Werf J.J. Bos. Echtenerbrug

Helaas is van deze werf nauwelijks iets bekend. De stichter, Jan J. Bos was een tijdgenoot van Pier de Boer en leefde van 1840 tot 1910.

Naar verluidt was Bos een begaafd vakman die 'in ijzer geloofde'. Naast een kleine houten werf richtte hij dan ook reeds in 1893 een ijzeren werf op waar skûtsjes, aken, rijnaken en ook een loodsboot voor de Koninklijke Marine werden gebouwd. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 man personeel in dienst. In een ingezonden stuk in het Nieuw Advertentieblad van 6 september 1899 stelt Bos dat dit de eerste ijzeren werf in Friesland is.

Ook bij hem speelde drankmisbruik een rol en kort na zijn dood werd de werf geliquideerd. Zijn drie zoons hadden geen belangstelling of bleken niet in staat de werf voort te zetten. Uit berichten in Schuttevaer en de reeds eerder genoemde zeilmakers boeken vinden we dat sinds 1899 een zestal aken aan Lemster vissers werden geleverd, 'mooie schepen en goede zeilers'. Ze zijn alle zes nog in de vaart!

Als werknemer was aanwezig, Harmen Hoogeveen, geboren 10 februari 1891, overleden 10 juli 1970, hij woonde in Vierhuis. Werkte van 1903-1908 op de scheepswerf van Jan Bos te Echtenerbrug.

Zie ook: www.skutsjehistorie.nl

Hepkema's courant 1906 en 1910

Jan Jans Bos, (1839-1910) zoon van Jan Wolters Bosch (Hellingbaas) en Jantje Everts Post en Pietje van Fleeren, dochter van Andries van Fleeren en Trijntje Meines Bos.

Lijnentekening van de LE 21, gebouwd in 1901 bij J.J. Bos te Echtenerbrug.

De botter HD14

  • Foto's van Harry Ros: Van dat schip ben ik de eigenaar. Dit is een Noordzeebotter. Na beëindiging van de visserij is het schip als pleziervaartuig 30 jaar geweest van de acteur Jaap Maarleveld. Van hem heb ik het schip in 2001 overgenomen.

Recente foto van de HD14

De LE 41

  • Harry Ros weet te melden dat de eerste eigenaar/visser van de LE41 Jan Steven Visser was. "Van zijn dochter Afke kreeg ik een foto van vroeger. Op deze foto zie je Jan Steven Visser met hoed en een van zijn zoons. Deze foto moet genomen zijn na 1945 het jaar waarop de LE41 verkocht werd aan neef Rense Visser in Hindelopen. Afke leeft nog voor zover ik weet en ze zal nu omstreeks 94 jaar zijn. Ze woont in een bejaardentehuis in Elburg (nov 2007)"

En een foto van de LE 41 (veel zeil)

LE 41

LE 41-De Jonge Steven-gebouwd in 1900 bij J.J. Bos te Echtenerbrug. De geschiedenis in het zeil geschreven.

1901-LE21-Vrouwe Elisabeth-J.J. Bos te Echtenerbrug.

LE 64-De Jonge Andries-gebouwd in 1901 bij J.J. Bos te Echtenerbrug.

Werf van Jan Bos, te Echtenerbrug.

Werf van Jan Bos, te Echtenerbrug.

Het ontstaan van de Lemster aak en schouw
PDF – 2,4 MB 300 downloads