F

Fatsoen.

Andries Visser.

Uit stripverhaal.


Fermelik, Jurjen en Jút.

Jurjen Bootsma.

Hij haalde altijd een 'ferme slik' stroop onderuit het vat. Jút, was een kinderlijke uitspraak.


F(v)et, Kees.

Cornelis de Ruiter.

Handelde in vette varkens.


Fetsje, Andrys Fan, Fetsje Jan fan.

Andries Visser en Jan Visser.

Bij veel dezelfde namen werd als persoonsaanduiding vaak gebruikt gemaakt van de naam van een van de ouders, dus Andrys van Fetje.


Figaro.

Jilling Kingma.

Kon mooi zingen.


Fifensantich, Jan.

Jan van der Molen.

Bleef ondanks de inflatie een uurloon van 75 cent hanteren.


Fikeloe, Lammert.

Lammert Bootsma.

Noemde zijn piccolo (kleine fluit) aanvankelijk zo.


Fine Bouke.

Bouke Schurer.

Fijn gereformeerd.


Flapper, Theunis, de.

Theunis Visser.

Mogelijk van bep. Zeiltechniek. Droeg ook altijd een hoed met Flappen.

Theunis Visser


Fliegend Evangely Ds.

H. Denkers.

Dominee, reed op een brommer.


Fliegend Hert en of 'Snelle Hert'.

Notaris Sijbrand (Siep) Hermannus van Hulst, geboren 3 december 1912 te Berlikum (Fr.) overleden 28 juni 1991 te Heerenveen. Bij overlijden wonende op de Zijlroede 22 te Lemmer. Gehuwd met  A. M. van Hulst-Bos.

Sake Visser (Reade Sake) zijn dochter werkte als dienstmeisje bij de notaris in Lemmer. (Die "SNELLE HERT" als bijnaam had) Sake moest op een gegeven ogenblik de notaris spreken, en belde aan bij de notaris. Heel beleefd vroeg hij, "mag ik ik U man even spreken". Waarop Mevr, van de notaris riep, "man hier is Rooie Sake voor je". Waarop Sake terug antwoordde, "wat zullen we nu beleven ! ! ! Ik vraag jou toch ook niet of het "SNELLE HERT" thuis is." Waarop Mevr, zeer kwaad werd, Sake riep zijn dochter toen, en zei " Ût die skelk, en mei nei hûs ta". Nee nee zei Mevr, "ik kan het meisje niet missen, er komen gasten" Waarop Sake zei "Wat kunnen mij die gasten schelen, die bedien je zelf maar, en anders laat je het maar doen door het "SNELLE HERT".


Fliegende postzegel.

Johannes Jansma.

Bezorgde de post op de brommer.


Flotsen, de.

Familie Faber.

Uitspraak van Andries Faber, Andries zei "mem flotst, heit flotst, Allemaal flotsen".


Fluiter, Jan de.

Jan ten Have.

Jan was bakker, die langs de deuren kwam te fluiten.


Fluwelen tong.

Siebe Visser.

Mooi prater.


Flybkster Antsje, de.

Antsje Deinum-de Jong.

Spuugde als een kerel.


Fodde Berend.

Berend Scholten.

Handelaar in lompen. Ook wel genoemd -de 'fodde Joad'


Fooyer Jan.

Jan de Jong.

Zwerver, die om 'Fooikes' vroeg.


Fretter Minne, de.

Minne Brouwer.

At altijd en heel veel.


Freule, Hielke, de.

Hielke Atsma.

Zijn vrouw werd Freule genoemd, "Johanna de Wit". Hielke Atsma, en zijn vrouw waren mensen die in het Achterom de fleur er wel in wisten te houden.

Hielke Atsma.