Gemeentehuis |5|

September 1967: Samen met Piet de Wit en Kees Stam, huldiging Tiemen Groen in uitbundig Lemmer

De komst van Tiemen Groen in Lemmer leek gisteravond wel iets op de aankomst van Sinterklaas. Staande op de voorplecht van het Lemster skûtsje, dat achter de boot van de rijkspolitie te water, het Dok binnen-gleed, wuifde Tiemen naar honderden mensen op de kade. Voorafgegaan door de drumband van Lemmer en de muziekkorpsen „Excelsior" en „Crescendo" wandelde hij met zijn familie tussen een haag van zeeverkenners naar het bordes van het raadhuis, waar nog eens honderden mensen hem opwachtten en uitbundig toejuichten.

„We hebben de komeet van Follega weer zien winnen", zo begroette burgemeester F. Faber hem. „We zijn als Friezen hartstikke trots op jouw prestatie en zien jouw verdere ontwikkeling als prof met een gerust hart tegemoet. Je zult blijven wat je altijd was: ûs Tiemen". Omdat Tiemen reeds de hoogste onderscheiding van Lemmer — het ereburgerschap — draagt, bleef de ceremonie ditmaal beperkt tot de uitreiking van een fotoboek over Friesland.

Het wielercomité Lemmer bereidde hem in hotel De Wildeman een grandioze ontvangst, waarop niemand uit Follega ontbrak.

Geert Vlig

Jan Harmens Slump, Echten, gemeente Lemsterland, kenteken 1922

Die wethouder en burgemeester was Jan Harmens (1880-1934). Hij werd geboren in Echten, werd vervener en vanaf 1907 werd hij lid van de gemeenteraad voor de CHU. Vanaf 1919 was hij wethouder en van 1931 tot zijn plotselinge dood, als gevolg van een auto-ongeluk in 1934, burgemeester van Lemsterland. Hij was tevens lid en voorzitter van de Veenpolder van Echten.

Dit is de auto waarmee burgemeester Krijger in Lemmer kwam en werd voorgesteld aan de raad in 1935

Burgemeester Brouwer, welkom in 1958

De raadzaal van het gemeentehuis, vóór de restauratie in 1953.

Gasmuntjes van de Gemeente Lemsterland

Oude gas-munten van de gemeente Lemsterland

....De Gemeente nu...

De Friese Meren is de naam voor een nieuw te vormen gemeente in het zuiden van Friesland. Formeel is het de officiële naam. De gemeenteraad heeft echter altijd de bevoegdheid om de naam van de gemeente te wijzigen. Op zijn vroegst kan dat dus in de loop van 2014 waardoor per 1 januari 2015 een andere naam kan gaan gelden.

De nieuwe gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten, Skarsterlân en Lemsterland. De gemeente zal ruim 51.000 inwoners tellen, met de stad Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. De nieuwe gemeente wordt per 1 januari 2014 gevormd.

Lees verder: Bron: wikipedia.org

Foto van Tresoar. Auteur: Jantje Bakker. Het gemeentehuis van Lemsterland te Lemmer, rechts boven het gemeente-stempel.

LEMMER - Via een speciale onroerend-goed-deal moeten winkeliers van de rand van het Lemster centrum naar het nieuwe hart worden gelokt.
Daarvoor wordt een soort winkelbank in het leven geroepen.
De Blokjesbrug bij leugenbank ‘Onder de hoek' geldt straks als het absolute dorpshart. Er komt een herinrichting omdat het gemeentekantoor vanaf 1 januari 2013 leeg staat vanwege de gemeentefusie.

....Dit gebouw gaat plat....

Bij de opening van het Gemeentekantoor in '78 werden de volgende munten uitgereikt.

Bovenstaande afdrukken van Wim de Roos: "Huisvlijt expositie"

Markt heeft een geheel nieuwe invulling gekregen. Foto: Jan van der Werf

Op 1 januari 2014 fuseert de gemeente Lemsterland met Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân tot gemeente 'De Friese Meren'. Ter gelegenheid hiervan heeft de gemeente op zaterdag 2 november 2013, een afscheidscadeau uitgereikt aan de inwoners. Het boek 'Lemsterland' geschreven door de auteur Klaas Jansma.


Reactie plaatsen

Reacties

Roelie Spanjaard-Visser
5 jaar geleden

Olga, dergelijke munten worden aangeboden voor rond de 10 euro. Maar misschien dat een liefhebber er meer voor over heeft.

Olga toet
5 jaar geleden

Geacht meneer mevrouw
Ik heb zn munt maar kan de waarden van delen munt niet vinden met vriendelijke gr Olga toet