigenaar, Wijtze Alberts Slager, koopman

A6: Huis en erf met als eigenaar, Albert Harmens Meiboom, bakker. Zoon van Marinus Harmens Meiboom, in leven bakker, kastelein enz. te Oosterzee, die eene Herberg, Winkel, Bakkerij en Boerderij heeft uitgeoefend, staande te Oosterzee, aan de Gietersche Vaart en den Grindweg van Lemmer naar Heerenveen.

Albert Harmens Meiboom, bakker, oud zesentwintig jaren en IJpke Jans Faber ... slager oud achtenveertig jaren, beiden te Lemmer woonende, zijn getuige geweest bij de geboorte van een zoon 'Ruurd' (11 september 1825) van Hendrik Sietzes Postma van beroep Schoenmaker oud zes en twintig jaren, woonende te Lemmer en zijn huisvrouw Antje Ruurds Wiersma.

A3: Huis en erf met als eigenaar, Hendrik Prins, Kofschipper. Gehuwd met Minke Jouwerts Stapert?

Het beginpunt van de Prinsessekade met het tramstation. Beide panden zijn afgebroken, het tramstation in verband met de opheffing van de tramlijn. In de haven een Friese boeier die geschut wordt.

Links was Eerdmans gevestigd, in dit pand heeft o.a 'Pietje op 't Hoofd' gewoond. Met 'het hoofd' wordt het havenhoofd bedoeld. Dit huis is afgebrand en in 1921 weer opgebouwd. De eerste steen werd gelegd door de gezusters De Rook.

Hier zien we Herre van de Veen, samen met de kleine meid Gooitske en ketel onderweg van de Pietersbuurt naar de haven of op de terugweg. Zij staan naast het huis van De Rook op de Prinsessekade. Tot voor kort (2014) woonde daar Eerdmans (verzekeringen). De ingang van het tramstation valt aan de linkerkant net buiten de foto. Boven en achter het hek zien we een remise van de tram. Op deze plek staat nu (2014) de Jumbo supermarkt. Rechts daarvan, boven de aanbouw van het achterhuis is het dak van de boerderij achter De Wildeman te zien. De boerderij had een toegang door het grasland vanaf de (nu ) Strandweg. Misschien ook een verbinding met de doorrit en stalhouderij van de Wildeman.

Steven de Jong

Detailfoto van bovenstaande

Prinsessekade: Pleziertocht van de Jan Nieveen naar Schokland.

  • Piet Altena: Mooi mon út skúrke van de wetterpliesje stiet der ik nog op, bij de sluus.

Afdruk van Piet Altena

Eind van de Prinsessekade, met de Brandstofhandel van G. Wierda NV.

Een foto van het tramstation. Voor de prijs van één cent op 25 mei 1909 door M. v.d. Veer verzonden aan mej. T. Esther in het sanatorium Sonnevank in Harderwijk.

We zien hier op rechts het huis waar jarenlang de familie De Rook heeft gewoond. Nu nog praktisch in dezelfde staat. Daarachter een loods en op enige afstand het tramstation. Het gebouw nog compleet met het torentje voor de verbindingen. In de linkerhelft met de gordijnen woonde de stationschef. De rechterkant was voor het bedrijf. Als je in die ruimte kwam was daar een loketje voor de kaartverkoop.

Binnendoor kwam je via het wachtlokaal op de perrons. Op een straatbreedte afstand van het stationsgebouw stond de remise. Stalling en meteen reparatieruimte voor de trams. Het is opvallend hoe netjes alles hier aan de voorkant met hekken afgesloten is. Helaas vergane glorie.

Boven en onder: Herstel kademuren Prinsessekade, april 1976

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.