Gedempte Gracht, Lemmer

  • Gerrit Rottiné: Een hele oude foto, nog geen Gedempte Gracht. Links de brug naar de Rien, en verder de oude sluis ook mooi te zien.
  • Leeuwke Bootsma: Het linker bruggetje gaf toegang tot de Rien, later is dit gedempt (Gedempte Gracht).In de volksmond werd deze brug ,,Plugs brêge,, genoemd.

Afdruk van Jan Visser: De brug in de verte is de plugsbregge daarachter is het dok, het vaarwater vooraan is de Vissersburen. De situatie is van voor 1888

  • Eddy Rijpkema: Gin dempte mar in iepen gracht..
  • Diny Duiker: Postkantoor met het torentje. Grote gebouw is het gemeentehuis. Waar het wasrek staat Harm Dijken.
  • Theo Verhoeff: Het oude pandje rechts is destijds afgebroken. Er voor in de plaats heeft NOPPERT een winkel laten bouwen voor kinderwagens en aanverwante artikelen.

De tyfusepidemie in 1908/09

  • Als jongetje van een jaar of zes kreeg Evert tyfus. Hij niet alleen, ook twee van zijn broers en zijn moeder. Zij werden verpleegd in de barak die op de gedempte Gracht werd geplaatst en overleefden alle vier deze ziekte.
  • Evert de Vries: Mijn broer Ferdinand en Jan en ik gingen met zijn drieën naar boven. Jan zat nog onder de vlekken en daar sliepen wij naast. Men wist niet welke ziekte dit was. Er gingen geruchten door het dorp dat er meer mensen met de "vlekziekte" waren. Een paar dagen later kregen Ferdinand en ik die vlekken ook. Na lang zoeken werd het bekend dat het vlektyfus was.
    Enkele initiatiefnemers vroegen een noodziekenhuis aan. Dat werd op de gedempte Gracht opgebouwd. De toestand was zo erg, dat reizigers die naar Lemmer toe moesten, deze plaats lieten liggen. Intussen waren mijn broer en ik ook opgenomen op de mannenzaal van de barak. Wat de mensen betreft weet ik alleen nog dat Leeuwke Bootsma, naast ons lag.

Tijdens de Spaanse griep-periode stond deze ziekenbarak op de Gedempte Gracht in 1909. Links: Uit het raam kijkend is de moeder van Evert, 2e uit het raam is Leeuwke Bootsma, Leeuwke was gehuwd met Meuke Johanna, zij kregen negen kinderen en dan volgt Ferdinand de Vries de broer van Evert. Op de voorgrond twee verpleegsters, waarvan de ene Evert de Vries op de arm heeft. Een van beide verpleegsters Anna Elizabeth Bartelsman, stierf tijdens het uitoefenen van haar liefdewerk en ligt op het kerkhof van Lemmer begraven.

Het oude Politiebureau naast het Gemeentehuis

Gedempte Gracht, tegenover het gemeentehuis. Heel eenvoudig, een tafel, 4 stoelen, een kast en 2 bedsteden. Een zolder met visnetten en bedden. Als je in bed lag kon je de sterren zien door het dak. In de winter lag de sneeuw op de dekens.

  • Leeuwke Bootsma: De gracht liep van het Dok naar de Rien, is hier op deze foto al gedempt.

Ringrijderij met Frieze sjezen, tijdens de zeilweek in 1974

Een foto gemaakt op de Gedempte Gracht. Rechts zien we het oude politiebureau. Daarnaast staat een soort verkoopwagen. De bomen benemen het zicht op de hervormde kerk.

Links van de vlag de punt van het dakje van het transformatorhokje van het P.E.B. Dan het schuurtje dat bij de tweelinghuisjes hoorde. Van die huisjes is het deel zichtbaar dat door de familie Van Slageren bewoond werd. Het zal een optocht zijn van de gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap. De naam van die vereniging staat tenminste in de meegedragen vlag. Voorop lopen muzikanten van beide muziekverenigingen.

De man vooraan lijkt mij Siemen v.d. Wal te zijn (Crescendo) Daarnaast loopt Anneke v.d. Loon van Excelsior. Achter haar, met witte jas, Wim v.d. Gaast (Crescendo). Daarnaast Piet Haringa (Crescendo). Verder nog Anne Zeilstra van Excelsior. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.