36. Gauke Bootsma, 24 september 1909

Gauke Bootsma, geboren op 24 september 1909 te Lemmer, overleden op 28 juli 1979 te Lemmer, zoon van Gauke Jurjen Bootsma en Iemkjen Vlig. Gehuwd op 24 december 1931 te Lemmer met Aaltje Bootsma, (kind 9) geboren op 9 februari 1913 te Lemmer, overleden op 3 oktober 2000 te Lemmer, dochter van Meije Bootsma en Johanna Postma.

Adres: Turfland 86 te Lemmer

Uit dit huwelijk

1. Gauke Bootsma, geboren op 10 oktober 1932 te Lemmer

2. Johanna Bootsma. Gehuwd met Hendrik Vlig, geboren op 6 juli 1933 te Lemmer, zoon van Hendrikus Vlig en Grietje Haagsma.

3. Iemkjen Bootsma. Gehuwd met Sipke Oebeles, geboren op 7 september 1938 te Boornbergum, overleden op 3 oktober 1996, zoon van Egbert Oebeles en Martha Verkuyl.

4. Meije Bootsma.

5. Jurjen Bootsma.