P.C. vaart

Deze pagina bevat meerdere delen, waaronder:

  • Hoek Hoofdweg Echten
  • Sipke
  • Vierhuis

De Harmonie van Jolle Bakker, aangelegd op zijn vaste stek aan het Hellingpad voor o.a. de winkel van fam. Jochum Muurling. Daarachter twee volgeladen turfschepen.

Een opname van hetzelfde buurtje zonder schepen.

Een kaart uit 1950. Op de voorgrond de kiosk van Hans Bloem. Café Vrielink en zoals bijna altijd, en aantal vrachtschepen in de vaart.

De vaart in de richting Tjeukemeer met aan de linkerkant de winkel van de fam. Welles met daarnaast nog net zichtbaar de woning van de van de fam. Jan Wagenaar. Ten tijde van het maken van deze foto woonde hier de fam. H. Bouwhuis al.

In de vaart links een onbekende tjalk en daarachter het schip van Jan Verhoeff met daar tegenaan liggend zijn scheepbootje. Aan de rechterkant in de vaart de tjalk van waarschijnlijk de fam. Draaier. Deze plek in de vaart is door de jaren heen altijd een vaste ligplaats geweest voor woonarken enz. De fam. P. Wind heeft er een aantal jaren gelegen en in de zestiger jaren de fam. Johan Wind van jachtwerf 'De Merenpoort'. De bewoners van de woonark zijn onbekend.

Hier ook weer de vaart met daarin de vrachtboot van beurtschipper Douwe Visser uit Stavoren, lijkt ons. Hij is de grootvader van de bekende skûtsjeschipper van de Sneker Pan, ook Douwe Visser.

HOEK HOOFDWEG ECHTEN

Op deze foto zien we links de winkel van Gerrit Werkman. Hij dateert uit plm. 1948. In die jaren had zoon Klaas de winkel al overgenomen. Gerrit Werkman had eerder een kruidenierswinkeltje aan de Commissiepölle aan de Middenvaart.

Ook in de winkel hier op de foto werden kruidenierswaren verkocht. Midden' 50er jaren kwam de klad wat in het bedrijf van Klaas, ook al door de intrede van supermarkten.
Fam. Wiebren Kraak heeft daarna de winkel gerund, maar enige jaren later raakte helaas de Tweede Brug toch zijn dorpswinkel kwijt. Anders verging het de kapperszaak van de fam. Wilt de Boer, gedeeltelijk achter de bomen van Klaas Werkman verscholen. Tot op heden is in dit pand de kapperszaak van mevr. Trees de Vries gevestigd.

Het pand is in 1933 gebouwd door de timmerman Bonga. In eerste instantie om werk te hebben, maar het pand werd door de toenmalige buurman van Bonga, kapper Hendrik de Graaf, gehuurd. In 1946 volgde het echtpaar Wilt de Boer en Jannie de Boer-Fledderus Hendrik de Graaf op als kapper. Jannie was een dochter van kapper Roelof Fledderus uit Munnikeburen. De beide zonen Jan en Roel hebben het kappersbedrijf niet voortgezet en het pand werd, nadat de fam. Wilt de Boer er in 1978 mee stopte, door de fam. Joh. de Vries van Bonga aangekocht en mevr. De Vries heeft haar bedrijf er nog.

SIPKE

Hier een paar wetenswaardigheden over een man, die al zo'n 50 jaar niet meer woonachtig is in onze omgeving, maar in British Columbia in Canada woont. Het is Sipke Waslander, afkomstig van de tegenwoordige Kempenaersweg te Echtenerbrug.

Hier een foto van hem op 11-jarige leeftijd. Hij oogt hier nog als een lief kereltje, maar dat veranderde later nogal snel; later was het een deugniet van de bovenste plank, echter wel van het goede soort. Sipke Waslander heeft vanuit Ladner in Canada een min of meer vaste rubriek in het weekblad 'de Zuid-Friesland' verzorgd met de titel 'Brief uit British Columbia'. Daarin belichtte hij op goed leesbare wijze het leven, de natuur en ook zaken betreffende de emigranten. Sipke heeft zijn afkomst nooit verloochend en is zich altijd betrokken blijven voelen bij gebeurtenissen, die zich in onze omgeving afspelen.

Hier een foto van Sipke, links, dan Boukje, zijn zus, moeder Trijntje, Eetsche, de andere zuster en rechts vader Germ. De foto is van 1929. Sipke Waslander, de flierefluiter, mag dan lichamelijk niet meer zijn wat hij graag zou willen, hij beschikt nog altijd over een zeer goed geheugen. Van zijn hand is het gedicht 'Iensame Greven', dat hij heeft geschreven naar aanleiding van de uitgifte van de 43 oorlogsgraven te Lemmer. In het gedicht wil hij troost geven en zijn dank betuigen aan de moeders van de verongelukte bemanningen van neergestorte vliegtuigen. Het is een indrukwekkend gedicht, dat hij in de herfst van 1946 heeft gemaakt.

Gelukkig van Arjen de Ree het gedicht mogen ontvangen: Greven; Iensame greven

Iensame greven yn it sân

fan Lemmer’s strân

dêr’t de see mei syn weagen

oer har hinne gean

Iensame greven yn it sân

fan Lemmer’s strân

dêr’t de wyn mei syn lûden

harren nammen neamt

Links Sipke en rechts Hendrik Wind, later jachtwerfeigenaar van 'de Merenpoort' te Echtenerbrug. De foto is in de oorlog genomen. Sipke en Hendrik waren beiden ondergedoken voor de Arbeitseinsatz van de Duitsers en Sipke zat in het kippenhok bij zijn ouders achter de boerderij van Jan Heida en Hendrik zat in een woning aan de Klijnsmavaart. Sipke had Hendrik opgezocht, om de tijd met het spinnen van schapenwol wat door te komen. Deze woning heet nu 'het dobbertje'.

VIERHUIS

Hier een mooie opname van een woninkje te Rohel, vlak bij Vierhuis. Er waren drie van zulke woningen dicht bij elkaar, gelegen aan de overkant van de Vierhuistervaart. In deze woning woonde het gezin A. Poepjes. De opname is gemaakt in de zomer van 1933. Achter deze woningen strekten zich uitgebreide scharlanden uit in de richting van Rotstergaast. Tussen de petgaten lagen stukken weiland, die bij een stuk of vier boerderijtjes hoorden. Die boerderijtjes waren ook aan die kant van de Vierhuisterweg gelegen.

Deze molen, 'Veldzicht' genaamd, stond aan de oostzijde van de Broeresloot te Vierhuis. Hij is in 1860 gebouwd en heeft tot 1934 dienst gedaan voor de afwatering van de landerijen van Vierhuis. In dat jaar is hij gesloopt en ter gelegenheid daarvan is deze foto nog gemaakt. Slechts twee molenaars hebben deze molen bediend, n.l. Sjouke Wopkes Lageveen van 1860 tot 1899 en toen Thijs v.d. Molen van 1899 tot 1932.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.