1. Jacob Franses

Langezwaag (Fries: Langsweagen) is een wegdorp in de gemeente Opsterland, provincie Friesland (Nederland). Het dorp ligt ten zuidwesten van Gorredijk, aan de weg naar Heerenveen.

Langezwaag ligt in het veenontginningsgebied en is van oudsher een wegdorp. Het dorp ligt op de grens tussen zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt ongeveer halverwege aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Heerenveen.

De naam Langezwaag houdt verband met de ligging van de gronden: langgerekte landerijen (zwagen) liepen vroeger van het riviertje de Oude Ee in het noorden tot voorbij de Schoterlandse Compagnonsvaart in het zuiden. De lange zwagen vinden we nu nog terug in de dorpsvlag en het wapen, gesymboliseerd door de groene banen en een klaver in het wapen. Vanaf ca. 1550 werd door de Heeren Compagnie vanuit Heerenveen begonnen met het afgraven van hoogveen en werd de Schoterlandse Compagnonsvaart met zijn vele zijtakken gegraven om de turf naar Holland te transporteren.

De hoofdweg liep oost-west, van Heerenveen via Luxwoude en Langezwaag naar Gorredijk. Deze Hegedyk was tevens de waterkering naar beide zijden. Ten noorden van deze Hegedyk ontstonden na de vervening grote waterplassen. Door de aanleg van polderdijken werden de drooggemaakte polders geschikt gemaakt voor bouw- en weilanden. Een tweede verbindingsweg was het wat hoger gelegen ‘Bovenpad’ vanaf Zestienroeden tot voorbij Bontebok waaraan een veertigtal boerderijen moeten hebben gestaan.

1. JACOB FRANSES, molenaar. Gehuwd op 18 december 1656 met LEMME JANS. 

Opsterland, huwelijken 1656
Vermelding: Eerste proclamatie op 18 december 1656
Man: Jacob Franses afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Lemme Jans afkomstig van Langezwaag

Lidmatenregister Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot
Bron: DTB Lidmaten. Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving (Akte) datum: 24-07-1687 Plaats: Aengwirden
Bijzonderheden: Op 24 juli 1687 ingekomen van Korte- en Langezwaag. Jacob Fransen (molenaar)  en Lym Jans

Bron afdruk: allefriezen.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rioerdt, (Ruurd) gedoopt op 15 november 1657. Gehuwd op 17 februari 1678 in de gemeente Opsterland met Martien Dirks afkomstig uit Langezwaag.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Ruurdje, gedoopt op 7 september 1679 te Langezwaag. Vader Ruurd was toen al overleden.

Martien Dirks huwde  op 6 februari 1687 met Bonne Ebles, arbeider te Langezwaag

Uit dit huwelijk

1. Saakje 1688

2. Dirk 1692

3. Abel 1693

4. Abel 1698

2. Gerben Joukes, gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag.