Kampen

Kampen, met het stoomschip ZUIDERZEE, circa 1935

Gebr. De Groot Kamper Stoomboot Maatschappij.

Het eiland Urk was voor communicatie met de wal aangewezen op vervoer per schip. Het contact werd onderhouden met roeiboten en in de 18de eeuw bestond er een vrij geregelde veerdienst op Kampen; twee kofschepen werden gebruikt voor vrachtvervoer naar Amsterdam.

Rond het midden van de 19de eeuw voer er eenmaal per week een postschuit naar Kampen, later twee maal en in 1870 drie maal per week. Na enkele jaren werd een tweede schip ingezet, waardoor er dagelijks een afvaart kon worden uitgevoerd. Een werkelijk goede verbinding met de wal kreeg Urk per 1 april 1890 toen Gebr. De Groot uit Kampen een schroefstoombootdienst opende van Kampen via Urk naar Enkhuizen.

De bewoners van Urk konden sindsdien in één dag op en neer naar Kampen of Enkhuizen, iets wat voordien niet mogelijk was.
Bovendien kon dit schip bij vorst langer doorvaren dan de postschuit had gekund. Met uitzondering van de zondagen werd de dienst dagelijks uitgevoerd met het nieuwe schip, de MINISTER HAVELAAR.

Door deze dienst was het isolement van Urk aanmerkelijk verkleind en dat werd verder teruggebracht toen in 1897 een telefoonverbinding met de wal tot stand kwam. De bootverbinding voldeed zo goed, dat in 1902 een tweede schip, de BARON RENGERS, in de vaart werd gebracht. Dit schip had een capaciteit van 500 passagiers.

In 1911 werd de rederij omgezet in de N.V. Kamper Stoomboot Maatschappij, die zich tot doel stelde passagiers, vee en goederen te vervoeren en de postdiensten tussen Kampen, Urk en Enkhuizen te verzorgen. Tot directeuren werden benoemd de gebroeders De Groot. Zij kregen onderling onenigheid en dat leidde ertoe dat een van de directeuren in 1914 uit de rederij trad en met hulp van Urker notabelen de N.V. Eerste Urker Stoomboot Maatschappij 'Urks Belang' oprichtte. Tussen beide ondernemingen ontstond een moordende concurrentie. De Urkers steunden hun eigen onderneming; de Kamper Stoomboot Maatschappij moest toen deze lijn wel opgeven.

BARON RENGERS.

Type: Stalen stoomschip voor passagiers en goederen.
Eigenaar: Gebr. De Groot, Kampen
Bouwjaar: 1902
Afgevoerd: 1927
Werf: Gebr. Boele, Bolnes
Lengte over alles: 28,60 m
Breed over hoofdspant: 5,98 m
Diepgang: 2,10 m, beladen
Laadvermogen: 117,176 ton; na hermeting op
11 mei 1911: 69,14 ton; na hermeting op 27 mei 1927:
38,848 ton

Machine: 2 cilinder
Aantal pk: 35 npk
Gebouwd door: Firma Löhnis & Co, Rotterdam.
Ketel: 1, voor de machine
Gebouwd door: Firma Löhnis & Co, Rotterdam.

Bijzonderheden: Gebouwd voor de dienst Kampen- Amsterdam en Kampen-Urk-Enkhuizen. In 1911 gekocht door de N.v. Kamper Stoomboot Maatschappij te Kampen. In 1912 overgegaan naar de Inspectie der Visscherijen te Den Haag. Op 27 mei 1927 verkocht aan Barend Schipper te Harderwijk en herdoopt in BURGEMEESTER KEMPERS. Op 11 april 1928 verkocht aan N.v. Harderwijker Stoomboot Maatschappij te Harderwijk; niet herdoopt. Op 6 december 1934 overgenomen door Eerste Urker Stoomboot Maatschappij 'Urks Belang' en herdoopt in SIRENA. Op 30 december 1959 werd zij voor sloop afgevoerd.

BARON RENGERS 1902.

DIRECTEUR-GENERAAL JHR. VON GEUSAU.

Type: Stalen stoomschip voor passagiers en goederen. Eigenaar: N.v. Kamper Stoomboot Maatschappij, Kampen.
Bouwjaar: 1915
Afgevoerd: 1921
Werf: Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, Arnhem, no. 155
Lengte tussen de loodlijnen: 32,78 m
Breed over berghouten: 5,88 m
Breed over hoofdspant: 5,50 m
Hol: 2,70 m
Laadvermogen: 38,35 ton

Machine: 3 cilinder diagonale triple expansie machine
Aantal pk: 170 ipk
Cilinder diameter: 0,2413 m; 0,3937 m ; °»635 m
Slag: 0,3556 m
Gebouwd door: Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, Arnhem, no. 316

Ketel: 1, voor de machine, 2 vuren
Type: Schotse vlampijpketel
Stoomdruk: 14,5 atm
Verwarmend oppervlak: 83,5 m2
Gebouwd door: Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, Arnhem, no. 332

Bijzonderheden: Gebouwd voor de dienst Kampen- Urk-Enkhuizen. Zij was een bekende ijsbreker. Het schip werd in 1921 verkocht aan de N.V. Eerste Urker Stoomboot Maatschappij 'Urks Belang' en bleef onder dezelfde naam varen.

DIRECTEUR-GENERAAL JHR. VON GEUSAU, 1915-circa 1938

 DIRECTEUR-GENERAAL JHR. VON GEUSAU, circa 1938-1949

Foto van Robert.M. van 't Hul. www.kampeninbeeld.nl  Het is onbekend welk stoomschip op deze afdruk te zien is, wilt u bij herkenning, dit a.u.b. doorgeven.

STAD KAMPEN, 1893

Op 29 december 1867 werd de Kamper Stoombootmaatschappij te Amsterdam opgericht; tot eerste directeuren werden benoemd A. D. Zur Muhlen en B. Nachenius Bz. De onderneming stelde zich tot doel een geregelde stoombootdienst tussen Amsterdam en Kampen te onderhouden voor het vervoer van passagiers, goederen en vee. De dienst werd uitgevoerd in aansluiting op de treinen van de Nederlandsche Centraal- en Staatsspoorwegen en de stoombootdienst op de IJssel.

De reis van Amsterdam naar Kampen duurde vier uur en de prijzen bedroegen voor de 1 ste klas ƒ 2,- en voor de 2de klas f 1,25. In 1896 werd het schip, van deze dienst, de STAD KAMPEN, waarschijnlijk na liquidatie, verkocht aan C. Bosman te Alkmaar.

STAD KAMPEN

Type: IJzeren Stoomschip voor passagiers en goederen. Eigenaar: Kamper Stoomboot Maatschappij, Amsterdam.
Bouwjaar: 1893
Afgevoerd: 1896

Machine (2): Nieuwe 2 cilinder diagonale compound machine
Aantal pk: 45 npk
Gebouwd door: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Fijenoord

Ketel (1): 1, voor de machine

Ketel (2): Nieuwe ketel
Type: Schotse ketel
Stoomdruk: 7 atm
Verwarmend oppervlak: 68 m2
Gebouwd door: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Fijenoord.

Bijzonderheden: Gebouwd voor de dienst Amsterdam-Kampen. Zij werd in 1896 verkocht aan C. Bosman te Alkmaar. In 1899 verkocht aan buitenlandse reders. Registernummer Stoomwezen: 641.

Foto van Robert. M. van 't Hul. www.kampeninbeeld.nl De Nieuwe boot-Stad Kampen.

Stoomboot-Kampen-op den IJssel 1912