61. Steven Visser, 10 april 1891

Steven Visser, (Mosje) geboren op 10 april 1891 te Lemmer, overleden op 17 februari 1976 te Lemmer, gewoond hebbende op de Langestreek 35B, zoon van Andries Visser en Wietsche van der Meer. Gehuwd met Rinskje Feenstra (ook genaamd Rees van Kaat) op 20 juni 1920 te Lemmer, geboren op 3 augustus 1895 te Lemmer, overleden op 30 juli 1980 te Heerenveen, dochter van Wiebe Feenstra en Kaatje Spiekholt.

Uit dit huwelijk:

1. Andries Visser, geboren op 20 juni 1921 te Lemmer.

2. Kaatje Visser, geboren op 5 december 1933 te Lemmer.

Foto van  Rita Mulder:  Haar pake Steven Visser (Mosje) samen met haar moeder Kaatje Visser.

Afdruk van Marja Visser: Dit was de boot van zijn opa, die overleed in 1907 de Lemmer 5, Jonge Steven en zijn vader Andries visten verder onder nr. Lemmer 5. Ik vermoed dat Steven altijd onder dit nr. heeft gevist. 

Afdruk van  Rita Mulder

Afdruk van  Rita Mulder