B

Baarch, Otse.

A. van de Werf.

Waarschijnlijk in verband met uiterlijk.


Baas, Piter.

Pieter Frankema.

Veel werkgevers werden 'baas' genoemd. Pieter Frankema kreeg een winkel op de Margriet sluis.


Bak, Bouwe.

Bouwe Zijlstra.

Ventte aanvankelijk met beschuit (bakken)


Bakje, Jan mei 't.

Jan de Vries.

Inpakker van bokkingen in de hang.


Barchje.

Johan Deinum.

Waarschijnlijk in verband met uiterlijk.


Bargejager.

Jelle Koornstra en Jelle Toering Sr.

Dateert uit de tijd dat varkens toen nog los rondliepen.


Barmhartige Samaritaan, de.

Luite? Dam.

Chef van de sociale dienst hielp de armen en de steuntrekkers.


Baronsjes de.

Andries, Johannes, Pieter en Albert Coehoorn.

Vanwege hun mooie zondagse pakken werden ze de Baronsjes genoemd.


Bear, de.

Hindrik de Jong.

Deze familie hield dekberen.


Bear van (Lemmer) de.

Rintje Ritsma.jr.

Schaatskampioen met stoer lichaam.


Beike, Rinse fan Andrys fan.

Rinse Visser.

Naar de grootmoeder.


Bek en egen.

Harmen Wouda.

Vader zei bij het zien van de pasgeborene "bek en egen, mear sjochst net"


Bekje Jelle.

Jelle Kalsbeek.

Opvallende mond.

Jelle Kalsbeek


Bels, de. Jacob Thijsseling.

Voorvader had in 1834 in België gevochten, dit dachten we tot zover. Maar kleinzoon Jaap Wijnand kwam met onderstaande vondst, het was Koblenz. Deze Hendrik was een oudoom van Jacob Thijsseling (de Bels)

Soldaten leger Napoleon:
Tijsseling, Hendrik Berends dagloner, geb. Stavoren 19.02.1784, wonende te Wyckel, zoon van Berend Hendriks, overleden en Neeltje Arjens lichting 1812  mairie Balk plaatsvervanger voor Hendrik Harmens Lippens (1792) te Bakhuizen; 72 regt., 1e bat., 2e comp.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 15.07.1812 uit Koblenz.

Foto van Jacob Wijnand, de 2e zoon van Johannes Wijnand (Joffert) en Antje Thijsseling. Het is zijn pake, Jacob Thijsseling.


Benaud, Jette.

Jurjen Bootsma.

Had net als beppe, ademnood ademhalingsproblemen.


Bûlich.

Jan Dijkstra.

Forse kerel.


Bereid, Jappie.

Jappie Lageveen.

Zou als Jehova's getuigen gevraagd hebben "Zijt gij bereid om te sterven".


Berry, Hindrik.

Hendrik Faber.

Gebruikte altijd bij begrafenissen een rijdende berry. (Transport met laadbak)

De heer Faber.


Betsje, Jelle, fan

Jelle Koornstra.

Naar de moeder.


Bevers, de.

Jeen, Henk, Willem, Bijma, Tjeerd en Tjitte de Boer.

Handig met techniek (afkomstig uit de Fabeltjes krant)


Biertonstje 't.

Meester Bosscher.

Had een ronde buik.


Bileam en de ezel.

Auke van Dam en Sjoerd Coehoorn.

De chef van de sociale dienst en zijn helper. Barmhartige Samaritaan. De ezel van Bileam kon praten, de ezel van Bileam had hen tot de orde moeten roepen…


Bison.

Jan Deinum.

Als hij een paar slokjes op had ramde hij overal doorheen.


Blankebûk, Aaltsje

Aaltje Veenstra.

Voor meerdere vrouwen gebruikte bijnaam. Maar het meest werd genoemd "Aaltje Blankebûk".


Blauwe Bello.

Leeuwke Zandsta.

Had gitzwart haar.


Blauwe Germ.

Gerben Bootsma.

Blauw dooraderd gezicht.


Bleke Willem.

Willem van der Bijl.

Was erg bleek.


Bles de.

Sjoerd Schotanus.

Had een witte vlek in het haar.


Bleubander.

Jan de Bruin.

Naar duivensoort Blauw bander.


Blibbe.

Marten Scheffer.

Prutlip, of liet gauw de pruillip hangen.


Blik om de kop, Aant.

Arend van der Bijl.

Zijn rottende Aak was met blik betimmerd.


Bline Minne.

Minne Modderman.

Zeer slechtziende broodventer.


Blue Diamonds, de.

Gebroeders Deinum.

2 broers met het zelfde postuur.


Boardeknoper Jitske.

Jitske van der Bijl.

Bracht wasgoed, waaronder losse boorden naar de wasserij.


