Nieuwedijk, Lemmer |2|

|   1   |   2   | 

Foto van Tiny Ykema: Dit is mijn mem met mij, op het platte dak aan de Nieuwedijk

De Kolksteeg anno 1975; de rechterhelft was toen al afgebroken, aan het einde van de sloot van de Verlengde Nieuwedijk links is de Kolksteeg. (Zie onderstaande foto)

De Verlengde Nieuwedijk. Deze naam duidt op een nieuwe dijk. Ze is in het verleden een waterkering geweest tegen de stormen van de Zuiderzee, doch is de laatste jaren van de 19e eeuw beveiligd geworden door een dijk. Het verlengde van deze dijk is thans bebouwd en de afrit werd ten dienste van het verkeer verbeterd.

Gezicht op de Nieuwedijk richting centrum, links onderaan de dijk het kippenbuurtje.

 • Tammie Massink: Mooi. Oude Nieuwedijk, oate woonde rechts een na laatste huis, pake Steven en Bertha Visser
 • Trijnie Karrenbelt: Mijn Pake en Beppe woonden op nr 9
 • Henk Jakobs: Mooie foto's, woon er nu op nr. 14B, als er meer foto's zijn van dit gedeelte van de Nieuwedijk dan heel graag.

Links zien we iemand in de ingang tot de winkel van Hogeterp staan (tevens toegang tot hun woning). Het volgende kozijn is hun woonkamer. In de woning ernaast woonde de Familie Visser-Koornstra.

Rechts op de foto het eerste woonhuis naast de limonade-fabriek “De Hoop”. Dit is een dubbelhuis. De achterliggende woning bereikbaar door de steeg. Voordeur en straatje op het zuiden. Daarna tot aan een sloot een bleek verdeeld in twee ten behoeve van de beide woningen. De sloot ter hoogte van de achterkant van garage Ykema. De achtergevel stond aan en in het water. Deze sloot liep door tot achter dokter Ham (nu onderdeel van De Wildeman). En zou nu (2014) midden door de Lidl lopen.

Alles wat we op de foto zien is gesloopt. Maar in onze gedachten zijn ze er nog; Hogeterp, Visser, Fennema, de agent, het melk hok, de opslag van De Weeskes, Bos&Heida, De Jong, Nieuwenhuis, De Wrede, Foekema, Van Tichelen en horen we de visser Rienk Coehoorn, op zijn trombone oefenen.

Steven de Jong

Foto van Tiny Ykema: De familie Ykema voor de garage, mijn heit heeft de eerste steen gelegd

Deze foto is ongeveer op dezelfde plek genomen.

Foto van Leeuwke Bootsma: Het tramstation in aanleg. Op de foto wordt de tramremise gebouwd, achterkant Nieuwedijk.

 

Foto “achterkant van de Nieuwedijk”. De boerderij achter De Wildeman staat er net niet op, nog wel het huis van dokter Ham (nu onderdeel van De Wildeman). Maar het is een mooi overzicht met de tramremise (nu Jumbo). De boerderij op deze foto staat aan de Nieuwedijk.

Steven de Jong

Woning van de familie Hoekstra

Een groep wandelaars van D.O.S. passeert de tramweg bij het verlaten van de plaats nabij de Zeedijk in de richting van Sondel. Vooraan zien we v.l.n.r. Andries de Blauw, zoon van de zgn. armmeester Hendrik Meye de Blauw, destijds woonachtig op Vissersburen, G. Bijlhout, Jac. Beljon (met pet) en H. Bijlhout. Onder de deelnemende bevond zich ook de 88-jarige heer Douwe Thijsseling van Lemmer, die in het voorste gelid midden mee wandelde. Een kranige prestatie! rechts H. Bijlhout.

Foto van: Ton ter Napel: In de zomer 1936, Nieuwedijk t.o. het Waaigat. Vader Jan 10-07-1910 en Nellie 2jr oud

Foto van Age van der Bles: Links Oate Trijntje Vleeshouwer en rechts Steven Slide Visser

Nieuwedijk 17-19-21 en nr. 23

Nieuwedijk 19-21 en nr. 23

Gebr. Coehoorn, op de Nieuwedijk, later garage Weber.

