Bantegastraat, Lemmer

Bantegastraat 1- L. Zandstra, kantonn. B. Zuiderzeewerken

Bantegastraat 10 - L. Zandstra, woonhuis

Bantegastraat 4 - R. Zeilstra

Bantegastraat 5 - Rijks, Politie, woonhuis, groepscdt.

Bantegastraat 6 - Postedt, Rijkspolitie te Water

Bantegastraat 8, Mej. F.v.d. Bijl

Bantegastraat 8a - J. v.d. Wal

Foto van Johan Eilers. Mijn pake Johannes Eilers, schoenmaker op het veldje bij de nieuwe AH, Bantegastraat

De avondvierdaagse in 1959. De foto is genomen in de Bantegastraat, naast de openbare lagere school. Op de voorste rij: Mevr. Thijsseling-Bootsma, dan Jenny Jongsma en Tiny (van Ino) v.d. Berg-Beljon. Op de tweede rij rechts is Julia Kok-van Asma.

  • Tjitte De Boer: Deze groep deed ook vaak aan wedstrijden mee. Dan werden ze beoordeeld door een jury welke groep het mooiste liep

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.