Boat Piter.

Piet Vaartjes.

Voorop een melkboot.


Boem Age. Age Zandstra.

Age Boem (Age Zandstra), in gezelschap van "karre met schil", die juist uit de richting van het centrum kwam, bekeek de situatie met kennersoog verslikte zich haast, scheler kijkende dan ooit in zijn pruim draaide de klep van zijn grote pet helemaal naar achteren en riep luidkeels door de aanblik van het straattoneel reeds hevig geëmotioneerd "Smyt se mar yn it dok, dat kring hâld mar twa kear mei de kop ûnder wetter. Zover is het echter niet gekomen, want het reeds wat gekalmeerde duo werd door anderen naar binnen geduwd en dit was meteen het einde van de happening.

Niet bekend maar misschien heeft het iets met het volgende verhaal te maken:
Er was een nogal snel warm oplopende man, die ergens met zijn niet onknappe vrouw op de Langestreek woonde. Ze hadden nu en dan, zal ik maar zeggen een diepgaand verschil van mening en dit koste mij op een vredige zondagmorgen bijna het leven toen er onverwacht een zwaar projectiel door de ruiten van het huis daverde en net achter mijn rug op de straatklinkers aan diggels viel. Het echtelijk verschil werd vervolgens op straat verder uitgepraat. De man kreeg van de doorkijvende vrouw heel duidelijk het verzoek "de pest" of naar keuze het "apezuur" te krijgen aan welke vriendelijke uitnodiging hij niet voldeed.


Boerke, 't.

Jan Eiberts Visser. & Klaas de Jong.

Liep er bij als een boertje.


Bok, Jochum.

Jochum Muurling.

Werkte op de scheepswerf van Bos te Echternerbrug, waar hij bokken bouwde.


Bok Tjitte.

Tjitte de Boer.

Kreeg als kind een bokkenwagen met een echte bok er voor.


Bôle Germ.

Germ de Jong.

Bakkersfamilie met 18 kinderen en dus beste klant van zichzelf.


Bolle, Klaas.

Verschillende Klaasen.

Vaste bijnaam voor alle Klaasen.


Bongel, Marten.

Marten Bijlsma. jr.

Marten Bijlsma, vertelt: "Mijn eigen bijnaam heb ik je danken aan het feit dat wanneer mensen om me heen niet zo plooibaar waren of tegen sputterden ik hen vaak aansprak met, "Net sa dwers Bongel" Maar omdat jezelf ook wel eens dwars bent word je natuurlijk terug betaald met (dwers) Bongel".


Bonkera(e)k.

Politie Visser.

Mager persoon.


Bot, Clara.

Clara Bosma.

Dochter van Durk Bosma. 'Durk Bot' Clara verkocht en verwerkte veel vis waaronder 'bot'


Botsen, Gerrit.

Gerrit Brinkman.

Amsterdammer in Lemmer, vroeg bij het kaarten of zijn 'Botsen' (halve stuiver) even stuk kon.


Bottersje, Jan mei it.

Jan Koornstra.

Naar het type schip waar ze mee visten.


Bouk, Reense, fan.

Rins(z)e Visser

Naar de Moeder.


Boumantsje Wipsturt.

Sipke Bouma.

Vader van een groot gezin.


Brains.

André Beersma.

Had veel verstand, naam uit Thunderbirds, werkte bij Fokker.


Brêgewipper.

Anne Visser.

Brugwachter op de brug naar de Schans, die er nu niet meer is. Ze woonden in de Dubbelstraat.


Brieke, Lubbert.

Lubbert Coehoorn.

Naar zijn Handicap.


Brobbel (s), de.

Sake J. Visser, Barelds, Winters en van Diepen.

De oorsprong is Sake Visser, getrouwd met Meintje Lammers. Zoals het vroeger ging kregen de kinderen vaak de bijnaam van hun vader mee.
Familie Winters was een dochter van Sake Visser

Mogelijk naar hun ronde koppen Of: 'brobbelden' als baby (beltsjeblaze).


Broek en Baitsje.

Marten Visser.

Timmerman, naar zijn kleding.


Brommer Gosse.

Gosse de Jong.

Had vanwege zijn armoede reden tot mopperen.


Bubbetje, Andrys.

Andries de Jong.

Was als kind kort en dik.

Andries de Jong.


Bullie.

Japie Visser (Brobbel)

Niet te mager. V.l.g. 'bulletje bonestaak'


Bulteskiter, de.

Auke de Vries.

Deed als eierenzoeker zijn behoefte op een hoopje slataarde (gebaggerd slijk)


Burgemeester de (fan Follega)

U. Wienia.

Beklede bijna alle Bestuursfuncties.


Bealch.

Jan Dijkstra.

Was een forse kerel.