43. Jelle Bootsma, 7 december 1919

Jelle Bootsma, geboren op 7 december 1919 te Lemmer,  zoon van Gauke Bootsma en Grietje van der Zande. Gehuwd met Tiete Deinum, dochter van Teake Deinum en Pietje Vlieger

Uit dit huwelijk.

1. Pietje Bootsma. Gehuwd met ? Geertsema.

2. Grietje Bootsma. Gehuwd met Gerard de Jong.

3. Teake Bootsma.

29-01-2015 - Vijf geslachten: Vier geslachten is al een bijzonderheid, maar vijf zie je toch helemaal niet vaak. Maar in onze stad kon onlangs toch deze foto van vijf (!) geslachten worden gemaakt. Tiete Bootsma-Deinum (92) uit Hindeloopen heeft haar achter-achterkleindochter Selma Kuivenhoven (geboren op 8 november 2014) op de arm en dat stemt haar zichtbaar blij, Links de moeder van Selma, Yvonne Kuivenhoven (30). Yvonne werkt als orthopedagoge in Amsterdam en haar man Reza Ghahroodi (36) is daar kindertandarts. Aan de andere kant van mevrouw Bootsma zit haar dochter Pietje Geertsma-Bootsma (71), ook uit Hindeloopen, de stad waar Yvonne ook is geboren. Rechts Tea van der Leij-Geertsma (50), ook al geboren en getogen in Hindeloopen en nu wonend in Workum. Zij is de 'ame' ven Selma, terwijl zij dus haar eigen 'ame' ook nog heeft. Hoe is het mogelijk!

Bron: Workumer krant FRISO