23. Lupke Visser, 13 april 1839

Lupke Visser, schipper en veehouder, geboren op 13 april 1839 te Lemmer, overleden (89 jr) op 20 februari 1929 te Lemmer, zoon van Rinse Visser en Antje Jans de Vries. Gehuwd op 5 februari 1873 te Lemmer met Aaltje Visser, naaister, geboren op 26 januari 1840 te Follega, overleden (79 jr) op 14 augustus 1919 te Lemmer, dochter van Wiebe Annes Visser en Minke Hiddes Halbertsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinze Visser, geboren op 2 februari 1874 te Zuidhorn, overleden (116 dgn) op 29 mei 1874 te Zijpe.

2. Antje Visser, geboren op 12 april 1875 te Lemmer. Gehuwd op 28 juli 1899 te Lemmer met Berend Tjisse Zoethout, pakhuisknecht, geboren op 23 Oktober 1872 te Woudsend, zoon van Romke Zoethout en Neeltje Schurer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Romke Zoethout, geboren op 27 december 1900 te Utingerdeel.

2. Aaltje Zoethout, geboren op 10 april 1902 te Utingerdeel.

3. Lupke Zoethout, geboren in 1903, overleden op 4 september 1928 te Utingerdeel.

4. Wiebe Zoethout, geboren in 1908, overleden op 22 mei 1909 te Utingerdeel

3. Minke Visser, geboren op 29 november 1876 te Amsterdam, overleden (53 jr) op 29 november 1929 te Lemmer. Gehuwd op 29 mei 1908 te Lemmer met Jacob Strobandscheep-optuiger, geboren op 3 mei 1879 te Sloten, overleden op 30 september 1962 te Amsterdam, zoon van Henricus Stroband en Feikjen Bosma.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Lupke Stroband, geboren 26 februari 1915 te Lemmer, overleden op 26 juni te Romford-Londen, Engeland.

4. Rinze Visser,  schipper, geboren te Lemmer op 30 november 1878

5. Wiebe Visser, geboren op 5 augustus 1881 te Lemmer, overleden (1 jr) op 28 januari 1883 te Lemmer.