Vogelzang, Friesland-Lemmer

GESCHIEDENIS VAN DE FRIESE FAMILIE VOGELZANG.

Samengesteld door
Peter J. Vogelzang
2007 (herzien 2011)

Peter J. Vogelzang, 2003

Inleiding. (Vertaald)

De samenstelling van dit werk is het resultaat van jarenlange informatievergaring over de familie Vogelzang. Dit proces leidde tot vele bezoeken aan Friesland in Nederland en de ontmoeting van veel mensen die informatie verstrekten en hiaten opvulden.

Bij het samenstellen van de geschiedenis ben ik teruggegaan naar de vroegste geschiedenis van de mensheid. De reden hiervoor is dat als men wil begrijpen waar de Vogelzangs vandaan komen, men ook de oorsprong van de mensheid en haar geschiedenis moet begrijpen. In dit proces heb ik geprobeerd verschillende takken van studie met elkaar te verzoenen om tot een zo waarheidsgetrouw mogelijk begrip van onze oorsprong te komen. Vandaar dat het werk een hoofdstuk bevat over genetisch onderzoek zoals dat de laatste tijd beschikbaar is gekomen. Het laat zien hoe de Vogelzangs van de vroegste vorm van homo sapiens van Afrika naar Friesland in Holland migreerden. Bovendien hebben we geprobeerd om dat onderzoek bevestigd te krijgen op basis van archeologisch bewijs.

Het is interessant dat door het volgen van deze afzonderlijke wegen, wordt ontdekt dat er enige tijd verschillende humanoïde wezens naast elkaar bestonden. Homo sapiens, ontstond voor het eerst ongeveer 50.000 jaar geleden. Het archeologische verslag toont humanoïde wezens die honderdduizenden jaren te vroeg bestaan en sommigen beweren al 2 miljoen jaar geleden. Homo sapiens had echter een hoger niveau van intelligentie, waardoor het vermogen werd ontwikkeld om betere gereedschappen, wapens en meer kennis te creëren. Ze waren dus de andere humanoïde vormen, zoals de Neanderthalers, te slim af en speelden waarschijnlijk een belangrijke rol bij de vernietiging ervan.

Mijn reden om deze geschiedenis te schrijven is tweeledig:

  • 1. Het is een uiting van dankbaarheid aan degenen die ons zijn voorgegaan en door hun karaktereigenschappen een erfenis hebben achtergelaten die het waard is om te volgen en om naar te leven en waardevol om door te geven.
  • 2. We willen onze kinderen en hun nakomelingen inzicht geven in hun wortels, niet alleen fysiek, maar ook in de waarden waar hun voorouders naar leefden.

Bij het bestuderen van onze voorouders zien we dat ze per saldo sterke en veerkrachtige mensen waren, niet alleen fysiek maar ook qua karakter; het waren integere en principiële mensen; ze hadden een onafhankelijke geest met een gezond gebrek aan respect voor autoriteit – waren geen respect voor personen; het waren mensen die rekening hielden met anderen, maar hard voor zichzelf waren, in staat om grote fysieke en emotionele pijn te verdragen; intolerant voor onrecht; gedreven door plicht en verantwoordelijkheidsgevoel; wilskrachtig en vastberaden. Fysiek zijn ze lang, met bruin/blond haar, typisch voor de Fries/Germaanse lichaamskenmerken. In de loop van de geschiedenis leken ze vrijwel rond het Gaasterland te zijn gebleven. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat ze waarschijnlijk werden blootgesteld en mogelijk deelnamen aan de historische gebeurtenissen die in de hoofdstukken van dit werk worden beschreven.

Helaas maakten ze ook deel uit van hun cultuur, in die zin dat het niet als mannelijk werd beschouwd om emotie te tonen; Ze vonden het moeilijk om genegenheid te uiten, ook al verlangden ze ernaar dat het zou worden ontvangen als onderdeel van hun normale menselijke behoefte. In plaats van een omhelzing of een liefdevolle aanraking te geven, was hun manier om "liefde" uit te drukken door het feit dat ze tot bijna alles zouden gaan, vaak met grote ontberingen voor zichzelf, om te voorzien en zo te vervullen wat zij als hun plichten jegens hun gezin beschouwden. Het is te hopen dat onze nakomelingen moed putten uit hun positieve eigenschappen en ze als hun eigen eigenschappen aannemen. Op dezelfde manier is het de moeite waard om hun zwakheden te kennen die we ook van hen hebben geërfd en eraan te werken om ze te overwinnen.