 • Leeuwke Bootsma: Bij de garage staat een Steyer vrachtwagen. De Gebr. Coehoorn reden vaak voor Houthandel Put die bij de Tramhaven hun bedrijf hadden.
 • Willem Maaike Veen: Leuke foto! Mijn grootvader van mijn moeders kant was Jan Coehoorn en één van de gebroeders. Volgens mij hebben ze ook een beurtscheepje gehad maar dat weet ik niet zeker. De man naast de bus is omke Johannes Coehoorn.
 • Antsje de Vries: Garage F.B A. Weber heeft het in 1966 /1967 van Durk Coehoorn overgenomen en zijn daar verder gegaan als Garagebedrijf t/m 2008.
 • Henny van den Berg: In het "hoge" huis, boven de garage heb ik in mijn jeugdjaren gewoond. Het zal inderdaad tot 1967 geweest zijn. Jan Coehoorn was mijn pake.
 • Frans Visser: Ik ken het mijn oate woonde in de Tuinstraat.
 • Nelleke Koehoorn. Klein wereldje het Frans Visser , en ken jij ook nog het groene houten huis ?was ook in de familie , het laatst heeft mijn tante An en oom Peter de Graaf daar in gewoond , zus van mijn moeder , heb daar veel op mijn nichtjes gepast.. leuke woning maar s'winters verhipte koud , 1 kachel ....maar dat had iedereen die toen nog geen centrale verwarming had, en soms in de keuken nog 1..bbrrr
 • Henny van den Berg: En daar ben ik geboren... Nelleke Wissing-koehoorn
 • Antsje de Vries: En is nu van binnen helemaal opgeknapt door Theo Coehoorn (zoon van Jan en Wiegertje Coehoorn) dus blijft in de fam Coehoorn.....Moet je eens gaan bekijken van binnen hoor! herken je vast niks weer terug.... erg mooi geworden...
 • Frans Visser: Ik meende dat er ook een drankwinkeltje was recht voor het pad naar de Tuinstraat, aan dat pad woonde Verhoef hij was schilder en voer op de reddingboot Pieter Verhoef zijn ouders.
 • Henny van den Berg: De drankenwinkel was van de Groes. Op de Nieuwedijk, recht tegenover de Tuinstraat.

Afdruk van Nelleke Koehoorn: Bij mijn broer hangt een mooi stukje aan de muur, is al meer dan 100 jaar oud, van ons pake Jan Coehoorn die de garage op de Nieuwedijk te Lemmer had. Hoe leuk is dit ! Toen pake zijn vader overleed heeft hij vrijstelling gekregen, want toen moest hij de kost verdienen voor zijn moeder, mijn overgroot moeder. Ik heet Koehoorn met een K omdat heit Koehoorn met een K is , mem was Coehoorn met een C, en dit was dus haar heit.

Foto van Els de Boer: Nieuwedijk 59

Foto van Henny van den Berg: Garage Coehoorn Nieuwedijk 59-61

 • De gebroeders Coehoorn, die een garagebedrijf hadden aan de Nieuwendijk in De Lemmer, exploiteerden twee busdiensten: één tussen De Lemmer en Bolsward over Wijckel, Balk, Hommerts, Heeg, Oudega en Tjerkwerd (hoewel de gemeentebesturen van Gaasterland en Wymbritseradeel gunstig adviseerden, werden veel bezwaren gemaakt, o.m. van de zijde van de NTM, die het traject “overbodig” achtten) en één tussen De Lemmer en Workum over Sloten, Balk en Koudum. Een reis Workum-Amsterdam (via De Lemmer met bus van Coehoorn en Lemmerboot) kostte in 1926 twee gulden 25 1e en één gulden 85 2e klasse.
 • Antsje de Vries: Garage F.B A Weber heeft het in 1966 /1967 van Durk Coehoorn overgenomen en zijn daar verder gegaan als Garagebedrijf t/m 2008
 • Henny van den Berg: In het "hoge" huis, boven de garage heb ik in mijn jeugdjaren gewoond. Het zal inderdaad tot 1967 geweest zijn. Jan Coehoorn was mijn pake.
 • Geertje Visser: Hebben wij ook gewoond. Laatst van de oorlog en daarna. Toen was er nog een groot hek tussen de fam. De Jong (Bram) en de garage. Moesten ze door naar hun land. Een smal paadje naar de voordeur. Ik denk 3 tegels ongeveer. Als we er dan langs moesten stonden altijd de paarden van boer Sterk en Fabel met hun grote hoofden er over gebogen. Ik was 2 jaar dus ze waren echt groot. Ik bang. Inderdaad was een steile trap, direct links naar boven. En helemaal boven zag je einden over zee.

Gedeelte Nieuwedijk en Kolk.

't Kolkje, later het Ooievaarsnest

Het hek van (Ome) Herre, aan het eind van de Nieuwedijk

Foto van Hielke Roelevink

 • Sippie V-schothorst: De Nieuwedijk daar woonde Arie v Tiggelen heerlijke ranja werd daar ook gemaakt. Fam Schotanus op het hoekje het winkeltje van Hogeterp, had lekkere toverballen kruideniers winkeltje was het Marten Vlig zijn moeder, fam de Jong naast dr Ham, er was volgens mij ook een soort melk hok van Fam Rippen de melkboer. Fam Steven en Betha Visser en Boer Sterk, als hij het hooi naar binnen bracht mochten we wel eens op kar zitten. Gert en Berta Vlig ,en dan had je een steeg daar woonden Jurjen Bootsma de oude visboer , en de oude Huizer Marten Visser. Heb daar veel gespeeld. Ik ben in de Tuinstraat geboren.

Verzoek Voor Vellenzouterij Nieuwedijk Van M Davidson
PDF – 1,0 MB 103 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Nelleke Wissing Koehoorn
7 jaar geleden

Ik vind het weer een prachtig verhaal met ook een stukje fam. geschiedenis m.n. de garage - Coehoorn , en de houten woning op de nieuwe dijk waar mijn pake en opoe met mijn moeder en verdere ooms en tantes woonde en later mijn oom Peter en tante An. prachtige foto's weer. mooi stukje historie.

|   1   |   2   |