63. Steven Visser, 21 december 1903

Steven Rinzezn Visser, geboren op 21 december 1903 te Lemmer, overleden op 29 augustus 1987 te Sneek, zoon van Rinze Visser en Baukje Wiersma. Gehuwd op 22 september 1938 te Lemmer met Foukje Baukesdr. van der Goot, geboren op 28 juli 1914 te Nijemirdum, overleden op 17 december 1987 te Sneek.

Uit dit huwelijk

1. Rinze Visser, geboren op 18 december 1938 te Lemmer

2. Trijntje Visser, geboren op 21 juli 1940 te Lemmer.

3. Bauke Visser, geboren op 19 maart 1942 te Lemmer

4. Maarten Visser, geboren op 7 maart 1946 te Lemmer.

Foto van Gita Helfferich: Hier zijn o.a. in actie Steven Visser, Theunis Bootsma of Leeuwke Bootsma. Zij zijn haring aan het opspeten. Daar zijn twee man mee bezig, de derde brengt de speten weg om in de rook gehangen te worden.