Nieuwedijk, Lemmer |2|

De Kolksteeg anno 1975; de rechterhelft was toen al afgebroken, aan het einde van de sloot van de Verlengde Nieuwedijk links is de Kolksteeg. (Zie onderstaande foto)

De Verlengde Nieuwedijk. Deze naam duidt op een nieuwe dijk. Ze is in het verleden een waterkering geweest tegen de stormen van de Zuiderzee, doch is de laatste jaren van de 19e eeuw beveiligd geworden door een dijk. Het verlengde van deze dijk is thans bebouwd en de afrit werd ten dienste van het verkeer verbeterd.

Gezicht op de Nieuwedijk richting centrum, links onderaan de dijk het kippenbuurtje.

Detailfoto van bovenstaande

1920: Nog eens een stukje van de Nieuwe dijk te Lemmer. De kleine wereldburger op den voorgrond, beseft zonder twijfel nog niet de portée van het feit in "fen Fryske Groun" te mogen staan.

Links zien we iemand in de ingang tot de winkel van Hogeterp staan (tevens toegang tot hun woning). Het volgende kozijn is hun woonkamer. In de woning ernaast woonde de Familie Visser-Koornstra.

Rechts op de foto het eerste woonhuis naast de limonade-fabriek “De Hoop”. Dit is een dubbelhuis. De achterliggende woning bereikbaar door de steeg. Voordeur en straatje op het zuiden. Daarna tot aan een sloot een bleek verdeeld in twee ten behoeve van de beide woningen. De sloot ter hoogte van de achterkant van garage Ykema. De achtergevel stond aan en in het water. Deze sloot liep door tot achter dokter Ham (nu onderdeel van De Wildeman). En zou nu (2014) midden door de Lidl lopen.

Alles wat we op de foto zien is gesloopt. Maar in onze gedachten zijn ze er nog; Hogeterp, Visser, Fennema, de agent, het melk hok, de opslag van De Weeskes, Bos&Heida, De Jong, Nieuwenhuis, De Wrede, Foekema, Van Tichelen en horen we de visser Rienk Coehoorn, op zijn trombone oefenen.

Steven de Jong

Deze foto is ongeveer op dezelfde plek genomen.

Foto van Leeuwke Bootsma: Het tramstation in aanleg. Op de foto wordt de tramremise gebouwd, achterkant Nieuwedijk.

Foto “achterkant van de Nieuwedijk”. De boerderij achter De Wildeman staat er net niet op, nog wel het huis van dokter Ham (nu onderdeel van De Wildeman). Maar het is een mooi overzicht met de tramremise (nu Jumbo). De boerderij op deze foto staat aan de Nieuwedijk.

Steven de Jong

Een groep wandelaars van D.O.S. passeert de tramweg bij het verlaten van de plaats nabij de Zeedijk in de richting van Sondel. Vooraan zien we v.l.n.r. Andries de Blauw, zoon van de zgn. armmeester Hendrik Meye de Blauw, destijds woonachtig op Vissersburen, G. Bijlhout, Douwe Thijsseling, Jac. Beljon (met pet) en H. Bijlhout.

Links: Andries de Blauw, midden (onder de deelnemende bevond zich ook de 88-jarige heer Douwe Thijsseling van Lemmer, die in het voorste gelid mee wandelde. Een kranige prestatie!) rechts H. Bijlhout.

Foto van:  Ton ter Napel. In het midden D. Thijsseling (88jr) Links Herman Bijholt en rechts Jan Bijholt

Foto van: Ton ter Napel

Kapperszaak op de Nieuwedijk 11 van Otto de Wreede.

Nieuwedijk 17-19-21 en nr. 23

Nieuwedijk 19-21 en nr. 23

Gebr. Coehoorn, op de Nieuwedijk, later garage Weber.

Afdruk van Nelleke Koehoorn: Bij mijn broer hangt een mooi stukje aan de muur, is al meer dan 100 jaar oud, van ons pake Jan Coehoorn die de garage op de Nieuwedijk te Lemmer had. Hoe leuk is dit ! Toen pake zijn vader overleed heeft hij vrijstelling gekregen, want toen moest hij de kost verdienen voor zijn moeder, mijn overgroot moeder. Ik heet Koehoorn met een K omdat heit Koehoorn met een K is , mem was Coehoorn met een C, en dit was dus haar heit.

Gedeelte Nieuwedijk en Kolk.

't Kolkje, later het Ooievaarsnest

Het hek van (Ome) Herre, aan het eind van de Nieuwedijk