Marcus Salomons Turksma en Hester Heijmans de Jong

Marcus Salomons Turksma, geboren rond 1780 te Leeuwarden, overleden (51 jr) op 14 februari 1827 te Lemmer, zoon van Salomon Nathans Turksma en Johanna Izaak Rozendal. Gehuwd met Hester Heimans de Jong, geboren in 1778 te Lemmer, overleden (81 jr) op 25 december 1859 te Lemmer, dochter van Heiman Herman de Jong en Mette Mozes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aron Marcus Turksma, geboren op 25 december 1803 te Sloten, overleden op 20 november 1883 te Leeuwarden.

2. Salomon Turksma, geboren in 1804 te ?, overleden (83 jr) op 7 augustus 1887 te Lemmer.

3. Heiman Turksma, geboren in 1808 te ?, overleden ongehuwd (46 jr) op 19 april 1855 te Lemmer.

Naam aanneming 1811 inschrijving in 1811 te Leeuwarden. Bron AlleFriezen

Turksma, Salomon Nathans, Leeuwarden, Isr
Kinderen: Mozes 42, Marcus 31, Lemmer, Isack 27, Nathan 26, David 20, Levi 25, Levi 17, Swaantje 28, Aaltje 22
Kindskinderen: (v. ?) Aron Marcus, Salomon Marcus, Heiman Marcus, Levi Mozes, Salomon Isack, Aaltje Mozes, Johanna Mozes; (v. Swaantje) Johanna, Feikje, Roosje, Juditje

4. Aaltje Turksma, geboren op 18 december 1812 te Lemmer, overleden op 1 februari 1900 te Amsterdam. Gehuwd op 9 juli 1837 te Leeuwarden met David Zacharias Polak, geboren op 14 juni 1810 te Leeuwarden, overleden op 4 juli 1872 te Leeuwarden, zoon van Zacharias Levy Polak en Froukje van Dam.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Esther David Polak.

2. Heiman David Polak.

3. Marcus David Polak.

4. Zacharias David Polak.

5. Froukje David Polak.

6. Marcus David Polak.

7. Pinéas David Polak. Gehuwd (1) met ‎Duifje Isaac Werkendam. Gehuwd (2) met Jansje Parser‎, huwelijk ontbonden. Gehuwd (3) met ‎Heintje Pruijm.

5. Crisje Turksma, geboren op 7 april 1815 te Lemmer, overleden (84 jr) op 20 augustus 1899 te Lemmer. Crisje heeft op 21 februari een dochter gekregen: Aaltje Turksma, geboren op 21 februari 1845 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1845
Aangiftedatum 21 februari 1845, blad nr. 13
Aaltje Turksma, geboren 21 februari 1845
Dochter van niet genoemde vader en Chrisje Marcus Turksma

6. Mozes Turksma, geboren op 17 november 1817 te Lemmer, overleden op ‎7 april 1872 te 's-Gravenhage.

7. Zwaantje Turksma, geboren op 3 april 1820 te Lemmer, overleden op 15 juli 1909 te Amsterdam.

8. Mette (Martha) Turksma, geboren op 1 november 1822 te Lemmer. Gehuwd op 25 mei 1844 te Leeuwarden met Salomon Jacobs Bierschenk, geboren op 16 juni 1811 te Leeuwarden, overleden op 25 mei 1859 te Leeuwarden, zoon van Jacob Koopmans en Froukje Salomons.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Bierschenk, geboren op 6 juni 1845 te Leeuwarden, overleden op 12 december 1883 te Leeuwarden. Gehuwd op 21 mei 1873 te Leeuwarden met Heintje Nathans de Vries, geboren op 19 december 1850 te Leeuwarden, overleden op 22 maart 1907 in Leeuwarden, dochter van Nathan Marcus de Vries en Hester Josephs de Vries.

2. Marcus Bierschenk, geboren 17 op december 1846 te Leeuwarden, overleden op 31 juli 1917 te Amsterdam. Gehuwd op 10 juli 1872 te Amsterdam met Judith Koopmans Bierschenk, geboren op 7 augustus 1838 te Lemmer, overleden op 18 oktober 1923 te Amsterdam, dochter van Koopman Levy Bierschenk en Aaltje Benjamins Pool.

3. Levie Bierschenk, geboren op 14 november 1848 te Leeuwarden, overleden op 29 augustus 1922 te Amsterdam. Gehuwd op 2 juni 1878 te Amsterdam met Sara Koopmans Bierschenk, dochter van Koopman Levy Bierschenk en Aaltje Benjamins Pool.

4. Benjamin Bierschenk, geboren op 21 augustus 1850 te Leeuwarden, overleden op 12 januari 1852 te Leeuwarden.

5. Heiman Bierschenk, geboren op 11 juni 1852 te Leeuwarden, overleden op 13 april 1922 te Amsterdam. Gehuwd op 14 juni 1882 te Amsterdam met Rebecca Acathan.

6. Koopman Bierschenk, geboren op 5 maart 1855 te Leeuwarden. Gehuwd op 2 juni 1880 te Amsterdam met Klara Lap, geboren op 17 maart 1859 te Leeuwarden, overleden op 2 februari 1902 te Amsterdam.

7. Froukje Bierschenk, geboren op 27 november 1857 te Leeuwarden. Gehuwd met Marcus Pais (2-(4) geboren op 30 september 1856 te Harlingen

9. Isaac Turksma, geboren op 11 december 1824 te Leeuwarden.