Register van Vissersvaartuigen Gemeente Gaasterland 1882-1909

Van 1882 tot 1909 waren alle vissers in een boek geschreven. In 1909 was de omnummering, de overheid wilde meer inzicht hebben over de vissers die op de  Zuiderzee visten en maanden de gemeenten om dit beter bij te houden en ook te controleren. Daarna kwamen dus de vergunningen, consent, die de vissers aan boord moesten hebben. De gemeente hield de administratie bij op kaartjes die nog in het archief zijn. In het boek, om it Heech hinne, over de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs heb ik dit beschreven. 

Door Fedde de Vreeze


Nr     dagtekening      Naam schip         Soort schip          Eigenaar     

18     26 juli 1882                                      Boot  4 ton           Harmen Jans  Vogelzang

19     26 juli 1882                                      Boot                     Lieuwe Keuning

21     26 juli 1882                                      Boot ½ ton           Jan Rimmers Hylkema

22                 1882                                                               Gerrit Johannes v d Hoff

26     11 apr 1883                                     Boot 3 ton             Hielke en Jan Schots

27     18 apr 1883                     2 boten samen  3 ton             Berend Hanzes  Nagelhout

28     19 feb 1885        Eensgezindheid       Aak  3 ton             Wietse Aukes van Dijk

                                                                                           Teade  Kornelis Feenstra

29     17 juni 1885                              Aak 12 tonnen              Minne Boukes de Vries                   

Aanmerking:  2 boten van 3 ton - Verkocht naar Hindelopen

30        1  juli 1885    De Drie Gebroeders 

                                                           Botter 14 ton              Gerrit J v d Hoff

31       29 jan 1886                                   Aak  8 ton               Tys Stegenga

32       4  mei 1887                                  Aak 10 ton               Harmen Jan Vogelzang          

33      19 mei 1888   De jonge Meindert                                   Johannes Meindert de Vries

Aanmerking:  Tjalk 80 ton - Balk, vertrokken n R’dam

34       4 mei  1890   Jonge Janke                   20 ton                Hielke Baukes de Vries   

35       3 juni  1890   De Vier Gebroeders

                                          Tjalkschuitje       20 ton                Hilbert van der Meer

36       3 jan  1894                                         Boot                  Durk Jan Bakker

37     19 feb 1895    Hoop op Zegen

                                           Botter                14 ton                Aant Durk Bakker

38          aug 1896   De Zuiderzee                                            Jan Janssen Buur

Aanmerking: Aak 6 ton - Verkocht naar Urk. 27 apr 1911 - De Twee Gebroeders - Jan Jansen Buur - Tjalk 49 ton          

39     7  dec  1896            De twee Gebroeders                          Hendrik Bakker

Aanmerking: Boot - Verkocht 1 dec 1897

39      2 juni  1905                                        Boot                     Lieuwe Keuning

40     29 apr 1897                                         Aak                      Petrus Reekers

          2  juni 1905                                        Boot                     Jan Visser

41    6  jan   1898        Fontaine                     jol                        Aant Bakker

Aanmerking: Verk. Medemblik 11-1901 - 2 juni  1905 -  boot - Tjomme Visjer

42     2 juni  1905                                          jol                       Jan Ykes Visser

Aanmerking: ???? - boot -  Lolle R Hylkema

43   13 apr  1898     De Jonge Rimmer           boot                     Lolle Rimmer Hylkema

Aanmerking: Jol 3 ½ ton

44   28 sept 1898    De Jonge Yme            jol  4 ½ ton              Sjouke W v d Wal

45    2  febr  1899    Flevo                             jol                      Harmen van Midlum

Aanmerking: 2  juni   1905 - boot - 3 ton - Hendrik Zandstra

46    25 febr 1899                                        jol  6 ton               Lucas van Dijk

47    2  mrt   1899   De Twee Gebr.           jol  4 ton               Jouke en Jan Nagelhout                              

48    6  mrt   1899                                       jol                          Anne J. Schots

Aanmerking: 2  juni   1905  -  boot - Yke Visser

49   5  apr    1899  De Jonge Wigle         Jol  3 ton                 Wigle Y Visser

Aanmerking: 2  juni   1905 - boot - Hendrik Keuning

50   28 aug  1899                          Aak,     jol  4 ½ ton           Rintje Hylkema

51   10  jan  1900     De Vrede                   jol  5 ton               Hendrik Bakker

Aanmerking: 17 nov  1902 - Verkocht n Medemblik

Aanmerking: 2  juni   1905 - boot -  Rintje Hylkema

52   15  jan  1900                          boot    8 ton                      Jan Y Visser

Aanmerking: 2  juni  1905 -  Aak 6 ton - Wiebren Visser

Aanmerking: Verkocht

Aanmerking: 17 febr 1909 - Aak 6 ton  - Lieuwe Keuning

53     19 mrt 1900    De vier Gebroeders   jol 4 ton                  Berend Nagelhout

Aanmerking: 2  juni  1905 - boot  3 ton - Wiebren Visser

54     3  april 1901    De vier Gebroeders

Aanmerking: Jol - boot - schouw - 4 ton - Marten de Vreeze

Aanmerking: 14 mrt 1907 - De vrouw Jantje - schouw - 4 ton - Rimmer Hylkema

55     18 mei 1905    De drie Gebroeders     jol 3 ½ ton             Lieuwe Keuning

56     20 apr  1906    De jonge Gijsbert  bootje 5 ½ ton             Albert Strampel

Aanmerking: Te Ruigahuizen

Aanmerking: Jan  1910  - Verkocht aan Hendrik Poepjes te Delfstrahuizen

57     13 apr  1907     De Jonge Leonardus   Tjalkje   44 ton      Sjoerd Deden


VISSERIJ VERGUNNINGEN MIRNS EN BAKHUIZEN NA 1909
PDF – 73,4 KB 691 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.