Ik zou nalatig zijn als ik de hulp van wijlen Andries Vogelzang in Workum, Friesland, niet zou herkennen. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de familie en zonder hem zouden veel van de familiegegevens van de afgelopen driehonderd jaar niet bij elkaar zijn gebracht. Ook het werk van wijlen Fimme Nagelhout, uit het Limburgse Venray, en Peter de Jong uit het Friese Elahuizen zijn van onschatbare waarde geweest. Hoewel de auteur heeft geprobeerd zo nauwkeurig te zijn als hij weet hoe, is hij slechts een amateurhistoricus. Daarom verwelkomt hij elke correctie van fouten die in dit werk zijn geslopen.

Door zijn aard evolueert dit soort werk altijd als nieuwe Vogelzangs en hun nakomelingen worden geboren, of ze gaan over naar het volgende leven. Om deze reden zouden we het zeer op prijs stellen om informatie te ontvangen over geboorten, sterfgevallen, huwelijken, echtscheidingen of anekdotes die zullen helpen om dit werk actueel en interessant te houden.

Ten slotte, als een lezer documenten heeft, of het nu gaat om foto's, huwelijks- of overlijdensakten, interessante correspondentie, bidprentjes of iets interessants, zou de auteur dankbaar zijn als u ze of een kopie naar hem zou sturen. 

  • De Genealogie is te downloaden via onderstaande PDF pagina:
VOGELZANG GENEOLOGY
PDF – 34,8 MB 148 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Roelie Spanjaard-Visser
3 maanden geleden

Dag Riemer. U kunt de genealogie van de familie Vogelzang downloaden, zie hierboven: https://www.spanvis.com/_downloads/97e479d883ff012ab3433acc03ed062d

Riemer Vogelzang
3 maanden geleden

Beste,

Ik zou graag de geschiedenis over de familie Vogelzang lezen om te zien of daar informatie over mijn voorouders bij zit.

Met vriendelijke groet,

Riemer Vogelzang

Jacqueline Spijkerman
7 maanden geleden

Beste Peter Vogelzang, in de genealogie Vogelzang staat het volgende vermeld:
Based on the above then, we feel reasonably certain that the oldest traceable ancestor is
Melchert. He was probably born around the 1610’s He had a least one son-Jan
Melcherts who was born in the 1640’s in Workum. On Jan 28, 1672 he married Geertje
Louws who was born in Sneek. The couple had 12 children. The eighth child was a Coert
Jans
Kunt u mij de bron noemen waar deze kinderen worden vermeld?

Vriendelijke groet, Jacqueline

Yvonne (Vogelzang) Myers
9 maanden geleden

Thank you for the research Peter. My father was Jan Herman Vogelzang born in 1929 in Amsterdam to Albertus and Helena Vogelzang. My father and Mother (Pauline Danner) immigrated to Canada and then the US in the 50s.

Tineke Plass Vogelzang
9 maanden geleden

Hallo Renée. Dat is leuk. Mijn opa is ook een Vogelzang. En hij had inderdaad twee zussen, Akke en Griet die naar Amerika zijn geëmigreerd. Mijn opa was de jongste broer . Zijn naam is Ourens Vogelzang. Ik weet dat zijn vader ook Ourens Vogelzang hete . Mijn opa zelf heeft ook weer een zoon gekregen ( mijn vader) die ook Ourens heet . Kwam toevallig je berichtje tegen . Leuk Groetjes Tineke Plass Vogelzang

Renée
9 maanden geleden

Mijn oma is een Vogelzang, geboren in Franeker. Oudste zus emigreerde met man naar Amerika, later volgden zus Akke en Griet. Mijn oma, Jitske, trouwde met Jan Douma uit Sexbierum. Er waren 3 broers, ik geloof Tjeerd, van de anderen weet ik de naam niet. Dit gezin was niet katholiek.

Janny Vogelzang
5 jaar geleden

My grandfather was Rintje Vogelzang Capt of Groningen 111
Father Johannes Vogelzang.

Janny Vogelzang
5 jaar geleden

I just sent an email Peter, I hope it is still valid.

I am Johanna Vogelzang born in Lemmer, Friesland and so was my father and grandfather.