Markt |4|

|   1   |   2   |   3   |   4   |

  • Jikke Danhof: Met die witte schort is mijn moeder Trijntje verf
  • Jan Easterga: Jongen, links op klompen is Rikus Vlig.

Een foto van de afbraak van de Truitjezijlbrug. Het brugdek is hier al verwijderd en overgebracht in de richting van de spuisluis. Er word gewerkt aan het slopen van brughoofden en kelders. Alles werd niet verwijderd, want bij werkzaamheden kwam men later nog wel stukken van deze kunstwerken tegen. Midden tussen de puinhopen staat de viswagen van Andries Visser (Panne). Alles wat daarachter te zien is, is indertijd ook afgebroken. Tot aan de schoenwinkel van Bosma, de tegenwoordige cafetaria. De mensen die in de puinhopen rondkijken zijn Hendrik Molenberg en zijn vrouw Koosje v.d. Werf, zij hadden de kledingwinkel aan de Markt, die later bij het centrum getrokken werd.

  • Roelie Spanjaard-Visser: Het pand in het midden (de bovenwoning) hebben mijn ouders gewoond, door brand was de hele bovenverdieping onbewoonbaar geworden, en zijn ze naar de Pietersbuurt verhuisd.

In dit zakje werden de kleine materialen ingedaan van Molenaar.

Het pand van Albino, in het midden zien we Henk Hofstra, de toenmalige eigenaar van deze Albino-zaak. Waarschijnlijk is de dame links Hofstra's zuster Jetje, de andere persoon is niet bekend.

Hier uit een ongebruikelijke hoek gekiekt. Een kaart van Roel Verhoeff. Het tuintje in de diepte is mooi te zien, en doordat de schuttingdeur openstaat ook de ruimte daarachter. Die kuil is later dichtgemaakt en daar is toen het puin in gestort van de oude oven van Thijsseling. Het is in de tijd dat Zijlstra zijn kapperszaak had in de panden waar later De Balans van Jaap v.d. Wal te vinden was. Daarnaast slagerij Koning en nog een hoekje van het Gemeentehuis.
Uit een heel ver verleden herinner ik mij, dat bij het tuintje van Zwart eens een oude man werd aangereden. Die maakte toen ruggelings een val over het hekje, dat daar stond als voorganger van het muurtje op deze foto. In dit verband schemert mij de naam Lolle Deinum, maar zeker ben ik er niet van. Het voorval zal mij in herinnering zijn gebleven doordat mijn vader, die er dicht bij was, nogal aangedaan was toen hij het thuis kwam vertellen.

Johannes de Vries

  • In het midden is Anne Zijlstra, met de hand in de zak. En waarschijnlijk Reitse Lemstra en Jopie Gaal.

Lemmer 1950: Links op de foto, naast de toegang tot het Achterom, de woning van de familie Muurling. Dit was voorheen de woning van Haaye Schotsman. Daarnaast de winkel van de Coöp Excelsior, voorheen de klompenwinkel van Boonstra. Op de hoek de woning van Bernard Bijlhout, organist van de R.K. Kerk. Rechts (achter de viskar) de Centra winkel, voorheen "Albino" van Kromhout van der Meer. De drie meisjes staan bij de de viskraam van Andries (panne) Visser.

1958, met links Antje Jongsma en rechts Liesbeth v.d. Bijl.

Grietje de Jong-Bergh en Grietje Muurling

ZWH busstation. Op de achtergrond staat de motorbakfiets van Evert (karro) de Vries. Hiermee verkocht hij de vis en ging er ook mee naar de buitendorpen.

Andries Koornstra

V.l.n.r. Stoffel Zandstra, Roelof Bos, Riekele de Wilde en Rein de Jong.

Foto van Jan Atsma: De Markt ergens in de jaren 30. Rechts met de witte bol, mijn moeder Aafke Atsma-Wouda, met haar 2 broers en haar moeder. Deze moeder, geb 15.10.1899, geboren te Amsterdam, sprak maar moeizaam Fries volgens mijn moeder. Zelf nu Amsterdammer, wil ik de roots van deze beppe (nooit gekend) nog eens natrekken. 

Foto van Age van der Bles

  • Aleid van de Belt: Behalve Sinterklaas, nog een bekende in de stoet, myn omke Andries Scheffer.
  • Ton Beljon: Aleid van de Belt, Ik trof Andries rond 1980 tijdens 1 van mijn eerste stages in de gezondheidszorg binnen een dagverblijf in Oranjewoud. Ik kende hem natuurlijk al lang. Toen ik daar binnen stapte, keek hij mij aan en zei; ‘’Hee! Ook een Lemster toch? Welkom! Haha! Mooie kerel, Andries.
  • Leida Mulder-de Jong: Hier sta ik samen met mijn moeder op, op de arm. Wat een mooie foto. Nog nooit gezien
  • Tom Meijer: Bekende padvinders, en zeeverkenners. Jacob Dam, Bauke Roelevink etc. en J de V als toeschouwer.

Bovenstaande drie foto's van Age van der Bles

|   1   |   2   |   3   |   4   |